Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про додаткові заходи щодо державної
          підтримки обдарованої молоді
 
   З метою збереження і розвитку творчого потенціалу нації,
формування в суспільстві сприятливих  умов  для  становлення
особистості    та    підтримки    обдарованої   молоді
п о с т а н о в л я ю:
   1. Заснувати, починаючи з 2001 року, гранти  Президента
України для обдарованої молоді.
   2. Кабінету Міністрів України:
   протягом першого півріччя 2000 року:
   - подати на затвердження Положення про гранти Президента
України для обдарованої молоді і під час розроблення проектів
Державного бюджету України на 2001 і наступні роки передбачати
виділення коштів на їх фінансування;
   - підготувати та подати на затвердження Президентові України
цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки,
передбачивши в ній пріоритетні і першочергові  заходи  щодо
розширення соціально-правових гарантій молоді, сприяння у здобутті
освіти, залучення до наукової роботи, державного управління;
   вирішити питання про створення державного благодійного фонду
підтримки обдарованої молоді;
   забезпечити щорічне проведення всеукраїнських учнівських і
студентських олімпіад, творчих конкурсів, змагань;
   вжити заходів  до  активізації  роботи  спеціалізованих
навчальних закладів для розвитку здібностей і обдаровань дітей та
молоді, дитячих закладів культури, спортивних шкіл і секцій,
позашкільних навчально-виховних закладів, прискорити розроблення
нормативно-правової бази  для  забезпечення  діяльності  таких
закладів, не допускати їх скорочення та ліквідації;
   запровадити систему матеріального та морального заохочення
педагогічних працівників, які займаються навчанням і вихованням
обдарованої молоді, передбачивши створення для них належних умов
праці, побуту, поліпшення житлових умов тощо;
   розширити практику  створення  спеціалізованих  теле-  і
радіопрограм для молоді.
   3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури
і мистецтв України, Міністерству охорони  здоров'я  України,
Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України,
Державному комітету  інформаційної  політики,  телебачення  і
радіомовлення України, Національній раді з питань молодіжної
політики при Президентові України:
   активізувати наукові дослідження  з  питань  навчання  і
виховання обдарованих дітей, розробити методики і програми роботи
з такими дітьми, розширити мережу експериментальних закладів для
їх апробації;
   внести в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо
запровадження в Україні особистих карток учнів і студентів, за
якими надаються пільги під час відвідування ними бібліотек,
музеїв, театрів, виставок, спортивних заходів тощо.
   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити регіональні програми з питань роботи з обдарованою
молоддю, в яких передбачити:
   збільшення видатків  місцевих  бюджетів  на  підтримку
обдарованої  молоді,  забезпечення  ефективної  діяльності
спеціалізованих навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, колегіумів,
шкіл мистецтв, спортивних шкіл тощо),  поліпшення  умов  їх
матеріально-технічного, фінансового   і   науково-методичного
забезпечення;
   проведення регіональних  молодіжних  творчих  конкурсів,
олімпіад, спортивних та інших змагань;
   заснування регіональних фондів сприяння і підтримки розвитку
творчої особистості, регіональних  стипендій  для  заохочення
талановитої учнівської і студентської молоді;
   заходи щодо  створення  належних  умов  праці,  побуту,
матеріального та морального заохочення педагогічних працівників,
які займаються навчанням і вихованням обдарованої молоді;
   надання всебічної підтримки громадським організаціям, творчим
спілкам, програми яких спрямовані на роботу з обдарованою молоддю.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 квітня 2000 року
     N 612/2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка