Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            21.11.2007 N 420
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2007 р.
                   за N 1354/14621
 
 
           Про затвердження Змін
     до Правил реєстрації кореспондентських рахунків
        банків Національним банком України
 
 
   Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення порядку реєстрації
кореспондентських рахунків Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Правил реєстрації кореспондентських
рахунків банків  Національним  банком  України,  затверджених
постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001
N 343 ( z0780-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04.09.2001 за N 780/5971 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту методології банківського  регулювання  та
нагляду (Н.В.Iваненко) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних
підрозділів центрального  апарату  і  територіальних управлінь
Національного банку України,  а  також  банків  України  для
використання в роботі.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка, виконавчого директора - директора
Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.I.Кірєєва і
керівників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о. Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   21.11.2007 N 420
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2007 р.
                   за N 1354/14621
 
 
               ЗМIНИ
     до Правил реєстрації кореспондентських рахунків
        банків Національним банком України
              ( z0780-01 )
 
 
   1. Абзац перший преамбули після слів "в іноземній валюті" та
"валюті України" доповнити словами "та/або в банківських металах".
 
   2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Установи, які відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку мають право на відкриття та ведення рахунків
банків-кореспондентів, мають відкриті кореспондентські рахунки в
іноземній валюті та/або в банківських металах та відкрили в себе
кореспондентські рахунки в іноземній та національній (якщо вона
виступає як іноземна) валюті та/або в банківських металах, у
10-денний строк  з  дати укладання договору про встановлення
кореспондентських відносин формують пакет документів про відкритий
кореспондентський рахунок  і надають інформацію територіальним
управлінням Національного банку за місцезнаходженням установи".
 
   3. У пункті 5:
   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "копія ліцензії кореспондента -  банку-нерезидента  (крім
банків країн групи А) або аналогічного офіційного документа, який
надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації,
що засвідчена відбитком печатки банку";
   в абзаці одинадцятому слово "резидента" виключити.
 
   4. У пункті 6  слова  "договорів  про  кореспондентські
відносини" замінити  словами  "договорів  про  встановлення
кореспондентських відносин".
 
   5. У пункті 13:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "13. У разі закриття кореспондентських рахунків установа (а в
разі ліквідації - ліквідаційна комісія) протягом п'яти робочих
днів надає  територіальному  управлінню  Національного  банку
інформацію про  дату закриття рахунків із зазначенням причин
закриття та про стан кореспондентського рахунку (сума залишку та
реквізити для переказу залишків, якщо такі були). Установа, яка
стає правонаступником  іншої  установи,  що  реорганізується,
зобов'язана протягом  п'яти  робочих днів або перереєструвати
кореспондентські рахунки   останньої,   або   закрити   її
кореспондентські рахунки";
   в абзаці третьому слова "Національному  банку"  замінити
словами "територіальним управлінням Національного банку".
 
   6. Пункт 14 викласти в такій редакції:
   "14. Установа зобов'язана надавати територіальному управлінню
Національного банку за своїм місцезнаходженням інформацію про
зміни в даних щодо кореспондентських відносин, які зазначалися в
довідці про кореспондентський рахунок, що подається установою для
його реєстрації. Установа зобов'язана надати зазначену інформацію
протягом п'яти робочих днів з часу набрання чинності змінами в
порядку, передбаченому законодавством країни реєстрації установи
або банку-кореспондента.
   Залежно від  характеру  змін  територіальне  управління
Національного банку:
   видає новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку;
   уносить зміни до реєстраційного номера кореспондентського
рахунку;
   уносить зміни до інформаційної бази обліку реєстраційних
номерів кореспондентських рахунків.
   Новий реєстраційний  номер  кореспондентського  рахунку
видається територіальним управлінням Національного банку в разі
зміни:
   найменування або коду країни реєстрації банку-кореспондента;
   повного найменування (крім вказівки на організаційно-правову
форму) установи або банку-кореспондента.
   Територіальне управління Національного банку після надання
нового реєстраційного номера анулює попередній номер і зберігає
його оригінал у справі.
   Зміни до реєстраційного номера  вносяться  територіальним
управлінням Національного банку в разі:
   зміни валюти чи переліку валют (цифрового коду  валюти)
кореспондентського рахунку та/або його номера;
   зміни місцезнаходження установи та/або банку-кореспондента;
   зміни організаційно-правової   форми   установи  та/або
банку-кореспондента.
   Територіальне управління Національного банку оформляє зміни
до реєстраційного номера кореспондентського рахунку як додаток,
який є його невід'ємною частиною.
   Територіальне управління Національного банку в разі змін
технічних реквізитів кореспондентського рахунку, які не впливають
на режим його дії, вносить зміни до інформаційної бази обліку
реєстраційних номерів  кореспондентських  рахунків без надання
нового реєстраційного номера та без  оформлення  додатка  до
реєстраційного номера.
   Установа зобов'язана разом з інформацією про зміни в даних
щодо кореспондентських   відносин  подавати  територіальному
управлінню Національного банку копію платіжного документа про
внесення плати за надання реєстраційного номера або за внесення
змін до реєстраційного номера відповідно до тарифів, визначених
відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.
   Територіальне управління Національного банку, що здійснювало
облік реєстраційних номерів кореспондентських рахунків установи, у
разі переведення  установи  на  обслуговування  до  іншого
територіального управління  Національного банку передає пакети
документів та інформаційну базу обліку реєстраційних  номерів
кореспондентських рахунків  цієї  установи  до  відповідного
територіального управління Національного банку, а  копії  цих
документів передає до архіву. У цьому разі реєстраційний номер не
анулюється, а береться на  облік  відповідним  територіальним
управлінням Національного банку".
 
   7. Пункт 15 після слів "валюті України" доповнити словами
"та/або в банківських металах".
 
   8. Пункт 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Справи про  реєстрацію кореспондентських рахунків банків
після закриття цих рахунків зберігаються в архіві територіального
управління".
 
   9. У додатку 1:
   слова "юридична назва" замінити словами "повне найменування
та місцезнаходження";
   назву колонки 3 таблиці викласти в такій редакції:
   "Повне найменування кореспондента та його місцезнаходження";
   назву колонки 9 таблиці викласти в такій редакції:
   "Валюта коррахунку (цифровий код валюти)".
   у виносці "*" слово  "назва"  замінити  словами  "повне
найменування".
 
   10. У додатку 2:
   слова "назва",  "адреса"  замінити  відповідно  словами
"найменування", "місцезнаходження";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "Номер і дата видачі Національним банком України банківської
ліцензії (N __ ліцензії, дата видачі ____) та письмового дозволу
(N ___ письмового дозволу, дата видачі ____)";
   назву колонки 3 таблиці викласти в такій редакції:
   "Повне найменування кореспондента та його місцезнаходження";
   у назві колонки 4 таблиці слова "(його реквізити)" виключити.
 
 Директор Департаменту
 методології банківського
 регулювання та нагляду                Н.В.Iваненк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка