Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення науково-теоретичної конференції "Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2000 - 2004 роки"


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про проведення науково-теоретичної конференції
     "Стратегія економічного та соціального розвитку
         України на 2000 - 2004 роки"
 
   З метою  узагальнення   досвіду   соціально-економічних
перетворень  та  визначення  шляхів і напрямів удосконалення
механізмів ринкової реформи в Україні:
   1. Провести  у  листопаді  2000  року  в  місті  Києві
науково-теоретичну  конференцію  "Стратегія  економічного  та
соціального розвитку України на 2000 - 2004 роки".
   2. Призначити ЛИТВИНА  Володимира  Михайловича  -  Главу
Адміністрації  Президента  України  - головою Організаційного
комітету.
   Затвердити персональний  склад  Організаційного  комітету
(додається).
   Дозволити голові Організаційного комітету в разі необхідності
вносити зміни до його персонального складу.
   3. Кабінету Міністрів  України  забезпечити  фінансування
витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 травня 2000 року
     N 204/2000-рп
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 24 травня 2000 року N 204/2000-рп
               СКЛАД
  Організаційного комітету з проведення науково-теоретичної
    конференції "Стратегія економічного і соціального
       розвитку України на 2000 - 2004 роки"
 
   ЛИТВИН        - Глава  Адміністрації   Президента
Володимир Михайлович     України,  голова  Організаційного
               комітету
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ     - Радник Президента України, заступник
Анатолій Степанович     голови Організаційного комітету
   ЄХАНУРОВ       - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Юрій Іванович        заступник  голови  Організаційного
               комітету
   АМОША         - директор          Інституту
Олександр Іванович      економіки промисловості НАН України,
               м. Донецьк
   БЄЛОВ         - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович     безпеки і оборони України - директор
               Національного інституту стратегічних
               досліджень
   ГАЙДУЦЬКИЙ      - заступник   Глави   Адміністрації
Павло Іванович        Президента  України  -  Керівник
               Головного  управління  з  питань
               економічної  політики Адміністрації
               Президента України
   ГЕЄЦЬ         - директор  Інституту  економічного
Валерій Михайлович      прогнозування НАН України
   ДОЛІШНІЙ       - директор  Інституту  регіональних
Мар'ян Іванович       досліджень,  керівник   Західного
               наукового   центру  НАН  України,
               м. Львів
   ДЬОМІН        - голова Харківської обласної державної
Олег Олексійович       адміністрації
   КИРИЛЕНКО       - Міністр аграрної політики України
Іван Григорович
   КОВАЛЬЧУК       - заступник Секретаря Ради національної
Трохим Тихонович       безпеки і оборони України
   КРЕМЕНЬ        - Міністр освіти і науки України
Василь Григорович
   КУРАС         - віце-президент Національної академії
Іван Федорович        наук  України,  директор Інституту
               політичних   і   етнонаціональних
               досліджень НАН України
   МІТЮКОВ        - Міністр фінансів України
Ігор Олександрович
   ОМЕЛЬЧЕНКО      - Київський міський голова
Олександр Олександрович
   ПАВЛЕНКО       - ректор  Київського  національного
Анатолій Федорович      економічного університету
   ПИРОЖКОВ       - директор  Національного  інституту
Сергій Іванович       українсько-російських відносин Ради
               національної  безпеки  і  оборони
               України
   РОГОВИЙ        - перший заступник Глави Адміністрації
Василь Васильович      Президента України
   САБЛУК        - директор Інституту аграрної економіки
Петро Трохимович       Української академії аграрних наук
   САХАНЬ        - Міністр праці та соціальної політики
Іван Якович         України
   СТАНІК        - Міністр юстиції України
Сюзанна Романівна
   СТОЯН         - народний  депутат  України, голова
Олександр Миколайович    Федерації профспілок  України  (за
               згодою)
   ТІГІПКО        - Міністр економіки України
Сергій Леонідович
   ТУРЧИНОВ       - Голова  Комітету  Верховної  Ради
Олександр Валентинович    України з питань бюджету (за згодою)
   ФІЛІПЕНКО       - референт Президента України
Антон Сергійович
   ЧЕРВАНЬОВ       - декан   економічного   факультету
Дмитро Миколайович      Київського національного університету
               імені Тараса Шевченка.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка