Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензію на постачання та зберігання природного газу, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами, нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1582 від 31.12.99
   м.Київ
 
 vd991231 vn1582
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови НКРЕ
    N 193 ( v0193227-01 ) від 28.02.2001 )
    Про затвердження Положення про визначення поточної
    плати за ліцензію на постачання та зберігання
    природного газу, транспортування природного  і
    нафтового  газу  трубопроводами,  нафти  і
      нафтопродуктів магістральними трубопроводами
 
   Відповідно до Указу  Президента  України  від 21 квітня
1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання  Національної  комісії
регулювання  електроенергетики  України",  постанови  Кабінету
Міністрів України від 13.07.95 р. N 516 ( 516-95-п ) "Про плату за
видачу  та  переоформлення  Національною комісією регулювання
електроенергетики  ліцензій  на  здійснення  певних  видів
підприємницької  діяльності"  Національна  комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити Положення про визначення поточної плати за
ліцензію  на  постачання  та  зберігання  природного  газу,
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами, нафти
і нафтопродуктів магістральними трубопроводами (додається).
   2. Встановити, що за рахунок ліцензування в нафтогазовому
комплексі фінансується 40 відсотків кошторису витрат Національної
комісії регулювання електроенергетики України.
   3. Положення ввести в дію з 1 січня 2000 року.
 
 Голова Комісії                     О.Светелік
                          Затверджено
                        Постанова НКРЕ від
                        31.12.99 N 1582
              Положення
  про визначення поточної плати за ліцензію на постачання та
   зберігання природного газу, транспортування природного і
   нафтового газу трубопроводами, нафти і нафтопродуктів
         магістральними трубопроводами
   1. Поточна плата за ліцензію з постачання та зберігання
природного газу, транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами,   нафти  і  нафтопродуктів  магістральними
трубопроводами визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 13.07.95 р. N 516 ( 516-95-п ) "Про плату за видачу та
переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики
ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" та
сплачується всіма суб'єктами підприємницької діяльності незалежно
від форм власності, які одержали ліцензії від НКРЕ на постачання
та зберігання природного газу, транспортування природного газу
магістральними  трубопроводами,  природного  і нафтового газу
розподільними  трубопроводами,  нафти   і   нафтопродуктів
магістральними трубопроводами.
   2. Поточна плата встановлюється виходячи із затвердженого
кошторису витрат НКРЕ з урахуванням коштів, які надходять від
сплати одноразової плати за видачу ліцензій, технічної допомоги з
боку міжнародних організацій, інших джерел, та залишку коштів, не
використаних в попередньому році.
   3. Базою  розрахунку  поточної  плати  за  ліцензію  є
розрахунковий місячний обсяг газу, нафти або нафтопродуктів.
Суб'єкт підприємницької діяльності, який рішенням НКРЕ одержав
ліцензію, сплачує поточну плату за перший місяць ліцензованої
діяльності та за два наступні місяці згідно з обсягом, заявленим
при одержанні ліцензії.
   4. Поточна  плата  розраховується  на  1  млн.куб.метрів
транспортованого природного і  нафтового  газу,  поставленого
природного газу та активного газу в газосховищах, 1 тис.тонн
транспортованої нафти і нафтопродуктів.
   5. Розрахунок поточної плати на наступний місяць проводиться
до 20 числа місяця, що передує місяцю здійснення ліцензованої
              m+1
діяльності. Поточна плата (П  ) ліцензіата (i) для відповідного
              Пi
виду діяльності (j) розраховується за формулою:
             m+1
             П  = k х Пj ,
             Пi
   де
   m      - місяць здійснення розрахунку;
   j      - вид діяльності, який здійснює ліцензіат;
   i      - ліцензіат;
   кількість ліцензіатів по j-му виду діяльності;
   Пj      - частина  плати,  яка  розподіляється  між
          ліцензіатами j-го    виду    діяльності,
          визначається за формулою:
     1                   5
  Пj = - [0,4 х (К   - дельта К   - Ін) - E Прj] х В ,
     3     НКРЕ      НКРЕ    j=1
   де
   E      - сума;
   К      - кошторис НКРЕ на розрахунковий квартал;
   НКРЕ
   дельта К   - залишок кошторису НКРЕ за попередній квартал;
       НКРЕ
   Ін      - інші фінансові та матеріальні  надходження,
          передбачені Положенням про НКРЕ ( 335/98 ),
          які фактично надійшли на момент розрахунку;
   5
   E Прj
   j=1     - сума одноразової плати, яку  передбачається
          отримати в розрахунковому кварталі від всіх
          ліцензіатів НКРЕ нафтогазового комплексу;
   В      - коефіцієнт розподілу  поточної  плати  для
          відповідного  виду  діяльності  згідно з
          додатком;
   k      - коефіцієнт  розподілу  поточної  плати між
          ліцензіатами в  залежності  від  обсягів
          постачання/транспортування, який визначається
          за формулою:
                 m+1
                О
                 Mi
           k = -----------------,
               n  m-1
               E О
              i=1 M(факт)i
   де
   n  m-1
   E О     - сума      фактичних        обсягів
  i=1 M(факт)i  постачання/транспортування всіма ліцензіатами
          за попередній місяць для j-го виду діяльності;
   m+1
   О      - розрахунковий обсяг постачання/транспортування
   Mi      на  наступний  місяць  для i-го ліцензіата,
          визначається за формулою:
       m+1  m+1     m-1     m-1
      О  = О     + О     - О     ,
       Mi   M(план)i  M(факт)i  M(план)i
   де
   m+1
   О      - плановий  обсяг  для i-го  ліцензіата  на
   M(план)i   наступний місяць.
   m-1
   О      - фактичний обсяг для  i-го  ліцензіата  за
   M(факт)i   попередній місяць;
   m-1
   О      - плановий  обсяг для  i-го  ліцензіата  за
   M(план)i   попередній місяць;
   Для ліцензіатів, які здійснюють зберігання природного газу,
коефіцієнт розподілу поточної плати визначається за формулою:
                 О
                 рi
             k = -----------,
                n
                E О
                i=1 рi
   де
   к      - коефіцієнт  розподілу  поточної плати  для
          ліцензіатів,  які  здійснюють  зберігання
          природного газу;
   О      - річний обсяг i-го ліцензіата, який здійснює
   рi      зберігання природного газу;
   n
   E О    - сума  річних  обсягів  ліцензіатів,  які
   i=1 рi    здійснюють зберігання природного газу.
   6. Місячна поточна плата ліцензіата за один вид діяльності не
може бути меншою ніж 50 грн. (п'ятдесят гривень).
   7. У  випадку  зміни назви, організаційно-правової форми
ліцензіата ліцензія підлягає переоформленню, а борги по поточній
платі переходять до підприємства-правонаступника.
   8. НКРЕ письмово повідомляє ліцензіата про розмір поточної
плати на наступний місяць до 25 числа поточного місяця.
   9. Оплата поточної плати проводиться ліцензіатом до 1 числа
місяця здійснення ліцензованої діяльності.
   10. Несплата поточної плати за ліцензію є порушенням умов та
правил здійснення ліцензованої діяльності.
   11. У випадку несплати  ліцензіатом  поточної  плати  в
зазначений термін власнику ліцензії надсилається попередження про
порушення  умов  та  правил  здійснення  відповідного  виду
підприємницької діяльності.
   У разі невиконання вимог попередження НКРЕ вживає заходи,
відповідно  до  умов та правил здійснення відповідного виду
підприємницької діяльності.
 
 Начальник Відділу методологічного
 забезпечення регулювання
 нафтогазового комплексу                 І.Завада
                              Додаток
        Коефіцієнт розподілу поточної плати
     між видами діяльності нафтогазового комплексу
 
------------------------------------------------------------------
| N |       Вид діяльності         |Коефіцієнт   |
|з/п|                      |розподілу   |
|  |                      |поточної плати,|
|  |                      |(В), %     |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 1 |Транспортування природного газу       |        |
|  |магістральними трубопроводами        |    10   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 2 |Транспортування природного або нафтового  |        |
|  |газу розподільними трубопроводами      |    15   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 3 |Транспортування нафти або нафтопродуктів  |        |
|  |магістральними трубопроводами        |    25   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 4 |Постачання природного газу         |    45   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 5 |Зберігання природного газу (в обсягах, що  |        |
|  |перевищують рівень, який встановлюється   |        |
|  |ліцензійними умовами)            |    5   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|  |Всього:                   |   100   |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка