Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 лютого 2007 р. N 269
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2007 році коштів, передбачених у державному
       бюджеті для забезпечення житлом окремих
    категорій громадян, які відповідно до законодавства
         мають право на його отримання
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1232 ( 1232-2007-п ) від 17.10.2007
      N 1246 ( 1246-2007-п ) від 17.10.2007 
      N 1390 ( 1390-2007-п ) від 05.12.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті  ( 489-16 ) для забезпечення
житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства
мають право на його отримання, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 лютого 2007 р. N 269
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 489-16 ) для забезпечення
       житлом окремих категорій громадян, які
       відповідно до законодавства мають право
            на його отримання
 
  { У тексті Порядку слово "Мінбуд" в усіх відмінках 
   замінено словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку
   згідно з Постановою КМ N 1232 ( 1232-2007-п ) від 
   17.10.2007 }
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів,  передбачених  Мінрегіонбуду за бюджетними програмами
( 489-16 ) "Забезпечення житлом окремих категорій громадян, які
відповідно до законодавства мають право на отримання житла" (КПКВ
2751250), "Будівництво (придбання) службового житла для окремих
категорій громадян, які мають право на отримання такого житла"
(КПКВ 2751240) (далі - бюджетні кошти).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1232
( 1232-2007-п ) від 17.10.2007 }
 
   2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіонбуд, а
розпорядниками нижчого рівня - органи державної влади, Національна
академія наук згідно з. розподілом, наведеним у додатку, та за їх
поданням  -  бюджетні установи, які безпосередньо здійснюють
будівництво та придбання житла (далі - розпорядники), одержувачами
бюджетних  коштів є уповноважені розпорядниками підприємства,
установи та організації.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1232 ( 1232-2007-п ) від
17.10.2007 }
 
   2-1.  Мінрегіонбуд  затверджує  кошториси  розпорядників
відповідно  до  Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних  вимог  до  виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414).
{ Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1232
( 1232-2007-п ) від 17.10.2007 }
 
   3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
 
   завершення та будівництво нового і реконструкцію існуючого
житла (далі - будівництво житла), в тому числі на умовах пайової
участі; { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1232
( 1232-2007-п ) від 17.10.2007 }
 
   придбання житла на ринку;
 
   виконання проектних  робіт  з  будівництва  житла  та
реконструкції казарм під житло для військовослужбовців контрактної
служби.
 
   Не менш як 80 відсотків бюджетних коштів спрямовуються на
завершення будівництва житлових об'єктів, які відповідно  до
титулів будов передбачається ввести в експлуатацію у 2007 році.
 
   Будівництво житла  на  умовах  пайової  участі  повинно
здійснюватися у разі, коли об'єкт вводиться в експлуатацію у
2007-2008 роках. { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1232 ( 1232-2007-п ) від 17.10.2007 }
 
   4. Вартість  будівництва  житла  не повинна перевищувати
опосередкованої вартості його спорудження, що враховує загальні
витрати  з  будівництва  житлового  будинку,  улаштування
внутрішньомайданчикових інженерних мереж та споруд і благоустрою.
Опосередкована  вартість  спорудження  житла  затверджується
щокварталу Мінрегіонбудом.
 
   Перелік житлових об'єктів, які передбачається фінансувати у
2007 році за рахунок бюджетних коштів, та обсяг коштів по кожному
зазначеному об'єкту формуються розпорядниками в тижневий строк
після  затвердження цього Порядку та затверджуються спільним
наказом  Мінрегіонбуду,  Мінфіну  та  розпорядників.  Кошти,
передбачені для придбання житла, визначаються у переліку загальною
сумою. Розпорядники подають Мінрегіонбуду разом з переліком на
кожну будову:
 
   довідку про погодження та затвердження  в  установленому
порядку проектно-кошторисної документації;
 
   комплексний позитивний   висновок   відповідної  служби
Укрінвестекспертизи;
 
   дозвіл відповідного органу Держархбудінспекції на виконання
будівельно-монтажних робіт;
 
   довідку розпорядника  про обсяг незавершеного будівництва
станом на 1 січня 2007 р. та матеріали за результатами його
інвентаризації.
 
   5.  Рішення  про  придбання  житла  на ринку приймають
розпорядники. Вартість такого житла визначається за результатами
проведення тендеру з урахуванням найменшої ціни, що склалася у
регіоні, але не вище опосередкованої вартості спорудження житла:
для  м. Києва - опосередкованої вартості спорудження житла,
збільшеної у 2,5 раза; для м. Севастополя, обласних центрів, міст
Київської  області  та  Чорноморського  узбережжя  Криму  -
опосередкованої вартості спорудження житла, збільшеної у 2 рази.
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1246 ( 1246-2007-п ) від
17.10.2007 }
 
   6. Видатки, пов'язані з будівництвом житла, здійснюються
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за  державні  кошти" ( 1490-14 ), Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п )  (Офіційний вісник України, 2001 р., N  52,
ст. 2374),  і Порядку затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня  1997  р.  N  995
( 995-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).
 
   7. Видатки, пов'язані з будівництвом житла на умовах пайової
участі та придбанням житла на ринку, здійснюються відповідно до
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ), договору про будівництво житла на умовах
пайової участі, договору купівлі-продажу житла та (або) договору
про надання послуг з купівлі-продажу житла, а також рішення
власника житла про його продаж (якщо учасник процедури закупівлі є
представником власника житла).
 
   8. Мінрегіонбуд, Мінфін та розпорядники, зазначені у додатку,
затверджують спільний наказ щодо пооб'єктного розподілу видатків.
Видатки на придбання житла здійснюються відповідно до пункту 5
цього Порядку.
 
   Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно  до
Порядку  обслуговування  державного  бюджету  за  видатками,
затвердженого  Державним  казначейством,  після  затвердження
спільного наказу.
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1232 ( 1232-2007-п ) від
17.10.2007 }
 
   9. Мінрегіонбуд перераховує розпорядникам бюджетні кошти в
обсязі, визначеному в додатку.
 
   Перерахування Мінрегіонбудом бюджетних коштів розпорядникам
здійснюється  в  першу чергу за об'єктами, що визначені за
результатами проведених тендерів. { Пункт 9 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1232 ( 1232-2007-п ) від 17.10.2007 }
 
   10. Проектування та будівництво житла за рахунок бюджетних
коштів здійснюється виходячи з норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові
будинки. Основні положення".
 
   11. Розпорядники подають щокварталу Мінрегіонбуду та Мінфіну
інформацію про використання бюджетних коштів по кожному об'єкту із
зазначенням  суми,  що передбачена для використання протягом
звітного періоду, виділена з державного бюджету ( 489-16 ) та
фактично використана.
 
   12. Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 
                             Додаток
                            до Порядку
 
               РОЗПОДIЛ
       бюджетних коштів між органами державної
       влади та Національною академією наук
 
                           тис. гривень
------------------------------------------------------------------
¦  Код відомчої    ¦ Розпорядник бюджетних  ¦Обсяг коштів¦
¦класифікації видатків  ¦     коштів     ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            КПКВ 2751250              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     070      ¦Вищий господарський суд  ¦  1500  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     100      ¦МВС            ¦  48000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     100      ¦Головне управління    ¦  11000  ¦
¦            ¦внутрішніх військ МВС   ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     210      ¦Міноборони        ¦  32835  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     310      ¦Держспецтрансслужба    ¦   2000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     320      ¦МНС (для осіб рядового і ¦  15000  ¦
¦            ¦начальницького складу)  ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     534      ¦Адміністрація       ¦  28000  ¦
¦            ¦Держприкордонслужби    ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     596      ¦Головне управління    ¦   2100  ¦
¦            ¦розвідки Міноборони    ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     607      ¦Державний департамент з  ¦  10000  ¦
¦            ¦питань виконання покарань ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     638      ¦НКАУ           ¦   4000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     652      ¦СБУ            ¦  26000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     660      ¦Управління державної   ¦   7300  ¦
¦            ¦охорони          ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     662      ¦Служба зовнішньої розвідки¦   5000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     664      ¦Держспецзв'язку      ¦   4000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     320      ¦МНС (для громадян, які  ¦  69000  ¦
¦            ¦постраждали внаслідок   ¦      ¦
¦            ¦Чорнобильської катастрофи)¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     250      ¦Мінпраці         ¦   8000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦            ¦Усього          ¦  273735  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
              КПКВ 2751240             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     050      ¦Державна судова      ¦  11000  ¦
¦            ¦адміністрація       ¦      ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     075      ¦Вищий адміністративний суд¦   3500  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     654      ¦Національна академія наук ¦  30000  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     553      ¦Держфінмоніторинг     ¦   500  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦     210      ¦Міноборони        ¦  326500  ¦
¦------------------------+--------------------------+------------¦
¦            ¦Усього          ¦  371500  ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1232
( 1232-2007-п ) від 17.10.2007, N 1390 ( 1390-2007-п ) від
05.12.200
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка