Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення активістів Всеукраїнської спілки краєзнавців


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про відзначення активістів Всеукраїнської
            спілки краєзнавців
 
   За вагомий  особистий  внесок  у  розвиток краєзнавства,
збереження національної    історико-культурної    спадщини
п о с т а н о в л я ю:
   Нагородити відзнакою  Президента  України  - орденом "За
заслуги" III ступеня
   БЕЛЯЄВА        - директора Богодухівського
Миколу Семеновича      краєзнавчого музею, Харківська
               область
   ЛУНЬОВА        - директора історико-художнього музею,
Панаса Федоровича      с. Пархомівка, Харківська область
   Присвоїти почесні звання:
      "ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
   ДЗЮБКУ        - завідувачу лабораторії Київського
Іллі Семеновичу       державного технічного університету
               будівництва і архітектури, докторові
               історичних наук, професору
   МІХЕЄВУ        - професорові Харківського державного
Володимиру Кузьмичу     університету, докторові історичних
               наук
   РЕЄНТУ        - заступникові директора Інституту
Олександру Петровичу     історії України НАН України,
               докторові історичних наук, м. Київ
   ТУРЧЕНКУ       - деканові Запорізького державного
Федору Григоровичу      університету, докторові історичних
               наук, професорові
   ШВИДЬКО        - професорові Державної гірничої
Ганні Кирилівні       академії України, докторові
               історичних наук, м. Дніпропетровськ
     "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
   БРАЙЧЕНКУ       - проректорові Кіровоградського
Олексію Дмитровичу      педагогічного інституту імені
               В.К. Винниченка
   ВАШКЕВИЧУ       - завідувачу кафедри Українського
Віктору Миколайовичу     морського технічного університету,
               м. Миколаїв
   ЗАБРОВАРНОМУ     - завідувачу кафедри Волинського
Богдану Йосиповичу      державного університету імені Лесі
               Українки, м. Луцьк
   МИРОНЕЦЬ       - професорові Київського національного
Надії Іванівні        університету імені Тараса Шевченка
   МЕЩЕРЯКОВУ      - заступникові голови Харківської
Валерію Федоровичу      обласної державної адміністрації
   МОНІ         - доцентові Сімферопольського
Жанні Миколаївні       державного університету, Автономна
               Республіка Крим
   ПУШКІНУ        - завідувачу кафедри Державної гірничої
Віктору Юхимовичу      академії України, м. Дніпропетровськ
   ТИХОНЕНКУ       - заступникові директора Центру
Володимиру Дем'яновичу    гуманітарної освіти НАН України,
               м. Київ
       "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
   ВРУБЛЕВСЬКІЙ     - заступникові голови Національної
Валентині Борисівні     комісії з питань повернення в Україну
               культурних цінностей, м. Київ
   ЖЕЗИЦЬКОМУ      - старшому консультантові
Йосипу Івановичу       Кам'янець-Подільського регіонального
               сектора Головної редакційної колегії
               науково-документальної серії книг
               "Реабілітовані історією", Хмельницька
               область
   ЛІХОВОМУ       - генеральному директорові
Ігорю Дмитровичу       Шевченківського національного
               заповідника, м. Канів, Черкаська
               область
   МАКСИМЮКУ       - експертові Одеського обласного
Тарасу Івановичу       відділення Українського фонду
               культури
   САВЧУКУ        - завідувачу Кам'янець-Подільського
Віктору Олексійовичу     регіонального сектора Головної
               редакційної колегії
               науково-документальної серії книг
               "Реабілітовані історією", Хмельницька
               область
   СМОЛІНСЬКОМУ     - заступникові директора Музею народної
Станіславу Петровичу     архітектури і побуту України,
               м. Київ.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 вересня 1997 року
     N 1021/97
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка