Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України і Національним Командуванням прикордонників Румунії про порядок розв'язання проблем щодо режиму українсько-румунського державного кордону

               Протокол
      між Державним комітетом у справах охорони
      державного кордону України і Національним
        Командуванням прикордонників Румунії
        про порядок розв'язання проблем щодо
         режиму українсько-румунського
            державного кордону
 
 
   Дата підписання:    26.09.1996
   Дата набрання чинності: 26.10.1996
 
   Державний комітет у справах охорони  державного  кордону
України і Національне Командування прикордонників Румунії, далі
Сторони,
 
   виявляючи заінтересованість у підтриманні відповідного режиму
на українсько-румунському державному кордоні,
 
   бажаючи розвивати співробітництво між прикордонними органами
обох держав згідно з практикою застосування положень Договору про
режим радянсько-румунського державного кордону, співробітництво та
взаємну допомогу з прикордонних питань, підписаного в Бухаресті 27
лютого 1961 року,
 
   бажаючи реалізувати домовленості, що були досягнуті 27 - 28
липня 1995 року на зустрічі Командуючих Прикордонними військами
України і Національним Командуванням прикордонників Румунії,
 
   враховуючи відносини добросусідства між Україною і Румунією,
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Цим Протоколом  Сторони  уточнюють правила, якими будуть
керуватися компетентні прикордонні органи України і Румунії при
розслідуванні  проблем  щодо  режиму  українсько-румунського
державного кордону та їх розв'язанні.
 
               Стаття 2
 
   Для цього Протоколу нижчезазначені терміни означають:
 
   1. "Компетентні прикордонні органи":
 
   - Державний комітет у справах охорони державного кордону
України, прикордонні уповноважені України;
 
   - Національне Командування прикордонників Румунії, командири
прикордонних частин і підрозділів.
 
   2. "Порушення  режиму  українсько-румунського  державного
кордону", якими вважати:
 
   2.1. Незаконне перетинання державного кордону.
 
   2.2. Порушення повітряного простору.
 
   2.3. Порушення правил користування прикордонними водами.
 
   2.4. Зміна розташування прикордонних знаків, їх руйнування
або знищення.
 
   2.5. Здійснення пострілів через державний кордон з різних
видів зброї та їх наслідки.
 
   2.6. Проведення вибухів із загрозою для життя населення та
знищення майна.
 
   2.7. Виникнення та поширення пожеж через державний кордон.
 
   2.8. Невиконання норм щодо охорони навколишнього середовища.
 
   2.9. Кіно- та фотозйомки через державний кордон без дозволу
Сторін.
 
   2.10. Здійснення  інших  дій, які завдають шкоду другій
державі.
 
               Стаття 3
 
   Вимушене перетинання державного кордону особами, перетинання
його дітьми до 14 років, психічно хворими, домашніми тваринами та
птицею, плаваючими  об'єктами  та  іншими  предметами,  буде
розглядатися і щодо них прийматимуться рішення згідно з внутрішнім
законодавством держав.
 
               Стаття 4
 
   З метою недопущення порушення режиму українсько-румунського
державного кордону Сторони зобов'язані:
 
   4.1. Здійснювати  заходи  щодо  запобігання, виявлення і
припинення порушень режиму  українсько-румунського  державного
кордону, забезпечувати взаємне оперативне інформування з цих
проблем.
 
   4.2. Розслідувати  всі   випадки   порушення   режиму
українсько-румунського державного кордону і вирішувати їх за
винятком тих, що потребують вирішення дипломатичним шляхом. У разі
необхідності практикувати спільні розслідування.
 
   4.3. Розслідувати,  оцінювати  і  вирішувати  в  рамках
повноважень випадки щодо відшкодування збитків, які наступили
внаслідок порушення режиму державного кордону та висунуті однією
із Сторін, чи особами, що знаходяться на її території.
 
               Стаття 5
 
   5.1. З метою забезпечення  режиму  українсько-румунського
державного кордону Сторони вживатимуть заходи щодо призначення
прикордонних  уповноважених  та  їх  заступників,  відповідно
командирів  прикордонних  частин та їх заступників і будуть
обмінюватись даними про  надані  їм  повноваження  (зразками
повноважень, відтисками печаток), ділянки відповідальності та
місця офіційного розташування.
 
   Цей обмін буде здійснюватись компетентними  прикордонними
органами у письмовій формі згідно з внутрішнім законодавством
України і Румунії.
 
   5.2. Делегації Сторін будуть щороку проводити робочі зустрічі
для аналізу спільних дій та з метою уточнення шляхів поліпшення
співпраці  щодо  забезпечення  режиму  українсько-румунського
державного кордону.
 
   5.3. Для  виконання  покладених  завдань  прикордонні
уповноважені України та командири прикордонних частин Румунії
періодично та у міру необхідності проводять робочі засідання або
прикордонно-представницькі зустрічі.
 
   5.4. Результати цих зустрічей оформляються Протоколами в двох
примірниках українською та румунською мовами, при чому обидва
тексти повинні мати однакову чинність. Залежно від обставин до
Протоколів  додаються  інші  документи,  які  складаються за
результатами спільної діяльності (акти про приймання-передачу
осіб-порушників державного кордону, тварин, птиці, товарів та
предметів, трупів і таке інше).
 
               Стаття 6
 
   Будь-яка економічна, туристична, культурна  та  спортивна
діяльність на територіях обох держав поблизу лінії державного
кордону буде проводитись згідно з внутрішнім  законодавством
України і Румунії. При цьому будуть вживатись належні заходи щодо
запобігання порушенням режиму українсько-румунського державного
кордону.
 
               Стаття 7
 
   7.1. Цей Протокол набирає чинності через 30 днів від часу
його підписання.
 
   7.2. Зміни та доповнення у Протокол можуть вноситися при
взаємній згоді Сторін.
 
   7.3. Цей Протокол буде чинним до укладення між Україною і
Румунією Договору про режим українсько-румунського державного
кордону.
 
   Вчинено в  м.  Бухаресті  26 вересня 1996 року у двох
примірниках, українською та румунською мовами, при чому обидва
тексти є автентичними.
 
 За Державний комітет у        За Національне Командування
 справах охорони державного      прикордонників Румунії
 кордону України
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка