Законы Украины

Новости Партнеров
 

Типова перехідна таблиця обліку операцій за новим планом рахунків


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 237 від 21.07.97
   м.Київ
 
 vd970721 vn237
 
                       Додаток N 3
                   до постанови Правління
                   Національного банку України
                   від 21 липня 1997 року N 237
       Типова перехідна таблиця обліку операцій
           за новим планом рахунків
 
 
N балан-            Назва        N балансового
сового                        рахунку за
рахунку                       новим планом
за старим
планом
               Розділ I
              Фонди банків
              Фонди банків
 
 010 П   Статутний фонд               5000
 011 П   Резервний фонд               5021
 012 П   Спеціальні фонди/Зношення МБП        3419
 012 П   Спеціальні фонди/Амортизаційний фонд    5020
 012 П   Спеціальні фонди/Фонди           5020
 012 П   Спеціальні фонди/Емісійні різниці      5010
 013 П   Фонд основних засобів та          5020
      нематеріальних активів
 013 П   Фонд основних засобів та         4480, 4580
      нематеріальних активів/Індексація
 014 П   Зношення орендованих основних засобів  4429, 4529
 015 П   Фонд зношення основних засобів та   4309, 4409, 4419,
      нематеріальних активів          4439, 4509,
                           4519, 4539
 016 П   Фонди економічного стимулювання       5020
018 А-П  Результати переоцінки/            3408
      Товарно-матеріальні цінності
 019 П   Резерви страхування активних операцій    5021
      комерційних банків
 022 П   Страховий резерв на можливі втрати за   1590, 2400
      кредитами
              Розділ III
               Кошти
            Кошти в касах банків
 
 031 А   Каса комерційних банків в гривнях      1001
 034 А   Власні акції, викуплені в акціонерів    3120
 039 А   Кошти в банкоматах             1004
      Приписні каси, підкріплення, надлишки
      кас у дорозі
 040 А   Приписні каси, каси територіально      1002
      відокремлених безбалансових відділень
      банку
 042 А   Готівка у гривнях у дорозі         1007
 043 А   Каси обмінних пунктів банку         1003
              Розділ IV
            Дорогоцінні метали
 
 050 А   Дорогоцінні метали/Банківські метали   1101, 1107
 050 А   Дорогоцінні метали/Дорогоцінні метали  3400, 3402
               Розділ V
         Іноземна валюта та розрахунки за
           іноземними операціями
         Іноземна валюта в касах банків
              і у дорозі
 
 060 А   Готівкова вільно конвертована валюта   1001, 1011
      та платіжні документи у вільно
      конвертованій валюті
 061 А   Готівкова вільно конвертована валюта у  1007, 1017
      дорозі
 062 А   Готівкова неконвертована валюта у      1007
      дорозі
 063 А   Готівкова неконвертована валюта та     1001
      платіжні документи у неконвертованій
      валюті
 046 А   Готівкова вільно конвертована валюта в   1003
      обмінному пункті
 047 А   Готівкова неконвертована валюта в      1003
      обмінному пункті
 220 А   Готівкова вільно конвертована валюта у   1004
      банкоматах
 322 А   Готівкова вільно конвертована валюта у   1002
      приписних касах, касах територіально
      відокремлених відділень банку
 325 А   Готівкова неконвертована валюта в      1002
      приписних касах, касах територіально
      відокремлених відділень банку
          Кредитні і розрахункові операції
         резидентів (підприємств, організацій
          та населення) в іноземній валюті
           а) рахунки до запитання
 
 070 П   Рахунки нефінансових державних       2600
      підприємств у вільно конвертованій
      валюті
 065 П   Рахунки нефінансових державних       2600
      підприємств у неконвертованій валюті
 180 П   Рахунки нефінансових недержавних      2600
      підприємств у вільно конвертованій
      валюті
 185 П   Рахунки нефінансових недержавних      2600
      підприємств у неконвертованій валюті
 135 П   Рахунки центрального Уряду у вільно   2510, 2520
      конвертованій валюті
 136 П   Рахунки центрального Уряду у       2510, 2520
      неконвертованій валюті
 137 П   Рахунки інших фінансових          2600
      (небанківських) підприємств у вільно
      конвертованій валюті
 138 П   Рахунки інших фінансових          2600
      (небанківських) підприємств у
      неконвертованій валюті
 145 П   Рахунки місцевих органів виконавчої    254, 255
      влади у вільно конвертованій валюті
 146 П   Рахунки місцевих органів виконавчої    254, 255
      влади у неконвертованій валюті
 139 П   Рахунки домашніх господарств у вільно    2600
      конвертованій валюті
 140 П   Рахунки домашніх господарств у       2600
      неконвертованій валюті
 178 П   Рахунки некомерційних організацій, що    2600
      обслуговують домашні господарства у
      вільно конвертованій валюті
 179 П   Рахунки некомерційних організацій, що    2600
      обслуговують домашні господарства у
      неконвертованій валюті
            б) депозитні рахунки
 
 630 П   Депозити у вільно конвертованій валюті   2610
      резидентів строком до 6 місяців
 631 П   Депозити у вільно конвертованій валюті   2610
      резидентів строком від 6 місяців до 1
      року
 632 П   Депозити у вільно конвертованій валюті   2615
      резидентів строком більше року
 636 П   Депозити у неконвертованій валюті      2610
      резидентів строком до 6 місяців
 637 П   Депозити у неконвертованій валюті      2610
      резидентів строком від 6 місяців до 1
      року
 638 П   Депозити у неконвертованій валюті      2615
      резидентів строком більше 1 року
          в) короткострокові кредити
 
 977 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      нефінансовим державним підприємствам у  2062, 2070,
      вільноконвертованій валюті        2071
 978 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      нефінансовим державним підприємствам у  2062, 2070,
      неконвертованій валюті          2071
 240 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      нефінансовим недержавним підприємствам  2061, 2062,
      у вільно конвертованій валюті       2070, 2071
 241 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      нефінансовим недержавним підприємствам  2062, 2070,
      у неконвертованій валюті         2071
 242 А   Короткострокові кредити, надані іншим   2040, 2050,
      фінансовим (небанківським)        2062, 2070,
      підприємствам у вільно конвертованій   2071
      валюті
 665 А   Кредити, надані Міністерству фінансів     2100
      України у вільно конвертованій валюті
 246 А   Короткострокові кредити, надані        2110
      місцевим органам виконавчої влади у
      вільно конвертованій валюті
 248 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      домашнім господарствам у вільно      2062, 2070,
      конвертованій валюті           2071
 249 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      домашнім господарствам у         2062, 2070,
      неконвертованій валюті          2071
 223 А   Короткострокові кредити, надані      2040, 2050,
      некомерційним організаціям, що      2062, 2070,
      обслуговують домашні господарства у    2071
      вільно конвертованій валюті
           г) довгострокові кредити
 
 345 А   Довгострокові кредити, надані      2045, 2055,
      нефінансовим державним підприємствам   2065, 2073,
      у вільно конвертованій валюті      2074
 343 А   Довгострокові кредити, надані      2045, 2055,
      нефінансовим недержавним підприємствам  2065, 2073,
      у вільно конвертованій валюті А     2074
 344 А   Довгострокові кредити, надані      2045, 2055,
      нефінансовим недержавним підприємствам  2065, 2073,
      у неконвертованій валюті         2074
 444 А   Довгострокові кредити, надані         2105
      центральному Уряду у вільно
      конвертованій валюті
 448 А   Довгострокові кредити, надані домашнім  2045, 2055,
      господарствам у вільно конвертованій   2065, 2073,
      валюті                  2074
          д) пролонговані кредити і
        не сплачена в строк заборгованість
 
 111 А   Не сплачена в строк заборгованість    2047, 2057,
      резидентів за кредитами у вільно     2067, 2077
      конвертованій валюті
 112 А   Не сплачена в строк заборгованість    2047, 2057,
      резидентів за кредитами у        2067, 2077
      неконвертованій валюті
 661 А   Пролонговані кредити, видані       2046, 2056,
      резидентам у вільно конвертованій    2066, 2076
      валюті
 662 А   Пролонговані кредити, видані       2046, 2056,
      резидентам у неконвертованій валюті   2066, 2076
           е) кошти в розрахунках
 
 320 П   Невиплачені перекази із-за кордону у     2929
      вільно конвертованій валюті резидентів
 321 П   Невиплачені перекази із-за кордону у     2929
      неконвертованій валюті резидентів
 077 А   Дебітори за акредитивами з іноземних     2602
      операцій
 078 П   Кредитори за акредитивами з іноземних     2602
      операцій
 870 П   Кошти, зарезервовані з метою погашення    2919
      кредитів, що надані іноземними
      державами в неконвертованій валюті
 877 П   Кошти, зарезервовані з метою погашення    2919
      кредитів, що надані іноземними
      державами у вільно конвертованій
      валюті
 225 П   Рахунки фізичних осіб-резидентів у      2620
      вільно конвертованій валюті за
      операціями з використанням дебетних
      БПК
 226 А   Рахунки фізичних осіб-резидентів у      2620
      вільно конвертованій валюті за
      операціями з використанням кредитних
      БПК
 227 П   Депоновані кошти фізичних осіб-резидентів   2630
      у вільно конвертованій валюті
      для розрахунків з використанням БПК
      строком від 6 місяців до 1 року
 228 П   Депоновані кошти юридичних осіб-резидентів  2610
      у вільно конвертованій валюті
      для розрахунків з використанням БПК
      строком від 6 місяців до 1 року
 481 А   Нараховані доходи у вільно        1218, 1508,
      конвертованій валюті до отримання    1518, 1528,
                          2008, 2048,
                          2058, 2068,
                          2078, 2108,
                          2118, 2208,
                          2218, 3108,
                          3118, 3208,
                            3218
 482 А   Нараховані доходи у неконвертованій   1218, 1508,
      валюті до отримання           1518, 1528,
                          2008, 2048,
                          2058, 2068,
                          2078, 2108,
                          2118, 2208,
                          2218, 3108,
                          3118, 3208,
                            3218
 483 П   Нараховані витрати у вільно       1308, 1318,
      конвертованій валюті до сплати      1328, 1608,
                          1618, 1628,
                          2608, 2618,
                          2628, 2638,
                          3638, 3668
 484 П   Нараховані витрати у неконвертованій   1308, 1318,
      валюті до виплати            1328, 1608,
                          1618, 1628,
                          2608, 2618,
                          2628, 2638,
                          3638, 3668
 485 А   Прострочені доходи у вільно       1509, 1519,
      конвертованій валюті           1529, 2009,
                          2049, 2059,
                          2069, 2079,
                          2109, 2119,
                          2209, 2219,
                          3119, 3219
 486 А   Прострочені доходи у неконвертованій   1509, 1519,
      валюті                  1529, 2009,
                          2049, 2059,
                          2069, 2079,
                          2109, 2119,
                          2209, 2219,
                          3119, 3219
         ж) операції з цінними паперами
 
 190 А   Операції з цінними паперами резидентів  310, 311, 320,
      у вільно конвертованій валюті         321
 187 А   Операції з цінними паперами резидентів  310, 311, 320,
      у неконвертованій валюті           321
         Кредитні і розрахункові операції
          банків у іноземній валюті
           а) рахунки до запитання
156
  А-П  Кореспондентські рахунки         1500, 1600
      банків-резидентів в банках України
      у вільно конвертованій валюті
157 А-П  Кореспондентські рахунки         1500, 1600
      банків-резидентів в банках України
      у неконвертованій валюті
152 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3900, 3901
      у вільно конвертованій валюті
155 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3900, 3901
      у неконвертованій валюті
150 А-П  Рахунки банків-резидентів для обліку    3800
      валютної позиції за власною вільно
      конвертованою валютою
151 А-П  Рахунки банків-резидентів для обліку    3800
      валютної позиції за власною
      неконвертованою валютою
 203 П   Транзитний кореспондентський рахунок    3909
      для сум у вільно конвертованій валюті,
      що не були підтверджені протягом
      робочого дня
 204 П   Транзитний кореспондентський рахунок    3909
      для сум у неконвертованій валюті, що
      не були підтверджені протягом робочого
      дня
        б) операції за виданими і отриманими
              кредитами
657
   А-П  Міжбанківські кредити, надані та    1520, 1522,
      одержані на внутрішньому валютному    1620, 1622
      ринку резидентами у вільно
      конвертованій валюті
659 А-П  Міжбанківські кредити, надані та     1520, 1522,
      одержані на внутрішньому валютному    1620, 1622
      ринку резидентами у неконвертованій
      валюті
440 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3902, 3903
      за перерахуванням кредитних ресурсів у
      вільно конвертованій валюті
441 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3902, 3903
      за перерахуванням кредитних ресурсів у
      неконвертованій валюті
            в) депозитні рахунки
 
158 А-П  Міжбанківські депозити резидентів на   1510, 1512,
      внутрішньому валютному ринку у вільно  1515, 1610,
      конвертованій валюті           1612, 1615
117 А-П  Міжбанківські депозити резидентів на   1510, 1512,
      внутрішньому валютному ринку у      1515, 1610,
      неконвертованій валюті          1612, 1615
            г) інші розрахунки
 
074 А-П  Розрахунки з іноземними державами за    2929
      клірингами у вільно конвертованій
      валюті
974 А-П  Розрахунки з іноземними державами за    2929
      клірингами у неконвертованій валюті
076 А-П  Дебітори і кредитори банку за       290, 291
      операціями з клієнтами у вільно
      конвертованій валюті
976 А-П  Дебітори і кредитори банку за       290, 291
      операціями з клієнтами у
      неконвертованій валюті
096 А-П  Дебітори і кредитори за господарськими  351, 355, 361,
      операціями банку у вільно          365
      конвертованій валюті
097 А-П  Дебітори і кредитори за господарськими  351, 355, 361,
      операціями банку у неконвертованій      365
      валюті
079 А-П  Дебітори та зобов'язання банку за    1502, 1602
      виданими гарантіями та акцептами
        д) операції з монетарними металами
 
 053 П   Позиція банку щодо монетарного металу    3800
       Розрахунки з нерезидентами у іноземній
               валюті
          а) рахунки "до запитання"
 
 072 А   Рахунки в банках-нерезидентах у       1500
      вільно конвертованій валюті
 972 А   Рахунки в банках-нерезидентах у       1500
      неконвертованій валюті
 073 П   Рахунки банків-нерезидентів у вільно    1600
      конвертованій валюті в банках України
 973 П   Рахунки банків-нерезидентів у        1600
      неконвертованій валюті в банках
      України
 064 П   Рахунки нерезидентів у вільно        2600
      конвертованій валюті
 066 П   Рахунки нерезидентів у неконвертованій   2600
      валюті
            б) депозитні рахунки
 
159 А-П  Міжбанківські депозити нерезидентів на  1502, 1510,
      внутрішньому валютному ринку у      1512, 1515,
      вільноконвертованій валюті        1602, 1610,
                          1612, 1615
 633 П   Депозити у вільно конвертованій валюті   2610
      нерезидентів строком до 6 місяців
 634 П   Депозити у вільно конвертованій валюті   2610
      нерезидентів строком від 6 місяців до
      1 року
 635 П   Депозити у вільно конвертованій валюті   2615
      нерезидентів строком більше року
645 А-П  Міжбанківські депозити резидентів на   1502, 1510,
      зовнішньому валютному ринку у вільно   1512, 1515,
      конвертованій валюті           1602, 1610,
                          1612, 1615
646 А-П  Міжбанківські депозити резидентів на   1502, 1510,
      зовнішньому валютному ринку у      1512, 1515,
      неконвертованій валюті          1602, 1610,
                          1612, 1615
          в) короткострокові кредити
 
075 А-П  Розрахунки з іноземними банками за    1325, 1520,
      одержаними та наданими кредитами у    1522, 1620,
      вільно конвертованій валюті       1622
975 А-П  Розрахунки з іноземними банками за    1520, 1522,
      одержаними та наданими кредитами у    1620, 1622
      неконвертованій валюті
658 А-П  Міжбанківські кредити, надані та     1520, 1522,
      одержані на внутрішньому валютному    1620, 1622
      ринку нерезидентами у вільно
      конвертованій валюті
660 А-П  Міжбанківські кредити, надані та     1520, 1522,
      одержані на внутрішньому валютному    1620, 1622
      ринку нерезидентами у неконвертованій
      валюті
 655 А   Кредити, надані нерезидентам       2040, 2050,
      (юридичним та фізичним особам) у     2070, 2071
      вільно конвертованій валюті
 656 А   Кредити, надані нерезидентам       2040, 2050,
      (юридичним та фізичним особам) у     2070, 2071
      неконвертованій валюті
           г) довгострокові кредити
 
 347 А   Довгострокові кредити, надані      2045, 2055,
      нерезидентам (юридичним, крім банків,  2065, 2073,
      та фізичним особам) у вільно       2074
      конвертованій валюті
       д) пролонговані кредити і несплачена в
            строк заборгованість
 
 663 А   Пролонговані кредити, видані       2046, 2056,
      нерезидентам у вільно конвертованій   2066, 2076
      валюті
 664 А   Пролонговані кредити, видані       2046, 2056,
      нерезидентам у неконвертованій валюті  2066, 2076
 113 А   Несплачена в строк заборгованість    2047, 2057,
      нерезидентів за кредитами у вільно    2067, 2077
      конвертованій валюті
 114 А   Несплачена в строк заборгованість    2047, 2057,
      нерезидентів за кредитами у       2067, 2077
      неконвертованій валюті
           е) кошти в розрахунках
 
 067 П   Невиплачені перекази із-за кордону у      2929
      вільно конвертованій валюті
      нерезидентів
         ж) операції з цінними паперами
 
 186 А   Операції з цінними паперами       310, 311, 320,
      нерезидентів у неконвертованій валюті     321
 189 А   Операції з цінними паперами       310, 311, 320,
      нерезидентів у вільно конвертованій      321
      валюті
              Розділ VI
         Розрахунки за придбані об'єкти
              приватизації
 
 090 П   Позабюджетні рахунки Державного фонду    2560
      приватизації
 091 П   Позабюджетні рахунки Фонду         2562
      приватизації Автономної Республіки
      Крим
 092 П   Позабюджетні рахунки Фонду         2562
      приватизації адміністративно-
      територіальних одиниць
 093 А   Вкладення банку у компенсаційні       3542
      сертифікати
 110 П   Фінансові посередники, визначені      2604
      Фондом державного майна для
      акумулювання приватизаційних коштів
              Розділ VII
        Розрахунки з державним бюджетом та
           бюджетними організаціями
 
080 А-П  Доходи, що розподіляються між      2500, 2514
      бюджетами
100 А-П  Доходи державного бюджету України    2510, 2515
 120 П   Поточні бюджетні рахунки установ і     2520
      організацій, що утримуються з
      Державного бюджету України
 121 П   Бюджетні рахунки для покриття        2511
      заборгованості підприємствам
      Мінвуглепрому, Мінпрому та Міненерго
 122 П   Кошти Державного бюджету цільового     2511
      призначення
           Кошти місцевих бюджетів
 
 130 П   Кошти районних, міських, селищних та    2542
      сільських бюджетів
 132 П   Кошти обласних бюджетів           2541
 134 П   Кошти бюджету Автономної Республіки     2540
      Крим
          Поточні рахунки та депозити
 
 141 П   Поточні рахунки установ та         2520
      організацій, що утримуються з
      державного бюджету
 142 П   Поточні рахунки установ та        2551, 2553,
      організацій, що утримуються з місцевих  2555
      бюджетів
 143 П   Державний інноваційний фонд         2560
 144 П   Депозити                 2530, 2551,
                          2553, 2555
 148 П   Бюджетні кошти для забезпечення       2523
      паспортизації громадян України
 149 П   Позабюджетний фонд сприяння         2561
      виробництву та впровадженню приладів
      обліку споживання газу в побуті
              Розділ VIII
        Розрахунки з кредитними установами
 
161 А-П  Кореспондентські рахунки комерційних    1200
      банків в Національному банку України
 163 П   Рахунки Української державної        2600
      страхової комерційної
      організації "Укрдержстрах"
164 А-П  Кореспондентські рахунки Ощадного      1200
      банку в Національному банку України
165 А-П  Кореспондентські рахунки Укрексімбанку   1200
      в Національному банку України
166 А-П  Кореспондентські рахунки          1200
      Промінвестбанку в Національному банку
      України
167 А-П  Кореспондентські рахунки банку       1200
      "Україна" в Національному банку
      України
168 А-П  Кореспондентські рахунки Укрсоцбанку в   1200
      Національному банку України
169 А-П  Кореспондентські рахунки         1300, 1500,
      банків-резидентів              1600
 170 П   Кореспондентські рахунки          1600
      банків-нерезидентів
              Розділ IX
            Капітальні вкладення
        Фінансування капітальних вкладень
 
 181 П   Фінансування капітальних вкладень за    2511
      рахунок Державного бюджету
 182 П   Кошти місцевих бюджетів для       2543, 2544,
      фінансування капітальних вкладень,    2545
      операційних та інших витрат
 183 П   Інші кошти для фінансування         2600
      капітальних вкладень
 184 П   Фінансування капітальних вкладень за    2600
      рахунок власних коштів підприємств
 188 П   Фінансування капітальних вкладень за    2523
      окремими рішеннями Уряду
               Розділ X
        Операції банків з цінними паперами
 
 191 А   Вкладення в акції акціонерних       310, 320
      товариств
 192 А   Вкладення в державні боргові       1211, 2010
      зобов'язання за операціями "Репо"
 193 А   Вкладення в недержавні боргові      3112, 3113,
      зобов'язання               3115, 3212,
                          3213, 3215
 194 А   Вкладення в державні боргові       1400, 3110,
      зобов'язання               3111, 3210,
                          3211
 195 А   Враховані банками векселі в портфелі    2020
      банку
 196 А   Враховані банками векселі у         2020
      кореспондентів
 197 А   Опротестовані векселі            2027
198 А-П  Операції з лотерейними білетами     2905, 2915
 199 П   Боргові зобов'язання, що обертаються   3300, 3301,
      на ринку                 3305
800 А-П  Операції з цінними паперами колишнього  2907, 2917
      Союзу РСР
              Розділ XI
         Кредитні і розрахункові операції
        підприємств, організацій та громадян
       Паливної промисловості - розрахункові
               рахунки
 
 200 П   Державного комітету нафтової, газової    2600
      та нафтопереробної промисловості
 205 П   Міністерства вугільної промисловості    2600
      України
 206 П   Українського концерну торф'яної       2600
      промисловості
 208 П   Державного комітету України по       2600
      геології та використанню надр
 209 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності паливної галузі
          Енергетичної промисловості -
            розрахункові рахунки
 
 221 П   Міністерства енергетики і          2600
      електрифікації України
 222 П   Державного комітету України по       2600
      використанню ядерної енергії
 229 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності енергетичної галузі
         Машинобудівної промисловості -
            розрахункові рахунки
 
 260 П   Міністерства машинобудування,        2600
      військово-промислового комплексу і
      конверсії України
 263 П   Міністерства промисловості України     2600
 267 П   Акціонерної компанії "Авто"         2600
 269 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності машинобудівної галузі
        Будівельних галузей - розрахункові
               рахунки
 
 280 П   Української державної будівельної      2600
      корпорації "Укрбуд"
 281 П   Державного комітету України у справах    2600
      містобудування і архітектури
 282 П   Української державної корпорації по     2600
      будівництву метрополітенів
      "Укрметротунельбуд"
 286 П   Української державної корпорації по     2600
      транспортному будівництву
      "Укртрансбуд"
 288 П   Української державної корпорації по     2600
      виконанню монтажних та спеціальних
      будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
 289 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності будівельних галузей
        Лісового господарства - розрахункові
               рахунки
 
 301 П   Міністерства лісового господарства     2600
      України
 309 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності лісового господарства
         Інших міністерств і відомств -
            розрахункові рахунки
 
 340 П   Міністерства оборони України        2600
 341 П   Міністерства внутрішніх справ України    2600
 349 П   Державного митного комітету України     2600
        Інших галузей - розрахункові рахунки
 
 361 П   Міністерства охорони здоров'я України    2600
 363 П   Українського національного         2600
      інформаційного агентства
 366 П   Українського державного концерну      2600
      місцевої промисловості
 367 П   Асоціацій, концернів, консорціумів та    2600
      інших великих організаційних структур
      соціального комплексу
 369 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності інших галузей
           Міністерств та відомств
          агропромислового комплексу -
            розрахункові рахунки
 
 381 П   Державного комітету України по       2600
      хлібопродуктах
 382 П   Міністерства рибного господарства      2600
      України
 383 П   Міністерства сільського господарства і   2600
      продовольства України
 384 П   Української академії аграрних наук     2600
 385 П   Державного комітету України з питань    2600
      садівництва, виноградарства та
      виноробної промисловості
      "Укрсадвинпром"
 387 П   Державного комітету України по водному   2600
      господарству
 388 П   Поточні рахунки для проведення       2604
      кампанії "Урожай-97"
 389 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності
          Агропромислового комплексу -
            розрахункові рахунки
 
 400 П   Колективних сільськогосподарських      2600
      підприємств з недержавною формою
      власності
 401 П   Окремі поточні рахунки для розрахунків   2604
      з населенням за прийняті від них
      сільськогосподарські продукти
      формувань з державною формою власності
 402 П   Сільськогосподарських формувань з      2604
      недержавною формою власності - окремі
      поточні рахунки для розрахунків з
      населенням за прийняті від нього
      сільськогосподарські продукти
 404 П   Державного комітету України по       2600
      харчовій промисловості
 405 П   Фермерських господарств           2600
 406 П   Агроформування з державною формою      2600
      власності
 407 П   Риболовецьких формувань з недержавною    2600
      формою власності
 408 П   Заготівельних організацій          2600
 409 П   Асоціацій, концернів, консорціумів та    2600
      інших великих організаційних структур
      агропромислового комплексу, що не
      входять в міністерства цього комплексу
        Транспорту і зв'язку - розрахункові
               рахунки
 
 420 П   Державного департаменту авіаційного     2600
      транспорту України "Укравіатранс"
 421 П   Міністерства транспорту України       2600
 422 П   Доходні рахунки Міністерства        2600
      транспорту України
 423 П   Департаменту морського та річкового     2600
      флоту Міністерства транспорту України
      (м. Одеса)
 424 П   Державної акціонерної судноплавної     2600
      компанії "Укррічфлот"
 425 П   Української державної корпорації      2600
      автомобільного транспорту
 426 П   Державної авіакомпанії "Авіалінії     2600
      України"
 428 П   Міністерства зв'язку України        2600
 429 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності транспорту і зв'язку
         Споживчої кооперації та інших
        кооперативів - розрахункові рахунки
 
 460 П   Центральної спілки споживчих товариств   2600
      України
 461 П   Кооперативів з виробництва товарів     2600
      народного споживання, надання послуг і
      інших видів діяльності
 465 П   Центрів науково-технічної творчості     2600
      молоді
 466 П   Товариств (об'єднань) кооперативів     2600
 467 П   Акціонерних товариств і товариств з     2600
      обмеженою відповідальністю
 468 П   Малих підприємств України          2600
         Зовнішніх економічних зв'язків і
         торгівлі України - розрахункові
               рахунки
 
 480 П   Міністерства зовнішніх економічних     2600
      зв'язків і торгівлі України
 489 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності, що займаються
      зовнішньоекономічними зв'язками і
      торгівлею
        Житлово-комунального господарства і
       побутового обслуговування населення -
            розрахункові рахунки
 
 500 П   Української спілки об'єднань        2600
      підприємств і організацій побутового
      обслуговування населення
 507 П   Управлінь з житлово-комунального і     2600
      промислового будівництва при
      виконкомах місцевих Рад народних
      депутатів
 508 П   Державного комітету України з        2600
      житлово-комунального господарства
 509 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності житлово-комунального
      господарства і побутового
      обслуговування
       Постачальницькі і збутові організації
           - розрахункові рахунки
 
 521 П   Державної акціонерної компанії       2600
      "Укрресурси"
 529 П   Постачальницьких і збутових         2600
      підприємств, організацій та інших
      утворень з недержавною формою
      власності
       Державних комітетів по охороні природи
           - розрахункові рахунки
 
 541 П   Міністерства охорони навколишнього     2600
      природного середовища та ядерної
      безпеки України
 549 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності державних комітетів з
      охорони природи
         Інших підприємств і організацій
          агропромислового комплексу
 
 561 П   Української кооперативно-державної     2600
      корпорації з агропромислового
      будівництва "Украгропромбуд"
 564 П   Українського державного концерну з     2600
      матеріально-технічного і сервісного
      забезпечення агропромислового
      комплексу "Украгротехсервіс"
 565 П   Агропромислових формувань          2600
 567 П   Підприємств торгівлі і громадського     2600
      харчування агропромислового комплексу
      (крім споживчої кооперації)
 569 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності
        Будівельних міністерств, відомств і
        міністерств будівельних матеріалів -
            розрахункові рахунки
 
 581 П   Української державної корпорації      2600
      промисловості будівельних матеріалів
      "Укрбудматеріали"
 587 П   Управлінь промисловості будівельних     2600
      матеріалів місцевих Рад народних
      депутатів
 589 П   Підприємств, організацій та інших      2600
      утворень з недержавною формою
      власності будівельних міністерств,
      відомств і міністерств будівельних
      матеріалів
        Інших галузей - розрахункові рахунки
 
 601 П   Міністерства культури і мистецтв      2600
      України
 602 П   Орендних підприємств, що не входять до   2600
      складу галузевих і територіальних
      органів державного управління
 603 П   Рахунки юридичних осіб-нерезидентів     2600
      у карбованцях
 604 П   Колективів за участю іноземних       2600
      інвесторів, що діють на основі
      договорів (контрактів)
 606 П   Підприємств і організацій інших       2600
      міністерств і відомств
 607 П   Житлово-будівельних й інших         2600
      будівельних кооперативів
 609 П   Асоціацій, концернів, консорціумів та    2600
      інших організаційних структур, що не
      підпорядковані міністерствам
      народногосподарського комплексу
         Рахунки орендарів на груповій та
        індивідуальній оренді і селянських
              господарств
 
 640 П   Орендарів на груповій оренді в       2600
      промисловості
 327 П   Орендарів на індивідуальній оренді в    2600
      промисловості
 641 П   Орендарів на груповій оренді в       2600
      сільському господарстві
 328 П   Орендарів на індивідуальній оренді в    2600
      сільському господарстві
 642 П   Орендарів на груповій оренді в інших    2600
      галузях
 329 П   Орендарів на індивідуальній оренді в    2600
      інших галузях
 643 П   Кошти селянських господарств        2600
 644 П   Підприємців, що здійснюють свою       2600
      діяльність із створенням юридичної
      особи
 712 А   Позичкові рахунки підприємців, які    2040, 2050,
      здійснюють свою діяльність без      2062, 2070,
      створення юридичної особи        2071
 715 П   Підприємців, які здійснюють свою      2600
      діяльність без створення юридичної
      особи
 716 А   Кредити громадянам на споживчі цілі   2200, 2201,
                          2202, 2210,
                          2211, 3553
 620 А   Несплачена в строк заборгованість за   2037, 2047,
      короткостроковими позичками       2057, 2067,
                          2077, 2107,
                          2117, 2217,
                          2207
 622 А   Сумнівна до повернення несплачена      209, 229
      заборгованість за короткостроковими
      позичками
 623 А   Пролонговані короткострокові позички   2046, 2056,
                          2066, 2076,
                          2106, 2116,
                          2206, 2216
 625 А   Несплачені в строк відсотки за      2009, 2029,
      короткостроковими позичками       2039, 2049,
                          2059, 2069,
                          2079, 2109,
                          2119, 2209,
                          2219
 627 А   Сумнівні до повернення несплачені    Дт 961, Кт 627,
      проценти за короткостроковими        9600, 9601
      позичками
 207 П   Розрахункові рахунки фізичних осіб     2620
      (нерезидентів)
 326 П   Розрахункові рахунки фізичних осіб     2620
      (резидентів)
            Кошти в розрахунках
 
 720 П   Акредитиви                 2602
 722 П   Розрахункові чекові книжки та        2602
      розрахункові чеки
 723 П   Гарантовані платіжні доручення       2602
 724 П   Поточні рахунки уповноважених        2600
725 А-П  Розрахунки за разовими заліками       2602
 726 П   Кошти, отримані в рахунок Урядового     2604
      кредиту фінансової стабілізації
727 А-П  Заборгованість комерційних банків      2919
      перед Національним банком України за
      розрахунками
 728 А   Суми, не стягнені банками за        2099
      гарантіями, наданими підприємствам та
      організаціям
729 А-П  Інкасована грошова виручка         1005
 626 А   Нараховані проценти до отримання     1208, 1218,
                          1408, 1508,
                          1518, 1528,
                          2008, 2018,
                          2028, 2038,
                          2048, 2058,
                          2068, 2078,
                          2108, 2118,
                          2208, 2218,
                          3108, 3118,
                          3208, 3218
              Розділ XII
          Централізовані розрахунки
       Рахунки для операцій централізованого
              характеру
 
 670 П   Кошти для надання тимчасової        2600
      фінансової допомоги
 671 П   Рахунки для перерозподілу коштів      2600
 673 П   Міністерства зв'язку з переказних      2604
      операцій
              Розділ XIII
          Кошти і операції громадських
              організацій
        Поточні рахунки фондів соціального
          страхування, профспілкових
         організацій, фонду зайнятості
              населення
 
 691 П   Кошти Фонду соціального страхування     2560
 693 П   Кошти Фонду охорони праці        2561, 2562,
                            2604
 695 П   Поточні рахунки профспілкових        2600
      організацій
 696 П   Поточні субрахунки, транзитні і       2929
      централізовані рахунки профспілкових
      організацій за профвнесками
 697 П   Умовні транзитні рахунки профспілкових   2929
      організацій за профвнесками для обліку
      сум надходжень за минулий місяць в
      період з 1 по 10 число нового місяця
 699 П   Кошти держфонду сприяння зайнятості     2560
      населення
 708 П   Кошти Національної конфедерації       2600
      профспілок України
        Поточні рахунки інших громадських
              організацій
 
 700 П   Поточні рахунки громадських         2600
      організацій
 701 П   Інші поточні рахунки            2600
 702 П   Фонд культури                2600
 704 П   Фонд милосердя і здоров'я          2600
 705 П   Фонд миру                  2600
 706 П   Екологічний фонд              2600
 707 П   Дитячий фонд                2600
 709 П   Відродження духовних скарбів України    2600
              Розділ XIV
        Внески, депозити, рахунки громадян
 
 711 П   Вклади громадян "до запитання"      2620, 2621
 680 П   Вклади громадян строком до 1 місяця     2630
 681 П   Вклади громадян строком від 1 до 6     2630
      місяців
 682 П   Вклади громадян строком більше 1 року    2635
 713 П   Вклади і депозити підприємств,       2610
      організацій з державною формою
      власності строком до 1 місяця
 683 П   Вклади і депозити підприємств,       2610
      організацій з державною формою
      власності строком від 1 до 6 місяців
 684 П   Вклади і депозити підприємств,       2615
      організацій з державною формою
      власності строком більше 1 року
 714 П   Вклади і депозити підприємств,       2610
      організацій з недержавною формою
      власності строком до 1 місяця
 685 П   Вклади і депозити підприємств,       2610
      організацій з недержавною формою
      власності строком від 1 до 6 місяців
 686 П   Вклади і депозити підприємств,       2615
      організацій з недержавною формою
      власності строком більше 1 року
 703 П   Ощадні сертифікати комерційних банків,   3301
      реалізовані юридичним особам
 717 П   Ощадні сертифікати комерційних банків,   3301
      реалізовані фізичним особам
 710 П   Кошти фізичних осіб за трастовими      2634
      операціями банку
 719 П   Кошти юридичних осіб за трастовими     2614
      операціями банку
688 А-П  Депозитні кошти комерційних банків    1512, 1612
      строком на 90 днів
 731 П   Фонд резервування процентів за      2628,2638
      вкладами населення
 752 П   Фонд резервування процентів за      1308, 1318,
      вкладами і депозитами юридичних осіб   1328, 1608,
                          1618, 1628,
                          2518, 2528,
                          2548, 2558,
                          2568, 2608,
                          2618, 3308,
                          3668
 753 П   Строкові депозити організацій, які     2525
      фінансуються з Державного бюджету
 754 П   Строкові депозити організацій, які     2546
      фінансуються з місцевих бюджетів
 756 П   Вклади громадян строком від 6 до 12     2630
      місяців
 757 П   Вклади і депозити підприємств,       2610
      організацій з державною формою
      власності строком від 6 до 12 місяців
 758 П   Вклади і депозити підприємств,       2610
      організацій з недержавною формою
      власності строком від 6 до 12 місяців
 751 П   Депозити у валюті України, отримані    1612, 1615
      від банків-нерезидентів
              Розділ XV
         Довгострокові вклади і кредити
       Кошти для довгострокового кредитування
 
 740 П   Кошти довгострокового кредитування за    2511
      рахунок бюджету
 741 П   Кошти фонду розвитку виробництва,      2600
      науки і техніки державних підприємств
 742 П   Кошти колективних сільських         2600
      господарств на капітальні вкладення
 743 П   Кошти міжгосподарських підприємств     2600
      (організацій) на капітальні вкладення
 744 П   Кошти фонду фінансування капітальних    2600
      вкладень споживчої кооперації
 746 П   Кошти фонду соціального розвитку      2600
 747 П   Особовий рахунок виконкомів для обліку  2530, 2551,
      коштів на соціальне і культурне     2553, 2555
      будівництво та інші цілі
 749 П   Кошти позабюджетного фонду виконкомів  2530, 2551,
                          2553, 2555
       Довгострокові кредити підприємствам і
         організаціям агропромислового
              комплексу
 
 760 А   Державно-кооперативним і кооперативно-  2045, 2055,
      державним будівельним організаціям    2065, 2073,
      агропромислового комплексу        2074
 761 А   Агропромисловим формуванням       2045, 2055,
                          2065, 2073,
                          2074
 762 А   Державним сільськогосподарським     2045, 2055,
      підприємствам агропромислового      2065, 2073,
      комплексу                2074
 763 А   Промисловим та іншим державним      2045, 2055,
      організаціям агропромислового      2065, 2073,
      комплексу                2074
 764 А   Сільськогосподарським формуванням з   2045, 2055,
      недержавною формою власності       2065, 2073,
                          2074
 765 А   Сільськогосподарським міжгосподарським  2045, 2055,
      підприємствам агропромислового      2065, 2073,
      комплексу                2074
 766 А   Державним підприємствам, об'єднанням і  2045, 2055,
      організаціям міністерств і відомств,   2065, 2073,
      що входять до агропромислового      2074
      комплексу (крім тих, що обліковуються
      на рахунках 760-765)
 767 А   Орендарям на груповій і індивідуальній  2045, 2055,
      оренді в сільському господарстві     2065, 2073,
                          2074
 769 А   Кредити під цільові програми, що     2045, 2055,
      рефінансуються Національним банком    2065, 2073,
      України                 2074
           Довгострокові кредити
 
 770 А   Державним підприємствам, об'єднанням і  2045, 2055,
      організаціям, включаючи підприємства,  2065, 2073,
      які працюють на орендних відносинах,   2074
      що не входять до складу галузевих і
      регіональних органів державного
      управління (крім тих, що обліковуються
      на рахунках 771, 773-777)
 771 А   Спільним підприємствам, міжнародним   2045, 2055,
      об'єднанням і організаціям        2065, 2073,
                          2074
 773 А   Комунальним підприємствам        2045, 2055,
                          2065, 2073,
                          2074
 775 А   Кредити підприємствам і організаціям   2045, 2055,
      усіх форм власності за рахунок      2065, 2073,
      бюджетних коштів             2074
 776 А   Споживчої кооперації           2045, 2055,
                          2065, 2073,
                          2074
 777 А   Кооперативам і малим підприємствам,   2045, 2055,
      створеним громадянами          2065, 2073,
                          2074
 778 А   Державним підприємствам, організаціям,  2045, 2055,
      колективним сільськогосподарським    2065, 2073,
      господарствам, переселенцям, членам   2074, 2205,
      садівницьких товариств і населенню на  2213, 2214
      будівництво житлових будинків
 750 П   Консолідований рахунок "електронних   2607, 2627
      гаманців"
789 А-П  Транзитний рахунок за операціями,      2920
      здійсненими платіжними картками через
      банкомат
 779 А   Житлово-будівельним кооперативам і    2045, 2055,
      індивідуальним позичальникам через    2065, 2073,
      підприємства і організації за рахунок  2074, 2205,
      їх власних коштів            2213, 2214
 780 А   Несплачена в строк заборгованість за   2047, 2057,
      довгостроковими позичками        2067, 2077,
                          2107, 2117,
                          2207, 2217
 782 А   Сумнівна до повернення          2094, 2095,
      заборгованість за несплаченими      2096, 2097,
      довгостроковими позичками        2290, 2291
 783 А   Пролонговані довгострокові позички    2046, 2056,
                          2066, 2076,
                            2106,
                          2116, 2206,
                            2216
 785 А   Несплачені в строк відсотки за      2059, 2069,
      довгостроковими позичками        2079, 2109,
                          2119, 2209,
                            2219
 787 А   Сумнівні до повернення несплачені    Дт-961 Кт-787,
      проценти за довгостроковими позичками   9601, 9600
              Розділ XVIII
            Розрахунки з банками
 
 790 П   Спеціальний рахунок для здійснення     3729
      розрахунків за допомогою платіжних
      карток "електронний гаманець"
 792 П   Транзитний рахунок за операціями з     2926
      "електронним гаманцем"
 793 П   Транзитний рахунок "електронних чеків"   2927
 799 П   Транзитний чековий рахунок         2924
815 А-П  Накопичувальний рахунок для проведення   1207
      розрахунків під час припинення
      діяльності банку та для забезпечення
      позову шляхом накладання арешту на
      грошові кошти банку
 816 П   Кредити Національного банку України,   1312, 1322
      куплені на цільових кредитних
      аукціонах для підприємств
      агропромислового комплексу та
      державної кредитної підтримки
      підприємств і організацій
 818 П   Спеціальний фонд валютних ризиків      5020
 819 П   Фонд створення валютних резервів      5020
       Позики на різні цілі, які видаються за
          рахунок фондів спеціального
              призначення
 
 821 П   Кредити Національного банку України     1327
      для здійснення цільових державних
      програм
 823 П   Кредити за рахунок емісії        1313, 1316,
      Національного банку, отримані      1317, 1327,
      комерційними банками           1326
 825 А   Кошти, перераховані банками         4109
      підприємствам, організаціям,
      установам, кооперативам для участі в
      їх господарській діяльності
 828 А   Кредити, надані комерційними банками   1522, 1524
      іншим банкам
 829 П   Кредити, отримані комерційними банками  1622, 1624
      від інших комерційних банків
 360 П   Кредити, отримані на фінансування     1622, 1624
      власних капітальних вкладень
893 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3902, 3903
      з перерахування кредитних ресурсів
 897 А   Несплачена в строк заборгованість за    1527
      наданими комерційними банками
      міжбанківськими кредитами
 898 А   Пролонговані міжбанківські кредити,     1526
      надані комерційними банками іншим
      банкам
 899 А   Несплачені в строк відсотки за       1529
      міжбанківськими кредитами
 795 А   Кредити у валюті України, надані     1521, 1522,
      банкам-нерезидентам           1524
 796 А   Несплачена в строк заборгованість за    1527
      наданими банкам-нерезидентам кредитами
      у валюті України
 797 А   Пролонговані кредити у валюті України,   1526
      надані банкам-нерезидентам
 798 А   Несплачені в строк відсотки за       1529
      кредити у валюті України, надані
      банкам-нерезидентам
              Розділ XIX
        Централізовані рахунки за пенсіями
 
 807 П   Кошти Пенсійного фонду           2560
 814 П   Кошти централізованого фонду        2561
      соціального страхування колгоспників,
      колективів сільськогосподарських
      підприємств
 817 П   Кошти для виплати тимчасової допомоги    2530
      на неповнолітніх дітей
              Розділ XX
           Розрахунки між банками
       Розрахунки між установами одного банку
 
890 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3900, 3901
      поточного року (початкові)
891 А-П  Розрахунки між установами одного банку  3900, 3901
      минулого року (початкові)
892 А-П  Відповідні обороти за розрахунками    3900, 3901
      між установами банків поточного року
894 А-П  Внутрішньосистемні відповідні обороти   3900, 3901
      минулого року
895 А-П  Сквитовані авізо за розрахунками між   3900, 3901
      установами одного банку
              Розділ XXI
            Дебітори і кредитори
 
902 А-П  Суми, перераховані за взаємними      3710, 3711
      розрахунками до з'ясування
903 А-П  Дебітори і кредитори банку за       290, 291
      операціями з клієнтами
904 А-П  Дебітори і кредитори за господарськими   351, 361
      операціями банку
907 А-П  Розрахунки за факторинговими        2030
      операціями
908 А-П  Транзитні обороти при безпосередній     3720
      кореспонденції МФО і каси
 909 П   Розрахунки за прийняті платежі від     2921
      населення
 911 П   Розрахунки банків за доміцильованими    2919
      векселями
              Розділ XXII
        Основні кошти і господарські витрати
            Основні засоби банку
 
 920 А   Будівлі й споруди             4401, 4410,
                           4500, 4510
 921 А   Господарський інвентар          4402, 4403,
                           4407, 4410,
                           4500, 4510
 923 А   Капітальні витрати на орендовані     4438, 4538
      банком будівлі
 924 А   Машини, обладнання та інші засоби,    1525, 2075
      передані в фінансову оренду (лізинг)
 925 А   Нематеріальні активи           4300, 4307
 926 А   Майно в оренді              4420, 4520
 990 П   Заборгованість за майно в оренді      3615
       Розрахунки за капітальними вкладеннями
               банку
 
 931 А   Будівельні та інші матеріали       3400, 3402
932 А-П  Дебітори і кредитори за капітальними   3511, 3611
      вкладеннями
 933 А   Капітальні вкладення, що здійснюються   4430, 4530,
      установами банків             4432, 4532
 936 П   Фінансування капітальних вкладень, що   5020 (за
      здійснюються в установах банків      мінусом 370)
 937 А   Обладнання, що потребує монтажу      4431, 4531
 370 А   Фінансування власних капітальних      Дт-936
      вкладень банку за рахунок отриманих    Кт-370
      кредитів
        Видатки і доходи майбутніх періодів
 
 938 А   Рахунок контрвартості позиції        3801
      монетарного металу у національній
      валюті
939 А-П  Еквівалент валютної позиції банку      3801
 940 А   Господарські матеріали          3400, 3402
 941 А   Витрати майбутніх періодів         3500
 942 А   Малоцінні та швидкозношувані предмети   3410, 3411
 943 П   Доходи майбутніх періодів          3600
              Розділ XXIII
             Відвернені кошти
 
 950 А   Відвернені кошти за рахунок прибутку  Дт-980 Кт-950
      банків поточного року
 951 А   Відвернені кошти за рахунок прибутку  Дт-981 Кт-951
      минулого року
              Розділ XXIV
           Доходи і видатки банків
             Доходи банків
 
 960 П   Операційні і різні доходи отримані     6 клас
 961 П   Операційні і різні доходи неотримані    6 клас
 969 П   Штрафи, пені, неустойки одержані      6 клас
             Видатки банків
 
 970 А   Сплачені операційні і різні видатки    7 клас
 971 А   Витрати на утримання апарату        7 клас
      управління
 979 А   Нараховані, але не сплачені операційні   7 клас
      і різні видатки
            Прибутки і збитки
 
980 А-П  Прибутки і збитки звітного року      5900 (за
                           мінусом 950)
981 А-П  Прибутки і збитки до звітного року   5040, 5041 (за
                           мінусом 951)
           Позабалансові рахунки
              Розділ II
              Забезпечення
 
 9921   Зобов'язання за короткостроковими    позасистемно
      позиками
 9922   Облігації займів, прийняті під заставу   9501
      за позиками
 9924   Машини, обладнання та інші основні     9840
      засоби, отримані в оперативну аренду
              Розділ IV
       Документи за розрахунковими операціями
 
 9705   Відсотки за безнадійними боргами     9600, 9601
                           (окремі
                           субрахунки)
 9706   Заборгованість за відсотками, що     9600, 9601
      підлягає стягненню згідно з чинним     (окремі
      законодавством              субрахунки)
 9925   Гарантії, поручительства, видані     9009, 9029,
      банком                  9090, 9091
 9928   Розрахункові документи за          9800
      факторинговими операціями
 9929   Розрахункові документи, обов'язкові до   9803
      сплати
 9930   Реєстри чеків, що чекають оплати      9831
 9931   Акредитиви до оплати            9802
 9923   Нараховані відсотки за новобудовами за  Дт-нарах.
      період будівництва             баланс.
                           Кт-961
               Розділ V
        Документи і цінності за іноземними
              операціями
 
 9034   Цінні папери в іноземній валюті       9819
 9934   Документи і цінності за іноземними     9819
      операціями комерційного банку
 9936   Документи і цінності, надіслані на     9831
      інкасо
 9937   Документи і цінності, прийняті і      9830
      надіслані на інкасо
 9938   Забезпечення за рахунками іноземних    Реальні
      кореспондентів             зобов'язання
                          обліковуються
                          за рахунками
                          розділів 91,
                            92
 9939   Платіжні документи в іноземній валюті   Реальні
      і товарні документи в іноземних     зобов'язання
      кореспондентів             обліковуються
                          за рахунками
                          розділів 91,
                            92
 9940   Акредитиви в іноземній валюті        9802
              Розділ VI
          Документи з довгострокового
              кредитування
 
 9941   Зобов'язання за довгостроковими     позасистемно
      позиками
              Розділ VII
       Неоплачений статутний фонд комерційних
               банків
 
 9945   Неоплачені суми статутного фонду      Дт-3530
      акціонерів (засновників) банку       Кт-5001
              Розділ VIII
          Різні цінності і документи
 
 9957   Нерозібрані посилки з цінностями      9810
 9959   Бланки суворої звітності          9820
 9960   Різні цінності і документи         9819
 9961   Різні цінності і документи, відіслані  9890, 9891,
      і видані під звіт            9892, 9893
 9962   Гарантії іноземних банків зі строками    9010
      дії до одного року
 9963   Кошти на будівництво, передані в      9850
      порядку пайової участі
 9967   Валютні кошти підприємств,       9819 (окремий
      організацій, міністерств, відомств і   субрахунок)
      Кабінету Міністрів України
              Розділ IX
           Борги, списані у збиток
 
 9971   Борги, списані у збиток          9610, 9611
               Розділ X
              Цінні папери
 
 9801   Оплачені виграшні цінності та ті, що    9812
      вийшли в тиражі погашення
 9802   Оплачені виграшні цінності та ті, що    9893
      вийшли в тиражі погашення цінності в
      дорозі
 9972   Бланки акцій, облігацій, сертифікатів  9890, 9891
      та лотерейних білетів, відправлених і
      виданих під звіт
 9973   Бланки акцій, облігацій, сертифікатів    9820
      та лотерейних білетів комерційних
      банків для розповсюдження
 9974   Облік цінних паперів, випущених    обліковуються
      банком                 за балансовими
                           рахунками
 9980   Бланки акцій підприємств          9820
      (кооперативів)
 9982   Бланки акцій, видані підприємствам,     9890
      організаціям, комерційним банкам
 9983   Одержані дозволи на випуск акцій      9811
 9984   Бланки акцій у дорозі            9891
 9985   Акції, продані підприємствами,       9819
      кооперативами, організаціями,
      комерційними банками
 9986   Акції за дорученням             9700
 9987   Акції на зберіганні             9702
 9994   Бланки облігацій позик, відіслані і   9890, 9891
      видані під звіт
 9995   Бланки облігацій позик           9820
 9996   Облігації позик, продані         облік за
      підприємствам, об'єднанням,       балансовими
      організаціям, банкам           рахунками
 9997   Бланки облігацій і акцій, одержаних     9812
      для знищення
 9998   Облігації на зберіганні           9702
 9991   Інвестиційні сертифікати на зберіганні   9702
              Розділ XI
           Документи з приватизації
 
 9153   Компенсація грошових заощаджень       9750
      сертифікатами
 9154   Сума нарахованої компенсації грошових    9751
      заощаджень в установах Ощадного банку
      України
 9251   Розрахунки з емісії приватизаційних     9710
      житлових чеків
 9252   Розрахунки з емісії приватизаційних     9720
      майнових сертифікатів
 9253   Майнові сертифікати в установах       9721
      Ощадного банку України
 9254   Житлові чеки в установах Ощадного      9711
      банку України
 9354   Розрахунки житловими чеками з        9712
      позабюджетним Державним фондом
      приватизації
 9255   Земельні бони в установах Ощадного     9731
      банку України
 9353   Розрахунки майновими сертифікатами з    9722
      позабюджетним Державним фондом
      приватизації
 9355   Розрахунки земельними бонами з       9733
      позабюджетним Фондом приватизації
      Автономної Республіки Крим
 9453   Розрахунки майновими сертифікатами з    9723
      позабюджетним Фондом приватизації
      Автономної Республіки Крим
 9454   Розрахунки житловими чеками з        9713
      позабюджетним Державним фондом
      приватизації Автономної Республіки
      Крим
 9553   Розрахунки майновими сертифікатами з    9724
      позабюджетними фондами приватизації
      адміністративно-територіальних одиниць
 9554   Розрахунки житловими чеками з        9714
      позабюджетними фондами приватизації
      адміністративно-територіальних одиниць
 9555   Розрахунки земельними бонами з       9734
      позабюджетними фондами приватизації
      адміністративно-територіальних одиниць
 9653   Розрахунки установ Ощадного банку      9725
      України за майновими сертифікатами
 9654   Розрахунки установ Ощадного банку      9715
      України за житловими чеками
 9655   Розрахунки установ Ощадного банку      9735
      України за земельними бонами
 9753   Бланки приватизаційних майнових       9726
      сертифікатів
 9853   Приватизаційні майнові сертифікати у    9761
      дорозі
 9946   Майнові сертифікати, акумульовані на    9727
      рахунках фінансових посередників
 9947   Житлові чеки, акумульовані на рахунках   9717
      фінансових посередників
 9948   Земельні бони, акумульовані на       9737
      рахунках фінансових посередників
 9965   Різні цінності і документи за        9760
      придбаними об'єктами приватизації,
      відправлені
 9949   Компенсаційні сертифікати, що        9752
      обертаються на ринку
 9950   Компенсаційні сертифікати, що        9753
      запропоновані для продажу на біржі
 9966   Документи з приватизації, що        9760
      знаходяться в дорозі
 9455   Компенсаційні сертифікати, що        9754
      зберігаються в установах банків
 9363   Розрахунки компенсаційними         9755
      сертифікатами з позабюджетним
      Державним фондом приватизації
 9364   Розрахунки компенсаційними         9756
      сертифікатами з позабюджетним фондом
      приватизації Автономної республіки
      Крим
 9365   Розрахунки компенсаційними         9757
      сертифікатами з позабюджетними фондами
      приватизації адміністративно-
      територіальних одиниць
 
   При перенесенні  залишків  за  новим  планом  рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків можливе віднесення їх на
інші рахунки в залежності від їх економічної суті.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка