Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України


 
          ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 22 від 31.08.98
   м.Київ
 
 vd980831 vn22
 
         Про науково-методичну раду при
         Генеральній прокуратурі України
 
 
 ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Генерального
                           прокурора
  N 8 ( v0008900-00 ) від 24.01.2000 )
 
                              (Витяг)
   I. Відповідно до статті 51 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) затвердити Положення про науково-методичну раду при
Генеральній прокуратурі України.
   III. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Генерального прокурора України  від 4 квітня 1992 року N 7
( v0007900-92 ) "Про створення науково-методичної ради" і від 17
березня 1997 року N 6 "Про науково-методичну раду при Генеральній
прокуратурі України".
               * * *
        Положення про науково-методичну раду
        при Генеральній прокуратурі України
   1. Науково-методична рада - дорадчий орган при Генеральній
прокуратурі України. Вона розглядає наукові рекомендації та інші
пропозиції щодо поліпшення організації та діяльності органів
прокуратури, вдосконалення законодавства, в тому числі пов'язаних
з реформуванням прокуратури  відповідно  до  положень  нової
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
   2. Науково-методична  рада  складається   з   голови,
відповідального секретаря, членів ради, які затверджуються наказом
Генерального прокурора України, з числа практичних працівників
прокуратури та вчених-юристів.
   3. Голова спрямовує діяльність ради, керує нею, організовує
контроль за виконанням запланованих заходів, головує на засіданнях
ради, дає доручення відповідальному секретарю, членам  ради,
доповідає Генеральному прокурору України про роботу ради, а в
необхідних випадках  інформує  про  це  колегію  Генеральної
прокуратури України.
   4. Відповідальний секретар науково-методичної ради забезпечує
підтримання  зв'язків  з  науковими і навчальними юридичними
закладами, правоохоронними  органами,  іншими  відомствами  і
організаціями. З урахуванням потреби і міркувань членів ради
розробляє плани її роботи, готує матеріали до засідань ради,
узагальнює роботу, виконує інші обов'язки щодо організації її
роботи.
   5. Члени науково-методичної ради:
   5.1. Подають пропозиції про розгляд актуальних питань щодо
теорії і практики прокурорського нагляду, слідчої діяльності,
організації роботи прокуратури, вдосконалення законодавства.
   5.2. Беруть участь у засіданнях ради, обговоренні порушених
питань, висловлюють міркування щодо них і вносять відповідні
пропозиції, виконують доручення голови ради.
   5.3. У  необхідних  випадках  запрошуються  до участі в
засіданнях колеги Генеральної прокуратури України, в  роботі
науково-практичних семінарів, конференцій та нарад працівників
прокуратури.
   6. Науково-методична рада розглядає:
   6.1. Пропозиції, спрямовані на вдосконалення прокурорського
нагляду, слідства, організації роботи прокуратури, поліпшення
підготовки  юристів  для  органів прокуратури, підвищення їх
кваліфікації.
   6.2. Передані їй проекти наказів і розпоряджень Генерального
прокурора України, проекти інформаційних  листів,  методичних
рекомендацій, посібників, інших відомчих документів.
   6.3. Проекти законів України,  інших  нормативних  актів
Верховної  Ради,  Президента України, міністерств і відомств
України, а також пропозиції щодо змін і доповнень  чинного
законодавства.
   6.4. Спірні юридичні питання, що виникають  у  практиці
прокурорського нагляду, слідства, проблеми впровадження наукових
рекомендацій у діяльності прокуратури.
   7. Науково-методична   рада   підтримує   зв'язки   з
науково-дослідними і навчальними юридичними закладами, іншими
відомствами і організаціями.
   8. Засідання ради проводяться в міру потреби в цьому. До
обговорення питань можуть залучатися  наукові  та  практичні
працівники, котрі не є членами ради, фахівці інших галузей.
   Розгляд питань і прийняті на  засіданнях  ради  рішення
оформлюються протоколом, який підписують голова і відповідальний
секретар.
   9. Науково-методична рада приймає рішення рекомендаційного
характеру, які доводяться до відома керівництва  Генеральної
прокуратури України. Результати узагальнення роботи ради, яке
проводиться один раз на рік, обговорюються на її засіданні з
прийняттям  відповідних  рішень,  спрямованих  на  поліпшення
діяльності науково-методичної ради.
   10. У  разі  необхідності  науково-методичні ради можуть
створюватися при прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей
і прирівняних до них прокуратурах.
 
 "Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
 Юрінком Інтер, Київ - 2000.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка