Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

Страница 1        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 480
 
 
     Про затвердження Класифікації індивідуального
          споживання за цілями (КIСЦ)
 
 
   З метою  подальшого  вдосконалення  системи  національних
статистичних класифікацій, які використовуються для проведення
державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону
України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року, схвалену
Методичною комісією Держкомстату, Класифікацію індивідуального
споживання за цілями (КIСЦ), що додається, яка є гармонізованою з
модельною  Класифікацією індивідуального споживання за цілями
Європейського Союзу - Classification of Individual Consumption by
Purpose (COICOP-HBS), 2003.
 
   2. Затвердити План заходів щодо впровадження в державну
статистичну діяльність Класифікації індивідуального споживання за
цілями (КIСЦ), затвердженої цим наказом (далі - План заходів), що
додається.
 
   3. Департаменту планування  та  організації  статистичних
спостережень  (Остапчук  О.Е.)  здійснювати  методологічне  й
організаційне   керівництво   застосуванням   Класифікації
індивідуального споживання за цілями (КIСЦ), затвердженої цим
наказом, у державній статистичній діяльності.
 
   4. Самостійним  структурним  підрозділам  Держкомстату  -
відповідальним виконавцям - забезпечити виконання Плану заходів,
затвердженого цим наказом.
 
   5. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна I.Ю.) забезпечити фінансування заходів
щодо впровадження в державну статистичну діяльність Класифікації
індивідуального споживання за цілями (КIСЦ), затвердженої цим
наказом, у межах бюджетних призначень за відповідними бюджетними
програмами.
 
   6. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести цей наказ до відома керівників самостійних структурних
підрозділів Держкомстату, НТК статистичних досліджень, начальників
Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві,
головних  управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві  та  Управління  статистики  в  місті
Севастополі.
 
   7. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників Голови згідно з розподілом функціональних повноважень.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   29.12.2007 N 480
 
 
        НАЦIОНАЛЬНА СТАТИСТИЧНА КЛАСИФIКАЦIЯ
 
       КЛАСИФIКАЦIЯ IНДИВIДУАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ
             ЗА ЦIЛЯМИ (КIСЦ)
 
 
               { Введена в дію з 1 січня 2008 року }
 
 
            1 Загальні відомості
 
   Класифікація індивідуального споживання за цілями (КIСЦ) є
складовою системи національних статистичних класифікацій. КIСЦ
розроблена на виконання наказу Держкомстату від 12.05.2006 N 205
"Про заходи щодо удосконалення організації спостереження  за
змінами цін та методології розрахунків індексів споживчих цін" з
метою гармонізації з основними  статистичними  класифікаціями
Європейського Союзу для застосування в національній статистичній
практиці.
   КIСЦ гармонізована з модельною Класифікацією індивідуального
споживання за цілями Європейського Союзу - Classification of
Individual  Consumption  by  Purpose (COICOP-HBS), 2003. При
розробленні європейської класифікації за основу було прийнято
структуру та опис однієї з чотирьох класифікацій витрат за цілями
системи національних рахунків 1993 року - Classification of
Individual Consumption According to Purpose (COICOP), яка була
затверджена Статистичною Комісією Організації Об'єднаних Націй на
її тридцятій сесії у березні 1999 року.
   Для створення національної  класифікації,  відповідно  до
рекомендацій Євростату, було використано європейську класифікацію
COICOP-HBS-2003 у  незмінному  вигляді.  З  метою  адаптації
європейської класифікації до національних особливостей споживання
був використаний кодифікатор товарів та послуг, який є складовою
частиною програми обстеження умов життя домогосподарств.
   КIСЦ призначена для застосування в обстеженні умов життя
домогосподарств, розрахунку індексу споживчих цін, розрахунку
кінцевих споживчих  витрат  інституційного  сектору  домашніх
господарств згідно з методологією системи національних рахунків
(СНР), зокрема, міжнародних зіставлень валового  внутрішнього
продукту (ВВП) за категоріями витрат.
   КIСЦ забезпечує зіставлення національних статистичних даних,
зокрема даних щодо кінцевих споживчих витрат сектору домашніх
господарств з відповідними даними країн Європейського Союзу та
статистичних служб решти країн світу.
   Ведення КIСЦ  здійснюється  департаментом  планування  та
організації  статистичних спостережень разом з департаментами
обстежень домогосподарств та статистики цін Держкомстату України.
   Підставою для змін є відповідні зміни у базовій міжнародній
статистичній класифікації COICOP-HBS або обґрунтована потреба у
внесенні змін на національному рівні у зв'язку із появою нових
товарів і послуг у структурі споживання населення.
 
         2 Основні терміни та визначення
 
   Споживання - це процес, при якому товари  або  послуги
використовуються споживачами для задоволення власних потреб та
бажань. Споживання вимірюється, виходячи з вартості товарів та
послуг, використаних повністю або частково за певний період часу,
чи з вартості товарів та послуг, куплених або придбаних будь-яким
іншим шляхом для цілей споживання.
   Споживчі товари  (послуги)  -  товари  (послуги),  що
використовуються населенням для особистого або загальносімейного
споживання. У КIСЦ витрати домогосподарств згруповано за цілями
споживання, а саме: на товари короткострокового користування,
товари довгострокового користування, товари середньострокового
користування та послуги.
   Товари короткострокового  користування  -  це  товари
одноразового  використання.  До  товарів  короткострокового
користування, в першу чергу, належать продукти харчування та
напої, фармацевтична продукція, товари для підтримки чистоти -
мило, пральний порошок, а також інші побутові товари - фільтри,
паперові скатертини, серветки, кухонні рушники тощо. Крім того, у
КIСЦ до товарів короткострокового користування віднесені мазут,
вугілля тощо, які можуть зберігатися нескінченно довго й у
фізичному розумінні є товарами довгострокового зберігання, але для
цілей споживання можуть бути використані тільки один раз.
   Товари довгострокового  користування  -   це   товари
багаторазового або безперервного використання, які мають досить
високу вартість. До товарів довгострокового користування належать
такі категорії товарів:
   - меблі, предмети обстановки та килими;
   - велика побутова техніка, інструменти та обладнання;
   - медичні прилади та обладнання;
   - автомобілі, мотоцикли;
   - обладнання для прийому, запису та відтворення звуку і
зображення, оптичні прилади, телефонне обладнання;
   - предмети довготривалого користування для відпочинку поза
домом та для відпочинку в приміщенні, музичні інструменти.
   Витрати на придбання житла не відносяться до споживчих витрат
і  розглядаються як накопичення капіталу. Водночас плата за
комунальні послуги класифікується в КIСЦ разом з платою за житло в
багатоквартирних будинках, яку сплачують як його власники за своє
житло, так і орендарі за орендоване житло.
   Товари середньострокового користування - це товари, термін
служби яких значно коротший за товари довгострокового користування
(хоча може перевищувати один рік), а їхня вартість - значно нижча.
До товарів середньострокового користування належать такі категорії
товарів:
   - одяг, взуття та домашній текстиль;
   - невеликі електричні побутові прилади;
   - вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього
вжитку;
   - невеликі інструменти та різне приладдя;
   - запасні частини до транспортних засобів;
   - носії для запису зображення і звуку;
   - ігри, іграшки та товари для хобі;
   - товари для подорожей та інші особисті речі;
   - знаряддя для спорту, туризму і відпочинку на відкритому
повітрі;
   - книжки.
 
           3 Об'єкти класифікації
 
   Об'єктами КIСЦ є витрати населення на товари та послуги з
метою задоволення споживчих потреб.
   Дванадцять розділів  КIСЦ  показують  витрати на кінцеве
споживання домогосподарств і деталізовані у 47 групах, 115 класах
та  197  категоріях.  Категорії  КIСЦ деталізовано позиціями
Номенклатури споживчих товарів та послуг для обстеження умов життя
домогосподарств.
 
           Структура Класифікації
        індивідуального споживання за цілями
 
------------------------------------------------------------------
¦N роз-¦     Назва розділу     ¦    Кількість   ¦
¦ ділу ¦                 ¦-----------------------¦
¦   ¦                 ¦груп¦класів ¦категорій ¦
¦   ¦                 ¦ХХ.Х¦ХХ.Х.Х ¦ ХХ.Х.Х.Х ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 01 ¦Продукти харчування та      ¦ 2 ¦ 11  ¦  62  ¦
¦   ¦безалкогольні напої       ¦  ¦    ¦     ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 02 ¦Алкогольні напої, тютюнові вироби¦ 3 ¦  5  ¦  8   ¦
¦   ¦та наркотики           ¦  ¦    ¦     ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 03 ¦Одяг і взуття          ¦ 2 ¦  6  ¦  10  ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 04 ¦Житло, вода, електроенергія, газ ¦ 5 ¦ 15  ¦  16  ¦
¦   ¦та інші види палива       ¦  ¦    ¦     ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 05 ¦Предмети домашнього вжитку,   ¦ 6 ¦ 12  ¦  23  ¦
¦   ¦побутова техніка та поточне   ¦  ¦    ¦     ¦
¦   ¦утримання житла         ¦  ¦    ¦     ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 06 ¦Охорона здоров'я         ¦ 3 ¦  7  ¦  9   ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 07 ¦Транспорт            ¦ 3 ¦ 14  ¦  15  ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 08 ¦Зв'язок             ¦ 3 ¦  3  ¦  3   ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 09 ¦Відпочинок і культура      ¦ 6 ¦ 21  ¦  27  ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 10 ¦Освіта              ¦ 5 ¦  5  ¦  5   ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 11 ¦Ресторани та готелі       ¦ 2 ¦  3  ¦  4   ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦ 12 ¦Різні товари та послуги     ¦ 7 ¦ 13  ¦  15  ¦
¦------+---------------------------------+----+-------+----------¦
¦Усього¦                 ¦ 47 ¦ 115 ¦  197  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Класи групуються за типами товарів або послуг і позначаються
відповідними літерами:
   ND (К) - товари короткострокового користування
   D (Д) - товари довгострокового користування
   SD (С) - товари середньострокового користування
   S (П) - послуги
   Категорії товарів і послуг  у  класах  КIСЦ  однозначно
розподіляються співвідносно з тією або іншою метою їх придбання.
Деякі класи КIСЦ містять одночасно товари та послуги, товари
короткострокового  користування  і  товари  середньострокового
користування або товари середньострокового і  довгострокового
користування. В КIСЦ такі класи позначаються літерами відповідно
до домінуючої категорії товару або послуги.
   Товари або  послуги багатоцільового призначення, такі як
паливо та моторні мастила, які використовуються не тільки для
заправки та догляду за автомобілем, але й для великих інструментів
та обладнання, класифікуються в розділі "Транспорт".
   Окремі категорії включають ряд товарів і послуг змішаного
призначення, для яких важко провести розмежування за цілями
витрат. Такі товари і послуги відносяться до певної категорії
відповідно до домінуючої цілі призначення. Так, витрати  на
навчання й утримання в спеціалізованих школах-інтернатах віднесені
до витрат на освіту, хоча ці витрати включають також і витрати на
проживання  та  харчування.  Iнший  приклад послуг змішаного
призначення - туристичні послуги, які передбачають витрати на
проїзд, харчування, проживання та екскурсії, однак класифікуються
в розділі "Відпочинок і культура". Аналогічно класифікуються
витрати на послуги лікарень. Перебування в лікарні включає витрати
на лікування, проживання та харчування, які важко розділити, тому
вони  віднесені  до витрат на лікування в розділі "Охорона
здоров'я".
 
         4 Структура коду класифікації
 
   Кодове позначення об'єктів КIСЦ має таку структуру:
 
------------------------------------------------------------------
¦ХХ               ¦- розділ            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ХХ.Х              ¦- група            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ХХ.Х.Х             ¦- клас             ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ХХ.Х.Х.Х            ¦- категорія          ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Структура КIСЦ на рівні ХХ.Х.Х (клас) відповідає  класу
міжнародної класифікації Classification of Individual Consumption
According to Purpose (COICOP), 1999.
   Структура КIСЦ  на рівні ХХ.Х.Х.Х (категорія) відповідає
категорії європейської класифікації Classification of Individual
Consumption by Purpose (COICOP-HBS), 2003.
   Код КIСЦ містить крапки після другого, третього та четвертого
розрядів,  які відокремлюють відповідні рівні класифікації -
міжнародний та європейський.
   Номенклатура споживчих товарів та послуг для обстеження умов
життя домогосподарств, яка включена до програми, узгоджується зі
споживчим набором товарів (послуг) - представників для розрахунку
індексу споживчих цін та з переліком продуктів, визначених для
потреб національних рахунків.
 
        5 Зв'язок з іншими класифікаціями
 
   При розробленні  національного  рівня  КIСЦ  забезпечена
зіставність позицій Номенклатури споживчих товарів та послуг для
обстеження умов життя домогосподарств із позиціями Статистичної
класифікації продукції, затвердженої наказом Держкомстату від
26.12.2006  р.  N 630, яка, в свою чергу, гармонізована з
Класифікацією  продукції  за  видами  економічної  діяльності
Європейського  Союзу  (Statistical Classification of Products
according to their Activities of the European Community - CPA,
2002).
 
             6 КЛАСИФIКАЦIЯ
        індивідуального споживання за цілями
 
----------------------------------------------------------------------
¦  Код  ¦             Назва              ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦  00  ¦Загальні споживчі витрати                 ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦  01  ¦ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ        ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦ 01.1  ¦Продукти харчування                    ¦
¦     ¦У цій групі класифікуються продукти харчування, які    ¦
¦     ¦зазвичай купують для споживання вдома.          ¦
¦     ¦Ця група не включає:                   ¦
¦     ¦- харчові продукти, які споживаються в готелях,      ¦
¦     ¦ресторанах, кафе, барах та інших закладах ресторанного  ¦
¦     ¦господарства (11.1.1)                   ¦
¦     ¦- готові страви "на винос", продукти від постачальників  ¦
¦     ¦готової їжі, навіть якщо вони доставлені для споживання  ¦
¦     ¦вдома (11.1.1)                      ¦
¦     ¦- корм для домашніх тварин-улюбленців, включаючи     ¦
¦     ¦спеціальні консерви (09.3.4)               ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦ 01.1.1 ¦Хліб і хлібопродукти (ND)                 ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.1.1 ¦Рис                            ¦
¦     ¦- рис (крупи рисові) усіх видів, включаючи рис,      ¦
¦     ¦приготовлений з м'ясом, рибою, морепродуктами чи овочами ¦
¦     ¦(d = kilo)                        ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.1.2 ¦Хліб                           ¦
¦     ¦- хліб та інші хлібобулочні вироби: хрусткі хлібці,    ¦
¦     ¦сухарі, підсмажений хліб, галети, тости          ¦
¦     ¦(d = kilo)                        ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.1.3 ¦Макаронні вироби                     ¦
¦     ¦- макаронні вироби всіх видів, включаючи макаронні вироби ¦
¦     ¦з начинкою із м'яса, риби, рибопродуктів, сиру чи овочів ¦
¦     ¦(d = kilo)                        ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.1.4 ¦Кондитерські вироби з борошна               ¦
¦     ¦- торти, пироги з начинкою з фруктів, ягід, пироги із   ¦
¦     ¦заварним кремом, солодкі пиріжки, пряники, вафлі, здоба, ¦
¦     ¦тістечка, а також піца                  ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.1.5 ¦Iнші продукти                       ¦
¦     ¦- кукурудза, пшениця, ячмінь, овес, жито та інші зернові ¦
¦     ¦у вигляді борошна чи готової страви            ¦
¦     ¦- інші продукти: солод, солодове борошно, солодовий    ¦
¦     ¦екстракт, картопляний крохмаль, тапіока, саго, інший   ¦
¦     ¦крохмаль, круп'яні вироби (кукурудзяні, вівсяні пластівці ¦
¦     ¦тощо), а також дієтичні продукти та кулінарні інгредієнти ¦
¦     ¦на основі борошна, крохмалю чи солодового екстракту    ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ Цей клас включає: кускус і подібні борошняні вироби, виготовлені з ¦
¦м'ясом, рибою, морепродуктами чи овочами (01.1.1.5); суміші та тісто¦
¦ для приготування хлібобулочних чи кондитерських виробів (01.1.1.5) ¦
¦  Цей клас не включає: пироги з м'ясом (01.1.2); пироги з рибою  ¦
¦        (01.1.3); солодку кукурудзу (01.1.7)        ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ 01.1.2 ¦М'ясо та м'ясопродукти (ND)                ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.1 ¦Свіжа, охолоджена, заморожена яловичина і телятина    ¦
¦     ¦- м'ясо яловичини та телятини               ¦
¦     ¦- натуральні напівфабрикати з яловичини та телятини,   ¦
¦     ¦набори для супів та рагу (d = kilo)            ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.2 ¦Свіжа, охолоджена, заморожена свинина           ¦
¦     ¦- м'ясо свинини                      ¦
¦     ¦- натуральні напівфабрикати із свинини, набори для супів ¦
¦     ¦та рагу (d = kilo)                    ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.3 ¦Свіжа, охолоджена, заморожена баранина і козлятина    ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.4 ¦Свіже, охолоджене, заморожене м'ясо свійської птиці    ¦
¦     ¦- тушки курей, качок, гусей, індичок, цесарок тощо    ¦
¦     ¦- окремі порційні частини та натуральні напівфабрикати  ¦
¦     ¦з м'яса птиці (d = kilo)                 ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.5 ¦Сушене, солене, копчене м'ясо та їстівні субпродукти   ¦
¦     ¦- ковбаси, салямі, бекон, шинка тощо           ¦
¦     ¦- субпродукти яловичі, свинячі, пташині (серце, печінка, ¦
¦     ¦язик, шийки тощо) (d = kilo)               ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.6 ¦Iнші консервовані та перероблені види м'яса та продукти з ¦
¦     ¦нього                           ¦
¦     ¦- консервоване м'ясо, м'ясні екстракти, м'ясні соуси,   ¦
¦     ¦пироги з м'ясом тощо                   ¦
¦     ¦- м'ясний фарш, голубці, паштети, холодці тощо (d = kilo) ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.2.7 ¦Iнші види свіжого, охолодженого, замороженого їстівного  ¦
¦     ¦м'яса                           ¦
¦     ¦- м'ясо зайців, кроликів, дичина (антилоп, оленя,     ¦
¦     ¦кабана, фазана, куріпки, рябчика, голуба, перепелиці   ¦
¦     ¦тощо)                           ¦
¦     ¦- м'ясо коней, мулів, віслюків, верблюдів тощо      ¦
¦     ¦(d = kilo)                        ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦  Цей клас включає: м'ясо і їстівні субпродукти морських ссавців  ¦
¦  (тюленів, моржів, китів тощо (01.1.2.7) та екзотичних тварин  ¦
¦ (кенгуру, страусів, крокодилів тощо), тварин і домашньої птиці,  ¦
¦  придбаних у живому вигляді для споживання у якості продуктів  ¦
¦              харчування               ¦
¦   Цей клас не включає: борошняні вироби з м'яса (01.1.1);    ¦
¦жаб, сухопутних і морських равликів (01.1.3); супи з вмістом м'яса ¦
¦   (01.1.9); сало та інші їстівні тваринні жири (01.1.5)     ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ 01.1.3 ¦Риба та продукти з риби (ND)               ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.3.1 ¦Свіжа, охолоджена та заморожена риба           ¦
¦     ¦- риба прісноводна, морська, філе риби тощо (d = kilo)  ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.3.2 ¦Свіжі, охолоджені та заморожені морепродукти       ¦
¦     ¦- ракоподібні (включаючи краби, молюски), сухопутні і   ¦
¦     ¦морські равлики, жаби тощо (d = kilo)           ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.3.3 ¦Сушена, копчена, солона риба та морепродукти       ¦
¦     ¦- риба сушена, в'ялена                  ¦
¦     ¦- оселедці, кілька, мойва, скумбрія, горбуша, ставрида  ¦
¦     ¦та інші види риби солоної чи копченої (d = kilo)     ¦
¦     ¦- морепродукти сушені, солоні чи в розсолі        ¦
¦---------+----------------------------------------------------------¦
¦01.1.3.4 ¦Iнші консервовані чи перероблені види риби та       ¦
¦     ¦морепродуктів і продукти з них              ¦
¦     ¦- консервована риба і морепродукти            ¦
¦     ¦- молоки, ікра чорна, червона та інші види ікри      ¦
¦     ¦- рибні напівфабрикати, рибний фарш            ¦
¦     ¦- риба смажена, ковбаси, паштети, пиріжки з рибою та   ¦
¦     ¦інші страви з рибою (d = kilo)              ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦Цей клас включає: рибу і морепродукти, куплені живими для споживання¦
¦          в якості продуктів харчування          ¦
¦  Цей клас не включає: вироби з борошна з вмістом риби (01.1.1);  ¦
¦             рибні супи (01.1.9)            ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка