Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження)

         МIНIСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 235 від 21.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 вересня 1995 р.
                   за N 343/879
 
 
      Про затвердження Порядку розрахунків обсягів
     товарообороту та платних послуг у порівнянних
       цінах та темпів їх зростання (зниження)
 
 
 
   Відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України від
11 вересня 1995 року N 725 ( 725-95-п ) "Про затвердження Порядку
визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
фонду споживання" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок розрахунків обсягів товарообороту та
платних  послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання
(зниження), що додається.
 
   2. Скасувати:
   - вказівки Мінстату України  від  05.04.94  N  8-1-3/41
( v3_41202-94 ) "Методика розрахунків темпів росту (зниження)
товарообороту для використання при обчисленні  розрахункового
фонду споживання";
   - вказівки  Мінстату  України  від  18.07.94 N 8-2/8-72
"Розрахунок обсягів платних послуг у порівнянних цінах та темпів
їх зростання (зниження)".
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра               О.Г.Осауленко
 
                        Затверджено
                     наказом Мінстату України
                     від 21.09.95 N 235
 
               Порядок
   розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг
   у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження)
 
   Для визначення нормованої величини витрат на оплату праці для
підприємств торгівлі та громадського харчування застосовується
показник обсяг товарообороту, для підприємств, основною діяльністю
яких є надання послуг населенню - обсяг реалізації платних послуг
населенню.
   Контроль обсягів роздрібного товарообороту та платних послуг
здійснюється на підставі даних форм  N  1-торг  "Звіт  про
товарооборот, продаж та залишки товарів", місячна і N 1-послуги
"Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню", місячна.
Звіряється загальний обсяг роздрібного товарообороту і платних
послуг за звітний місяць поточного року у фактичних цінах.
 
  I. Порядок розрахунків обсягу товарообороту у порівнянних
      цінах та темпів його зростання (зниження)
 
   1.1. При обчисленні розрахункового фонду споживання по галузі
"торгівля і громадське харчування" показником обсягу виробництва
підприємств роздрібної торгівлі є обсяг роздрібного товарообороту,
громадського харчування - весь обсяг товарообороту громадського
харчування, організацій оптової торгівлі - оптовий товарооборот за
участю у розрахунках.
   1.2. Темпи росту (зниження) товарообороту розраховуються за
звітний місяць до попереднього місяця звітного року у порівнянних
цінах (у цінах попереднього місяця).
   1.3. Для розрахунків можна користуватись як індексами цін,
обчисленими обласними управліннями статистики, так і середніми
цінами, що склалися на підприємстві.
   1.4. При  розрахунках  через  індекси  цін  неправильно
використовувати зведений індекс цін в цілому по товарообороту, або
в цілому по обороту продовольчих чи непродовольчих товарів.
   Необхідно попередньо дані про продаж товарів у грошовому
виразі об'єднати у товарні групи відповідно до  номенклатури
середньогрупових  індексів  (аналогічно  структурі  у  формах
N 3-торг, N 4-торг). Потім продаж по кожній товарній групі за
звітний місяць поточного року розділити на середньогруповий індекс
роздрібних цін цієї групи у цілому по області за звітний місяць
порівняно з попереднім місяцем цього ж року та помножити на 100.
   При розрахунках можна використовувати не тільки товарні групи
і їх середньогрупові індекси, а й окремі види товарів і їх
індекси, що підлягають реєстрації.
   Одержану суму  по  всіх товарних групах звітного місяця
поточного року (у цінах попереднього місяця) слід розділити на
обсяг товарообороту попереднього місяця у фактичних цінах (у цінах
попереднього місяця) і помножити на 100.
   1.5. Якщо індекс цін по якій-небудь товарній групі (виду
товару) не відображає реальне становище з обсягами продажу товарів
у конкретному  підприємстві  торгівлі,  можна  користуватись
розрахунками через середні ціни - для цього необхідно обсяг
реалізації у натуральному виразі по кожній товарній групі (виду
товару) звітного місяця помножити на середні ціни попереднього
місяця.
   1.6. Можна розрахувати  індекс  цін,  який  склався  на
підприємстві, виходячи з обсягів надходження товарів і середніх
цін на підприємстві. Для цього потрібно обсяги надходження кожного
товару даної товарної групи у натуральному виразі за звітний
місяць помножити на ціни, за якими товар реалізовувався у звітному
місяці, а потім ці ж обсяги помножити на ціни, за якими товар
продавався у попередньому місяці. Розділивши суму надходжень всіх
товарів цієї товарної групи у цінах звітного місяця на суму
продажів у цінах попереднього місяця і помноживши на 100, одержимо
індекс цін даної товарної групи, який можна використати замість
обласних індексів.
   1.7. В обох випадках одержану суму по всіх товарних групах
(видах товарів) звітного місяця  поточного  року  (у  цінах
попереднього  місяця)  слід розділити на обсяг товарообороту
попереднього місяця у фактичних цінах і помножити на 100.
 
   Наприклад (усі цифри умовні):
------------------------------------------------------------------
Товарна¦Товарооборот    ¦Iндекс цін   ¦Товарооборот серпня
група ¦за серпень 1995 року¦серпня 1995 року¦1995 року у цінах
    ¦(млн.крб.)     ¦у % до липня  ¦липня 1995 року
    ¦          ¦1995 року    ¦(млн.крб.)
-------+--------------------+----------------+--------------------
  А  ¦     1     ¦    2    ¦     3
-------+--------------------+----------------+--------------------
  1  ¦    44853    ¦   102,7   ¦    43674
  2  ¦    51501    ¦   109,0   ¦    47249
  3  ¦    11287    ¦   103,1   ¦    10948
  4  ¦     3898    ¦   113,6   ¦    3431
  5  ¦     2981    ¦   105,8   ¦    2818
  6  ¦    13334    ¦   143,8   ¦    9273
  7  ¦    19968    ¦   108,5   ¦    18404
  8  ¦     1837    ¦   108,8   ¦    1688
    ¦          ¦        ¦-------------
    ¦          ¦        ¦Всього 137485
 
   Товарооборот за липень 1995 року у фактичних цінах становив
133845 млн.крб.
   Темп росту (зниження) товарообороту за серпень 1995 року у
цінах липня 1995 року (у порівнянних цінах) буде:
 
        (137485 : 133845) x 100 = 102,7 %
 
  II. Порядок розрахунків обсягів платних послуг у порівнянних
       цінах та темпів їх зростання (зниження)
 
   2.1. При  обчисленні  розрахункового фонду споживання по
підприємствах, основною діяльністю яких є надання платних послуг
населенню, показником  обсягу  виробництва є обсяг реалізації
платних послуг населенню.
   2.2. Темпи  зростання  (зниження)  обсягу платних послуг
розраховуються за звітний місяць у процентах до попереднього
місяця у порівнянних цінах (у цінах попереднього місяця).
   2.3. Якщо підприємство надає декілька видів послуг,  то
розрахунки проводяться по кожному виду окремо.
 
            Порядок розрахунку:
   2.4. Для розрахунку обсягу послуг за звітний місяць у цінах
попереднього місяця необхідно обсяг послуг по кожному виду за
місяць, по якому робиться розрахунок, поділити на індекс цін
(тарифів) за цей же місяць до попереднього місяця і одержаний
результат помножити на  100.  Якщо  індекс  цін,  обчислений
управлінням статистики, по якомусь виду послуг не відображає
реальне становище  з обсягами наданих населенню підприємством
послуг, то для перерахування цих обсягів у ціни попереднього
місяця можна користуватись індексом цін (тарифів), що склався на
самому підприємстві.
   2.5. Для розрахунку темпів зростання (зниження) обсягу послуг
у цілому по підприємству за місяць, по якому робиться розрахунок,
необхідно одержану суму по всіх видах послуг у порівнянних цінах
поділити на обсяг послуг по цих же видах за попередній місяць у
фактичних цінах і помножити на 100.
 
   Наприклад (усі цифри умовні):
------------------------------------------------------------------
Види  ¦Обсяг послуг за ¦Iндекси цін серпня ¦Обсяг послуг за сер-
послуг ¦серпень 1995 року¦1995 року у % до  ¦пень 1995 року у ці-
    ¦- млн.крб.    ¦липня 1995 року  ¦нах липня 1995 року
    ¦         ¦          ¦- млн.крб.
-------+-----------------+-------------------+--------------------
  1  ¦   2459931   ¦   1969,5    ¦    124901
  2  ¦   1792292   ¦   4936,5    ¦    36309
  3  ¦   263019   ¦   1950,9    ¦    13482
  4  ¦   108182   ¦   1027,8    ¦    10526
  5  ¦   365094   ¦   1761,6    ¦    20725
  6  ¦   887808   ¦   2257,0    ¦    39336
    ¦         ¦          ¦-------------
    ¦         ¦          ¦Всього 245279
 
   Обсяг платних послуг за липень 1995 року у фактичних цінах
становив 412036 млн.крб.
   Темп зростання (зниження) обсягу послуг за серпень 1995 року
у цінах липня 1995 року буде:
 
         245279 : 412036 x 100 = 59,5 %
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка