Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Голову та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
       Про Голову та склад Національної комісії
       з радіаційного захисту населення України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 19, ст.147 )
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити академіка Національної академії наук України
ГРОДЗІНСЬКОГО Дмитра Михайловича Головою Національної комісії з
радіаційного захисту населення України.
   2. Затвердити Національну комісію з радіаційного захисту
населення України у такому складі:
 
ГРОДЗІНСЬКИЙ      - академік  Національної  академії  наук
Дмитро Михайлович    України,  доктор  біологічних  наук,
             професор, академік-секретар  відділення
             Президії  Національної  академії  наук
             України, завідуючий відділом Інституту
             клітинної біології та генної інженерії
 
БЕЗДРОБНИЙ       - доктор біологічних наук
Юрій Васильович
 
БОРИСЮК        - завідуючий   секретаріатом   Комітету
Михайло Миколайович   Верховної  Ради  України  з  питань
             екологічної політики, природокористування
             та ліквідації наслідків Чорнобильської
             катастрофи
 
ГОНЧАРУК        - академік  Національної  академії  наук
Євген Гнатович      України і Академії медичних наук України,
             доктор медичних наук, професор, ректор
             Медичного    університету     ім.
             О.О.Богомольця,  завідуючий  кафедрою
             комунальної гігієни та екології людини
 
ГОРОВА         - доктор  біологічних  наук,  професор,
Алла Іванівна      завідуюча    відділом    Інституту
             природокористування   та   екології
             Національної академії наук України
 
ГУДКОВ         - член-кореспондент Української  академії
Ігор Миколайович     аграрних  наук,  академік  Академії
             технічних  наук   України,   доктор
             біологічних наук, професор, завідуючий
             кафедрою   Національного   аграрного
             університету
 
ІВАНОВ         - доктор  біологічних  наук,  директор
Юрій Олександрович    Державного підприємства "Чорнобильський
             науково-технічний  центр  міжнародних
             досліджень"
 
КАЛИНА         - кандидат медичних наук, професор
Всеволод Костянтинович
 
КАРАЧОВ        - доктор  медичних  наук,  завідуючий
Іван Іванович      лабораторією   радіаційної   гігієни
             Українського  наукового  гігієнічного
             центру Міністерства  охорони  здоров'я
             України
 
КАЧИНСЬКИЙ       - доктор  технічних  наук,  завідуючий
Анатолій Броніславович  відділом   Інституту   стратегічних
             досліджень
 
КЛЕПІКОВ        - академік Інженерної академії наук, доктор
В'ячеслав Федорович   фізико-математичних  наук,  професор,
             директор   Науково-технічного  центру
             електрофізичної  обробки  Національної
             академії наук України
 
КОВАЛЬ         - доктор  біологічних  наук,  державний
Григорій Миколайович   експерт апарату Ради національної безпеки
             і оборони України
 
КРЮЧЕНКО        - доктор  геолого-мінералогічних  наук,
Володимир Антонович   головний  геолог  експедиції  N  60
             Виробничо-геологічного     управління
             "Кіровгеологія"
 
КУНДІЄВ        - академік  Національної  академії  наук
Юрій Ілліч        України  та  Академії  медичних  наук
             України, доктор медичних наук, професор,
             академік-секретар  відділення  медичних
             наук Національної академії наук України,
             директор Інституту медицини праці
 
КУТЛАХМЕДОВ      - доктор  біологічних  наук,  завідуючий
Юрій Олексійович     лабораторією Інституту клітинної біології
             та генної інженерії Національної академії
             наук України
 
ЛОСЬ          - доктор  біологічних  наук,  завідуючий
Іван Павлович      лабораторією Наукового центру радіаційної
             медицини Академії медичних наук України
 
МЕЛЬНИКОВ       - народний депутат України, член Комітету
Орест Борисович     Верховної  Ради  України  з  питань
             екологічної політики, природокористування
             та ліквідації наслідків Чорнобильської
             катастрофи
 
МЕЧОВ         - доктор   медичних  наук,  професор,
Дмитро Сергійович    завідуючий кафедрою Медичної  академії
             післядипломної освіти
 
ОМЕЛЬЯНЕЦЬ       - доктор   медичних  наук,  професор,
Микола Іванович     завідуючий лабораторією Наукового центру
             радіаційної медицини Академії медичних
             наук України
 
ПИЛИПЕНКО       - доктор медичних наук, професор, директор
Микола Іванович     Науково-дослідного  інституту  медичної
             радіології Міністерства охорони здоров'я
             України
 
ПІЛІНСЬКА       - доктор  медичних  наук,   завідуюча
Марія Андріївна     лабораторією Наукового центру радіаційної
             медицини Академії медичних наук України
 
ПОЯРКОВ        - кандидат   фізико-математичних  наук,
Віктор Олексійович    виконавчий директор Європейського центру
             техногенної безпеки
 
ПРИСЯЖНЮК       - доктор  медичних  наук,  завідуючий
Анатолій Євтихійович   лабораторією Наукового центру радіаційної
             медицини Академії медичних наук України
 
СЕРКІЗ         - доктор  біологічних  наук,  завідуючий
Ярослав Іванович     відділом  Інституту  експериментальної
             патології, онкології та  радіобіології
             Національної академії наук України
 
СКАЛЕЦЬКИЙ       - кандидат  медичних  наук,  начальник
Юрій Миколайович     Української військової медичної академії
 
ФРАНЦЕВИЧ       - член-кореспондент Національної академії
Леонід Іванович     наук України, доктор біологічних наук,
             завідуючий відділом Інституту зоології
             Національної академії наук України
 
ШЕСТОПАЛОВ       - член-кореспондент Національної академії
В'ячеслав Михайлович   наук      України,      доктор
             геолого-мінералогічних наук,  заступник
             директора  Інституту  геологічних наук
             Національної академії наук України
 
ШТЕЙНБЕРГ       - член-кореспондент  Інженерної  академії
Микола Олександрович   наук, Генеральний директор товариства з
             обмеженою відповідальністю "Атомаудит"
 
ЯКОВЛЄВ        - доктор  технічних  наук,  заступник
Євген Олександрович   директора   державного   підприємства
             "Геоінформ"
 
ЯЦЕНКО         - народний депутат України, член Комітету
Володимир Михайлович   Верховної  Ради  України  з  питань
             екологічної політики, природокористування
             та ліквідації наслідків Чорнобильської
             катастрофи
   3. Вважати такими, що втратили чинність, Постанову Верховної
Ради Української РСР від 28 лютого 1991 року ( 798-12 ) "Про
Голову Національної комісії по радіаційному захисту населення
України (НКРЗУ)"  (Відомості  Верховної Ради Української РСР,
1991 р., N 14, ст.172) та Постанову Президії Верховної Ради
України від  30  серпня  1991 року ( 1461-12 ) "Про склад
Національної комісії по радіаційному захисту населення України
(НКРЗУ)" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44,
ст.588).
 
 
 Голова Верховної Ради України             І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 2 березня 2000 року
     N 1530-III
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка