Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про взаєморозуміння між Верховним Судом України, Радою суддів України і Державною судовою адміністрацією України та Офісом Уповноваженого з федеральних судових справ Канади

               Протокол
     про взаєморозуміння між Верховним Судом України,
       Радою суддів України і Державною судовою
         адміністрацією України та Офісом
          Уповноваженого з федеральних
            судових справ Канади
 
 
   Дата підписання:    09.11.2006
   Дата набрання чинності: 09.11.2006
 
   У ЯКОМУ  сторони  цього  Протоколу  про  Взаєморозуміння
погоджуються брати участь у взаємовигідній програмі співпраці,
спрямованій  на  сприяння та підтримку розпочатих в Україні
ініціатив у галузі судової реформи,
 
   ТА У ЯКОМУ сторони цього Протоколу про  Взаєморозуміння
погоджуються на здійснення ініціативи, спрямованої на допомогу у
покращенні української судової системи та адміністрування в судах.
 
   Таким чином, сторони цього Протоколу про  взаєморозуміння
засвідчують своє зобов'язання співпрацювати у розробці   та
реалізації Проекту, який передбачає, але не обмежується наступним:
 
   - здійснення управління проектом в дусі співробітництва;
 
   - ідентифікація завдань та визначення фахівців для реалізації
завдань проекту;
 
   - забезпечення наявності необхідних фахівців та ресурсів для
реалізації домовленостей сторін;
 
   - забезпечення  вчасного використання  всіх  внесків  та
планового залучення фахівців для реалізації проекту.
 
   Проект, завданнями якого є покращення адміністрування в судах
України, складається з наступних параметрів :
 
   1. Проект називатиметься  "Українсько-Канадський   Проект
Судової Реформи".
 
   2. Деталі діяльності Проекту
 
   Мета Проекту:
 
   Загальною метою запропонованого Проекту є сприяння зміцненню
верховенства права в Україні шляхом удосконалення і зміцнення
незалежності, ефективності, прозорості та доступності судової
системи та судів.
 
   Завдання Проекту:
 
   1. Покращити доступ до судової системи через модельні суди
 
   Про зростаючу роль судів у вирішенні суперечок у суспільстві
свідчить збільшення кількості звернень до судів, що в результаті
відображається на перевантаженні в роботі суддів. Час розгляду
справи судовою системою збільшується, що формує у громадськості
негативне враження щодо ефективності роботи судів. Неможливо
розв'язати цю проблему тільки шляхом призначення більшої кількості
суддів. Потрібно переглянути та реорганізувати  всю  систему
організації роботи в судах; а нова практика, започаткована в
модельних судах, повинна бути спрощеною та  стандартизованою
(зробити її уніфікованою).
 
   Очікувані результати:
 
   - Перегляд  та  затвердження інструкції з діловодства в
модельних судах; запровадження ефективних  модернізованих  та
спрощених  процесів у судах в рамках положень процесуальних
кодексів;
 
   - Обов'язкове запровадження посади керівника апарату суду в
Модельних судах з чітко визначеними повноваженнями та функціями;
чітке розмежування між адміністративними та судовими функціями в
судах;
 
   - Розвиток потенціалу керівництва модельних судів думати
стратегічно і приготувати свої суди до майбутніх змін; розробка і
затвердження 3-річного стратегічного плану для кожного модельного
суду в рамках директив Державної судової адміністрації.
 
   2. Зміцнення навчального потенціалу Академії Суддів України
 
   Після визначення, перевірки та прийняття нових стандартів
здійснення правосуддя їх слід буде викласти  у  відповідний
методичний матеріал для суддів та працівників судів. Роль Академії
суддів України в цій роботі є визначною, оскільки ця освітня
установа буде відповідати за підготовку українських суддів та
працівників суду спершу на рівні мережі модельних судів та згодом
на  загальнодержавному  рівні для забезпечення уніфікованості
стандартів по всій країні.
 
   Очікувані результати:
 
   - Розроблення навчальних модулів, програм та курсів для
суддів;
 
   - Розроблення навчальних модулів, програм та курсів для
керівників апарату суду та інших працівників його апарату;
 
   - Будуть підготовлені  місцеві  викладачі,  які  зможуть
проводити тренінги по всій країні.
 
   3. Розширення  поінформованості  громадськості  про  роль
судочинства в Україні, а також покращення донесення до громадян
інформації та якості здійснення правосуддя.
 
   Незважаючи на те, що кожен із запропонованих напрямків являє
собою окремий набір заходів, їх об'єднує прагнення покращити
якість правосуддя, що відображено в основних цінностях Проекту:
неупередженість при судовому розгляді, суддівська ініціативність,
та  ґрунтовність,  доступність  судів  для  громадськості та
ефективність адміністративної сторони роботи суду. Одночасно всі
запропоновані  напрямки пов'язані з темою прозорості судових
процедур та стосунків між судами і громадськістю.
 
   Очікувані результати:
 
   - Розробка та запровадження комунікативної стратегії для
Верховного Суду України, а також для мережі модельних судів та
Ради суддів України
 
   - Запровадження  стандартів  роботи  судів;  покращення
здійснення правосуддя;
 
   - Підготовка освітніх громадських програм, метою яких є
покращення іміджу суддів та судів в українському суспільстві та
ЗМI;
 
   - Покращення обміну інформацією між особами, які беруть
участь у судових процесах.
 
   ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
 
   Канадські партнерські організації:
 
   Офіс Уповноваженого з федеральних судових справ Канади
 
   Офіс Уповноваженого з федеральних судових справ забезпечує
необхідну адміністративну підтримку федеральним суддям шляхом
захисту адміністративної незалежності та забезпечення ефективності
судочинства, максимального запровадження технологій та надання
послуг федеральним суддям. Роль Офісу - реалізовувати Закон про
суддів та здійснювати інші функції за дорученням Міністра юстиції
Канади, які можуть стосуватись належного функціонування судової
системи  в Канаді. Офіс у своїй роботі тісно співпрацює з
Міністерством юстиції Канади, Канадською радою суддів (до складу
якої  входять  голови  усіх вищих судів Канади), Канадською
асоціацією голів вищих судів, Канадською асоціацією  судових
адміністраторів та судами в усіх провінціях Канади. Таким чином
Офіс має доступ до суддів усіх рівнів та судових адміністраторів,
які  збагачують  міжнародну  діяльність Офісу. Офіс також є
організацією в рамках роботи якої канадські судді беруть участь у
міжнародних проектах. Офіс є основною організацією в Канаді, що
дає можливість суддям приймати участь в міжнародних проектах -
напрямок роботи, яким Офіс займається понад вісім років. Офіс
організував чисельні ознайомлювальні міжнародні візити, та приймав
делегації з Росії, України, Бельгії, Китаю, Iндії, Пакистану,
Малайзії, Ефіопії, Чаду, Кувейту та інших країн.
 
   Канадський Національний Судовий Iнститут
 
   Канадський Національний Судовий Iнститут - єдина організація
в Канаді, яка має право від імені уряду Канади розробляти освітні
програми для суддів та готувати навчальні програми для суддів.
Канадський Національний Судовий Iнститут забезпечує та координує
близько 90 відсотків освітніх програм, що надаються канадським
суддям. Канадський Національний Судовий Iнститут підтримує тісні
зв'язки з Верховним Судом Канади та організаціями, що можуть
надати відповідну експертну оцінку, що може використовуватися в
міжнародних  проектах  (наприклад,   юридичні   факультети
університетів, Міжнародна комісія юристів та Асоціація суддів
країн Британської Співдружності). Канадський Національний Судовий
Iнститут  буде  активно  залучений  до реалізації навчальних
компонентів Проекту.
 
   Адміністративна Судова Служба
 
   Адміністративна судова служба - нова  організація створена
2 липня 2003 року після введення в дію Закону про Адміністративну
судову службу. Закон об'єднав адміністративні судові  служби
Федерального та Податкового судів Канади, в результаті чого була
утворена організація, що налічує близько 650 працівників і має
бюджет близько 54,3 мільйонів доларів.
 
   Завдання Адміністративної судової служби полягає в наданні
адміністративних послуг чотирьом судам: Федеральному Апеляційному
суду Канади, Федеральному суду Канади, Федеральному Військовому
Апеляційному суду та Федеральному Податковому Суду Канади. Ця
служба  створює  систему,  яка  дозволяє  особам, компаніям,
організаціям та уряду Канади подавати суперечливі питання та інші
справи на розгляд до судів, а судам дає можливість проводити
слухання та виносити рішення у визначені строки без зволікань та з
найбільшою  ефективністю. Адміністративна судова служба також
забезпечує ефективний публічний доступ до вищезазначених судів
двома офіційними мовами. Служба звітує за раціональне використання
коштів парламенту Канади через Міністра юстиції Канади.
 
   УКРАЇНСЬКI ПАРТНЕРСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ:
 
   Верховний Суд України
 
   Верховний Суд України є найвищим судом в системі судів
загальної юрисдикції. В межах своєї компетенції Верховний Суд
України розглядає питання, які виникають в рамках міжнародних
договорів України та представляє суди загальної юрисдикції на
зустрічах за участю судів інших держав. Верховний Суд України
фінансується  окремою  статтею державного бюджету України та
виключно керує своєю діяльністю.
 
   Верховний Суд України відіграє важливу роль у  розвитку
судових процедур та судового законодавства. В рамках цього Проекту
Верховний Суд України матиме змогу надати методологічну підтримку,
запропонувати кваліфікованих викладачів з числа суддів Верховного
Суду та працівників його апарату, та взяти участь в розробці
програм  підготовки, а також аналізі практики роботи мережі
модельних судів.
 
   Залучення та співробітництво з Верховним Судом України є
важливим  для  успішної реалізації Проекту, особливо у разі
виникнення необхідності ініціювати внесення змін до законодавства.
 
   Державна судова адміністрація України та Академія суддів
України
 
   Державна судова адміністрація України, створена в 2002 році
( 780/2002 ) відповідно до Закону України  "Про судоустрій"
( 3018-14 ), розпочала свою роботу з 1 січня 2003 року. Державна
судова адміністрація налічує 645 працівників та відповідає за
організаційне забезпечення більше 800 судів загальної юрисдикції,
а також надає підтримку діяльності усіх Кваліфікаційних комісій та
органам суддівського самоврядування в рамках української судової
системи. ДСАУ координує роботу з головного офісу в місті Києві і
реалізує свої повноваження на території всієї України через мережу
територіальних відділень в Автономній Республіці Крим, 24 обласних
центрах і в містах Києві та Севастополі.
 
   Під егідою  Державної судової адміністрації України була
заснована Академія суддів України, що здійснює підготовку та
перепідготовку суддів, а також працівників апарату суду.
 
   Академія суддів  України  діє  при  Державній  судовій
адміністрації  України.  Її  завданням є підготовка суддів та
кваліфікованих фахівців для роботи в судовій системі. Академія
суддів України - це державна академічна інституція, що здійснює
підготовку, перепідготовку та професійний розвиток суддів та
працівників судової системи.
 
   Академія готує кандидатів в судді, обраних серед осіб, які
мають закінчену вищу юридичну освіту та відповідають вимогам
Закону "Про статус суддів України" ( 2862-12 ). Академія проводить
курси підвищення кваліфікації суддів та працівників  судової
системи;  здійснює  наукові  дослідження  щодо  удосконалення
організації та роботи судів; вивчає міжнародний досвід організації
роботи судів; аналізує методологічні засади роботи судів загальної
юрисдикції та Конституційного Суду України. Академія  суддів
України здійснює свої функції відповідно до Статуту, затвердженого
Головою Державної судової адміністрації України  та  Головою
Верховного Суду України спільно з Радою суддів України.
 
   Рада Суддів України
 
   Рада Суддів України обирається З'їздом Суддів та представляє
найвищий орган суддівського самоуправління. У період між З'їздами
Суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна Рада
Суддів.  Згідно  положень  Закону України  "Про судоустрій"
( 3018-14  )  Рада Суддів здійснює контроль за організацією
діяльності судів, розглядає питання правового захисту суддів,
соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їх сімей;
здійснює контроль за діяльністю відповідних структур Державної
судової адміністрації; вирішує відповідно до закону питання,
пов'язані з призначенням суддів на адміністративні посади в судах;
співпрацює з Вищою Кваліфікаційною Комісією, тощо.
 
   Три модельні суди:
 
   - Апеляційний суд міста Києва;
 
   - Дніпровський районний суд м. Києва;
 
   - Малинівський районний суд м. Одеси
 
   УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТОМ
 
   У ході реалізації  другого  етапу  Українсько-Канадського
Проекту Судової Реформи Офіс уповноваженого з питань федеральних
суддів буде повністю підзвітний Канадському бюро з міжнародного
розвитку щодо поточного управління Проектом, перевірки результатів
роботи, фінансової діяльності  та  поточної  звітності.  Для
ефективного виконання Проекту буде створено Комітет управління
Проектом, який  складатиметься  з  представників  українських
партнерських установ та основних канадських учасників Проекту.
Комітет управління Проектом відповідатиме за стратегічні напрямки
роботи Проекту та затвердження щорічних планів роботи. Комітет
управління Проектом проводитиме своє засідання один раз на рік по
черзі в Україні і Канаді.
 
         -------------------------------
         ¦ Комітет управління Проектом ¦
         ¦     ВСУ РСУ ДСА     ¦
         ¦   Офіс Уповноваженого   ¦
         -------------------------------
                ¦
           ------------------------
           ¦  Директор Проекту  ¦
           ------------------------
                ¦
           ------------------------
           ¦ Працівники Проекту ¦
           ------------------------
                ¦
                ¦
      --------------------+--------------------
      ¦          ¦          ¦
   ----------------  ----------------  ----------------
   ¦  Напрямок  ¦  ¦  Напрямок  ¦  ¦  Напрямок  ¦
   ¦ діяльності 1 ¦  ¦ діяльності 2 ¦  ¦ діяльності 3 ¦
   ----------------  ----------------  ----------------
 
               Мал.1
 
   Партнери Проекту на певному етапі можуть визнати за доцільне
створити Консультативні ради для всіх чи одного з трьох напрямків
діяльності  Проекту.  В  цьому  випадку  Консультативні Ради
здійснюватимуть свою роботу головним чином шляхом телефонних
переговорів та з використанням електронних засобів зв'язку, а
окремі зустрічі можуть бути організовані в рамках заходів, що
здійснюватимуться Проектом. Очікується, що основним завданням
Консультативних рад буде надання рекомендацій Комітету управління
Проектом щодо прийняття рішень та спостереження за впровадженням
методології Проекту, його специфічних елементів.
 
   Основною відправною точкою Проекту є теза, що Канадська
судова система може запропонувати значну кількість корисних та
практичних рішень, що можуть бути порівняно легко впроваджені в
процесі реформування Української судової системи та, що українські
судді справді зацікавлені в запозиченні всіх чи окремих таких
елементів.
 
   Гендерна рівність
 
   Для досягнення гендерної рівності, як однієї із важливих
цілей, Проект передбачає залучення фахівця з гендерної політики,
який розробить рекомендації щодо врахування гендерного питання в
рамках реалізації судової реформи. Підготовлені рекомендації в
подальшому  будуть  використані на всіх стадіях розробки та
реалізації Проекту: збір інформації, аналіз, моніторинг, звітність
щодо  результатів  роботи  та  вивчення  отриманого досвіду.
Безпосередня увага буде приділена питанням забезпечення гендерної
рівності в ході реалізації Проекту та відображення тендерних
питань при наданні рекомендацій щодо судової реформи та проведенні
навчальних семінарів.
 
   Партнери сприятимуть залученню більшої кількості жінок до
заходів в рамках Проекту, в якості учасників семінарів, залучених
фахівців,  консультантів  та  керівників  заходів.  Це також
стимулюватиме створення чесних і рівних умов для прийняття на
будь-які посади, що будуть створені в судах, особливо, на керівні
посади, а також забезпечить рівні можливості для кар'єрного росту
жінок, які працюють в судах як судді чи на адміністративних
посадах.
 
   Тривалість Проекту
 
   Орієнтовна тривалість другого етапу Українсько-Канадського
Проекту Судової Реформи становить 4 календарних роки (48 місяців).
 
   3. Бюджет Проекту
 
   Загальний бюджет  Проекту оцінюється в 450000000 (чотири
мільйони п'ятсот тисяч) канадських доларів (це включає усі типи
фінансування з боку Канадського агентства міжнародного розвитку та
внески усіх партнерів Проекту).
 
   4. Протокол про взаєморозуміння укладено 09 листопада  2006
року у місті Києві (Україна), в чотирьох примірниках  англійською
мовою та чотирьох примірниках українською мовою. Один з чотирьох
примірників кожною мовою має бути наданий усім сторонам,
представники яких його підписали.
 
   Від Верховного Суду України:
   (підпис)
   Василь ОНОПЕНКО
   Голова Верховного Суду України
 
   Від Ради суддів України:
   (підпис)
   Станіслав Міщенко
   В. о. Голови Ради Суддів України
 
   Від Державної судової
   адміністрації України:
   (підпис)
   Олександр Гашицький
   В. о. Голови Державної судової
   адміністрації України
 
   Від Офісу Уповноваженого
   з федеральних судових
   справ Канади:
   (підпис)
   Дейвид ГОРДО
   Уповноважений з питань федеральних
   судових справ Канади
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка