Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни і доповнення до Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 та зареєстр...


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 381 від 21.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 листопада 1998 р.
 vd980921 vn381            за N 708/3148
 
                       Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    21.09.98 N 381
                    ( z0707-98 )
     Зміни і доповнення до Положення про відкриття та
     функціонування в уповноважених банках України
    рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті
     та гривнях, затвердженого постановою Правління
     Національного банку України від 26.03.98 N 118
    та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
           10.04.98 за N 231/2671
              ( z0231-98 )
 
   Абзац шостий підпункту 2.1.2 викласти в такій редакції:
   "- картка з зразками підписів (2 прим.,  засвідчені  в
нотаріальному  порядку)  або  альбом  зі  зразками підписів,
засвідчений печаткою банку".
   У пункті 2.5 виключити слова "XI. Інші умови" і доповнити
пункт абзацом такого змісту:
   "В Угоді додатково можуть бути передбачені інші умови".
   У пунктах 3.3 та 4.2 після слів "власника рахунку" додати
слова "за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей
кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної
винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного
законодавства України" (далі - за текстом).
   Преамбулу розділу 4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Попередня (авансова)  оплата  за  імпортними  договорами
(контрактами) резидентів не повинна перевищувати 20 відсотків від
вартості  договору (контракту) за умови, що вказана сума в
еквіваленті не перевищує 100 тис.доларів США. Якщо авансовий
платіж перевищує 20 відсотків від вартості договору (контракту)
або вищезазначену суму, то перерахування коштів  може  бути
здійснено за погодженням з Національним банком України.
   Зазначене обмеження не поширюється:
   - на здійснення таких проплат: оплата переробки давальницької
сировини; оплата виконання робіт з капітального будівництва та
пусконалагоджувальних робіт у межах, передбачених у договорах
(контрактах);
   - на здійснення платежу проти документів за документарними
інкасо та акредитивами".
   Абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:
   "- на користь нерезидентів (якщо відповідно до законодавства
України не заборонено здійснювати розрахунки в гривнях): за товари
(роботи,  послуги); за рішенням судових органів на підставі
виконавчих документів з питань спорів сторін щодо виконання
договорів; у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення
до них змін за наявності підтверджуючих документів".
   Абзац перший пункту 4.4 доповнити такими словами:
   "у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них
змін за наявності підтверджуючих документів".
   Пункт 4.4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Зазначена в цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок
наявних гривень передбачає купівлю валюти тільки тієї країни СНД
та Балтії, куди перераховуються кошти".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка