Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 2007 року
 
 
   На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2007 року:
 
   - за цикл робіт "Фізичні основи, розробка, створення та
використання в радіаційній  фізиці  потужних  і  надпотужних
прискорювачів іонів і плазми":
 
   НЕКЛЮДОВУ      - академікові Національної академії наук
Iвану Матвійовичу      України, генеральному директорові
              Національного наукового центру
              "Харківський фізико-технічний
              інститут" НАН України
 
   ЗЕЛЕНСЬКОМУ     - академікові Національної академії
Віктору Федотовичу     наук України, головному науковому
              співробітникові Національного
              наукового центру "Харківський
              фізико-технічний інститут"
              НАН України
 
   ТЕРЕШИНУ       - докторові фізико-математичних
Володимиру Iвановичу    наук, директорові Iнституту фізики
              плазми Національного наукового
              центру "Харківський фізико-технічний
              інститут" НАН України
 
   ГАРКУШI       - докторові фізико-математичних наук,
Iгорю Євгенійовичу     заступникові директора Iнституту
              фізики плазми Національного наукового
              центру "Харківський фізико-технічний
              інститут" НАН України
 
   КОРНIЛОВУ      - докторові фізико-математичних
Євгенію Олександровичу   наук, начальникові відділу
              Національного наукового центру
              "Харківський фізико-технічний
              інститут" НАН України
 
   КАРАСЮ        - докторові фізико-математичних наук,
Вячеславу Iгнаговичу    начальникові лабораторії Національного
              наукового центру "Харківський
              фізико-технічний інститут" НАН України
 
   СОЛЯКОВУ       - кандидатові фізико-математичних
Дмитру Геннадійовичу    наук, старшому науковому
              співробітникові Національного
              наукового центру "Харківський
              фізико-технічний інститут" НАН України
 
   ЧЕБОТАРЬОВУ     - кандидатові фізико-математичних наук,
Володимиру Володимировичу  старшому науковому співробітникові
              Національного наукового центру
              "Харківський фізико-технічний
              інститут" НАН України
 
   ГОНЧАРОВУ      - докторові фізико-математичних наук,
Олексію Антоновичу     провідному науковому співробітникові
              Iнституту фізики НАН України
 
   СОЛОШЕНКУ      - члену-кореспондентові Національної
Iгорю Олександровичу    академії наук України (посмертно);
 
   - за  розробку  технології  отримання  церулоплазміну та
дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей:
 
   ЧЕХУНУ        - академікові Національної академії
Василю Федоровичу      наук України, директорові Iнституту
              експериментальної патології, онкології
              і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
              НАН України
 
   ШЛЯХОВЕНКУ      - докторові медичних наук, завідувачу
Володимиру Олексійовичу   відділу Iнституту експериментальної
              патології, онкології і радіобіології
              імені Р.Є. Кавецького НАН України
 
   БЕРДИНСЬКИХ     - докторові медичних наук, провідному
Ніні Костянтинівні     науковому співробітникові Iнституту
              експериментальної патології, онкології
              і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
              НАН України
 
   ПIВНЮК        - кандидатові медичних наук,
Валентині Михайлівні    завідувачу лабораторії Iнституту
              експериментальної патології,
              онкології і радіобіології
              імені Р.Є. Кавецького НАН України
 
   ЛЯЛЮШКО       - кандидатові біологічних наук, старшому
Надії Максимівні      науковому співробітникові Iнституту
              експериментальної патології,
              онкології і радіобіології
              імені Р.Є. Кавецького НАН України
 
   ВОЛОЩЕНКУ      - кандидатові медичних наук
Юрію Васильовичу
 
   КУРИЩУКУ       - голові правління закритого
Костянтину Васильовичу   акціонерного товариства "Трудовий
              колектив Київського підприємства
              по виробництву бактерійних препаратів
              "Біофарма"
 
   ДIДЕНКО       - заступникові голови правління
Наталії Юріївні       закритого акціонерного товариства
              "Трудовий колектив Київського
              підприємства по виробництву
              бактерійних препаратів "Біофарма"
 
   РЯДСЬКIЙ       - радникові голови правління закритого
Ларисі Семенівні      акціонерного товариства "Трудовий
              колектив Київського підприємства
              по виробництву бактерійних
              препаратів "Біофарма"
 
   СКРИННИКУ      - технологові закритого акціонерного
Максиму Михайловичу     товариства "Трудовий колектив
              Київського підприємства по
              виробництву бактерійних препаратів
              "Біофарма";
 
   - за цикл наукових праць "Продуктивність, біорізноманіття та
екологічна безпека екосистем Чорного моря й перспективних для
України регіонів Світового океану":
 
   ПОЛIКАРПОВУ     - академікові Національної академії наук
Геннадію Григоровичу    України, головному науковому
              співробітникові Iнституту біології
              південних морів
              імені О.О. Ковалевського НАН України
 
   МОНЧЕНКУ       - академікові Національної академії
Владиславу Iвановичу    наук України, головному науковому
              співробітникові Iнституту зоології
              імені I.I. Шмальгаузена НАН України
 
   ЄГОРОВУ       - члену-кореспондентові Національної
Віктору Миколайовичу    академії наук України, завідувачу
              відділу Iнституту біології південних
              морів імені О.О. Ковалевського
              НАН України
 
   ЗАЇЦI        - члену-кореспондентові Національної
Віктору Євгеновичу     академії наук України, провідному
              науковому співробітникові Iнституту
              біології південних морів імені
              О.О. Ковалевського НАН України
 
   ШУЛЬМАНУ       - члену-кореспондентові Національної
Георгію Євгеновичу     академії наук України, завідувачу
              відділу Iнституту біології південних
              морів імені О.О. Ковалевського
              НАН України
 
   ГАЄВСЬКIЙ      - докторові біологічних наук,
Альбіні Вітольдівні     завідувачу відділу Iнституту біології
              південних морів імені
              О.О. Ковалевського НАН України
 
   МИРОНОВУ       - докторові біологічних наук, завідувачу
Олегу Глібовичу       відділу Iнституту біології південних
              морів імені О.О. Ковалевського
              НАН України
 
   САМИШЕВУ       - докторові біологічних наук, завідувачу
Ернесту Зайнулліновичу   відділу Iнституту біології південних
              морів імені О.О. Ковалевського НАН
              України
 
   ТОКАРЕВУ       - докторові біологічних наук, завідувачу
Юрію Миколайовичу      відділу Iнституту біології південних
              морів імені О.О. Ковалевського НАН
              України
 
   ФIНЕНКУ       - докторові біологічних наук, завідувачу
Зосиму Зосимовичу      відділу Iнституту біології південних
              морів імені О.О. Ковалевського
              НАН України;
 
   - за    визначення    механізмів    радіоіндукованих
онкогематологічних  та  онкологічних  ефектів  Чорнобильської
катастрофи, розробку і впровадження новітніх технологій медичного
захисту постраждалих:
 
   РОМАНЕНКО      - члену-кореспондентові Національної
Аліні Михайлівні      академії наук України, завідувачу
              лабораторії Iнституту урології
 
   ТРОНЬКУ       - члену-кореспондентові Національної
Миколі Дмитровичу      академії наук України, директорові
              Iнституту ендокринології та обміну
              речовин імені В.П. Комісаренка
 
   БЕБЕШКУ       - докторові медичних наук, генеральному
Володимиру Григоровичу   директорові Наукового центру
              радіаційної медицини
 
   БАЗИЦI        - докторові медичних наук, першому
Димитрію Анатолійовичу   заступникові генерального директора
              Наукового центру радіаційної
              медицини
 
   БРУСЛОВIЙ      - докторові медичних наук, завідувачу
Катерині Михайлівні     відділення Наукового центру
              радіаційної медицини
 
   ОМЕЛЬЯНЦЮ      - докторові медичних наук, провідному
Миколі Iвановичу      науковому співробітникові Наукового
              центру радіаційної медицини
 
   БОГДАНОВIЙ      - докторові біологічних наук, завідувачу
Тетяні Iванівні       лабораторії Iнституту ендокринології
              та обміну речовин
              імені В.П. Комісаренка
 
   ЕПШТЕЙНУ       - докторові медичних наук (посмертно);
Овсію Володимировичу
 
   - за цикл робіт "Наукові основи, розроблення та впровадження
конкурентоздатних  ресурсозберігаючих  технологій  волокнистих
матеріалів та виробів":
 
   БЕРЕЗНЕНКУ      - докторові технічних наук, професорові
Миколі Петровичу      Київського національного університету
              технологій та дизайну
 
   ГЛУБIШУ       - докторові технічних наук, професорові
Петру Андрійовичу      Київського національного університету
              технологій та дизайну
 
   IРКЛЕЮ        - докторові технічних наук, професорові
Валерію Михайловичу     Київського національного університету
              технологій та дизайну
 
   РОМАНКЕВИЧУ     - докторові хімічних наук, завідувачу
Олегу Володимировичу    кафедри Київського національного
              університету технологій та дизайну
 
   ЦЕБРЕНКО       - докторові хімічних наук, професорові
Марії Василівні       Київського національного університету
              технологій та дизайну
 
   ОМЕЛЬЧЕНКУ      - кандидатові технічних наук,
Василю Дмитровичу      професорові Київського національного
              університету технологій та дизайну
 
   КЛЕЙНЕРУ       - кандидатові технічних наук, доцентові
Юрію Яковичу        Київського національного університету
              технологій та дизайну
 
   РЕЗАНОВIЙ      - кандидатові технічних наук, старшому
Наталії Михайлівні     науковому співробітникові Київського
              національного університету технологій
              та дизайну
 
   КЕРНЕРУ       - кандидатові технічних наук,
Сергію Мойсейовичу     генеральному директорові закритого
              акціонерного товариства "Возко"
 
   ТУРЧАНЕНКУ      - пенсіонерові;
Юрію Тимофійовичу
 
   - за цикл робіт "Зображення алгебраїчних структур і матричні
задачі в лінійних та гільбертових просторах":
 
   САМОЙЛЕНКУ      - члену-кореспондентові Національної
Юрію Стефановичу      академії наук України, завідувачу
              відділу Iнституту математики НАН
              України
 
   ДРОЗДУ        - докторові фізико-математичних наук,
Юрію Анатолійовичу     завідувачу відділу Iнституту
              математики НАМ України
 
   БОНДАРЕНКУ      - докторові фізико-математичних
Віталію Михайловичу     наук, провідному науковому
              співробітникові Iнституту математики
              НАН України
 
   ЛЮБАШЕНКУ      - докторові фізико-математичних
Володимиру Васильовичу   наук, провідному науковому
              співробітникові Iнституту математики
              НАН України
 
   ОСТРОВСЬКОМУ     - докторові фізико-математичних наук,
Василю Львовичу       провідному науковому співробітникові
              Iнституту математики НАН України
 
   СЕРГЕЙЧУКУ      - докторові фізико-математичних наук,
Володимиру Васильовичу   провідному науковому співробітникові
              Iнституту математики НАН України
 
   КИРИЧЕНКУ      - докторові фізико-математичних наук,
Володимиру Васильовичу   професорові Київського національного
              університету імені Тараса Шевченка
 
   РОЙТЕРУ       - докторові фізико-математичних наук
Андрію Володимировичу    (посмертно);
 
   - за цикл наукових праць "Супрамолекулярні координаційні
сполуки":
 
   ЗАЙЦЕВУ       - докторові хімічних наук, завідувачу
Володимиру Миколайовичу   кафедри Київського національного
              університету імені Тараса Шевченка
 
   ФРИЦЬКОМУ      - докторові хімічних наук, завідувачу
Iгорю Олеговичу       кафедри Київського національного
              університету імені Тараса Шевченка
 
   ДОМАСЕВИЧУ      - докторові хімічних наук, провідному
Костянтину Валентиновичу  науковому співробітникові Київського
              національного університету
              імені Тараса Шевченка
 
   ТРОХИМЧУКУ      - докторові хімічних наук, провідному
Анатолію Костянтиновичу   науковому співробітникові Київського
              національного університету
              імені Тараса Шевченка
 
   ПАВЛIЩУКУ      - докторові хімічних наук, заступникові
Віталію Валентиновичу    директора Iнституту фізичної хімії
              імені Л.В. Писаржевського НАН України
 
   ХОЛIНУ        - докторові хімічних наук, проректорові
Юрію Валентиновичу     Харківського національного
              університету імені В.Н. Каразіна
 
   МИСЬКIВУ       - докторові хімічних наук, професорові
Мар'яну Григоровичу     Львівського національного університету
              імені Iвана Франка
 
   ШУЛЬГIНУ       - докторові хімічних наук, завідувачу
Віктору Федоровичу     кафедри Таврійського національного
              університету імені В.I. Вернадського;
 
   - за створення, освоєння виробництва та широке впровадження
нових конкурентоспроможних на світовому ринку плавучих композитних
споруд вітчизняної конструкції:
 
   РОМАНОВСЬКОМУ    - докторові технічних наук, ректорові
Георгію Федоровичу     Національного університету
              кораблебудування імені адмірала
              Макарова
 
   РАШКОВСЬКОМУ     - докторові технічних наук, завідувачу
Олександру Сауловичу    кафедри Національного університету
              кораблебудування імені адмірала
              Макарова
 
   БАРАШИКОВУ      - докторові технічних наук, завідувачу
Арнольду Яковичу      кафедри Київського національного
              університету будівництва і архітектури
 
   СЛУЦЬКОМУ      - кандидатові технічних наук,
Миколі Георгійовичу     директорові Херсонського державного
              заводу "Палада"
 
   ЄРМАКОВУ       - заступникові директора Херсонського
Дмитру Владиславовичу    державного заводу "Палада"
 
   КРИВОШЕЇНУ      - помічникові директора Херсонського
Вілену Семеновичу      державного заводу "Палада"
 
   ТОКАРЮ        - директорові Центрального
Олександру Григоровичу   конструкторського бюро "Iзумруд"
 
   КОННОВУ       - головному конструкторові Центрального
Володимиру Миколайовичу   конструкторського бюро "Iзумруд"
 
   ЄВДОЩУКУ       - генеральному директорові товариства
Дмитру Віталійовичу     з обмеженою відповідальністю
              "Нові інноваційні технології"
 
   ТОДОРАШКУ      - начальникові відділу товариства з
Георгію Тимофійовичу    обмеженою відповідальністю "Нові
              інноваційні технології";
 
   - за розробку і впровадження високоефективних технологій
                               II VI
отримання напівпровідникових кристалічних матеріалів групи A В
та виробів на їх основі для приладобудування:
 
   ТОЛМАЧОВУ      - члену-кореспондентові Національної
Олександру Володимировичу  академії наук України, заступникові
              директора Iнституту монокристалів НАН
              України
 
   КОСМИНI       - кандидатові технічних наук,
Мирону Богдановичу     заступникові директора Iнституту
              монокристалів НАН України
 
   КОМАРУ        - докторові технічних наук, завідувачу
Віталію Корнійовичу     відділу Iнституту монокристалів НАН
              України
 
   ЗАГОРУЙКУ      - докторові технічних наук, провідному
Юрію Анатолійовичу     науковому співробітникові Iнституту
              монокристалів НАН України
 
   ТОМАШИКУ       - докторові хімічних наук, вченому
Василю Миколайовичу     секретареві Iнституту фізики
              напівпровідників імені В.Є. Лашкорьова
 
   СТАРЖИНСЬКОМУ    - докторові технічних наук, провідному
Миколі Григоровичу     науковому співробітникові Iнституту
              сцинтиляційних матеріалів НАН України
 
   ГАЛКIНУ       - кандидатові технічних наук,
Сергію Миколайовичу     виконуючому обов'язки завідувача
              відділу Iнституту сцинтиляційних
              матеріалів НАН України
 
   ГАЛЬЧИНЕЦЬКОМУ    - кандидатові фізико-математичних
Леоніду Павловичу      наук, провідному науковому
              співробітникові Iнституту
              сцинтиляційних матеріалів НАН України
 
   СIЛIНУ        - провідному інженерові Iнституту
Віталію Iвановичу      сцинтиляційних матеріалів НАН України
 
   МЕЛЬНИЧУКУ      - докторові фізико-математичних
Степану Васильовичу     наук, ректорові Чернівецького
              національного університету імені
              Юрія Федьковича;
 
   - за розробку наукових засад та створення комплексу енерго- і
ресурсозберігаючих технологій  та  обладнання  для  одержання
залізорудної  сировини,  що  забезпечує  високу  ефективність
виробництва металів:
 
   БОНДАРЕНКУ      - академікові Національної академії наук
Борису Iвановичу      України, директорові Iнституту газу
              НАН України
 
   IВАЩЕНКУ       - докторові технічних наук, першому
Валерію Петровичу      проректорові Національної
              металургійної академії України
 
   УЧИТЕЛЮ       - докторові технічних наук, проректорові
Олександру Давидовичу    Національної металургійної академії
              України
 
   ВАНЮКОВIЙ      - докторові технічних наук, професорові
Наталії Дмитрівні      Національної металургійної академії
              України
 
   ТРОЯНСЬКОМУ     - кандидатові технічних наук, першому
Олександру Анатолійовичу  проректорові Донецького національного
              технічного університету
 
   МОВЧАНУ       - докторові технічних наук, голові
Володимиру Петровичу    спостережної ради Державної
              акціонерної холдингової компанії
              "Чорноморський суднобудівний завод"
 
   ВУЛИХУ        - кандидатові технічних наук, голові
Анатолію Юрійовичу     правління відкритого акціонерного
              товариства "Дніпропетровський
              металургійний завод імені Комінтерну"
 
   КРИКУНОВУ      - кандидатові технічних наук, головному
Борису Петровичу      інженерові філії "Металургійний
              комплекс" закритого акціонерного
              товариства "Донецьксталь" -
              металургійний завод"
 
   КОВРИГIНУ      - керівникові інвестиційних програм
Сергію Олександровичу    відкритого акціонерного товариства
              "Томаківський завод керамзитового
              гравію"
 
   ШУРХАЛУ       - докторові технічних наук,
Володимиру Якимовичу    пенсіонерові;
 
   - за цикл наукових праць "Оцінка та шляхи оптимізації стану
геологічного середовища Криворізького залізорудного басейну в
умовах реструктуризації гірничодобувної галузі":
 
   БАГРIЮ        - кандидатові геологічних наук,
Iгорю Дмитровичу      завідувачу відділу Iнституту
              геологічних наук НАН України
 
   ПАЛIЮ        - кандидатові геолого-мінералогічних
Володимиру Михайловичу   наук, провідному науковому
              співробітникові Iнституту геологічних
              наук НАН України
 
   АКСЬОМУ       - кандидатові географічних наук,
Сергію Дмитровичу      старшому науковому співробітникові
              Iнституту геологічних наук НАН
              України
 
   ЗНАМЕНСЬКIЙ     - кандидатові геолого-мінералогічних
Тамарі Олексіївні      наук, старшому науковому
              співробітникові Iнституту геологічних
              наук НАН України
 
   КОЖЕМЯКIНУ      - молодшому науковому співробітникові
Валерію Павловичу      Iнституту геологічних наук НАН України
 
   ЩУЛIПЕНКО      - молодшому науковому співробітникові
Тетяні Федорівні      Iнституту геологічних наук НАН
              України;
 
   ПОЧТАРЕНКУ      - старшому науковому співробітникові
Віктору Iвановичу      науково-інженерного центру
              радіогідрогеоекологічних полігонних
              досліджень при Президії НАН України
 
   БIЛОКОПИТОВIЙ    - кандидатові геолого-мінералогічних
Ніні Андріївні       наук, провідному науковому
              співробітникові Дніпропетровського
              відділення Українського державного
              геологорозвідувального інституту
 
   ПРОСЕНКО       - старшому науковому співробітникові
Світлані Олегівні      Дніпропетровського відділення
              Українського державного
              геологорозвідувального інституту
 
   КУЗЬМЕНКУ      - головному геологу гірничо-
Олександру Борисовичу    збагачувального комплексу відкритого
              акціонерного товариства
              "АрселорМіттал Кривий Ріг";
 
   - за  створення  і  впровадження  комплексу  вітчизняних
технологій, технічних засобів, бурових інструментів та новітніх
матеріалів для підвищення ефективності бурових робіт, спрямованих
на збільшення видобутку нафти і газу в Україні:
 
   МАЙСТРЕНКУ      - члену-кореспондентові Національної
Анатолію Львовичу      академії наук України, завідувачу
              відділу Iнституту надтвердих
              матеріалів імені В.М. Бакуля НАН
              України
 
   БОНДАРЕНКУ      - кандидатові технічних наук,
Миколі Олександровичу    завідувачу центру Iнституту надтвердих
              матеріалів імені В.М. Бакуля НАН
              України
 
   ГАРГIНУ       - кандидатові технічних наук, старшому
Владиславу Герасимовичу   науковому співробітникові Iнституту
              надтвердих матеріалів імені
              В.М. Бакуля НАН України
 
   ВЕКЕРИКУ       - докторові технічних наук, завідувачу
Василю Iвановичу      кафедри Iвано-Франківського
              національного технічного університету
              нафти і газу
 
   ЯРЕМIЙЧУКУ      - докторові технічних наук, завідувачу
Роману Семеновичу      кафедри Iвано-Франківського
              національного технічного університету
              нафти і газу
 
   ДРАГАНЧУК      - докторові технічних наук, начальникові
Оксані Теодорівні      управління Національної акціонерної
              компанії "Нафтогаз України"
 
   ЯВОРСЬКОМУ      - кандидатові технічних наук, головному
Михайлу Миколайовичу    інженерові дочірньої компанії
              "Укргазвидобування" Національної
              акціонерної компанії
              "Нафтогаз України"
 
   КУНЦЯКУ       - кандидатові технічних наук,
Ярославу Васильовичу    генеральному директорові закритого
              акціонерного товариства
              "Науково-дослідне і конструкторське
              бюро бурового інструменту"
 
   ДУБЛЕНИЧУ      - кандидатові технічних наук,
Юрію Васильовичу      директорові закритого акціонерного
              товариства "Науково-дослідне і
              конструкторське бюро бурового
              інструменту"
 
   ГАВРИЛОВУ      - кандидатові технічних наук,
Ярославу Сергійовичу    директорові закритого акціонерного
              товариства "Науково-дослідне і
              конструкторське бюро бурового
              інструменту";
 
   - за розробку та  впровадження  в  серійне  виробництво
вітчизняної високовольтної кабельно-провідникової продукції на
напругу до 110 кВ, що забезпечує підвищення надійності та безпеки
систем електропостачання:
 
   ЖАРКIНУ       - докторові технічних наук,
Андрію Федоровичу      заступникові директора Iнституту
              електродинаміки НАН України
 
   ПОДОЛЬЦЕВУ      - докторові технічних наук,
Олександру Дмитровичу    провідному науковому співробітникові
              Iнституту електродинаміки НАН України
 
   КУЧЕРЯВIЙ      - кандидатові технічних наук, старшому
Iрині Миколаївні      науковому співробітникові Iнституту
              електродинаміки НАН України
 
   ЗОЛОТАРЬОВУ     - кандидатові технічних наук,
Володимиру Михайловичу   генеральному директорові закритого
              акціонерного товариства "Завод
              "Південкабель"
 
   КАРПУШЕНКУ      - кандидатові економічних наук,
Василю Петровичу      головному інженерові закритого
              акціонерного товариства "Завод
              "Південкабель"
 
   АНТОНЦЮ       - кандидатові технічних наук, головному
Юрію Панасовичу       спеціалістові закритого акціонерного
              товариства "Завод "Південкабель"
 
   ВАСИЛЕЦЬ       - кандидатові технічних наук,
Людмилі Григорівні     головному спеціалістові закритого
              акціонерного товариства "Завод
              "Південкабель"
 
   КРИВЕНКУ       - провідному спеціалістові закритого
Олександру Федоровичу    акціонерного товариства "Завод
              "Південкабель"
 
   ГРИМУДУ       - кандидатові технічних наук, першому
Григорію Iвановичу     заступникові директора державного
              підприємства "Національна енергетична
              компанія "Укренерго";
 
   - за цикл наукових праць "Iнформаційна технологія та технічні
засоби безконтактної діагностики в медицині, біології і техніці":
 
   ВОЙТОВИЧУ      - члену-кореспондентові Національної
Iгорю Даниловичу      академії наук України, завідувачу
              відділу Iнституту кібернетики
              імені В.М. Глушкова НАН України
 
   ПРIМIНУ       - докторові технічних наук, провідному
Михайлу Андрійовичу     науковому співробітникові Iнституту
              кібернетики імені В.М. Глушкова
              НАН України
 
   СОСНИЦЬКОМУ     - кандидатові технічних наук, провідному
Володимиру Миколайовичу   науковому співробітникові Iнституту
              кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
              України
 
   МIНОВУ        - кандидатові технічних наук, старшому
Юрію Дмитровичу       науковому співробітникові Iнституту
              кібернетики імені В.М. Глушкова
              НАН України
 
   СУТКОВОМУ      - кандидатові технічних наук, старшому
Павлу Гнатовичу       науковому співробітникові Iнституту
              кібернетики імені В.М. Глушкова
              НАН України
 
   НЕДАЙВОДI      - науковому співробітникові Iнституту
Iгорю Володимировичу    кібернетики імені В.М. Глушкова
              НАН України
 
   ПАРХОМЕНКУ      - докторові медичних наук, завідувачу
Олександру Миколайовичу   відділу Національного наукового центру
              "Iнститут кардіології імені академіка
              М.Д. Стражеска"
 
   КОЗЛОВСЬКОМУ     - кандидатові медичних наук, старшому
Віктору Iвановичу      науковому співробітникові
              Національного наукового центру
              "Iнститут кардіології імені академіка
              М.Д. Стражеска"
 
   ЛУБЯНОВIЙ      - кандидатові медичних наук, провідному
Iнні Парфирівні       науковому співробітникові Iнституту
              медицини праці
 
   СТАДНЮКУ       - докторові медичних наук, завідувачу
Леоніду Антоновичу     кафедри Національної медичної академії
              післядипломної освіти
              імені П.Л. Шупіка;
 
   - за підручник "Медична біологія". - Вінниця: НОВА КНИГА,
2004. - 656 с.: іл.:
 
   ПIШАКУ        - докторові медичних наук, ректорові
Василю Павловичу      Буковинського державного медичного
              університету
 
   БАЖОРI        - докторові медичних наук, проректорові
Юрію Iвановичу       Одеського державного медичного
              університету
 
   ВОРОБЦЮ       - докторові біологічних наук, завідувачу
Зіновію Дмитровичу     кафедри Львівського національною
              медичного університету імені Данила
              Галицького
 
   ЖЕГУНОВУ       - докторові біологічних наук, завідувачу
Геннадію Федоровичу     кафедри Харківської державної
              зооветеринарної академії
 
   ПIСКУН        - докторові біологічних наук, завідувачу
Раїсі Петрівні       кафедри Вінницького національного
              медичного університету
              імені М.I. Пирогова
 
   РОМАНЕНКУ      - докторові біологічних наук, завідувачу
Олександру Вікторовичу   кафедри Національного медичного
              університету імені О.О. Богомольця
 
   КОСТИЛЬОВУ      - кандидатові біологічних наук,
Олександру Васильовичу   доцентові Національного медичного
              університету імені О.О. Богомольця
 
   БРАГIНУ       - кандидатові медичних наук, завідувачу
Шамілю Борисовичу      кафедри Донецького державного
              медичного університету
              імені М. Горького.
 
   2. Установити на 2007 рік розмір Державної премії України в
галузі техніки сто двадцять п'ять тисяч гривень кожна.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 10 грудня 2007 року
     N 1191/200
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка