Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення державними податковими органами інвентаризації податкової заборгованості платників податків за станом на 31.03.97 та її списання і реструктуризації


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 242 від 22.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   30 липня 1997 р.
 vd970722 vn242            за N 280/2084
 
   Про затвердження  Порядку  проведення  державними
   податковими  органами  інвентаризації  податкової
   заборгованості платників податків за станом на 31.03.97
        та її списання і реструктуризації
 
   З метою забезпечення введення в дію Закону України "Про
списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників
податків за станом на 31 березня 1997 року"  ( 314/97-ВР )
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок  проведення державними податковими
органами інвентаризації  податкової  заборгованості  платників
податків за станом на 31.03.97 та її списання і реструктуризації
(додається).
   2. Начальнику  Головного управління примусового стягнення
податків Копилову В.А. подати вказаний Порядок до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                       Затверджено
                   наказом Державної податкової
                   адміністрації України  від
                   22.07.97 N 242
                   
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 липня 1997 р.
                   за N 280/2084
                   
               Порядок
    проведення державними   податковими   органами
    інвентаризації податкової заборгованості платників
    податків за станом на 31.03.97 та її списання і
             реструктуризації
   1. Визначення переліку підприємств, на які поширюється дія
Закону
   Підприємствами, на які поширюється дія Закону України "Про
списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників
податків за станом на 31 березня 1997 року" ( 314/97-ВР ) (надалі
- Закон), є підприємства усіх форм власності, які за станом на
01.04.97 при заповненні заголовних частин форм бухгалтерської
звітності у реквізиті "Галузь (вид діяльності)"  відобразили
відповідно  до  Загального  класифікатора  галузей  народного
господарства основним видом діяльності: промисловість, зв'язок,
транспорт, сільське господарство, будівництво та мали станом на
03.07.97 податкову заборгованість, що виникла до 31.03.97 включно.
   Перелік підприємств оформлюється згідно з додатком N 1.
   Дія Закону поширюється:
   - на підприємства промисловості з кодами основних видів
діяльності від 11100 до 19900, від 85100 до 85150 (крім збиткових
вугледобувних  та  вуглепереробних  підприємств  Міністерства
вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням
Кабінету Міністрів України);
   - на підприємства зв'язку - від 52000 до 52300;
   - на підприємства транспорту - від 51000 до 51600;
   - на підприємства сільськогосподарського комплексу - від
21000 до 29000, від 31000 до 32000, від 41000 до 42000;
   - на підприємства будівельного комплексу - від 61000 до
69000.
   2. Визначення  переліку  податків і зборів (обов'язкових
платежів), за якими  здійснюється  інвентаризація  податкової
заборгованості
   Інвентаризація податкової заборгованості платників податків
здійснюється державним податковим органом,  де  обліковується
платник податку, на підставі даних оперативно-бухгалтерського
обліку податків і неподаткових платежів, що провадиться згідно з
Інструкцією про порядок ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і  неподаткових
платежів,  затвердженою наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12.05.94 N 37 ( z0114-94 ) та зареєстрованою
в Міністерстві юстиції України 25.05.94 за N 114/323 (надалі -
Інструкція),  за  такими  податками і зборами (обов'язковими
платежами):
   1) податок  на додану вартість, крім податку на додану
вартість із товарів (робіт, послуг), що імпортуються;
   2) податок на прибуток підприємств;
   3) плата (податок) за землю;
   4) збір за спеціальне використання природних ресурсів:
   - плата за спеціальне використання лісових ресурсів,
   - плата за спеціальне використання водних ресурсів,
   - плата за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин;
   5) місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), по яких
відповідною місцевою Радою народних  депутатів  до  03.08.97
приймається рішення про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків.
   Інвентаризація податкової заборгованості зі сплати збору до
Фонду  для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків
Чорнобильської  катастрофи  та  соціального захисту населення
здійснюється на підставі даних оперативно-бухгалтерського обліку
податків і неподаткових платежів та бухгалтерської звітності
підприємства.
   Інвентаризація податкової заборгованості зі сплати збору до
Державного інноваційного фонду здійснюється за поданням платників
податків на підставі даних бухгалтерського обліку та оформлюється
актом інвентаризації, що підписується керівником та головним
бухгалтером підприємства і посадовою особою державної податкової
адміністрації.
   3. Проведення інвентаризації картотеки платіжних документів в
установах банків
   Інвентаризація картотеки платіжних документів в установах
банків проводиться для виявлення невиконаних (частково виконаних)
інкасових  доручень  (розпоряджень)  державних  податкових
адміністрацій, виставлених до 03.07.97 на безспірне стягнення
податкової заборгованості, що виникла до 31.03.97 включно та
підлягає списанню та реструктуризації, та платіжних доручень
підприємств  на  перерахування  податкової заборгованості, що
підлягає списанню та реструктуризації.
   Виявлені інкасові доручення (розпорядження) відкликаються з
установи банку на підставі письмового повідомлення державної
податкової адміністрації за формою згідно з додатком N 2, а
виявлені платіжні доручення підприємств - за формою згідно з
додатком N 3.
   4. Зупинення провадження у справах про визнання боржника
банкрутом та стягнення податкової заборгованості за рахунок майна
боржника за заявами державних податкових адміністрацій
   На виконання статті 6 Закону та на підставі статті 79
Арбітражного процесуального Кодексу України ( 1798-12 ) відповідні
державні податкові органи звертаються до арбітражних судів із
заявами за формою згідно з додатком 4 про зупинення провадження у
справах про визнання боржника банкрутом та стягнення податкової
заборгованості за рахунок майна боржника на період проведення
списання та реструктуризації податкової заборгованості, але не
пізніше 31.12.97.
   По закінченні  проведення  списання  та  реструктуризації
державні податкові органи звертаються до відповідних арбітражних
судів із заявами про поновлення чи припинення провадження у
справах.
   5. Проведення інвентаризації податкової заборгованості, що
виникла за станом на 31.03.97 та не сплачена за станом на
03.07.97, з визначенням сум податкової  заборгованості,  яка
підлягає списанню та реструктуризації, за податками і зборами,
переліченими в пункті 2 Порядку
   Списанню підлягають:
   суми недоїмки та решти несплаченої пені, що рахувались у
картках особових рахунків платників податків, які ведуться в
державних податкових  адміністраціях  згідно  з  Інструкцією
( z0114-94 ), за станом на 30.06.94, та не сплачені за станом на
03.07.97 (сплачені суми - це кошти, що фактично надійшли за період
з 01.07.94 до 03.07.97, а також суми проведених взаємозаліків за
цей самий період);
   суми недоїмки в частині  фінансових  санкцій  та  решти
несплаченої пені, що рахувались у картках особових рахунків за
станом на 31.03.97, та не сплачені за станом на 03.07.97 (сплачені
суми - це кошти, що фактично надійшли з 01.04.97 до 03.07.97, а
також суми проведених взаємозаліків за цей самий період).
   Виявлені суми до списання списуються в картках особових
рахунків 03.07.97 на підставі  рішення,  прийнятого  Головою
відповідної державної податкової адміністрації.
   Реструктуризації підлягають:
   суми недоїмки в частині основних платежів, що рахувались в
картках особових рахунків за станом на 31.03.97 та не сплачені за
станом на 03.07.97 (сплачені суми - це кошти, що фактично надійшли
за період з 01.04.97 до 03.07.97, а також суми проведених
взаємозаліків за цей же період).
   Виявлені суми  до  реструктуризації  виводяться з карток
особових рахунків 03.07.97 на підставі рішення, прийнятого Головою
відповідної державної податкової адміністрації.
   Пеня, нарахована з 01.04.97 по 02.07.97 включно на суми
недоїмки, що рахувалась в картках особових рахунків за станом на
31.03.97, сторнується.
   Суми, відстрочені згідно зі статтею 28 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ), підлягають
нарахуванню в картках особових рахунків по строку 01.07.97.
   Строки сплати сум, нарахованих за  наслідками  перевірок
контролюючих органів, проведених до 01.07.97, не змінюються.
   Суми заборгованості платників  податків,  відстрочені  та
розстрочені згідно зі статтею 28 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік", а також згідно з Постановою Верховної
Ради України  від  04.10.96  N  408/96-ВР  "Про  ситуацію в
агропромисловому комплексі України", підлягають інвентаризації для
виявлення сум, на які розповсюджується дія Закону. Виявлені суми
списуються та виводяться з карток особових рахунків 03.07.97 на
підставі  рішення,  прийнятого  Головою відповідної державної
податкової адміністрації, і на них не нараховується пеня за
02.07.97 та 03.07.97.
   На суми податків і зборів (обов'язкових платежів), фінансових
санкцій і пені, нарахованих за наслідками перевірок контролюючих
органів, строк сплати за якими настав після 31.03.97, дія Закону
не поширюється.
   Решта суми, відстроченої згідно з Постановою Верховної Ради
України від 04.10.96 N 408/96-ВР "Про ситуацію в агропромисловому
комплексі", що залишилась після визначення суми до списання та
реструктуризації, підлягає нарахуванню в картках особових рахунків
по строку 01.09.97.
   Кошти на  розвиток  матеріально-технічної  бази державної
податкової служби України, що утворюються за рахунок відрахувань у
розмірі 30 відсотків від донарахованих до 31 березня 1997 року
включно та не стягнутих за станом на 03.07.97 сум податків і
зборів (обов'язкових платежів), визначених в пункті 2 Порядку, за
наслідками документальних перевірок, включаються до податкової
заборгованості і на них поширюється дія Закону.
   6. Проведення інвентаризації податкової заборгованості зі
сплати збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення
   При проведенні інвентаризації податкової заборгованості зі
сплати збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення необхідно керуватись формою згідно з додатком N 5.
   Дані графи "Належить до сплати" заповнюються на підставі
даних Ф. N 2 бухгалтерської  звітності,  що  включає  суми,
донараховані за актами документальних перевірок, фінансові санкції
і пеню, а також за даними розрахунків внесків до Фонду для
здійснення  заходів  щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення. Суми нарахованих
фінансових санкцій і пені заповнюються за даними карток особових
рахунків Ф. N 6 (додаток N 11 до Інструкції ( z0114-94 ).
   Дані графи "Фактично внесено" заповнюються на підставі даних
карток особових рахунків Ф. N 6 та Ф. N 15   (додаток N 17 до
Інструкції).
   Дані графи "Сума податкової заборгованості"  визначаються
таким чином: дані графи "Належить до сплати" мінус дані графи
"Фактично внесено"  плюс  дані  графи  "Сума  податкової
заборгованості" попереднього рядка. Суми податкової заборгованості
зі сплати фінансових санкцій і пені визначаються за даними карток
особових рахунків Ф. N 6.
   7. Повідомлення  платників  податків  про  списання  сум
податкової заборгованості
   Відповідні державні податкові органи в місячний строк із дня
набрання чинності Законом ( 314/97-ВР ) повідомляють платників
податків про списання сум податкової заборгованості за формою
згідно з додатком N 6.
   Разом із цим повідомленням платнику податку направляються для
заповнення  бланк  повідомлення  щодо  прийняття рішення про
реструктуризацію податкової заборгованості за формою згідно з
додатком  N 7  та бланк графіку погашення  реструктурованої
податкової заборгованості за формою згідно з додатком N 8.
   8. Реєстрація повідомлень платників податків щодо прийняття
рішення про реструктуризацію податкової заборгованості
   Реєстрація повідомлення  платника  податку щодо прийняття
рішення  про  реструктуризацію  податкової  заборгованості
здійснюється  відповідним  державним  податковим  органом  у
двотижневий  строк  з  дня  отримання  такого  повідомлення.
Повідомлення  та графік погашення реструктурованої податкової
заборгованості подаються до 10.10.97 включно.
   Повідомлення платників податків щодо прийняття рішення про
реструктуризацію податкової заборгованості зі сплати збору до
Державного  інноваційного  фонду  приймаються  до  реєстрації
державними податковими органами при наявності акта інвентаризації
податкової заборгованості за цим платежем із визначенням сум, що
підлягають списанню та реструктуризації.
   9. Відкриття  карток  особових  рахунків  для  обліку
реструктурованої податкової заборгованості
   Державний податковий орган, де обліковується платник податку,
у двотижневий строк з дня отримання повідомлення платника податку
щодо  прийняття  рішення  про  реструктуризацію  податкової
заборгованості  відкриває  облікову  картку  реструктурованої
податкової заборгованості за формою згідно з додатком N 9.
                      Додаток N 1
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
               Перелік
   підприємств, на які поширюється дія Закону України "Про
   списання та реструктуризацію податкової заборгованості
   платників податків за станом на 31 березня 1997 року"
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Назва     |Ідентифіка-|Код  |Повна  |Установа |Юридична
п/п|підприємства |ційний код |галузі|юридична|банку, де|адреса
  |       |підприємст-|   |адреса |відкрито |установи
  |       |ва     |   |підприє-|розрахун-|банку
  |       |      |   |мства  |ковий ра-|
  |       |      |   |    |хунок  |
  |       |      |   |    |підприєм-|
  |       |      |   |    |ства в  |
  |       |      |   |    |націона- |
  |       |      |   |    |льній ва-|
  |       |      |   |    |люті   |
———|——————————————|———————————|——————|————————|—————————|—————————
 1 |    2   |   3  |  4 |  5  |   6  |   7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                      Додаток N 2
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
                    Штамп державної
                  податкової адміністрації
            _________________________________________
               (назва установи банку)
            _________________________________________
              (юридична адреса установи банку)
             Повідомлення N
         від "___" ___________ 1997 року
  про зупинення стягнення у безспірному порядку сум податкової
   заборгованості, що підлягає списанню та реструктуризації
   На підставі статті 6 Закону України "Про  списання  та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року"  зупиняється  стягнення  у
безспірному порядку сум податкової заборгованості, що підлягає
списанню та реструктуризації, за такими інкасовими дорученнями
(розпорядженнями):
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |N інкас. |Дата  |Сума  |Назва під- |Ідентифіка-|Рахунок
п/п|доручення|виписки |інкасо- |приємства- |ційний код |підприєм-
  |(розпор.)|інкасо- |вого до-|недоїмника |підприємст-|ства-недо-
  |     |вого до-|ручення |їмника   |ва-недоїм- |їмника
  |     |ручення |(роз-  |(дебітора |ника    |(дебітора
  |     |(роз-  |пор.)  |недоїмника)|(дебітора |недоїмни-
  |     |пор.)  |    |      |недоїмника)|ка)
———|—————————|————————|————————|———————————|———————————|——————————
 1 |  2  |  3  |  4  |   5   |   6   |   7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Зазначені інкасові  доручення  (розпорядження)  підлягають
поверненню у двотижневий термін від дня отримання повідомлення для
обліку і звітності в державній податковій адміністрації.
 
 Голова (заступник Голови)
 державної податкової
 адміністрації   _______________  ___________________________
            (підпис)     (прізвище та ініціали)
  М.П.
 
Примітка. Виписується у 2-х примірниках.
                      Додаток N 3
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
                    Штамп державної
                  податкової адміністрації
            _________________________________________
                 (назва установи банку)
            _________________________________________
              (юридична адреса установи банку)
            _________________________________________
                 (назва підприємства)
            _________________________________________
              (ідентифікаційний код підприємства)
            _________________________________________
              (юридична адреса підприємства)
             Повідомлення N
         від "___" ___________ 1997 р.
    про відкликання невиконаних платіжних доручень на
    перерахування сум податкової заборгованості, що
       підлягає списанню та реструктуризації
   На підставі  статті  6 Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року" відкликаються невиконані платіжні
доручення на перерахування податкової заборгованості, що підлягає
списанню та реструктуризації:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |N платіжного|Дата виписки пла-|Сума платіжного| Назва платежу
п/п|доручення  |тіжного доручення|доручення   |
———|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————
 1 |  2    |    3    |    4    |    5
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Зазначені платіжні   доручення   підлягають  поверненню
підприємству у двотижневий термін від дня отримання повідомлення.
 
 Голова (заступник Голови)
 державної податкової
 адміністрації       _____________  _______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
  М.П.
Примітка. Виписується у 3-х примірниках.
                      Додаток N 4
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
                    Штамп державної
                  податкової адміністрації
               ___________________________________
                (назва арбітражного суду)
               ___________________________________
               (юридична адреса арбітражного суду)
               Заява
        про зупинення провадження у справі
   На підставі  статті  6 Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників  податків
станом на 31 березня 1997 року" державна податкова адміністрація
просить  зупинити  відповідно  до  статті  79  Арбітражного
процесуального Кодексу України провадження у справі N ____________
підприємства _____________________________________________________
             (назва підприємства,
__________________________________________________________________
       юридична адреса, ідентифікаційний код)
про визнання його банкрутом (про стягнення заборгованості за
рахунок його майна), яку порушено за заявою (позовом) державної
податкової адміністрації від _________________.
 
 Голова (заступник Голови)
 державної податкової
 адміністрації       _____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
   М.П.
 
Примітка. Виписується у 2-х примірниках.
                      Додаток N 5
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
 
 Фонд для здійснення заходів щодо
 ліквідації       наслідків
 Чорнобильської  катастрофи  та
 соціального захисту населення
               ____________________________________
                   (назва підприємства)
               ____________________________________
                    (юридична адреса)
               ____________________________________
                   (ідентифікаційний код)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Період   |Належить до сплати |Фактично|Сума податкової заборго-
      |          |внесено |ваності
      |———————————————————|    |—————————————————————————
      |всього|у тому числі|    |всього|   у тому числі
      |   |————————————|    |   |——————————————————
      |   |фін.  |пені|    |   |фін.   |  пені
      |   |санкції|  |    |   |санкції |
———————————|——————|———————|————|————————|——————|—————————|————————
  1    |  2 |  3  | 4 |  5  | 6  |  7  |  8
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  30.06.94
01.07.94-
31.12.94
01.01.95-
31.12.95
01.01.96-
31.12.96
  31.03.97
  03.07.97   Х   Х   Х
 
 Сума до списання     ____________________________
 Сума до реструктуризації ____________________________
                      Додаток N 6
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
                    Штамп державної
                  податкової адміністрації
                 ___________________________
                 (повна назва підприємства)
                 ___________________________
                 (ідентифікаційний код)
                 ___________________________
                 (юридична адреса)
             Повідомлення N
         від _______________ 1997 року
   про результати інвентаризації податкової заборгованості
   _______________________________________________________
          (повна назва підприємства)
 яка виникла до 31.03.97, але не сплачена за станом на 03.07.97
                               грн.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Назви податків і|Подат-|Податкова заборгованіс- |Подат-|Подат-
п/п|зборів     |кова |сть, що виникла в період|кова |кова
  |        |забор-|з 01.07.94 до 31.03.97 |забор-|забор-
  |        |гова- |————————————————————————|гова- |гова-
  |        |ність,|Всьо-| у тому числі по |ність,|ність,
  |        |що ви-|го  |——————————————————|яка  |яка
  |        |никла |   |   |   |   |підля-|підля-
  |        |до  |   |   |   |   |гає  |гає
  |        |30.06.|   |   |   |   |списа-|взає-
  |        |94  |   |   |   |   |ню  |моза-
  |        |   |   |   |   |————————————|ліку і
  |        |   |   |пода-|пені |фінан|   |рест-
  |        |   |   |тках |   |сових|   |рукту-
  |        |   |   |і збо|   |санк |   |риза-
  |        |   |   |рах |   |ціях |   |ції
———|————————————————|——————|—————|—————|——————|————————————|——————
 1 |   2     | 3  | 4 | 5 |  6 | 7 |  8 |  9
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 1 Всього по загаль-
  нодержавних пода-
  тках і зборах
   у тому числі:
1.1 ПДВ, крім ПДВ із
  товарів, що
  імпортуються
1.2 Податок на прибу-
  ток
1.3 Плата (податок)
  за землю
1.4 Збір за спец. ви-
  користання приро-
  дних ресурсів
1.4.1 Плата за спец.
  використання вод-
  них ресурсів
1.4.2 Плата за спец.
  використання лі-
  сових ресурсів
1.4.3 Плата за спец.
  використання
  надр при видобу-
  ванні корисних
  копалин
1.5 Збір до Чорноби-
  льського фонду
 
 2 Всього по місце-
  вих податках і
  зборах
2.1
2.2
 3 Разом:
 
Примітка. Гр.8=гр.3+гр.6+гр.7, гр.9=гр.5.
 
 М.П.   Голова (заступник
     Голови) ДПА    _____________ ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
Виписується в двох примірниках.
                      Додаток N 7
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
 
 Штамп підприємства
             ________________________________________
               (державна податкова адміністрація)
             ________________________________________
                   (юридична адреса)
              Повідомлення
         платника податку щодо прийняття
   рішення про реструктуризацію податкової заборгованості
        (подається до 10.10.97 року включно)
   ______________________________________________________
         (повна назва платника податку)
   ______________________________________________________
            (юридична адреса)
   ______________________________________________________
           (ідентифікаційний код )
   ______________________________________________________
   (розрахунковий рахунок у національній валюті;
   ______________________________________________________
      установа банку, МФО, юридична адреса банку)
                               грн.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Назви податків і|Пода-|Податкова забор-|Подат-|Податкова забо-
п/п|зборів     |ткова|гованість, що  |кова |ргованість, яка
  |        |забо |виникла в період|забор-|підлягає взає-
  |        |рго- |з 01.07.94 до  |гова- |мозаліку і рес-
  |        |вані-|31.03.97    |ність,|труктуризації
  |        |сть, |————————————————|яка  |———————————————
  |        |що  |В |у тому числі |підля-|В |у тому числі
  |        |вини-|с |  по    |гає  |с |————————————
  |        |кла |ь |—————————————|списа-|ь |підля|підля-
  |        |до  |о |   |  | |ню  |о |гає |гає
  |        |30. |г |   |  |—————————|г |взає-|рест-
  |        |06.94|о |пода-|пені|фі|   |о |моза-|рукту-
  |        |   | |тках |  |н.|   | |ліку |риза-
  |        |   | |і збо|  |са|   | |   |ції
  |        |   | |рах |  |нк|   | |   |
———|————————————————|—————|——|—————|————|—————————|——|—————|——————
 1 |   2     | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 1 Всього по загаль-
  нодержавних пода-
  тках і зборах
   у тому числі:
1.1 ПДВ, крім ПДВ із
  товарів, що
  імпортуються
1.2 Податок на прибу-
  ток
1.3 Плата (податок)
  за землю
1.4 Збір за спец. ви-
  користання приро-
  дних ресурсів
1.4.1 Плата за спец.
  використання вод-
  них ресурсів
1.4.2 Плата за спец.
  використання лі-
  сових ресурсів
1.4.3 Плата за спец.
  використання
  надр при видобу-
  ванні корисних
  копалин
1.5 Збір до Чорноби-
  льського фонду
1.6 Збір до Державно-
  го інноваційного
  фонду
 
 2 Всього по місце-
  вих податках і
  зборах
2.1
2.2
 3 Разом:
 
Примітка. Гр.8=гр.3+гр.6+гр.7, гр.9=гр.5.
 
 М.П. Керівник підприємства ____________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
    Головний бухгалтер   ___________ _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
Виписується в двох примірниках.
                      Додаток N 8
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
 
 Подається в ДПА _________________
 _________________________________
   (район, місто, область)
 Дата подання ____________________
 
      Графік погашення реструктурованої податкової
             заборгованості
 
 Повна назва підприємства   ___________________________________
 Адреса підприємства      ___________________________________
 Телефони N, N         ___________________________________
 Відповідальний за розрахунки ___________________________________
 Розрахунковий рахунок, МФО,
 відділення банку, код банку  ___________________________________
 Валютний рахунок, МФО,
 відділення банку, код банку  ___________________________________
 Інші рахунки, МФО, відділення
 банку, код банку       ___________________________________
 
 Термін сплати до 15 числа кожного місяця ________________________
 Сума заборгованості, що підлягає
 реструктуризації       ___________________________________
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Рік|1998|1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007
місяць |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————
  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
——————————————————————————————————————————————————————————————————
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
 
 Керівник       _______________  _______________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 Головний бухгалтер  _______________  _______________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
  М.П.
                      Додаток N 9
                 до Порядку проведення державними
                 податковими       органами
                 інвентаризації    податкової
                 заборгованості     платників
                 податків за станом на 31.03.97
                 та   її   списання    і
                 реструктуризації
             Облікова картка
 
 Ідентифікаційна частина форми
——————————————————————————————————————————————————————————————————
               к о д и
——————————————————————————————————————————————————————————————————
———————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|——————|——
Індиві-|Орга- |Тери-|Галу-|Виду |Форми |Органі-|Міністе-|Вище- |
дуаль- |ніза- |торії|зі за|еко- |влас- |заційно|рства, |стоя- |
ний  |ції  |на  |ЗКГНГ|номі-|ності |право- |відомст-|щої  |
подат- |скла- |СПАТО|   |чної |за КФВ|вої фо-|ва, МДО,|орга- |
ковий |дача- |   |   |дія- |   |рми  |концер- |ніза- |
номер |іден- |   |   |льно-|   |госпо- |ну, асо-|ції- |
    |тифі- |   |   |сті |   |дарюва-|ціації |іден- |
    |каці- |   |   |за  |   |ння за |за СПОДУ|тифі- |
    |йний |   |   |КВЕД |   |КОПФГ |    |каці- |
    |код  |   |   |   |   |    |    |йний |
    |ЄДРПОУ|   |   |   |   |    |    |код  |
    |   |   |   |   |   |    |    |ЄДРПОУ|
———————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|——————|——
 1  |  2 |  3 | 4 | 5  | 6  | 7  |  8  | 9  |10
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
11. Повна назва підприємства   ________________________________
12. Адреса підприємства      ________________________________
13. Телефони N, N        ________________________________
14. Відповідальний за розрахунки ________________________________
15. Розрахунковий рахунок, МФО,
  відділення банку, код банку  ________________________________
16. Валютний рахунок, МФО,
  відділення банку, код банку  ________________________________
17. Інші рахунки, МФО,
  відділення банку, код банку  ________________________________
18. Керівник підприємства     ________________________________
19. Головний бухгалтер      ________________________________
 
20. Термін сплати:        до 15 числа кожного місяця
21. Сума заборгованості, що підлягає реструктуризації
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Рік|1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007
місяць |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————
 22  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
——————————————————————————————————————————————————————————————————
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
                     Зворотний бік картки
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата |Зміст |Термін |Нара-|Взає-|Спла-|Сальдо  |   Відмітки
про- |опера-|нараху-|хова-|моро-|чено |розрахун-|—————————————————
веде-|ції  |вання, |но  |зра- |до  |ків   |дата  |дата пе-
ння |   |дата  |пла- |хунки|бюд- |—————————|вистав- |редачі
опе- |   |списан-|тежів|(без |жету |не- |пе- |лення  |інформа-
рації|   |ня пла-|   |наяв-|   |дої-|ре- |інкасо- |ції для
   |   |тежу з |   |ної |   |мка |пла-|вих роз-|порушен-
   |   |розра- |   |спла-|   |  |та |поряд- |ня спра-
   |   |хунко- |   |ти) |   |  |  |жень на |ви про
   |   |вого  |   |   |   |  |  |безспір-|банкрут-
   |   |рахунку|   |   |   |  |  |не стяг-|ство
   |   |платни-|   |   |   |  |  |нення  |
   |   |ка   |   |   |   |  |  |    |
—————|——————|———————|—————|—————|—————|————|————|————————|————————
 1 | 2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9  |  10
——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Порядок ведення картки особового рахунку по обліку
    реструктурованої податкової заборгованості форми N 1-Р
   1. Облік   надходження   реструктурованої   податкової
заборгованості ведеться по кожному платнику в картці особового
рахунку платника за формою N 1-Р (далі у тексті - картка).
   2. Картка ведеться по місячних податкових  періодах  та
розрахована на 120 місяців.
   3. Картка складається з двох частин: 1- лицевий бік картки,
2 - зворотний бік картки.
   4. На лицевому боці картки ведуться такі записи:
   4.1. Графи з 1 по 10 "Ідентифікаційна частина форми (коди)"
та рядки з 11 по 19 заповнюються згідно зі Свідоцтвом про Державну
реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності та
Довідкою про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств і
організацій України та інших документів, поданих платником при
реєстрації до Державної податкової адміністрації (з урахуванням
змін і доповнень, якщо такі мали місце).
   4.2. В  умовах  дії  локальної  мережі  зазначені  дані
автоматизовано  переносяться у картку з бази даних платника
"Довідник платника".
   4.3. Дані в картці заповнюються до початку обліку на весь
звітний період як в автоматизованому режимі, так і при ручній
обробці.  Зміни  податкового періоду або реквізитів платника
проводяться у такому порядку:
   4.3.1. При ручному режимі обробки - старі дані закреслюються
та проставляються нові.
   4.3.2. При автоматизованому режимі обробки - вносяться зміни
у порядку, передбаченому АРМом "Держдоходи".
   4.4. Рядок 20 заповнюється згідно із Законом України "Про
списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників
податків за станом на 31 березня 1997 року", а саме:
   "до 15 числа кожного місяця", якщо інше не передбачено
змінами та доповненням до зазначеного Закону.
   4.5. Рядок 21 заповнюється із графи 12 Довідки про результати
інвентаризації податкової заборгованості платників, яка виникла до
31.03.97 та не сплачена за станом на 03.07.97.
   4.6. Графи 22-32 заповнюються відповідно до даних, зазначених
у Графіку погашення реструктурованої податкової заборгованості,
який  подається  разом з повідомленням платника податку про
реструктуризацію  податкової  заборгованості  до  державного
податкового органу.
   5. На зворотному боці картки особового рахунку ведуться такі
записи:
   5.1. У графі 1 "Дата проведення операцій" проставляється
дата, коли спеціаліст відділу обліку робить запис у картку.
   5.2. У графі 2 "Зміст операції" записується зміст операції, а
саме: "Нараховано згідно з графіком погашення реструктурованої
податкової заборгованості", "Сплачено згідно з випискою банку",
"Сплачено по взаєморозрахунках".
   5.3. У графі 3 "Термін нарахування, дата зарахування платежу"
записується законодавчо встановлений термін нарахування та термін
сплати реструктурованих сум згідно з датою виписки банку з
бюджетного рахунку, на який надійшли кошти.
   5.4. У графі 4 "Нараховано платежів" записуються  суми,
зазначені у графіку погашення податкової заборгованості.
   При настанні терміну сплати суми з граф 22-32 лицевого боку
картки переносяться у графу 4 зворотного боку картки.
   5.5. У графі 5 "Взаєморозрахунки (без наявної  сплати)"
записуються  суми  реструктурованої податкової заборгованості,
сплата якої здійснена шляхом заліку взаємозаборгованості між
платником (боржником платника) та бюджетом, підтверджена або
протоколом Головного управління Державного казначейства України
(органів  казначейства  на місцях, якщо їм делеговане право
прийняття рішень щодо проведення взаємозаліків), або протоколом
фінансових  органів  у  частині  місцевих  податків,  зборів
(обов'язкових платежів).
   5.6. У  графі 6 "Сплачено до бюджету" записуються суми
реструктурованої податкової заборгованості, зараховані до бюджету,
а також залічені за рахунок переплати по інших платежах. Записи
проводяться на підставі одержаних від установ банків виписок із
банківських рахунків, платіжних документів, а також реєстрів
кредитових платіжних документів.
   5.7. У графі 7 "Сальдо розрахунків" - "Недоїмка" записуються
суми недоїмки, тобто суми платежу, що залишилися несплаченими
після закінчення термінів їх сплати.
   5.8. У графі 8 "Сальдо розрахунків" - "Переплата" записуються
суми переплат.
   5.9. Розрахунок суми недоїмок або переплат здійснюється у
такому порядку:
   гр. 7(8)*- гр. 4 + гр.5 + гр.6 = гр. 7(8),
   де гр. 7(8)* - значення гр. 7(8) з попереднього запису.
   5.10. Графи 9-10 є контрольними та заповнюються датами:
   гр.9 -  виставлення  інкасових розпоряджень на безспірне
стягнення реструктурованої податкової заборгованості у випадках
несплати її платником у терміни, встановлені статтею 3 Закону
України  "Про  списання  та  реструктуризацію  податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року";
   гр.10 - включення платника податку до переліку боржників, які
не сплатили реструктуровану податкову заборгованість протягом
трьох  місяців  і  до яких необхідно застосувати заходи по
забезпеченню стягнення заборгованості.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка