Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Парламентських слухань щодо реалізації в Україні положень Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок"

            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДIЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про проведення Парламентських слухань щодо
      реалізації в Україні положень Конвенції ООН
    "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок"
 
 
   З метою  вдосконалення  національного  законодавства  і
приведення його у відповідність з міжнародними нормами в галузі
прав людини, а також у зв'язку з участю України у роботі Четвертої
Всесвітньої конференції жінок та підготовкою Національної доповіді
до Конференції Президія Верховної Ради України
п о с т а н о в л я є :
 
   1. Погодитися з пропозицією постійної Комісії Верховної Ради
України  з  питань  прав  людини,  національних  меншин  і
міжнаціональних відносин щодо проведення у Верховній Раді України
7 червня 1995 року Парламентських слухань з порядком денним "Про
реалізацію в Україні положень Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок".
 
   2. Склад оргкомітету по проведенню Парламентських слухань
затвердити (додаток 1).
 
   3. Кошторис витрат на проведення соціологічних досліджень
"Жінки України: становище та проблеми" затвердити (додаток 2).
 
   4. Кабінету Міністрів України:
   забезпечити до 20 травня цього року підготовку доповіді на
розгляд Верховної Ради України про становище жінок в Україні
відповідно до положень Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм
дискримінації  щодо  жінок"  (  995_207  ) та Найробійських
перспективних стратегій щодо поліпшення становища жінок;
   виділити соціологічній службі "Соціс-Гелап" в травні цього
року 100 мільйонів карбованців (кошторис додається).
 
   5. Секретаріату  Верховної Ради України укласти угоду з
науковцями Українського інституту  міжнародних  відносин  при
Київському  державному  університеті  імені Т.Г.Шевченка щодо
проведення експертно-правового аналізу законодавчих і нормативних
актів з питань соціально-економічного і політичного становища
жінок.
 
   6. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству праці
України, Міністерству освіти України, Міністерству  економіки
України,  Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
культури України, Міністерству України у справах національностей,
міграції  і культів, Міністерству України у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерству
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Міністерству України у справах  молоді  і  спорту,
Міністерству юстиції України, Міністерству України у справах преси
та інформації, Міністерству соціального захисту населення України
підготувати співдоповіді щодо становища жінок в Україні.
 
   7. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським Радам народних
депутатів у квітні-травні цього року розглянути питання про
становище жінок в регіоні та до 20 травня цього року надіслати до
Верховної Ради України пропозиції і узагальнення з зазначеної
проблеми.
 
   8. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин спільно з
іншими постійними комісіями та Кабінетом Міністрів  України,
міністерствами і відомствами, громадськими організаціями провести
у травні 1995 року попереднє  обговорення  доповіді,  інших
матеріалів  слухання  та підготувати проект рекомендацій для
внесення їх на розгляд Верховної Ради України.
 
   9. Запросити на Парламентські слухання щодо реалізації в
Україні  положень  Конвенції  ООН "Про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок" членів Уряду, керівників міністерств і
відомств України, заступників голів Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
Рад народних депутатів, експертів та представників Ради Європи,
інших міжнародних організацій та неурядових правозахисних, жіночих
організацій України.
 
 
 Голова Верховної Ради
    України                    О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 20 квітня 1995 року
     N 234/95-ПВ
 
                        Додаток 1
                    до Постанови Президії
                    Верховної Ради України
                    від " 17 " квітня N _____
 
 
               СКЛАД
      Оргкомітету по проведенню Парламентських
      слухань щодо реалізації в Україні положень
      Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм
          дискримінації щодо жінок"
 
 
  КАРПАЧОВА       - народний депутат України,
 Ніна Iванівна        заступник Голови постійної Комісії
               Верховної Ради України з питань
               прав людини, національних меншин і
               міжнаціональних відносин, кандидат
               юридичних наук, голова оргкомітету
  ХАЙНАЦЬКА       - заступник Міністра статистики
 Iрина Володимирівна     України, заступник голови оргкомі-
               тету
  ШАМШУР         - головний консультант секретаріату
 Лариса Iванівна       постійної Комісії Верховної  Ради
               України  з питань  прав людини,
               національних меншин і міжнаціо-
               нальних відносин, секретар оргкомі-
               тету
  ПАВЛЕНКО        - народний депутат України,
 Едуард Iванович       член постійної Комісії Верховної
               Ради України з питань прав людини,
               національних меншин і міжнаціональ-
               них відносин
  ЮХИМЧУК        - народний депутат України,
 Анатолій Петрович      член постійної Комісії Верховної
               Ради України з питань прав людини,
               національних меншин і міжнаціо-
               нальних відносин
  СЬОМIН         - заступник  Керівника   служби
 Валерій Олександрович    Адміністрації Президента України з
               питань гуманітарної політики
               (за згодою)
  ВИНОГРАДОВА      - завідуюча  сектором  у  справах
 Людмила Дмитрівна      жінок, охорони сім'ї, материнства
               і дитинства відділу з питань освіти,
               культури,  охорони  здоров'я  і
               соціального забезпечення Кабінету
               Міністрів України
  МАЗУР         - головний консультант Секретаріату
 Віктор Iванович       Верховної Ради України
  ГОЙДА         - начальник  Головного  управління
 Ніна Григорівна       організації медичної допомоги дітям
               і матерям Міністерства охорони
               здоров'я України
  КОВАЛЬСЬКА       - завідуюча відділом прав людини,
 Ніна Климівна        гуманітарного співробітництва та
               соціальних питань ООН Міністерства
               закордонних справ України
  РАМОВСЬКА       - професор кафедри цивільного права
 Зоряна Василівна       Львівського державного університе-
               ту, доктор юридичних наук,
               (за згодою)
  ВАНСОВСЬКА       - голова Комітету оборони прав людини
 Людмила Василівна      (за згодою)
  ДРАЧ          - голова Жіночої громади (за згодою)
 Марія Михайлівна
  ЗАБЛОДСЬКА       - заступник директора Центру
 Людмила Григоріївна     Прав людини (за згодою)
  ОРЛИК         - голова Спілки жінок України
 Марія Андріївна       (за згодою)
  ПАШКО         - голова Союзу Українок
 Атена Василівна       (за згодою)
  ПЕТРОВА        - голова  Всеукраїнського Комітету
 Наталія Iванівна       захисту дітей (за згодою)
 
 
                       Додаток 2
                   до Постанови Президії
                   Верховної Ради України
                   від " " квітня N _____
 
 
            КОШТОРИС ВИТРАТ
      на проведення соціологічного дослідження
      "Жінки України - становище та проблеми",
      підготовку науково-узагальнюючих матеріалів
 
 
 1. Проведення опитування населення
   України (репрезентативна вибірка)
   на 1500 респондентів
   а) оплата праці              - 46 млн.крб.
   б) нарахування на оплату праці      - 17 млн.крб.
   в) матеріальні витрати
    (типографські, канцелярські і т.д.)  -  6,7 млн.крб.
 2. Підготовка наукових узагальнюючих
   та рекомендаційних матеріалів       - 24 млн.крб.
 3. Друкування матеріалів           -  1,5 млн.крб.
 4. Непередбачені витрати           -  4,8 млн.крб.
   Всього:                  - 100,0 млн.крб.
 
 
      Розшифровка статтей кошторису на проведення
      соціологічного дослідження "Жінки України -
      становище та проблеми", підготовку науково-
           узагальнюючих матеріалів
 
 
Оплата праці:
    2 міс. х 10 чол. х 2 300.000 крб. = 46  млн.крб.
 
2. Нарахування на зарплату 37%:
                       = 17  млн.крб.
3. Матеріальні витрати:
    канцелярські витрати
       10 чол. х 2 міс. х 200000 крб. = 4  млн.крб.
    типографські витрати
                       = 2.7 млн.крб.
 
4. Підготовка наукових узагальнюючих матеріалів:
       3 чол. х 5 дн. х 1600.000 крб. = 24  млн.крб.
 
5. Друкування матеріалів:
       10 сторінок х 150000 крб.    = 1.5 млн.крб.
 
6. Непередбачені витрати:
                       = 4,8 млн.крб.
 
   Всього:                 100 млн.крб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка