Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про науково-технічне співробітництво


       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія
        про науково-технічне співробітництво
   ( Угоду ратифіковано Законом N 40/98-ВР від 16.01.98 )
 
   Уряд України та Уряд Республіки Вірменія, далі Сторони,
   впевнені в тому, що  науково-технічне  співробітництво  є
важливою  складовою  частиною  всього  комплексу двосторонніх
відносин;
   визнаючи необхідність кооперації в сфері науки та технологій;
   враховуючи науково-технічні зв'язки, які склались історично,
та спільність пріоритетів у розвитку науки й техніки;
   беручи до уваги, що таке співробітництво  буде  сприяти
зміцненню двосторонніх взаємовигідних торгово-економічних зв'язків
між обома країнами та народами,
   домовилися про таке:
               Стаття 1
   Сторони відповідно до цієї Угоди та національних законодавств
сприятимуть науково-технічному співробітництву на основі принципів
рівноправ'я та взаємної вигоди.
               Стаття 2
   Напрямки двостороннього  науково-технічного співробітництва
будуть визначатися, виходячи з довгострокових інтересів розвитку
науки й техніки в обох країнах.
               Стаття 3
   Науково-технічне співробітництво Сторін буде здійснюватися
міністерствами, відомствами, академіями наук, науково-дослідними
установами й організаціями, вищими закладами освіти, окремими
вченими та фахівцями обох держав у межах їхньої компетенції на
основі прямих угод, договорів та контрактів між ними відповідно до
національного законодавства.
   Загальне керівництво  та координація співробітництва буде
здійснюватися Міністерством України у справах науки і технологій
та Міністерством освіти і науки Республіки Вірменія. Прямі угоди,
договори та контракти повинні визначати економічні й організаційні
умови реалізації співробітництва, а саме:
   цілі та зміст співробітництва, очікувані результати, строки
та умови реалізації;
   джерела фінансування робіт, взаємні фінансові зобов'язання;
   порядок спільного використання науково-технічних об'єктів,
результатів спільних досліджень та регулювання питань розподілу
прав  на інтелектуальну власність, що може бути створена в
результаті співробітництва;
   порядок вирішення спірних питань та відшкодування збитків, що
можуть бути завдані в рамках співробітництва;
   порядок участі у співробітництві організацій та осіб третіх
держав або міжнародних організацій, фінансового забезпечення такої
участі та використання результатів співробітництва;
   відповідальність за  достовірність  інформації,  якість
матеріалів та устаткування, що передаються одне одному в процесі
співробітництва.
               Стаття 4
   Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватися в
таких формах:
   реалізація спільних наукових і науково-дослідних програм і
проектів, здійснення їх взаємної експертизи;
   спільне друкування результатів науково-дослідних робіт;
   формування спільних науково-дослідних колективів, включаючи
спільні польові дослідження та експедиції, інноваційні та інші
організації, що забезпечують запровадження нових технологій;
   обмін науковою   та   науково-технічною   інформацією,
документацією, літературою та бібліографічними виданнями;
   обмін вченими та фахівцями;
   підвищення кваліфікації  науковців  та  фахівців  шляхом
організації спільних семінарів, наукових конференцій, робочих
зустрічей та стажувань.
   Співробітництво може  здійснюватися  також  в   інших
взаємоузгоджених формах, які забезпечують реалізацію цієї Угоди.
   При виборі та визначенні  форм  співробітництва  Сторони
керуються виключно інтересами розвитку науки, економічного й
суспільного прогресу обох країн та народів.
               Стаття 5
   З метою реалізації цієї Угоди Сторони створюють спільну
Комісію з питань науково-технічного співробітництва.
   Для організації своєї діяльності  Комісія  розробляє  та
затверджує Регламент роботи.
               Стаття 6
   Враховуючи важливість  підтримки світового рівня наукових
досліджень  і  дослідно-конструкторських  розробок,  Сторони
приділятимуть особливу увагу забезпеченню доступу вчених обох
країн до новітнього експериментального обладнання, а також будуть
кооперуватися для його розробки, виробництва та придбання.
               Стаття 7
   Сторони домовилися,  що  наукова  та  науково-технічна
інформація, одержана під час співробітництва й відкрита для
опублікування, відповідно до чинного національного законодавства
буде доступна для  світової  наукової  спільноти  в  рамках
використання загальноприйнятих способів її розповсюдження.
               Стаття 8
   Обмін експертами, вченими та іншими фахівцями, які беруть
участь у спільних проектах, в рамках цієї Угоди провадиться за
попередньою згодою, а сплата витрат - наступним порядком:
   Сторона, що відряджає, сплачує витрати відрядженого фахівця
на переїзд між вказаними пунктами призначення держави-учасниці
Угоди;
   Сторона, що приймає, повністю сплачує витрати відрядженого
фахівця на проживання, харчування, проїзд та інші витрати на
території своєї держави, виходячи з норм витрат, що існують для
фахівців відповідного рангу Сторони, що приймає;
   питання медичного обслуговування (в разі гострих захворювань
або нещасних випадків) відрядженого фахівця на території держави
Сторони, що приймає, вирішуються за рахунок приймаючої Сторони на
таких самих умовах, що і для співробітників організації Сторони,
що приймає.
   Цей порядок є чинним, якщо інший не визначений за взаємною
домовленістю організацій, що співпрацюють.
               Стаття 9
   Сторони забезпечують захист прав на інтелектуальну власність,
яка може бути створена в результаті співробітництва у рамках цієї
Угоди відповідно до національного законодавства.
   Конкретні питання  охорони  та  використання  прав  на
інтелектуальну власність регулюються прямими угодами, договорами
та контрактами.
              Стаття 10
   Ця Угода не порушує прав та зобов'язань Сторін, що випливають
з укладених ними інших міжнародних договорів та угод.
   Положення цієї Угоди виконуються відповідно до законодавства
кожної із Сторін і не тлумачаться як такі, що вимагають внесення
змін до законодавств України та Республіки Вірменія.
              Стаття 11
   За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді Протоколів, які стають невід'ємною
її частиною і набувають чинності у порядку, передбаченому для
укладання цієї Угоди.
              Стаття 12
   Спори та  розбіжності,  які  можуть виникнути в процесі
використання і тлумачення  цієї  Угоди,  вирішуються  шляхом
консультацій та переговорів.
              Стаття 13
   Ця Угода набуває чинності з дня повідомлення про завершення
всіх внутрішньодержавних процедур, що необхідні для набуття нею
чинності,  та  діє протягом 5 років. Дія Угоди автоматично
подовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна зі Сторін
за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди не повідомить
письмово іншу Сторону про своє бажання денонсувати Угоду.
   Угода може бути змінена або доповнена за взаємною письмовою
згодою Сторін.
   Ніякі зміни або припинення дії цієї Угоди не змінюють прав та
зобов'язань, що виникли в рамках цієї Угоди, до набуття чинності
таких змін або припинення дії Угоди.
   Вчинено в м.Києві 22 липня 1997 р., у двох примірниках,
кожний українською, вірменською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні
положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською
мовою.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Вірменія
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка