Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання дозволу державному підприємству Міністерства оборони України "УАТК" відносити до складу валових витрат збитки, які виникли в результаті загибелі повітряного судна, без остаточного звіту Урядової комісії про причини такої катастрофи


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 4477/5/15-1116 від 04.06.99
   м.Київ
 
 vd990604 vn4477/5/15-1116
 
      Щодо надання дозволу державному підприємству
     Міністерства оборони України "УАТК" відносити до
   складу валових витрат збитки, які виникли в результаті
    загибелі повітряного судна, без остаточного звіту
     Урядової комісії про причини такої катастрофи
 
   Відповідно до підпункту 5.4.6 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) із змінами і
доповненнями до складу валових витрат підприємства відносяться
будь-які витрати зі страхування ризиків транспортування продукції
платника податку, а також майна платника податку.
   При цьому якщо умови  страхування  передбачають  виплату
страхового  відшкодування  на  користь  платника  податку  -
страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником
податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх
понесення, а суми  страхового  відшкодування  таких  збитків
включаються  до  валових  доходів такого платника податку у
податковий період їх отримання.
   Законом України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (стаття 24)
передбачено, що виплата страхових сум і страхового відшкодування
проводиться згідно з договором страхування або законодавством на
підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх
осіб,  визначених  умовами  страхування)  і  страхового акта
(аварійного сертифіката), який  складається  страховиком  або
уповноваженою  ним особою (аварійним комісаром) у формі, що
визначається страховиком.
   Щодо порядку провадження діяльності аварійних комісарів, які
з'ясовують причини настання страхового випадку та визначають
розмір застрахованих збитків, то це  передбачено  постановою
Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 ( 8-98-п ) "Про
затвердження Типового положення  про  організацію  діяльності
аварійних  комісарів".  Згідно з пунктом 16 цього положення
аварійний комісар на підставі проведеного дослідження і зібраних
документів складає аварійний сертифікат - документ, в якому
зазначаються обставини, причини настання страхового випадку та
розмір заподіяної шкоди.
   Тобто сума  застрахованого  збитку  визначається  саме
страховиком в страховому акті або аварійним комісарам в аварійному
сертифікаті.
   Що стосується розміру застрахованого збитку, то відповідно до
статті 8 Закону України "Про страхування" страхове відшкодування
не  може  перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав
страхувальник. Цією ж статтею дано визначення терміну франшизи як
частини збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з
договором страхування.
   Враховуючи викладене,   збитки,   заподіяні  державному
підприємству Міністерства оборони України в результаті загибелі
повітряного судна, можуть бути віднесені до складу валових витрат
підприємства тільки за умови підтвердження, тобто за  датою
укладення такого страхового акта у встановленому порядку, у сумі
застрахованих збитків, що дорівнює сумі страхового відшкодування,
або може бути більшою на суму франшизи, передбаченої у договорі
страхування. При цьому, сума страхового відшкодування включається
до складу валового доходу.
   З урахуванням викладеного Державна податкова адміністрація
України вважає, що на валові витрати можуть бути віднесені збитки
лише при умові  наявності  страхового  акта,  складеного  у
встановленому порядку.
 
 "Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 47\99
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка