Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп"ютерних систем


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 23-3017/10-5277 від 07.07.97
   м.Київ
 
 vd970707 vn23-3017/10-5277
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, мм.Києві і Севастополі
 
        Щодо Державного реєстру електронних
        контрольно-касових  апаратів  і
            комп'ютерних систем
 
   Державна податкова адміністрація України доводить до відома
та  керівництва  в  роботі  Державний  реєстр  електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, затверджений
протокольним рішенням від 21.05.97 Державної комісії з питань
впровадження електронних систем і засобів контролю та управління
товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України.
 
 Заступник Голови                   Г.М.Оперенко
                         Додаток 1
             Державний реєстр
         електронних контрольно-касових
         апаратів і комп'ютерних систем
       1. Електронні контрольно-касові апарати
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Модель, |Заявник -  |Виробник   |Літери|Дата  | Сфера
п/п|модифіка-|генераль-  |(фірма,   |іден- |внесен- |застосу-
  |ція, кла-|ний поста-  |країна)   |тифі- |ня, N  | вання
  |сифіка- |чальник   |       |кацій-|прото- |
  |ційна  |       |       |ного |колу  |
  |група  |       |       |коду |    |
———|—————————|—————————————|—————————————|——————|————————|————————
11 | ЕРА-501 |  НВО   |   НВО   | E  |21.05.97|торгів-
  |(портати-|"Електронмаш"|"Електронмаш"|  Н |протокол|ля, гро-
  | вний)  |(м.Київ)   | (м.Київ)  |   |N 2   |мадське
  |     |       |       |   |    |харчува-
  |     |       |       |   |    |ння, по-
  |     |       |       |   |    |бутові
  |     |       |       |   |    |послуги
12 | ЕРА-502 |   НВО   |   НВО   | ЕЗ |21.05.97|продаж
  |(стаціо- |"Електронмаш"|"Електронмаш"|   |протокол|квитків
  |нарний  | (м.Київ)  | (м.Київ)  |   |N 2   |на поїз-
  |спеціалі-|       |       |   |    |ди при-
  |зований) |       |       |   |    |міського
  |     |       |       |   |    |сполуче-
  |     |       |       |   |    |ння
13 | ЕРА-504 |   НВО   |   НВО   | ЕТ |21.05.97|продаж
  |(стаціо- |"Електронмаш"|"Електронмаш"|   |протокол|квитків
  |нарний  | (м.Київ)  | (м.Київ)  |   |N 2   |для ав-
  |спеціалі-|       |       |   |    |тотранс-
  |зований) |       |       |   |    |портних
  |     |       |       |   |    |переве-
  |     |       |       |   |    |зень
14 | ЕРА-505 |   НВО   |   НВО   | Е  |21.05.97|автоза-
  |(стаціо- |"Електронмаш"|"Електронмаш"|  К |протокол|правочні
  |нарний  | (м.Київ)  | (м.Київ)  |   |N 2   |станції
  |спеціалі-|       |       |   |    |
  |зований) |       |       |   |    |
15 |Марія-  |  ТОВ   |   ТОВ   | В  |21.05.97|торгів-
  |2000   | "Резонанс" | "Резонанс" |  А |протокол|ля, гро-
  |(систем- | (м.Кривий | (м.Кривий |   |N 2   |мадське
  |ний)   | Ріг)    |  Ріг)   |   |    |харчува-
  |     |       |       |   |    |ння, по-
  |     |       |       |   |    |бутові
  |     |       |       |   |    |послуги
16 |Марія-101|  ТОВ   |  ТОВ   |   |21.05.97|виїзна
  |(портати-| "Резонанс" | "Резонанс" | В  |протокол|торгів-
  |вний).  | (м.Кривий | (м.Кривий |  Б |N 2   |ля, кі-
  |Кількість| Ріг)    | Ріг)    |   |    |оски,
  |- 577  |       |       |   |    |побутові
  |одиниць |       |       |   |    |послуги
17 |Електрон-| СП "Теллур" |Державний  | Л  |29.12.95|прийман-
  |маш-NCR | (м.Сімферо- |завод    |  А |протокол|ня кому-
  |2113-  | поль)   |"Електронмаш"|   |N 5*,  |нальних
  |1103Ф  |       |(м.Санкт-  |   |21.05.97|платежів
  |(автоном-|       |Петербург,  |   |протокол|
  |ний ста- |       |Росія)    |   |N 2   |
  |ціонар- |       |       |   |    |
  |ний, спе-|       |       |   |    |
  |ціалізо- |       |       |   |    |
  |ваний)  |       |       |   |    |
18 | SANYO  | ВАТ "ЛТАВА" | ВАТ "ЛТАВА" | Л  |21.05.97|торгів-
  |ECR-182F | (м.Полтава) | (м.Полтава) |  В |протокол|ля, гро-
  |(автоном-|       |       |   |N 2   |мадське
  |ний ста- |       |       |   |    |харчува-
  |ціонар- |       |       |   |    |ння, по-
  |ний).  |       |       |   |    |бутові
  |Кількість|       |       |   |    |послуги
  |- 3100  |       |       |   |    |
  |одиниць |       |       |   |    |
19 |ЕЛКА-843 | ВАТ "Символ"| ВАТ "Символ"| СБ |21.05.97|торгів-
  |СИМВОЛ  | (м.Тетіїв, | (м.Тетіїв, |   |протокол|ля, гро-
  |(автоном-|  Київська |  Київська |   |N 2   |мадське
  |ний ста- |  обл.)  |  обл.)  |   |    |харчува-
  |ціонар- |       |       |   |    |ння, по-
  |ний)   |       |       |   |    |бутові
  |     |       |       |   |    |послуги
20 |ЕЛКА-804 | ВАТ "Символ"| ВАТ "Символ"| СВ |21.05.97|торгів-
  |СИМВОЛ  | (м.Тетіїв, | (м.Тетіїв, |   |протокол|ля, гро-
  |(автоно- |  Київська |  Київська |   |N 2   |мадське
  |мний ста-|  обл.)  |  обл.)  |   |    |харчува-
  |ціонар- |       |       |   |    |ння, по-
  |ний)   |       |       |   |    |бутові
  |     |       |       |   |    |послуги
21 |ЄВРОПА  |  ТОВ   |фірма HALO  | М  |21.05.97|торгівля
  |2.0   | "Українська |INTERETIONAL |  Д |протокол|в ресто-
  |(спеціа- | Комп'ютерна |SYSTEMS LTD |   |N 2   |ранах
  |лізова- | Лабораторія"|(Англія)   |   |    |швидкого
  |ний)   | (м.Київ)  |       |   |    |обслуго-
  |     |       |       |   |    |вування
  |     |       |       |   |    |фірми
  |     |       |       |   |    |"Макдо-
  |     |       |       |   |    |нальдс
  |     |       |       |   |    |Україна"
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   */ Рішення  Державної  міжвідомчої  експертної комісії з
електронних контрольно-касових апаратів.
 
 Перший заступник голови Державної
 комісії з питань впровадження
 електронних систем і засобів
 контролю та управління товарним і
 грошовим обігом                     М.Азаров
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка