Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо визначення терміну "початок строку виплати дивідендів"


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/870 від 21.09.99
   м.Київ
 
 vd990921 vn01-03/870
 
     Щодо визначення терміну "початок строку виплати
              дивідендів"
 
   На ваш запит N 190 від 27.08.99 р. повідомляємо наступне.
   Звертаємо вашу увагу на те, що ПАРД не має повноважень
надавати роз'яснення з питань чинного законодавства, а може лише
надавати консультації з цих питань.
   Законодавство України не містить визначення терміну "початок
строку виплати дивідендів".
   Згідно статті 9 Закону України "Про цінні папери та фондову
біржу" ( 1201-12 ) "дивіденди по акціях виплачуються один раз на
рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому
статутом акціонерного товариства, за  рахунок  прибутку,  що
залишається  у  його розпорядженні після сплати встановлених
законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за
банківський кредит".
   Стаття 37 Закону України "Про  господарські  товариства"
( 1576-12 ) визначає, що "Статут акціонерного товариства, крім
відомостей, вказаних у статті 4 цього Закону, повинен містити
відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,
співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються
засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій,
строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на
рік за підсумками календарного року".
   Пункт "д" статті 41 Закону  України  "Про  господарські
товариства" ( 1576-12 ) визначає, що до компетенції загальних
зборів належить:
   затвердження річних  результатів  діяльності  акціонерного
товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження
звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку,
строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків.
   Отже згідно п. "д" статті 41 Закону України "Про господарські
товариства"  (  1576-12 ) початок строку виплати дивідендів
визначається рішенням загальних зборів акціонерного товариства і
потім фіксується у Статуті. Початок строку виплати дивідендів
також може визначатися у інформації про випуск акцій, положенні
про  виплату  дивідендів,  положенні  про акції акціонерного
товариства та інших внутрішніх документів товариства.
   На думку ПАРД, акціонерному товариству доцільно встановлювати
початок  строку  виплати  дивідендів як перший день виплати
дивідендів. Для усунення проблем, пов'язаних із нарахуванням і
виплатою дивідендів, у додатковій угоді до договору на ведення
реєстру між реєстратором та акціонерним товариством доцільно
встановити скорочений термін підготовки реєстру для сформування
відомості.
 
 Віце-президент ПАРД                     О.Кий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка