Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про дозвіл на використання при здійсненні медичної практики нових виробів медичного призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва номенклатури Комітету з нової медичної техніки МОЗ України


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 231 від 21.09.99
   м.Київ
 
 vd990921 vn231
 
    Про дозвіл на використання при здійсненні медичної
      практики нових виробів медичного призначення
       вітчизняного та зарубіжного виробництва
       номенклатури Комітету з нової медичної
            техніки МОЗ України
 
   Відповідно до діючого порядку впровадження виробів медичного
призначення у медичну практику
   Д О З В О Л Я Ю:
   Використання нових  виробів  медичного  призначення  при
здійсненні медичної практики згідно з переліком, що додається.
   Н А К А З У Ю:
   1. Комітету з нової медичної техніки (в.о.голови - Чорний
Є.В.) зареєструвати вироби, зазначені у додатках 1 та 2, та внести
їх до Державного реєстру виробів медичного призначення в Україні.
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                   А.П.Картиш
                             Додаток 1
                      до Наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                        від 21.09.99 N 231
               Перелік
   виробів медичного призначення вітчизняного виробництва,
  дозволених до використання при здійсненні медичної практики
 
------------------------------------------------------------------
 N | Назва виробу та    |Організація (підпри-  |  N проток.,
п/п| коротка характеристика|ємство) - розробник,  |  дата засі-
  |            |  його адреса    |  дання КНМТ
---+------------------------+-----------------------+-------------
 1 |      2      |      3      |    4
------------------------------------------------------------------
 1. Дзеркала медичні     АТЗТ НВП "Діоптика"    N 8 від
  (стоматологічні ЗС-23)     (м.Київ)      01.09.99
 
 2. Голки трубчасті     ДП СКПТБ ВАТ "Імпульс"  N 8 від
        металеві      (м.Одеса)      01.09.99
 
 3. Набір виробів для    ВАТ "Гемопласт"      N 8 від
  дренування        (м.Білгород-       01.09.99
                  Дністровський)
 
 4. Пристрої для штучного  ТОВ "Київське       N 8 від
  дихання одноразового  фармацевтичне товариство" 01.09.99
  використання "Подих      (м.Київ)
  життя" (додаток)
 
 5. Штатив під пробірки   АТ "Медтехніка"      N 8 від
  - 40            (м.Полтава)      01.09.99
 
 6. Установки стоматоло-    ПП "РІКОТА"      N 8 від
  гічні стаціонарні       (м.Львів)      01.09.99
  "РІДЕК-01" (додаток)
 
 7. Комплект пристроїв     ВАТ "Надія"       N 8 від
  ортопедичних        (м.Остер)       01.09.99
 
 В.о.голови Комітету з нової
 медичної техніки МОЗ України              Є.В.Чорний
                             Додаток 2
                      до Наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                        від 21.09.99 N 231
               Перелік
   виробів медичного призначення зарубіжного виробництва,
  дозволених до використання при здійсненні медичної практики
 
------------------------------------------------------------------
 N | Назва виробу та    |Організація (підпри-  |  N проток.,
п/п| коротка характеристика|ємство) - розробник,  |  дата засі-
  |            |  його адреса    |  дання КНМТ
---+------------------------+-----------------------+-------------
 1 |      2      |      3      |    4
------------------------------------------------------------------
 1. Скляні лабораторні про- фірма "TERUMO EUROPE   N 7 від
  бірки для взяття біома-   N.V." (Бельгія)    28.07.99
  теріалу "Venoject"
  (додаток)
 
 2. Пластикові лабораторні  фірма "TERUMO EUROPE   N 7 від
  пробірки для взяття     N.V." (Бельгія)    28.07.99
  біоматеріалу ""Veno-
  ject II" (додаток)
 
 3. Голки для взяття біома- фірма "TERUMO EUROPE   N 7 від
  теріалу (додаток)      N.V." (Бельгія)    28.07.99
 
 4. Допоміжні пристосування фірма "TERUMO EUROPE   N 7 від
  для взяття біоматеріалу   N.V." (Бельгія)    28.07.99
  (додаток)
 
 5. Аналізатор мікробактерій  компанія "BECTON    N 8 від
  "BACTEC-960" з витратни-  DICKINSON" (США)    01.09.99
  ми матеріалами (додаток)
 
 6. Отоскопи (додаток)    фірма "Kirchner &     N 8 від
               Wilhelm GmbH+Co"     01.09.99
                 (Німеччина)
 
 7. Ларингоскопи       фірма "Kirchner &     N 8 від
      (додаток)     Wilhelm GmbH+Co"     01.09.99
                 (Німеччина)
 
 8. Фонендоскопи       фірма "Kirchner &     N 8 від
      (додаток)     Wilhelm GmbH+Co"     01.09.99
                 (Німеччина)
 
 9. Оправи коригуючих    фірма "Airess       N 8 від
  окулярів марок "KENZO", Lunettes" (Франція)    01.09.99
  "COURREGES", "ESCADA",  компанії "Airess"
  "MORGAN", "CHARLES     (Франція)
  JOURDAN"
 
10. М'які контактні лінзи  фірма "NISSEL       N 8 від
     Нура 7            LIMITED"    01.09.99
               (Великобританія)
 
11. Трубки ендотрахеальні  фірма "Euromedical    N 8 від
    (додаток)      Industries Sdn.Bhd."   01.09.99
               (Малайзія) компанії
               "MAERSK MEDICAL A/S"
                 (Данія)
 
12. Трубки трахеостомічні  фірма "Euromedical    N 8 від
    (додаток)      Industries Sdn.Bhd."   01.09.99
               (Малайзія) компанії
               "MAERSK MEDICAL A/S"
                 (Данія)
 
13. Абляційні катетери    "С.R.Bard Inc."      N 8 від
  "Stinger" (додаток). У     (США)       01.09.99
  зв'язку з виправленням
  назви виробу, реєстра-
  ційне посвідчення
  N 1241 Абляційні кате-
  тери "Sfinger" згідно
  з Наказом МОЗ України
  від 19.04.99 N 89
  анулювати (додаток)
 
14. Лазерні проточні цито-  компанія "BECTON    N 8 від
  флюориметри "FACScali-  DICKINSON" (США)    01.09.99
  bur", "FACScount" з
  витратними матеріалами
     (додаток)
 
15. Шприци ін'єкційні одно- ВАТ "Прометей"     N 8 від
  кратного використання    (Росія)       01.09.99
  "Луєр" 1 мл, 5 мл, 10
  мл тридальні та дводе-
  тальні з голками та без
    них (додаток)
 
16. Аналізатори мікроорга-  компанія "BECTON    N 8 від
  нізмів "SCEPTOR" з ви-  DICKINSON" (США)    01.09.99
  тратними матеріалами
    (додаток)
 
17. Аналізатори мікроорга-  компанія "BECTON    N 8 від
  нізмів в сечі "UroQuick DICKINSON" (США)    01.09.99
  60", "UroQuick 120" з
  витратними матеріалами
    (додаток)
 
18. Аналізатори мікроорга-  компанія "BECTON    N 8 від
  нізмів в гемокультурі  DICKINSON" (США)    01.09.99
  "BACTEC-9240", "BACTEC-
  9120", "BACTEC-9050"
  з витратними матеріа-
   лами (додаток)
 
19. Аналізатори мікроорга-  компанія "BECTON    N 8 від
  нізмів "CRYSTAL" з    DICKINSON" (США)    01.09.99
  витратними матеріалами
    (додаток)
 
20. Стоматологічні ендодон- компанія "Coltene    N 8 від
  тичні вироби та аксесу- A.G." (Швейцарія)    01.09.99
  ари до них (додаток)
 
21. Стоматологічна кофер-  компанія "Coltene    N 8 від
  дам-система "Hygenic"  A.G." (Швейцарія)    01.09.99
  та приладдя до неї
    (додаток)
 
22. Стоматологічні вироби  компанія "Coltene    N 8 від
  та аксесуари для плом-  A.G." (Швейцарія)    01.09.99
  бування та протезуван-
  ня, комплекти
    (додаток)
 
23. Оправи коригуючих оку-  компанія "Star Vision" N 8 від
  лярів марок "Star",    Optical Co", Ltd   01.09.99
  "Star Vision", "Planet",   (Китай)
  "Myth", "Isis"
 
24. Стоматологічні ротороз-  компанія "Hatakeyma  N 8 від
  ширювачі Lipper-04BZ0017, Dental MFG., Co.,   01.09.99
  New Soft Block-S-04BZ0017,  LTD" (Японія)
  Angle wider - 04BZ0017
 
25. Вата медична "Амелія" та ЗАТ "Гигровата-    N 8 від
  вироби з неї (додаток)  Санкт-Петербург"    01.09.99
                  (Росія)
 
26. Лейкопластирі (додаток) ВАТ "Новосибхимфарм"  N 8 від
                  (Росія)      01.09.99
 
27. Діагностичні смужки для фірма "LACHEMA, a.s."  N 8 від
   сечі "PHAN" (додаток)  (Чеська Республіка)  01.09.99
 
 В.о.голови Комітету
 з нової медичної техніки                Є.В.Чорний
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка