Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок здійснення конкурсного відбору радників та уповноважених осіб для підготовки та проведення конкурентних способів продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1304 від 02.07.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 липня 1998 р.
 vd980702 vn1304           за N 415/2855
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна
     N 1745 ( z0590-00 ) від 21.08.2000 )
    Про затвердження Положення про порядок здійснення
    конкурсного відбору радників та уповноважених
    осіб для підготовки та проведення конкурентних
    способів продажу  пакетів  акцій  відкритих
           акціонерних товариств
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 2008 ( z0813-99 ) від 25.10.99 )
 
   З метою  підвищення  ефективності  процесу  приватизації
державного майна та залучення інвестицій в економіку України
відповідно  до  пункту  42  Державної програми приватизації,
затвердженої Законом України "Про державну програму приватизації"
від 12.02.98 N 124/98-ВР, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення конкурсного
відбору радників та уповноважених осіб  для  підготовки  та
проведення конкурентних способів продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств (далі - Положення), що додається.
   2. Скасувати наказ ФДМУ від 03.06.98 N 1090 "Про затвердження
Положення про порядок здійснення конкурсного відбору радників та
уповноважених осіб для підготовки та проведення конкурентних
способів продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств".
   3. Вважати такими, що втратили чинність, наказ ФДМУ від
25.12.97 N 1519 ( z0636-97 ) "Про затвердження Положення про
порядок здійснення конкурсного відбору уповноважених осіб для
підготовки  та  проведення  відкритих  торгів  (тендеру)",
зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції України 31.12.97 за
N 636/2440 і наказ ФДМУ від 18.08.97 N 891 ( z0333-97 ) "Щодо
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 22.08.97 за N 333/2137.
   4. Департаменту  підготовки  та  проведення  конкурсів і
міжнародних тендерів Фонду державного майна України в триденний
термін з дня затвердження цього наказу забезпечити подання цього
Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   5. Прес-центру Фонду державного майна України в десятиденний
термін з дня державної реєстрації забезпечити публікацію Положення
про  порядок  здійснення  конкурсного  відбору  радників  та
уповноважених осіб для підготовки та проведення конкурентних
способів продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у
"Відомостях приватизації", які  є  додатком  до  "Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію".
   6. Департаменту підготовки  та  проведення  конкурсів  і
міжнародних тендерів Фонду державного майна України забезпечити
конкурсний відбір радників та уповноважених осіб для підготовки та
проведення конкурентних способів продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств відповідно до цього Положення.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
Голови Фонду Гришана Ю.П.
 
 В.о.Голови Фонду                     В.Крюков
                        Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 02.07.98 N 1304
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 липня 1998 р.
                   за N 415/2855
      Положення про порядок здійснення конкурсного
     відбору радників для підготовки та проведення
     конкурентних способів продажу пакетів акцій
         відкритих акціонерних товариств
   Це Положення  встановлює  порядок  проведення конкурсного
відбору уповноважених осіб, фінансових консультантів, агентів з
розміщення тощо (надалі - радники), які на договірній основі
надають органам приватизації послуги з підготовки та проведення
конкурентних  способів  продажу  акцій  відкритих акціонерних
товариств.
            Визначення термінів
   Зазначені нижче терміни цього Положення вживаються у такому
значенні:
   граничний термін - кінцева дата подання претендентом до Фонду
державного майна України (далі - Фонд) підтвердних документів та
конкурсних пропозицій;
   договір про надання послуг радника (далі - договір) - договір
між Фондом та юридичною особою, яким визначаються обсяг послуг,
умови їх надання та оплати, відповідальність сторін та форми її
реалізації, а також інші зобов'язання сторін щодо підготовки,
організації  та проведення відповідного конкурентного способу
продажу акцій;
   запрошення до конкурсу (оголошення) - офіційна оферта Фонду,
опублікована в одному з офіційних видань  Фонду,  яка  має
зобов'язальний характер та визначає основні умови конкурсу;
   комісія - колегіальний орган, який формується Фондом для
відбору радників згідно з цим Положенням;
   конкурсна гарантія - грошовий внесок або банківська гарантія
на суму, визначену правилами конкурсу, яка надається як засіб
забезпечення  добросовісного  дотримання  претендентом  своїх
пропозицій  та умов конкурсу на певний період, установлений
правилами конкурсу;
   конкурсна документація  - пакет документів, що надається
претенденту, який подав заяву про участь у конкурсі та підписав
договір про конфіденційність інформації, для підготовки його
конкурсних пропозицій та регламентації його участі в конкурсі;
   конкурсна пропозиція  - зобов'язальна пропозиція учасника
конкурсу, яка складається з технічної пропозиції, що містить
інформацію про обсяги, організацію та якість послуг радника за
договором, та фінансової пропозиції щодо вартості та строків
оплати послуг радника;
   підтвердні документи - пакет документів, який  подається
претендентом для підтвердження того, що він задовольняє необхідні
кваліфікаційні  вимоги,  встановлені  умовами  конкурсу,  для
подальшого визнання його учасником конкурсу;
   правила конкурсу - інструкція  до  окремого  конкурсного
відбору,  що  готується  та  затверджується  Фондом, у якій
визначаються організаційні  засади,  вимоги  щодо  оформлення
підтвердних  документів та конкурсних пропозицій, порядок їх
розгляду комісією, критерії оцінки пропозицій, порядок проведення
переговорів  з переможцем щодо підписання договору, підстави
припинення чинності конкурсних пропозицій  або  відмови  від
підписання договору, а також інші процедурні питання, пов'язані з
конкурсним відбором радника;
   претендент - юридична особа (група юридичних осіб), яка
подала в установлений строк заяву, підтвердні документи  та
конкурсну пропозицію;
   радник - юридична особа  (група  юридичних  осіб),  яка
визначається відповідно до цього Положення і на договірній основі
надає послуги Фонду з підготовки та проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств;
   учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого
задовольняють вимоги, установлені Фондом згідно з цим Положенням
та зазначені в конкурсній документації.
            Загальні положення
   1. Радник може надавати послуги з підготовки і проведення
одного або декількох конкурентних способів продажу.
   2. Радник може надавати послуги самостійно або діяти від
імені об'єднання юридичних осіб, залучених ним на договірній
основі для надання відповідних послуг. Радник, який діє від імені
кількох  юридичних  осіб,  повинен  документально підтвердити
зобов'язання всіх осіб, що входять до такого об'єднання, щодо
надання послуг радника за договором та відповідним розподілом
функцій.
   3. Відбір  радників, послуги яких повністю або частково
фінансуються міжнародними, іноземними урядовими та міжурядовими
організаціями та фондами на підставі діючих міжнародних угод
України про надання фінансової та технічної допомоги Україні, може
здійснюватись  у  порядку  конкурсного відбору, встановленому
відповідною  міжнародною  організацією.  При  цьому  участь
уповноваженого представника Фонду в складі відповідної конкурсної
комісії є обов'язковою.
   4. Якщо до участі в конкурсі допущено тільки одного учасника,
то Фонд має право підписати з ним договір тільки за умови, що він
погоджується надати послуги в повному обсязі, установленому в
договорі про надання послуг радника, що запропонований Фондом.
         Основні вимоги до претендентів
   Основні вимоги до претендента встановлюються цим Положенням.
Додаткові вимоги до претендента зазначаються в запрошенні до
конкурсу (оголошенні) або правилах конкурсу.
   5. Згідно з умовами конкурсу кожен з претендентів повинен
задовольняти основні кваліфікаційні вимоги, які  передбачають
подання претендентом таких відомостей:
   аудиторський висновок про свій фінансовий стан  за  два
попередні звітні роки;
   аудиторський висновок про фінансовий стан і розмір повністю
сплаченого статутного фонду одного із своїх засновників, якщо цей
засновник володіє не менше 35 % статутного фонду претендента та
відповідає  вимогам конкурсного відбору до претендента (якщо
претендент як юридична особа існує менше двох років);
   розмір повністю сплаченого статутного фонду;
   нотаріально засвідчені  (у  разі,  якщо  претендент  є
нерезидентом - легалізовані консульськими установами України)
копії установчих документів;
   документи, що підтверджують наявність відповідної ліцензії на
право здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів (у
разі конкурсного відбору агентів з розміщення акцій ). Якщо
відповідна ліцензія видана поза межами України, то така ліцензія
повинна бути визнана Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку згідно з законодавством України;
   резюме, що підтверджує наявність досвіду в організації чи
проведенні відповідного конкурентного способу продажу пакетів
акцій;
   резюме, що підтверджує досвід засновника, який володіє 35 %
або більше статутного фонду претендента (якщо претендент як
юридична особа існує менше двох років).
   6. Аудиторський висновок повинен посвідчувати, що на останній
звітний період претендент має повністю сплачений статутний фонд у
розмірі не менше 500 тис. дол. США (або еквівалента цієї суми в
національній валюті України  за  офіційним  обмінним  курсом
Національного  банку  України на момент видачі аудиторського
висновку).
   7. Аудиторський висновок претендента в конкурсі з відбору
радника для продажу пакета акцій встановленою вартістю понад
10 млн. дол. США (або еквівалента цієї суми в національній валюті
України за офіційним обмінним курсом Національного банку України
на момент прийняття рішення про проведення конкурентного способу
продажу) повинен посвідчувати те, що на останній звітний період
такий претендент має повністю сплачений статутний фонд у розмірі
не менше 1 млн. дол. США (або еквівалента цієї суми в національній
валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку
України на момент видачі аудиторського висновку).
   8. Аудиторський висновок про фінансовий стан претендента
повинен бути підготовлений незалежною аудиторською фірмою.
   9. У  разі  подання претендентом резюме, що підтверджує
наявність досвіду з організації чи  проведення  відповідного
конкурентного способу продажу пакетів акцій у його засновника,
який володіє 35 % або більше статутного фонду претендента, воно
(резюме) приймається Фондом до розгляду тільки у разі, якщо
претендент подав Фонду письмову угоду з цим засновником про
підтримку конкурсних пропозицій претендента.
   10. Для продажу акцій через ринок цінних паперів поза межами
України  претендент  також повинен підтвердити, що він (або
принаймні одна з юридичних осіб, що на договірній основі разом з
претендентом  надаватиме  послуги  радника)  має ліцензію на
проведення операцій з  цінними  паперами,  видану  іноземним
уповноваженим державним органом, який регулює відповідний ринок
цінних паперів. Такий претендент також подає аудиторський висновок
про те, що за останній звітний період він має сплачений статутний
фонд у розмірі не менше 3 млн. дол. США (або еквівалента цієї суми
в  національній валюті України за офіційним обмінним курсом
Національного банку України на момент  видачі  аудиторського
висновку).
   11. У разі подання  претендентом  ліцензій  або  інших,
передбачених умовами конкурсу, дозволів на здійснення певних видів
діяльності, виданих на ім'я однієї з юридичних осіб, що діють
спільно з претендентом, вони (ліцензії) приймаються до розгляду
тільки в разі подання претендентом письмового зобов'язання такої
юридичної особи підтримувати конкурсні пропозиції претендента та
аудиторського висновку про фінансовий стан і повністю сплачений
статутний  фонд  цієї  юридичної  особи  згідно з вимогами,
установленими правилами конкурсу.
          Комісія та її повноваження
   12. Для проведення конкурсного відбору Фонд створює комісію з
5-7 осіб, до складу якої входить представник Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (за згодою). Зі складу комісії
Фонд  призначає  голову та відповідального секретаря, які є
представниками Фонду. До зазначеної комісії  можуть  входити
представники Кабінету Міністрів України та інших центральних
органів виконавчої влади (за згодою).
   Якщо послуги радника фінансуються за рахунок міжнародної
фінансової організації, то за окремою згодою до складу конкурсної
комісії може включатися представник від цієї організації.
   Комісія може залучати до своєї роботи консультантів, фахівців
та експертів з правом дорадчого голосу.
   13. Державні органи та відповідні посадові особи цих органів
у 5-денний термін з моменту одержання запиту Фонду щодо формування
комісії з проведення конкурсного відбору радника делегують до
складу комісії своїх представників. Після отримання письмової
інформації щодо кандидатур зазначених представників до складу
комісії Фонд не пізніше трьох днів видає наказ про створення
комісії.
   Комісія вважається створеною з моменту підписання наказу
Фонду.
   14. Не може бути членом комісії особа, яка не підписала заяви
про відсутність конфлікту інтересів (власної зацікавленості) щодо
результатів  конкурсного  відбору,  в  якій вона підтверджує
відсутність зацікавленості, родинних чи комерційних зв'язків, що в
разі їх оприлюднення можуть викликати сумнів щодо неупередженості
такого члена комісії у прийнятті рішень про відбір радника.
Стандартна  форма  заяви про відсутність конфлікту інтересів
установлюється Фондом.
   15. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні
не менше 4 членів комісії, у тому числі голова та відповідальний
секретар комісії.
   16. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів,
при цьому члени комісії голосують тільки "за" чи "проти". У разі
рівної кількості голосів "за" і "проти" ухвальний голос належить
голові комісії.
   17. До компетенції комісії належать такі питання:
   розгляд та  затвердження  проекту запрошення до конкурсу
(оголошення) і визначення засобів масової інформації, в яких
додатково має бути розміщено запрошення до конкурсу (оголошення);
   розгляд і погодження конкурсної документації, підготовленої
Фондом для проведення відповідного конкурсного відбору, згідно з
вимогами цього Положення;
   визнання претендентів  учасниками  конкурсного відбору за
результатами розгляду їхніх підтвердних документів;
   оцінка конкурсних  пропозицій  учасників  відповідно  до
затверджених критеріїв оцінки;
   визначення найкращої  пропозиції і розподілу місць серед
учасників;
   визначення переможця конкурсного відбору;
   ведення протоколів усіх засідань комісії та подання їх на
затвердження Фонду.
   18. Повноваження комісії закінчуються з моменту підписання
Фондом договору з переможцем конкурсу.
         Підготовка конкурсного відбору
   19. Фонд, самостійно або за допомогою залучених на договірній
основі  експертів,  готує  пакет  конкурсної  документації у
відповідності із стандартними формами документів, затвердженими
Фондом, а також визначає та затверджує обсяг робіт, що їх повинен
виконати радник, граничний рівень оплати послуг радника та передає
їх на розгляд конкурсної комісії.
   20. Фонд затверджує стандартні форми заяви та договору про
конфіденційність інформації.
   21. Конкурсна документація, як правило, складається з:
   цього Положення;
   правил конкурсу, якими встановлюються специфічні вимоги до
форми, кількості та змісту конкурсних документів, кваліфікації
учасників, вимоги до мови документів, їхньої конфіденційності,
порядку обміну інформацією, час, процедура та місце відкриття
конвертів з пропозиціями, умови та терміни  дії  конкурсних
документів,  критерії  оцінки та метод порівняння конкурсних
пропозицій, а також інші питання, пов'язані  з  досягненням
специфічних  цілей  та  регулюванням відносин між учасниками
відповідного конкурсу,  органом  приватизації  та  конкурсною
комісією;
   стандартних форм заяви про участь у конкурсі, договору про
конфіденційність інформації та рекомендованих форм довідок та
інших документів, пов'язаних з проведенням конкурсу;
   запрошення до конкурсу (оголошення), у якому зазначаються
основні вимоги до претендентів, умови, на яких орган приватизації
погодиться підписати договір, обсяг послуг та зобов'язань радника,
обсяги та характеристики акцій, що плануються продати за участю
радника, граничний термін та місце подання заяв (документів та
пропозицій);
   проекту договору про надання послуг радника;
   переліку всіх матеріалів та документів, з яких складається
конкурсна документація.
   22. До обов'язкових умов конкурсу належать такі вимоги:
   запрошення до  конкурсу  (оголошення)  (із  зазначенням
реквізитів та повноважень Фонду; реквізитів осіб, які відповідають
за підготовку, організацію та проведення конкурсу; адреси, за якою
подаються  необхідні  документи  та  проводиться  конкурс;
конкурентного способу продажу акцій, для підготовки і проведення
якого залучається радник; номінальної ціни акцій, реквізитів
об'єкта приватизації та іншої інформації);
   обіцяння сплатити винагороду за надані послуги;
   строки подання заяв та документів на конкурс;
   основні вимоги до претендентів.
   23. Комісія  має  право  внести зміни та доповнення до
конкурсної документації тільки в термін до публікації запрошення
до конкурсу (оголошення). Зміни та доповнення до конкурсної
документації комісія може вносити тільки тоді, коли за її рішенням
підвищать рівень конкуренції серед претендентів або іншим чином
поліпшать результати конкурсного відбору.
   24. Усі зміни та доповнення, унесені комісією до конкурсної
документації, погоджуються та затверджуються Фондом.
   25. Запрошення  до  конкурсу (оголошення) публікується у
"Відомостях приватизації" не пізніше ніж за 30 днів до граничного
терміну подачі конкурсних пропозицій та розповсюджується в інших
засобах масової інформації, визначених Фондом.
   26. Фонд має право оголосити конкурсний відбір радника тільки
тоді, коли не існує жодних правових обмежень щодо продажу пакета
акцій відповідного відкритого акціонерного товариства. Як виняток,
у разі невизначеності конкретного об'єкта приватизації Фонд може
оголосити  конкурсний  відбір  радника  за  умови  наявності
відповідного рішення Кабінету Міністрів України про приватизацію
певних обсягів продажу та групи об'єктів, з визначенням конкретних
об'єктів у процесі підписання договору про надання послуг.
   27. Зміна  нормативних  вимог,  умов, порядку проведення
конкурсу та критеріїв  оцінки  конкурсних  пропозицій  після
опублікування запрошення до конкурсу (оголошення) не допускається,
за винятком випадків, якщо таке право було прямо обумовлене в
запрошенні до конкурсу (оголошенні). У таких випадках Фонд має
право вносити зміни в умови конкурсу лише в тому порядку, в якому
проводилась процедура запрошення до конкурсу (оголошення), та за
умови, що публікація інформації про відповідні зміни відбудеться
не пізніше ніж за 15 днів до граничного терміну.
   28. Фонд має право перенести граничний термін, але повинен
оприлюднити інформацію про таке перенесення граничного терміну не
пізніше ніж за 15 днів до граничного терміну.
   29. На  підставі  обгрунтованого рішення Фонд має право
відмінити конкурс до граничного терміну, при цьому інформація про
таке рішення повинна бути опублікована не пізніше ніж за 7 днів до
граничного терміну в порядку публікації запрошення до конкурсу
(оголошення), передбаченого цим Положенням.
       Подання заяви, реєстрація претендента
      та договір про конфіденційність інформації
   30. Будь-яка юридична особа, зацікавлена в реєстрації як
претендент, подає до Фонду належним чином заповнені форми заяви та
договору  про  конфіденційність  інформації,  підписані  її
представником, уповноваженим підписувати конкурсні документи від
імені претендента.
   31. Унесення  змін  до  форми  заяви  та  договору про
конфіденційність інформації не допускається. За наявності таких
змін конкурсні документи для реєстрації не приймаються.
   32. Якщо це передбачено в конкурсній документації, то усі
зареєстровані  претенденти одержують у порядку, встановленому
Фондом, дозвіл на відвідання  протягом  двох  робочих  днів
відповідного  відкритого  акціонерного товариства. Дозвіл дає
претенденту право на відвідання відповідного підприємства, зустріч
з  керівництвом,  огляд  споруд,  ознайомлення  з  офіційною
статистичною, фінансовою та податковою звітністю, яку вимагає
законодавство  України.  Фонд надсилає керівництву відкритого
акціонерного  товариства  копії  дозволу  та  договору  про
конфіденційність інформації з підписом уповноваженого представника
претендента, а також розпорядження  Фонду  про  забезпечення
зареєстрованих претендентів інформацією щодо офіційної звітності
про господарську діяльність відкритого акціонерного товариства.
       Надання інформації про конкурсний відбір
   33. Якщо це передбачено в конкурсній документації, не пізніше
ніж за 5 днів до граничного терміну Фонд спільно з комісією
проводить із зареєстрованими претендентами семінар для роз'яснення
правил та процедури проведення відповідного конкурсу. Протягом
трьох днів після закінчення семінару всі питання та відповіді щодо
конкурсу, які обговорювалися під час семінару, у письмовій формі
надсилаються головою чи відповідальним секретарем комісії всім
зареєстрованим претендентам.
         Подання конкурсних пропозицій
   34. До граничного терміну претендент повинен подати Фонду за
адресою, зазначеною у запрошенні до конкурсу (оголошенні), пакет,
у  якому  містяться  конверти з підтвердними документами та
конкурсними пропозиціями.
   35. Прийом,  реєстрація,  збереження  та конфіденційність
інформації про надіслані претендентами пакети з  документами
забезпечуються в порядку, встановленому Фондом, та зазначаються в
правилах конкурсу.
   36. Реєстрація проводиться Фондом з обов'язковим зазначенням
у книзі реєстрації часу, реєстраційного номера кожного пакета з
документами, а також прізвища, імені та по батькові працівника
Фонду, який прийняв та зареєстрував пакет, та його підпису.
   37. Уповноваженому  представникові  претендента  видається
розписка про реєстрацію пакета з конкурсними документами із
зазначенням  реєстраційного номера претендента, дати та часу
реєстрації, якщо інший порядок не встановлено в правилах конкурсу.
   38. Відповідальність за дотримання форми та строків подання
підтвердних документів та конкурсної пропозиції несе претендент.
   39. Пакет з конкурсними документами повинен містити три
окремі запечатані конверти з відповідними позначками та написом
тільки імені претендента та назви конкурсного відбору, на який
вони подаються, якщо інший порядок не встановлено правилами
конкурсу.
   Перший конверт з позначкою "Підтвердні документи" повинен
містити конкурсну гарантію, підтвердні документи претендента,
перелік усіх документів, що містяться в двох інших конвертах, а
також титульний лист згідно з вимогами, передбаченими правилами
конкурсу.
   Другий конверт з позначкою "Технічна пропозиція" повинен
містити технічну пропозицію, до якої входять  кваліфікаційні
характеристики претендента, що засвідчують його здатність якісно
виконати роботу, а також план-опис виконання, термінів виконання
та завершення всього обсягу робіт у разі обрання його радником,
якщо інший порядок не встановлено правилами конкурсу.
   Третій конверт з позначкою "Фінансова пропозиція" повинен
містити пропозицію претендента щодо оплати його послуг Фондом
(тобто суми та графіка її виплати) у разі обрання його радником, а
також договір про надання послуг та короткий опис змін, якщо вони
є, до договору, запропонованого Фондом.
   40. Усі підтвердні  документи  та  конкурсні  пропозиції
подаються українською мовою.
   Підтвердні документи претендента-нерезидента повинні  бути
перекладені на українську мову та легалізовані в консульській
установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь
Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути
також посвідчені в посольстві відповідної іноземної держави в
Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України.
   41. Підтвердні документи та конкурсні пропозиції повинні бути
підписані  уповноваженим  представником претендента (юридичної
особи), від імені якого подаються документи. Якщо підтвердні
документи чи конкурсні пропозиції підписані іншою особою за
довіреністю, то додається нотаріально завірена довіреність, що
посвідчує  передачу відповідних повноважень такій особі. Усі
підтвердні документи та конкурсні пропозиції підписуються чорнилом
у встановлених місцях. Підчищені та виправлені місця помічаються
чорнилом і скріплюються підписом особи, що має право підписувати
ці документи.
   42. До граничного терміну подання заяв претендент має право
відкликати свою пропозицію в будь-який час, письмово повідомивши
про це комісію. Лист про відкликання пропозиції підписується
уповноваженим представником претендента і надсилається на адресу
комісії, зазначену в конкурсній документації.
   43. Пакет  з  підтвердними  документами  та  конкурсними
пропозиціями, що був поданий після граничного терміну, комісією до
розгляду не приймається.
   44. Подаючи свої конкурсні документи, претендент тим самим
підтверджує, що вся представлена ним інформація є достовірною та
повною, а його конкурсні документи не містять і не приховують
відомостей, які можуть призвести до помилок комісії при прийнятті
рішень. Конкурсні пропозиції (технічні та фінансові) не можуть
бути відкликані претендентами протягом терміну, встановленого
правилами конкурсу.
   45. Разом з фінансовою пропозицією претендент подає договір
про надання послуг радника, що складається на основі договору,
запропонованого Фондом, у пакеті конкурсної документації. Якщо
учасник вносить будь-які зміни до запропонованого договору, то ці
зміни повинні бути чітко позначені.
   Крім того, кожен учасник подає короткий виклад основних змін
(не більше двох сторінок), які він пропонує внести до договору про
надання послуг радника, із зазначенням вартості його послуг
відповідно до внесених змін. Комісія не розглядає сам текст
договору, запропонований учасником.
         Розгляд підтвердних документів
   46. Комісія розкриває пакет, наданий кожним претендентом, не
пізніше двох робочих днів після встановленого граничного терміну.
Усі конверти, отримані від претендентів у пакетах, реєструються.
На цьому ж засіданні комісія розкриває конверти з підтвердними
документами претендентів.
   47. У  разі  проведення публічного розкриття пакетів та
конвертів з підтвердними документами претендентів дата, місце та
час проведення такого засідання встановлюються правилами конкурсу.
При розкритті підтвердних документів технічні  та  фінансові
пропозиції претендентів залишаються нерозкритими до визначеної
правилами конкурсу дати, а після розкриття пакетів з підтвердними
документами конкурсні пропозиції учасників передаються до Фонду на
зберігання. Зберігання здійснюється в порядку,  установленому
Фондом.
   48. Протягом двох робочих днів після розкриття конвертів з
підтвердними  документами  голова  комісії або відповідальний
секретар комісії, в разі потреби, може звернутися до претендентів
з проханням надати комісії протягом наступних двох днів уточнення
до інформації, що міститься в підтвердних документах, які не в
повній  мірі  відповідають  вимогам для визнання претендента
учасником.
   Комісія не зобов'язана інформувати інших претендентів про
звернення з проханням щодо уточнення інформації та про зміст
такого запиту.
   49. Не пізніше п'яти робочих днів з дати розкриття конвертів
з підтвердними документами комісія приймає рішення про визнання
претендентів учасниками. Усі претенденти, підтвердні документи
яких відповідають установленим вимогам, визнаються учасниками
конкурсного відбору. Це рішення,  безпосередньо  після  його
прийняття,  оформлюється  відповідним  протоколом  комісії  і
затверджується Фондом.
   50. Протягом двох робочих днів після затвердження протоколу
про розгляд підтвердних  документів  відповідальний  секретар
інформує  всіх  претендентів,  підтвердні  документи яких не
задовольняли встановлених вимог до учасників конкурсного відбору,
про результати розгляду підтвердних документів та повідомляє
адресу, за якою вони можуть отримати свої нерозпечатані конкурсні
документи.
   51. Якщо у Фонду чи комісії є  підстави  вважати,  що
інформація,  надана  в  підтвердних  документах будь-якого з
учасників, не відповідає дійсності, то Фонд може в будь-який
спосіб провести незалежну експертизу наданої учасником інформації.
       Розгляд і оцінка технічних пропозицій
   52. Протягом двох робочих днів після затвердження Фондом
протоколу про результати розгляду підтвердних документів комісія
розкриває конверти з технічними пропозиціями учасників.
   53. Протягом наступних двох робочих днів комісія проводить
аналіз цих пропозицій та іншої інформації, що була одержана з
незалежних джерел, і встановлює розподіл місць серед учасників на
підставі  отриманих  ними балів за результатами розгляду їх
технічних пропозицій.
   54. Пропозиції оцінюються комісією згідно з затвердженими
критеріями оцінки конкурсних пропозицій.
   55. Розподіл місць за учасниками на підставі розгляду їх
технічних пропозицій відображається у відповідному  протоколі
комісії.
   56. У разі потреби уточнення інформації, що міститься в
технічних  пропозиціях  учасників,  комісія може організувати
інтерв'ю або презентацію в порядку, передбаченому  правилами
конкурсу. При проведенні інтерв'ю або презентації кожному з
учасників виділяється однаковий час.
   Усі інтерв'ю або презентації проводяться і закінчуються в
один день. Під час інтерв'ю або презентації комісія має право
вимагати  від учасника роз'яснень, додаткових відомостей для
уточнення інформації, що міститься в технічній пропозиції учасника
та в його підтвердних документах.
   Проведення переговорів з питань поліпшення технічних або
фінансових  пропозицій  під час інтерв'ю або презентації не
допускається. Учасники конкурсного відбору, представники яких не
прибули для участі в інтерв'ю або презентації у встановлений день,
не дискваліфікуються, але ризикують тим, що така неявка може
вплинути на визначення їх місця серед учасників конкурсу.
   57. Протягом одного робочого  дня  після  інтерв'ю  або
презентації з учасниками комісія визначає розподіл місць згідно з
критеріями оцінки конкурсних пропозицій та оформлює протокол про
розподіл місць серед учасників за результатами оцінки технічних
пропозицій.
         Розгляд фінансових пропозицій.
       Остаточний розподіл місць за учасниками
   58. Протягом одного робочого дня після затвердження протоколу
про розподіл місць за учасниками в результаті розгляду технічних
пропозицій комісія розкриває конверти з фінансовими пропозиціями
учасників.
   59. Правилами  відповідного  конкурсу  може передбачатися
публічне розкриття фінансових пропозицій, на яке запрошуються всі
відібрані учасники конкурсного відбору.
   60. Одразу ж після розкриття  конвертів  з  фінансовими
пропозиціями комісія проводить засідання з розгляду фінансових
пропозицій та підбиває підсумки конкурсного відбору. Розгляд
фінансових пропозицій проводиться на основі запропонованого кожним
з учасників конкурсу розміру оплати його послуг як радника, а
також запропонованих учасником конкурсу змін до договору про
надання послуг радника.
   61. Вартість послуг, запропонованих учасником у змінах до
договору, розглядається та зважується під час оцінки фінансових
пропозицій.
   62. За результатами оцінки фінансових пропозицій комісія
визначає остаточний розподіл місць за сумою балів, отриманих за
результатами розгляду технічних та фінансових пропозицій,  у
відповідності з критеріями, передбаченими правилами конкурсу.
   Загальний підсумок балів кожного з учасників дорівнює сумі
балів, отриманих ним за технічну та фінансову пропозицію, і
зважених за коефіцієнтами, визначеними в правилах конкурсу.
   За результатами здійсненої оцінки комісія визначає переможця
та остаточно розподіляє місця між учасниками конкурсного відбору.
   63. Комісія  подає  на  затвердження Фонду протокол про
визначення переможця та про остаточний розподіл  місць  між
учасниками не пізніше двох робочих днів з моменту відкриття
фінансових пропозицій. До цього протоколу додаються також усі
протоколи попередніх засідань та рішень комісії.
   64. Фонд затверджує протоколи комісії протягом двох робочих
днів після їх надходження.
   65. Конкурсні гарантії повертаються всім учасникам конкурсу
разом з конкурсними документами, за винятком випадків:
   якщо претендент за власною ініціативою відкликає конкурсні
пропозиції після граничного терміну;
   якщо учасник відмовився виконувати свої зобов'язання згідно з
конкурсними  пропозиціями  протягом дії зазначених конкурсних
пропозицій;
   якщо учасник грубо порушив правила конкурсу.
   Рішення щодо  неповернення  конкурсних  гарантій  приймає
конкурсна комісія.
   Якщо конкурсна гарантія була внесена у вигляді грошового
внеску, то вона повертається учасникам конкурсу протягом 10 днів з
дати підписання протоколу про визначення переможця.
   Процедура зарахування конкурсної гарантії до позабюджетного
Державного фонду приватизації обумовлюється видом  конкурсної
гарантії.  Вид  конкурсної  гарантії встановлюється правилами
конкурсу.
        Переговори та підписання договору
         з переможцем конкурсного відбору
   66. Затверджений Фондом протокол комісії про переможця та
остаточний розподіл місць між учасниками конкурсного відбору, а
також документ про результати конкурсного відбору, передбаченого
пунктом 3 цього Положення, є підставою для проведення Фондом
переговорів і укладення договору з переможцем конкурсного відбору.
   67. Протягом двох робочих днів після затвердження протоколу
комісії Фонд розпочинає переговори з узгодження тексту договору з
переможцем.
   68. Проведення переговорів щодо умов договору з радником є
виключною компетенцією і обов'язком Фонду.
   Особа, що відповідає за проведення переговорів від імені
Фонду, призначається окремим наказом Фонду зі складу членів
комісії - представників Фонду.
   У результаті переговорів Фонд має право  погодитись  із
запропонованими переможцем змінами до тексту договору.
   69. Якщо протягом 20 днів з дати початку переговорів з
учасником,  визнаним  комісією  переможцем  за  результатами
конкурсного відбору, сторони не досягнуть остаточної згоди щодо
тексту договору, то Фонд може:
   подовжити термін переговорів на строк до 20 днів;
   розпочати переговори з учасником, який посів наступне за
переможцем місце, і завершити їх у період не більше 20 днів;
   визнати конкурсний відбір таким, що не відбувся.
   70. Не пізніше 10 робочих днів з дати підписання договору між
Фондом  та радником Фонд публікує інформацію про результати
конкурсного відбору у "Відомостях приватизації" і повідомляє інших
учасників про те, що вони не стали переможцями конкурсного
відбору.
   Особливості проведення переговорів щодо укладання договору та
підписання договору встановлюються правилами конкурсу.
            Прикінцеві положення
   71. Фонд має право відмінити конкурсний відбір у будь-який
час з таких причин:
   набуття законної сили рішенням суду щодо порушень чинного
законодавства в ході приватизації підприємства, пакет акцій якого
планується продавати за допомогою радника, що відбирається за
конкурсом;
   набуття законної сили рішенням суду щодо порушень цього
Положення;
   у разі  отримання  Фондом  офіційних  документів,  що
підтверджують наявність змови між учасниками або неправомірних дій
з боку членів комісії та працівників Фонду і викликають сумнів
щодо справедливості та послідовності прийнятих ними рішень.
   У такому разі протягом 5 робочих днів з моменту прийняття
рішення про відміну конкурсного відбору Фонд видає наказ, згідно з
яким комісія негайно письмово повідомляє всіх претендентів про
припинення  конкурсного відбору та запрошує їх забрати свої
конкурсні документи.
   Якщо запрошення до конкурсу (оголошення) опубліковано до
введення в дію нормативних актів з питань приватизації, що
встановлюють інші правила або змінюють норми цього Положення, то
оголошений конкурс проводиться далі у відповідності до правил,
установлених редакцією Положення, чинною на момент публікації.
   72. Якщо Фонд не зможе протягом  установленого  терміну
підписати договір з переможцем чи наступним за ним в розподілі
місць учасником через їхню вину, то конкурсний відбір оголошується
недійсним без будь-яких фінансових або правових наслідків для
Фонду, конкурсної комісії, відкритого акціонерного товариства чи
їх представників, що витікають із договорів з субконтрактерами
переможця.
   73. Використання  відомостей  щодо  конкурсних пропозицій
здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію.
Порушення цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з
законодавством України.
   74. Фонд надсилає інформацію Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку про звітність радника щодо виконання
ним  договору  про  надання послуг (з питань віднесених до
компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку).
   75. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсного
відбору, вирішуються шляхом переговорів або, у разі недосягнення
згоди, в судовому порядку.
 
( Положення в редакції Наказу Фонду державного майна N 2008
( z0813-99 ) від 25.10.99 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка