Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення державних випускних іспитів у 2000 році


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 81 від 19.04.2000
   м.Київ
 
 vd20000419 vn81
 
   Про проведення державних випускних іспитів у 2000 році
 
   Для проведення державних випускних іспитів у вищих медичних
(фармацевтичному) закладах  освіти III-IV рівнів  акредитації
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити головами державних екзаменаційних комісій у
2000 році:
        Національний медичний університет
            ім. О.О.Богомольця
            Лікувальна справа
          (медичний факультет N 1)
      КОРОТКИЙ       - доктор медичних наук,
   Валерій Миколайович    професор, зав.кафедрою
                госпітальної хірургїї N 1
           (медичний факультет N 2)
      ФОМІН        - доктор медичних наук, професор,
    Петро Дмитрович     зав.кафедрою факультетської
                хірургїї N 2
           (медичний факультет N 3)
      КРИВЧЕНЯ       - доктор медичних наук,
    Данило Юліанович     професор, зав.кафедрою хірургїї
                дитячого віку
           (медичний факультет N 4)
       ГОЦ        - кандидат медичних наук,
    Юрій Денисович     професор, зав.кафедрою
                епідеміології
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
      ХАРЬКОВ       - доктор медичних наук,
   Леонід Вікторович     професор, зав.кафедрою дитячої
                хірургічної стоматології
      Вінницький державний медичний університет
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
              перший потік
     ЧОРНОБРОВИЙ      - доктор медичних наук,
  В'ячеслав Миколайович    професор, зав.кафедрою
                поліклінічної терапії та
                сімейної медицини
            (медичний факультет)
              другий потік
     СТАНІСЛАВЧУК      - доктор медичних наук, доцент
    Микола Адамович     кафедри факультетської терапії
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
      ПАВЛЕНКО       - доктор медичних наук, професор
  Олексій Володимирович    кафедри ортопедичної стоматології
                Київської медичної академії
                післядипломної освіти
      Дніпропетровська державна медична академія
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
              перший потік
      МОСІЙЧУК       - доктор медичних наук, професор
    Микола Маркович     кафедри неврології та
                нейрохірургії ФПО
            (медичний факультет)
              другий потік
      ГРИЦЕНКО       - доктор медичних наук,
    Іван Іванович      професор, зав.кафедрою
                гастроентерології та клінічної
                дієтології ФПО
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
      ДИЧКО        - доктор медичних наук,
   Євген Никифорович     професор, зав.кафедрою дитячої
                стоматології та стоматології
                інтернів
            Сестринська справа
         (факультет "Сестринська справа")
      ХАРЧЕНКО       - доктор медичних наук, професор
   Володимир Григорович    кафедри хірургічних хвороб
       Донецький державний медичний університет
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
      ЯКОВЕЦЬ       - доктор медичних наук, професор
    Юрій Іванович      курсу онкології факультету
                післядипломного навчання
           (медичний факультет N 2)
     ОСТРОПОЛЕЦЬ      - доктор медичних наук, професор,
   Савелій Савелійович    зав.кафедрою педіатрії факультету
                післядипломного навчання
           (медичний факультет N 3)
      АНТОНЮК       - доктор медичних наук,
   Сергій Митрофанович    професор, зав.кафедрою
                хірургічних хвороб N 2 факультету
                післядипломного навчання
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
     СУРЖАНСЬКИЙ      - доктор медичних наук,
  Станіслав Костянтинович   професор, зав.кафедрою
                стоматології факультету
                післядипломного навчання
            Лікувальна справа
         (міжнародний медичний факультет)
      БОРОДІН       - доктор медичних наук, професор
   Олексій Дмитрович     кафедри акушерства, гінекології та
                перинатології факультету
                післядипломного навчання
            Сестринська справа
         (факультет "Сестринська справа")
      ТАНЦЮРА       - доктор медичних наук, професор
   Володимир Петрович    кафедри факультетської хірургії
      Запорізький державний медичний університет
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
      КЛИМЕНКО       - доктор медичних наук, зав.
   Володимир Микитович    кафедрою факультетської хірургії
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
      КАЛОШИНА       - доктор фармацевтичних наук,
   Надія Олександрівна    професор кафедри фармакогнозії з
                курсом ботаніки
      Івано-Франківська державна медична академія
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
               потік А
      БОЦЮРКО       - доктор медичних наук, професор,
   Володимир Іванович    зав. кафедрою ендокринології з
                курсом ЛФК
            (медичний факультет)
               потік Б
      ПІТИК        - доктор медичних наук, професор
    Микола Іванович     кафедри нервових хвороб з курсом
                очних хвороб
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
      КАЗАКОВА       - доктор медичних наук,
    Рімма Вікторівна     професор, зав.кафедрою дитячої
                стоматології
       Кримський державний медичний університет
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
      МОГИЛА       - доктор медичних наук,
   Василь Васильович     професор, зав. кафедрою
                нейрохірургії
           (медичний факультет N 2)
     ЯЦОЖИНСЬКА      - доктор медичних наук, професор
    Уляна Юріївна      кафедри клінічної імунології та
                алергології
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
      БЕЗРУКОВ       - доктор медичних наук,
   Сергій Григорович     професор, зав.кафедрою
                хірургічної стоматології
      Луганський державний медичний університет
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
              перший потік
      СПІЦИН       - доктор медичних наук, професор,
    Олег Миколайович     зав.кафедрою екстремальної та
                військової медицини з
                анестезіологією
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
              другий потік
      ПУСТОВОЙ       - доктор медичних наук, професор
    Юрій Григорович     кафедри інфекційних хвороб
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
              третій потік
      МАНОЛОВА       - доктор медичних наук, професор
    Емма Павлівна      кафедри факультетської педіатрії
         Львівський медичний університет
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
      СКЛЯРОВ       - доктор медичних наук,
     Євген Якович      професор, зав. кафедрою
                поліклінічної справи
           (медичний факультет N 2)
      ЛАДНИЙ       - доктор медичних наук,
    Олександр Якович     професор кафедри фтизіатрії і
                пульмонології
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
       ВОВК        - доктор медичних наук,
   Юрій Володимирович    професор, зав. кафедрою
                хірургічної і ортопедичної
                стоматології ФПДО
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
      ГРОШОВИЙ       - доктор фармацевтичних наук,
    Тарас Андрійович     професор, директор АТ
                "Галичфарм" з розвитку
            На факультеті ВМСО
    - по присвоєнню кваліфікації бакалавр медицини
      ЗАРЕМБА       - доктор медичних наук,
    Євгенія Хомівна     професор, зав. кафедрою
                сімейної медицини
    - по присвоєнню кваліфікації молодшого спеціаліста
      ГДУЛЄВИЧ       - заступник директора медичного
    Людмила Юхимівна     училища підвищення кваліфікації
                середніх медичних працівників
       Одеський державний медичний університет
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
              перший потік
     ЗУБАРЕНКО       - доктор медичних наук,
  Олександр Всеволодович   професор, зав. кафедрою
                факультетської педіатрії
            (медичний факультет)
              другий потік
      БАБУР        - доктор медичних наук, професор
   Андрій Олексійович    кафедри госпітальної хірургії
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
     ВАКУЛЕНКО       - доктор медичних наук,
    Василь Іванович     професор кафедри загальної
                стоматології
           Стоматологія ортопедична
          (стоматологічний факультет)
      ЛАБУНЕЦЬ       - кандидат медичних наук, ст.н.с.,
   Василь Аксентійович    завідуючий відділенням
                ортопедичної стоматології з курсом
                матеріалознавства Одеського
                науково-дослідного інституту
                стоматології
      Українська медична стоматологічна академія
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
      ЛИСЕНКО       - доктор медичних наук,
    Борис Пилипович     професор, зав. кафедрою
                хірургічних хвороб
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
      МИТЧЕНОК       - доктор медичних наук,
    Віктор Іванович     професор, зав. кафедрою
                пропедевтики хірургічної
                стоматології
       Тернопільська державна медична академія
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
      СТАРОДУБ       - доктор медичних наук, професор,
    Євген Михайлович     декан факультету післядипломної
                освіти
            Сестринська справа
         (факультет "Сестринська справа")
      ФРАНЧУК       - доктор медичних наук,
   Анатолій Юхимович     професор, зав. кафедрою
                акушерства та гінекології
      Харківський державний медичний університет
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
     СЕМІДОЦЬКА      - доктор медичних наук,
    Жанна Дмитрівна     професор, зав. кафедрою
                пропедевтики внутрішніх хвороб
                N 2
           (медичний факультет N 2)
      ЩЕРБІНА       - доктор медичних наук, професор
   Микола Олександрович    кафедри акушерства та гінекології
                N 1
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
     ГРИГОРЧУК       - доктор медичних наук,
    Юрій Федорович     професор кафедри хірургічної
                стоматології
            Медичний факультет
            (іноземні студенти)
      ЛАТОГУЗ       - доктор медичних наук, професор,
    Іван Кіндратович     зав. кафедрою внутрішніх хвороб,
                ЛФК та спортивної медицини
        Українська фармацевтична академія
               Фармація
          (фармацевтичний факультет,
          заочне та денне відділення)
      ПЕТЮНІН       - доктор фармацевтичних наук,
   Геннадій Павлович     професор, зав. кафедрою клінічної
                біохімії та судово-медичної
                токсикології
      Хімічна технологія фармацевтичних препаратів
        (факультет "Промислова фармація",
          заочне та денне відділення)
    КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ     - доктор фармацевтичних наук,
    Юрій Михайлович     заступник директора з науки
                Харківського підприємства по
                виробництву імунобіологічних та
                лікарських препаратів "Біолік"
       Буковинська державна медична академія
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
      ТОМУСЯК       - доктор медичних наук, професор
   Тадеуш Леонтійович    кафедри факультетської хірургії
                з курсом угології, стоматології,
                ЛОР та очних хвороб
           (медичний факультет N 2)
      ТАЩУК        - доктор медичних наук, професор,
   Віктор Корнійович     зав. кафедрою госпітальної
                терапії N 2 з курсом лікувальної
                фізкультури та спортивної
                медицини
            Сестринська справа
         (факультет "Сестринська справа")
      ПЛЕША        - кандидат медичних наук, асистент
    Ігор Антонович     кафедри пропедевтики внутрішніх
                хвороб
   2. Ректорам вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти:
   2.1. До 15 травня 2000 року зобов'язати голів державних
екзаменаційних комісій перевірити  готовність  до  проведення
державних випускних іспитів і провести зустрічі з випускниками.
   2.2. Організувати вивчення головами та членами державних
екзаменаційних  комісій  Інструкції  про  порядок  створення,
організацію роботи державних екзаменаційних комісій у  вищих
медичних (фармацевтичних) закладах освіти України.
   2.3. Забезпечити роботу  голів  державних  екзаменаційних
комісій із збереженням заробітної платні за основним місцем
роботи.
   2.4. Особисто   забезпечити   через  голів  державних
екзаменаційних комісій подання звітів про проведення державних
випускних  іспитів  до  управління освіти та медичної науки
Міністерства охорони здоров'я України до 20.07.2000 року.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління освіти та медичної науки Вороненка Ю.В.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка