Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до "Методичних вказівок про ведення параметрів аналітичного обліку"


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 237 від 21.07.97
   м.Київ
 
 vd970721 vn237
 
                        Додаток N 2
                    до Постанови Правління НБУ
                    від 21 липня 1997 р. N 237
           Зміни та доповнення до
      "Методичних вказівок про ведення параметрів
            аналітичного обліку"
             ( v0191500-97 )
 
   1) П.1, абз.5 викласти в такій редакції:
   "До розрахунку ключового розряду входять сегменти  AAAA,
EEEEEEEEE номера рахунку і код МФО банку. Алгоритм обчислення
контрольного розряду в номері рахунку наведено у додатку N 4."
   2) Вилучити параметр 2.1.10 "Символ економічної діяльності"
   3) Змінити номер параметра 2.1.11 на 2.1.10
   4) П.2.1.10 викласти у такій редакції:
   "2.1.10. Види економічної діяльності
   Опис параметра
   Визначення параметра подано у "Класифікації видів економічної
діяльності". Має бути змога вказувати до шести основних видів
діяльності  відповідно  до  реєстраційної  картки  суб'єкта
господарської діяльності або фізичної особи.
   Рекомендований формат параметра
   До 2 латинських символів та  2  цифри  відповідно  до
"Класифікації видів економічної діяльності".
   Параметри 2.1.7-2.1.10  необов'язкові  для заповнення для
клієнтів-нерезидентів."
   5) П.3.1.3 "Код валюти або банківського металу" викласти у
такій редакції:
   "Опис параметра
   Параметр містить код валюти або код банківського металу
відповідно до класифікаторів ISO.
   Валюти розподіляються на:
   - національну валюту;
   - вільно конвертовані валюти;
   - валюти з обмеженою конвертацією.
   Банківські метали слід класифікувати як вільно конвертовані
валюти.
   Крім того, іноземні валюти необхідно розподіляти на:
   - валюти країн СНД та Балтії;
   - валюти країн-організацій економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) додаток 2 до "Правил організації фінансової та
статистичної звітності банків України";
   - валюти інших країн.
   Формат параметра
   3 цифри."
   6) П.3.2.4.1 "Емітент" викласти у такій редакції:
   "Може набирати значення:
   - банк;
   - фінансова (небанківська) організація;
   - нефінансове підприємство або організація;
   - Центральний Уряд;
   - місцеві органи виконавчої влади."
   7) П.3.2.4.2 "Місце емісії" викласти у такій редакції:
   "Може набувати значення:
   - Україна;
   - країни СНД та Балтії;
   - країни ОЕСР (додаток 2 до "Правил організації фінансової та
статистичної звітності банків України");
   - інші країни."
   8) Після додатка N 3 дати додаток N 4:
                         Додаток N 4
       Алгоритм обчислення контрольного розряду
             в номері рахунку
   Структура рахунку:  ВВВВкЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
   де:
   ВВВВ - 4 цифри балансового рахунку;
   к - 1 цифра контрольного розряду;
   ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - змінна частина рахунку довжиною від 1 до 9 цифр.
   Контрольний розряд призначений для перевірки достовірності
номера рахунку та захищає інформацію від суб'єктивних помилок
оператора при внесенні даних.
   Приклад 1. Обчислення контрольного  розряду  по  рахунку
1210к728011234 для банку, код МФО якого 300001 (або 30000 - без
контрольного розряду).
   1. Напишемо  рахунок,  для  якого  необхідно  обчислити
контрольний розряд в такому виді:
         3 0 0 0 0  1 2 1 0 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4
   2. Множимо його порозрядно на умовну суму
   1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
   300001210к728011234
   1371337137137137137
   -------------------
   3000034100766037298
   3. В отриманому результаті пишемо тільки одиничні розряди,
відкидаючи вищі.
   4. Отримані цифри додаємо:
 
  3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 +
            + 7 + 2 + 9 + 8 = 59
   5. Додаємо кількість знаків рахунку (в даному прикладі - 14):
   59 + 14 = 73
   6. Останній розряд отриманої суми множимо завжди на "7":
   3 x 7 = 21
   7. Останній розряд отриманої суми "1" є контрольним розрядом
для рахунку
   1210к728011234  (12101728011234)
   Приклад 2.  Обчислення  контрольного розряду за рахунком
1210к7281 для того ж банку.
   8. Напишемо  рахунок,  для  якого  необхідно  обчислити
контрольний розряд в такому виді:
        3 0 0 0 0  1 2 1 0 к 7 2 8 1
   9. Множимо його порозрядно на умовну суму
   1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
   300001210к7281
   1371337137137137137
   --------------------
   3000034100766100000
   10. В отриманому результаті пишемо тільки одиничні розряди,
відкидаючи вищі.
   11. Отримані цифри додаємо:
 
  3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 +
            + 0 + 0 + 0 + 0 = 31
   12. Додаємо кількість знаків рахунку (в даному прикладі - 9):
   31 + 9 = 40
   13. Останній розряд отриманої суми "0" множимо завжди на "7":
   0 x 7 = 0
   14. Останній розряд отриманої суми "0" є контрольним розрядом
для рахунку
   1210к7281  (121007281)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка