Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію Науково-практичного медико-біологічного центру "Інформотерапія"


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 195 від 09.07.97
   м.Київ
 
 vd970709 vn195
        Про ліквідацію Науково-практичного
          медико-біологічного центру
             "Інформотерапія"
   Науково-практичний медико-біологічний центр "Інформотерапія",
як госпрозрахункова організація, був створений наказом МОЗ України
від 19.09.90 N 159 ( v0159282-90 ), з метою розробки і широкого
впровадження  в  практику   охорони   здоров'я   методів
безмедикаментозної терапії.
   Як показала  перевірка,  з  1992  року  ним  припинена
науково-дослідна діяльність. Функції республіканської установи він
не виконує. Перереєстрація Статуту та внесення відповідних до
нього змін своєчасно не були проведені. В даний час в цій установі
здійснюється незначна амбулаторна лікувально-діагностична робота з
використанням відомих методів фізіотерапії та реабілітації.
   З метою оптимізації мережі республіканських установ охорони
здоров'я Н А К А З У Ю :
   1. Ліквідувати з 1 жовтня 1997 року  Науково-практичний
медико-біологічний центр "Інформотерапія" (надалі Центр).
   2. Утворити ліквідаційну Комісію (додаток), якій провести у
встановленому порядку організаційні заходи по ліквідації Центру.
   2.1. Попередити працівників Центру про його ліквідацію;
   2.2. Повідомити державну службу зайнятості про звільнення
працівників Центру в зв'язку з його ліквідацією;
   2.3. Повідомити в офіційній пресі за місцем знаходження
Центру про його ліквідацію, про порядок та строк заяви претензій
кредиторам;
   2.4. Забезпечити додержання трудового законодавства  щодо
гарантій прав вивільнювальних працівників;
   2.5. Провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості
Центру, та виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх
про ліквідацію Центру; розрахуватися з кредиторами;
   2.6. Провести інвентаризацію, оцінку наявного майна Центру,
складання ліквідаційного балансу Центру на дату його ліквідації у
формі річного звіту і подати його в МОЗ до 01.09.97 р. на
затвердження;
   2.7. Повідомити органи державної статистики про ліквідації
Центру;
   2.8. Здійснити заходи щодо схоронності документів Центру і
передати їх до Центрального архіву Міністерства.
   3. Головному управлінню державної служби та медичних кадрів
внести відповідні зміни до переліку установ МОЗ.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника міністра Сьоміна В.О.
 
 Міністр                     А.М.Сердюк
 
 
 
                      Додаток
                      до наказу МОЗ України
                      від 09.07.97 N 195
             К о м і с і я
        по ліквідації Науково-практичного
      медико-біологічного центру "Інформотерапія"
   1. Лузан  В.І.  -  голова Комісії, заступник начальника
Управління бухгалтерського обліку та звітності;
   2. Квасневський О.Л. - начальник відділу психічного здоров'я
Головного управління лікувально-профілактичної допомоги;
   3. Бойко М.А. - заступник начальника Головного управління
державної служби та медичних кадрів;
   4. Зозовська Л.П. - головний спеціаліст Головного управління
економіки;
   5. Єльчиць  Т.В.  -  зав.відділом Українського інституту
Громадського здоров'я;
   6. Головченко Ю.І. - зав.кафедрою Київської медичної академії
післядипломної освіти;
   7. Меншикова Е.Л. - головний спеціаліст Юридичного відділу;
   8. Потапова  Л.С.  -   директор   Науково-практичного
медико-біологічного центру "Інформотерапія";
   9. Величко І.М. - провідний спеціаліст Управління справами;
   10. Максимова  В.В.  -  бухгалтер  Науково-практичного
медико-біологічного центру "Іфнормотерапія".
 
 Начальник
 Управління науки               Горбань Е.М.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка