Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Указу Президента України від 3 грудня 1995 року N 1129


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про внесення змін до Указу Президента України
         від 3 грудня 1995 року N 1129
 
   На часткову зміну Указу Президента України від 3 грудня
1995 року N 1129 ( 1129/95 ) "Про Національну раду з питань
молодіжної політики" (із змінами, внесеними Указами Президента
України від 3 березня 1997 року N 201 ( 201/97 ), від 27 січня
1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 27 лютого 1999 року N 223
( 223/99 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити новий склад Національної  ради  з  питань
молодіжної політики при Президентові України (додається).
   2. Затвердити нове Положення про Національну раду з питань
молодіжної політики при Президентові України (додається).
   3. Установити, що ради  з  питань  молодіжної  політики
утворюються також при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській  та  Севастопольській  міських  державних
адміністраціях і діють на підставі положень, які затверджуються
органами, що утворили ці ради.
   Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
утворити протягом місяця зазначені ради і забезпечити належні
умови для їх ефективної діяльності.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 травня 1999 року
     N 543/99
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 21 травня 1999 року N 543/99
               СКЛАД
     Національної ради з питань молодіжної політики
           при Президентові України
   МЕДВЕДЧУК        - заступник Голови  Верховної  Ради
Віктор Володимирович      України, Голова Національної ради
                (за згодою)
   ДОВЖЕНКО        - Голова Державного комітету України
Валентина Іванівна       у справах сім'ї та молоді, перший
                заступник Голови Національної ради
   РЯБІКА         - голова Українського  національного
Володимир Леонідович      комітету  молодіжних організацій,
                заступник Голови Національної ради
                (за згодою)
   ТОЛСТОУХОВ       - Міністр Кабінету Міністрів України,
Анатолій Володимирович     заступник Голови Національної ради
   БЕНЕДІС         - голова громадської   організації
Андрій Вікторович       "Українська   соціал-демократична
                молодь" (за згодою)
   БЕРЕЗОВСЬКИЙ      - голова Українського   молодіжного
Володимир Іванович       парламенту (за згодою)
   БІЖАН          - перший заступник Міністра оборони
Іван Васильович        України
   БОГАТИРЬОВА       - Міністр охорони здоров'я України
Раїса Василівна
   БОДРИЧЕНКО       - голова Ради  молодіжних об'єднань
Олександр Миколайович     Автономної Республіки  Крим  (за
                згодою)
   БОРОДІЧ         - перший заступник      Міністра
Леонід Васильович       внутрішніх справ України
   ГАРМАТІЙ        - голова Української    скаутської
Андрій Петрович        організації "Пласт" (за згодою)
   ГОНЧАРОВА        - голова Координаційної ради Спілки
Тетяна Валентинівна      піонерських організацій України (за
                згодою)
   ДРАПУШКО        - директор Українського  державного
Ростислав Григорович      центру соціальних служб для молоді
   ЗАЙЧУК         - Міністр освіти України
Валентин Олександрович
   ЗЕЛІНСЬКИЙ       - голова Всеукраїнської   асоціації
Сергій Володимирович      молодих науковців (за згодою)
   ЗУБКО          - голова Всеукраїнського молодіжного
Юрій Петрович         мистецького центру "Перлини сезону"
                (за згодою)
   КИРИЛЕНКО        - голова "Молодого Руху",  народний
В'ячеслав Анатолійович     депутат України (за згодою)
   КИРИЛЕНКО        - Голова Комітету  Верховної  Ради
Іван Григорович        України  з  питань  молодіжної
                політики,  фізичної  культури  і
                спорту (за згодою)
   КИРИЛЬЧУК        - голова Української    молодіжної
Ігор Григорович        екологічної ліги (за згодою)
   КЛИМЕНКО        - голова спілки  творчої   молоді
Ганна Вікторівна        "Ліга-Артіс" (за згодою)
   КРЕМЕНЬ         - президент Академії   педагогічних
Василь Григорович       наук України,  народний  депутат
                України (за згодою)
   КРИВОРУЧКО       - голова Фонду  "Молода  Україна",
Юрій Зеновійович        народний  депутат  України  (за
                згодою)
   КУЖЕЛЬ         - Голова Державного комітету України
Олександра Володимирівна    з питань розвитку підприємництва
   КУЛИК          - президент Національної телекомпанії
Зіновій Володимирович     України
   ЛИТВИН         - Перший помічник Президента України
Володимир Михайлович
   ЛЯЛЬКА         - відповідальний       секретар
Олександр Любомирович     Українського національного комітету
                молодіжних   організацій    з
                міжнародних питань (за згодою)
   МАЛЬОВАНЕЦЬ       - голова Української   студентської
Сергій Васильович       спілки (за згодою)
   МАЛЬЧІН         - голова       Всеукраїнського
Георгій Васильович       патріотичного об'єднання "Майбутнє
                України" (за згодою)
   МИХАЙЛОВ        - голова асоціації     молодіжних
Петро Михайлович        житлових  комплексів України (за
                згодою)
   МІСЮРА         - голова громадської   організації
Вадим Ярославович       "Соціалістичний  конгрес молоді",
                народний  депутат  України  (за
                згодою)
   МІТЮКОВ         - Міністр фінансів України
Ігор Олександрович
   ОМЕЛЬЧУК        - голова ради     Всеукраїнської
Валерій Олексійович      асоціації "Укрмолодьжитло"
   ОСТАПЕНКО        - Міністр культури і мистецтв України
Дмитро Іванович
   РОГОВИЙ         - Міністр економіки України
Василь Васильович
   РОМАНЮК         - співголова Асоціації профспілкових
Сергій Михайлович       організацій студентів України (за
                згодою)
   САМОЙЛИК        - перший заступник  Голови Комітету
Катерина Семенівна       Верховної Ради України з питань
                молодіжної  політики,  фізичної
                культури і спорту (за згодою)
   САХАНЬ         - Міністр праці   та   соціальної
Іван Якович          політики України
   СИДОРЕНКО        - генеральний директор  Міжнародного
Михайло Михайлович       дитячого центру "Артек"
   СИМЧИЧ         - голова крайової  управи  Спілки
Ігор Мирославович       української молоді в Україні (за
                згодою)
   СКРЕБЦОВ        - наказний отаман    Українського
Борис Іванович         дитячо-юнацького товариства "Січ"
                (за згодою)
   СТАРИНЕЦЬ        - перший секретар     Ленінської
Олександр Георгійович     комуністичної   спілки   молоді
                України, народний депутат України
                (за згодою)
   ТИМЧИК         - заступник голови Київської міської
Анатолій Іванович       державної адміністрації
   ТОЧЕНИЙ         - співголова Молодіжної морської ліги
Вадим Анатолійович       України (за згодою)
   ТРУХАНОВ        - заступник голови    Центрального
Георгій Федорович       комітету  профспілки  працівників
                освіти і науки України (за згодою)
   ФЕДОРЕНКО        - Голова Державного комітету України
Іван Никифорович        з фізичної культури і спорту
   ЦИБУХ          - Голова Державного комітету України
Валерій Іванович        по туризму
   ЧАЛИЙ          - перший заступник      Міністра
Олександр Олександрович    закордонних справ України
   ШИРАЙ          - завідувач сектора  зв'язків   з
Володимир Миколайович     громадськими     організаціями
                Головного управління з аналізу та
                прогнозування внутрішньополітичних
                питань  Адміністрації  Президента
                України
   ШУФРИЧ         - народний депутат   України  (за
Нестор Іванович        згодою)
   ЯРЕМА          - голова громадської   організації
Олександр Йосипович      "Християнсько-демократична  молодь
                України" (за згодою)
   ЯРЕМЕНКО        - директор Українського   інституту
Олександр Олексійович     соціальних досліджень.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 21 травня 1999 року N 543/99
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Національну раду з питань молодіжної політики
           при Президентові України
   1. Національна рада з питань  молодіжної  політики  при
Президентові України (далі - Національна рада) є координуючим та
консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти постійному
вдосконаленню  державної  молодіжної  політики,  забезпечувати
узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді
та участю її в усіх сферах життя суспільства і держави.
   2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
   3. Основними завданнями Ради є:
   вивчення, системний аналіз і прогнозування соціальних та
морально-політичних процесів у молодіжному середовищі;
   визначення і наукове обгрунтування пріоритетних  напрямів
державної молодіжної політики, концептуальних засад зміцнення
правових та матеріальних гарантій молоді;
   розроблення пропозицій  щодо  фінансування  пріоритетних
напрямів молодіжної політики, експертиза ефективності використання
коштів, що виділяються на ці цілі;
   участь у   підготовці   проектів   законів,   інших
нормативно-правових актів, державних програм, віднесених до її
компетенції;
   координація дій центральних, місцевих органів  виконавчої
влади та господарських органів щодо здійснення прав і свобод
молоді, залучення її до участі у політичному, економічному,
культурному і духовному становленні держави;
   сприяння координації  діяльності  органів  законодавчої і
виконавчої влади та громадських організацій щодо  реалізації
державної молодіжної політики.
   4. Національна рада для виконання покладених на неї завдань:
   вивчає та  узагальнює  стан роботи з молоддю в органах
виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власності;
   вносить в  установленому  порядку  пропозиції  з  питань
суспільного становища, правового і соціального захисту молоді, що
потребують  законодавчого  врегулювання, прийняття відповідних
рішень Президентом України, Кабінетом Міністрів України;
   аналізує проекти законодавчих та інших нормативно-правових
актів, державних програм, комплексних планів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади щодо роботи з молоддю на
відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики;
   налагоджує взаємодію органів законодавчої, виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань
планування і проведення роботи з молоддю;
   сприяє створенню  необхідних  умов  для навчання молоді,
широкого залучення її до участі в малому бізнесі, фермерстві та
інших формах підприємницької діяльності;
   сприяє збільшенню  вітчизняних та іноземних інвестицій у
реалізацію молодіжних програм, створенню фондів з метою залучення,
крім державних коштів, інших джерел фінансування;
   здійснює контроль за організацією та виконанням органами
виконавчої влади, керівниками підприємств і організацій незалежно
від  форм  власності законів України, указів і розпоряджень
Президента України та інших нормативно-правових актів з питань
державної молодіжної політики;
   подає на розгляд Президентові України щорічні доповіді про
хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді в
Україні.
   5. Національна рада має право:
   утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі
групи, залучати до участі в них представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських
організацій (за погодженням з їх керівниками);
   одержувати в установленому порядку безоплатно необхідні для
її діяльності інформацію та матеріали;
   заслуховувати на своїх засіданнях керівників центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  керівників  державних
підприємств, установ і організацій з питань, що належать до
компетенції Національної ради.
   6. Національну раду очолює Голова. Голова Національної ради
має трьох заступників. Голову та первинний склад Національної ради
затверджує Президент України. У подальшому зміни до  складу
Національної ради вносить її Голова.
   Голова, члени  Національної ради працюють на громадських
засадах.
   Членові Національної ради видається посвідчення встановленого
нею зразка.
   7. Основною формою роботи Національної ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засіданнями Національної ради керує Голова або за дорученням
Голови один із його заступників.
   8. Рішення  Національної  ради  оформляються  у  вигляді
протоколів, рекомендацій, підписаних її Головою, і є обов'язковими
для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами  місцевого самоврядування, державними підприємствами,
установами і організаціями.
   В разі потреби Президентові України, Кабінету  Міністрів
України можуть вноситися рекомендації щодо прийняття відповідних
актів.
   9. Національна рада систематично інформує громадськість про
свою діяльність і прийняті рішення.
   10. Забезпечення поточної роботи Національної ради здійснює
секретаріат Національної ради. Персональний склад секретаріату
затверджує  Голова  Національної  ради.  Роботою секретаріату
Національної ради керує один із заступників Голови, якого визначає
Голова Національної ради.
   11. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Національної ради здійснює Управління справами  Адміністрації
Президента України та Державний комітет України у справах сім'ї та
молоді.
   12. Організаційне забезпечення діяльності Національної ради
здійснює  Головне  управління  з  аналізу  та  прогнозування
внутрішньополітичних питань Адміністрації Президента України.
   13. Національна рада у своїй роботі використовує  бланк
встановленого нею зразка.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка