Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення N 4 до "Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України" від 06.10.95 р. N 305


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 223 від 08.07.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    8 липня 1997 р.
 vd970708 vn223             за N 455
 
 
 ( Зміни та доповнення втратили чинність на підставі Постанови
  Нацбанку N 466 ( v0511500-97 ) від 30.12.97 )
     Зміни та доповнення N 4 до "Тимчасових вказівок
     щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського
      обліку банків України" від 06.10.95 р. N 305
 
   1. У розділі I виключити рахунок N 017 "Кошти компенсації
втрат від знецінення в 1992 р. статутних фондів банків строком до
30.04.97 р." (пасивний) та його характеристику.
   Ввести рахунок N 022 "Страховий резерв" (пасивний).
   Призначення рахунка:  облік  коштів  страхового  резерву,
створеного за рахунок валових витрат банку. Відрахування до
резерву здійснюється відповідно до нормативних актів Національного
банку України та чинного законодавства.
   За кредитом рахунка проводяться суми створеного страхового
резерву за рахунок валових витрат банку.
   За дебетом рахунка  проводяться  суми  використання  або
зменшення страхового резерву.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за різними
фінансовими інструментами.
   2. У Розділі III виключити рахунок N 033 "Інші кошти"
(активний) та його характеристику.
   Ввести рахунок N 041 " Розрахункові (поточні) рахунки установ
Національного банку України " (активний).
   Відкривається на балансі установ НБУ.
   Призначення рахунка: облік установами Національного банку
України операцій за основною діяльністю, що проводяться  за
розрахунковим (поточним) рахунком, відкритим в установі банку
(балансовий рахунок N 342).
   За дебетом  рахунка  проводяться  суми,  що надійшли на
розрахунковий (поточний) рахунок установ Національного  банку
України.
   За кредитом  рахунка  проводяться  суми,  списані  з
розрахункового (поточного) рахунка установи Національного банку
України.
   В аналітичному обліку ведуться окремі особові рахунки.
   3. У розділ V після рахунка N 047 ввести рахунки:
   - рахунок N 220 "Готівкова вільно конвертована валюта у
банкоматах" (активний).
   Призначення рахунка: облік вільно конвертованої валюти у
банкоматах.
   За дебетом рахунка проводиться вільно конвертована валюта,
яка завантажується в банкомат.
   За кредитом  рахунка  проводяться  суми  виданої  вільно
конвертованої валюти за допомогою банківських пластикових карток
(БПК).
   В аналітичному обліку відкриваються окремі рахунки для обліку
вільно конвертованої валюти у розрізі банкоматів.
   Крім того, за дебетом і кредитом рахунка проводиться іноземна
валюта, яка отримана під звіт та повернена підзвітними особами;
   - рахунок N 322 "Готівкова вільно конвертована валюта в
приписних  касах, касах територіально відокремлених відділень
банку" (активний);
   - рахунок N 325 "Готівкова неконвертована валюта в приписних
касах, касах територіально відокремлених відділень банку"  -
(активний).
   Призначення рахунків: облік іноземної валюти, що знаходиться
в приписних касах, касах територіально відокремлених відділень
банку.
   За дебетом рахунків проводяться суми іноземної валюти, що
надійшли до приписних кас, кас  територіально  відокремлених
відділень банку.
   За кредитом рахунків проводяться суми іноземної валюти, що
видані з приписних кас, кас територіально відокремлених відділень
банку.
   В аналітичному  обліку  ведуться особові рахунки касирів
приписних кас, кас територіально відокремлених відділень банку.
   Після рахунка N 877 ввести рахунки:
   - рахунок N 225 "Рахунки фізичних осіб-резидентів у вільно
конвертованій валюті за операціями з використанням дебетних БПК"
(пасивний).
   Призначення рахунка: облік операцій з використанням дебетних
БПК за рахунками у вільно конвертованій валюті.
   За кредитом рахунка проводяться суми у вільно конвертованій
валюті, що надходять на користь власників рахунків згідно з чинним
законодавством, і суми процентів, нарахованих у валюті рахунка.
   За дебетом рахунка  проводяться  суми,  що  сплачуються,
перераховуються уповноваженим банком за операціями за допомогою
БПК.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки за кожним власником
рахунка;
   - рахунок N 226 "Рахунки фізичних осіб-резидентів у вільно
конвертованій валюті за операціями з використанням кредитних БПК"
(активний).
   Призначення рахунка: облік операцій з використанням кредитних
БПК за рахунками у вільно конвертованій валюті.
   За дебетом рахунка проводяться суми кредитів  у  вільно
конвертованій валюті, що перераховуються уповноваженим банком за
операціями власника рахунка за допомогою кредитної БПК.
   За кредитом рахунку проводяться суми у вільно конвертованій
валюті, що направляються на погашення кредитів за операціями за
допомогою кредитної БПК.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки за кожним власником
рахунка;
   - рахунок N 227 "Депоновані кошти фізичних осіб-резидентів
у вільно конвертованій валюті для розрахунків з використанням БПК
строком від 6 місяців до 1 року" (пасивний).
   Призначення рахунка: облік коштів, перерахованих у депозит
згідно з встановленим порядком.
   За кредитом рахунка проводяться залучені суми готівки та
безготівкової іноземної валюти.
   За дебетом рахунка проводяться суми повернених коштів.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки в розрізі вкладників,
строків;
   - рахунок N 228 "Депоновані кошти юридичних осіб-резидентів
у вільно конвертованій валюті для розрахунків з використанням БПК
строком від 6 місяців до 1 року" (пасивний).
   Призначення рахунка: облік коштів, перерахованих у депозит
згідно з встановленим порядком.
   За кредитом рахунка проводяться суми надходжень безготівкової
іноземної валюти.
   За дебетом рахунка проводяться суми повернених коштів.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки в розрізі вкладників,
строків;
   - рахунок N 481 "Нараховані доходи у вільно конвертованій
валюті до отримання" (активний).
   Призначення рахунка: облік нарахованих доходів до отримання у
вільно конвертованій валюті. Доходи обліковуються у тому періоді,
до якого вони відносяться.
   За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів до
часу їх оплати.
   За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів при
їх отриманні чи суми, які перераховані на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного їх отримання.
   Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інструментів
та кодами валют;
   - рахунок N 482 "Нараховані доходи у неконвертованій валюті
до отримання" (активний).
   Призначення рахунка: облік нарахованих доходів до отримання у
неконвертованій валюті. Доходи обліковуються у тому періоді, до
якого вони відносяться.
   За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів до
часу їх оплати.
   За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів при
їх отриманні чи суми, які перераховані на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного їх отримання.
   Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інструментів
та кодами валют;
   - рахунок N 483 "Нараховані витрати у вільно конвертованій
валюті до сплати" (пасивний).
   Призначення рахунка: облік нарахованих витрат  у  вільно
конвертованій валюті до виплати, строк сплати яких ще не настав.
   За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.
   За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат, які
сплачені.
   Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інструментів
та кодами валют;
   - рахунок N 484 "Нараховані витрати у неконвертованій валюті
до виплати" (пасивний).
   Призначення рахунка:   облік   нарахованих  витрат  у
неконвертованій валюті до виплати, строк сплати яких ще не настав.
   За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.
   За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат, які
сплачені.
   Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інструментів
та кодами валют;
   - рахунок N 485 "Прострочені доходи у вільно конвертованій
валюті" (активний).
   Призначення рахунка: облік прострочених доходів до отримання
у вільно конвертованій валюті.
   За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих
доходів.
   За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних
доходів згідно з чинним законодавством.
   Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інструментів
та кодами валют;
   - рахунок N 486 "Прострочені доходи у неконвертованій валюті"
(активний).
   Призначення рахунка: облік прострочених доходів до отримання
у неконвертованій валюті.
   За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих
доходів.
   За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних
доходів згідно з чинним законодавством.
   Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інструментів
та кодами валют.
   Виключити рахунок N 285 "Обов'язкові резерви  у  вільно
конвертованій валюті" (активний), рахунок N 287 "Обов'язкові
резерви комерційних банків у  вільно  конвертованій  валюті"
(пасивний), рахунок N 734 "Валютні резерви комерційних банків у
вільно конвертованій валюті" (пасивний) та їх характеристики.
   Змінити назву рахунка N 150 "Рахунки банків резидентів для
обліку валютної позиції за власною вільно конвертованою валютою"
на назву "Позиція банку щодо вільно конвертованої іноземної валюти
та банківських металів".
   Змінити назву рахунка N 151 "Рахунки банків-резидентів для
обліку валютної позиції, за власною неконвертованою валютою" на
назву "Позиція банку щодо неконвертованої іноземної валюти".
   Змінити пункт 33.
   Призначення рахунків:  технічні  рахунки для відображення
позиції банку в іноземній валюті та банківських металах. Рахунки
використовуються для обліку коштів за операціями, які здійснюються
у двох різних валютах або металах. Проводки виконуються за датою
валютування. Облік коштів за строковими операціями від дати угоди
до дати валютування ведеться за аналогічними позабалансовими
рахунками.
   За дебетом рахунків проводиться вартість іноземної валюти та
банківських металів, яка збільшує коротку або зменшує довгу
відкриту валютну позицію.
   За кредитом рахунків проводиться вартість іноземної валюти та
банківських металів, яка збільшує довгу або зменшує коротку
відкриту валютну позицію.
   В аналітичному обліку відкриваються окремі субрахунки за
видами валют та кодами металів.
   4. У розділі VII після рахунка N 147 ввести рахунок N 148
"Бюджетні кошти для забезпечення паспортизації громадян України"
(пасивний).
   Поточні рахунки відкриваються в банках, де відкриті рахунки
підрозділам Міністерства внутрішніх  справ.  Транзитні  -  в
регіональних управліннях Національного банку України.
   Призначення рахунка:  облік  бюджетних  коштів  цільового
призначення - для забезпечення паспортизації громадян України.
   За кредитом рахунка в комерційних банках проводяться суми
надходжень  коштів за справляння державного мита при видачі
громадянам  України  паспортів.  В  регіональних  управліннях
Національного банку України на транзитні рахунки зараховуються
суми, які щоденно надходять від комерційних банків.
   За дебетом рахунку комерційні банки щоденно перераховують
залишки коштів на початок робочого дня на транзитні рахунки в
регіональних управліннях Національного банку України. Регіональні
управління НБУ кожної середи та п'ятниці перераховують залишки на
початок дня в ОПЕРу Національного банку України на рахунок N 148
Міністерства внутрішніх справ.
   Міністерство внутрішніх  справ  кошти  з  цього  рахунку
використовує для придбання бланків паспортів, спецпродукції та
спецтехніки для їх оформлення, а суму залишку невикористаних
коштів на кінець року перераховує до Державного бюджету.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки.
   5. У розділі X змінюється назва рахунка N 192 "Вкладення в
акції  підприємств"  на назву "Вкладення в державні боргові
зобов'язання  за  операціями  "Репо"  (активний)  та  його
характеристика.
   Призначення рахунка: облік коштів за операціями "Репо".
   За дебетом  рахунка проводяться суми коштів в обмін на
постачання банку цінних паперів.
   За кредитом рахунка проводиться списання суми при поверненні
банком цінних паперів.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки за банками та видами
цінних паперів.
   6. У розділі XI виключити рахунок N 721.
   Ввести рахунок N 626 "Нараховані проценти до отримання"
(активний).
   Призначення рахунка:  облік  нарахованих  процентів  за
фінансовими інструментами до отримання. Проценти враховуються у
тому періоді, до якого вони відносяться, незалежно від дати їх
отримання.
   За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих процентів до
часу їх сплати.
   За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих процентів
при їх отриманні чи суми, перераховані на рахунок прострочених
процентів у разі несвоєчасного їх отримання.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за різними
видами фінансових інструментів.
   7. У розділі XIV змінити назви та характеристики рахунків
N 731, N 752:
   - рахунок N 731 "Нараховані проценти до сплати за вкладами
населення" (пасивний);
   - рахунок N 752  "Нараховані доходи до сплати за іншими
фінансовими інструментами" (пасивний).
   Призначення рахунків: облік нарахованих процентів до сплати
за вкладами населення, цінними паперами, депозитами юридичних осіб
та іншими фінансовими інструментами за звітний період до строків
їх виплати згідно з укладеними договорами.
   За кредитом рахунків проводяться суми нарахованих доходів.
   За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих доходів, які
сплачені.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за кожним
вкладником та видами фінансових інструментів.
   8. У розділі XV виключити рахунок N 788 "Довгострокові
кредити, надані за рішеннями законодавчих органів і Уряду України
підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок
власних  коштів  комерційних  банків"  (активний)  та  його
характеристику.
   9. У розділі XVIII виключити рахунки та їх характеристику:
   - рахунок N 808 "Тимчасова фінансова  допомога,  надана
установам банків" (активний);
   - рахунок N 809 "Тимчасова фінансова допомога, отримана
установами банків" (пасивний);
   - рахунок N 794 "Кредити у валюті України, отримані від
банків-нерезидентів" (пасивний).
   Після рахунку N 829 ввести рахунок N 360 "Кредити, отримані
на фінансування власних капітальних вкладень" (пасивний).
   Призначення рахунка: облік кредитів, отриманих комерційними
банками від інших комерційних банків на фінансування власних
капітальних вкладень.
   За кредитом рахунка проводяться суми отриманих кредитів від
інших комерційних банків.
   За дебетом рахунка проводяться суми, які направляються на
погашення одержаних кредитів від інших комерційних банків.
   В аналітичному обліку ведуться окремі рахунки в розрізі
комерційних банків, від яких отримані кредити на фінансування
власних капітальних вкладень.
   10. У  розділі  XXI  рахунок  N 911 "Розрахунки банків
доміцильованими векселями" змінити перше речення другого абзацу на
таке  речення "Призначення рахунка: облік коштів для оплати
доміцильованих банком векселів".
   Ввести рахунок N 905 "Розрахунки з установами Національного
банку України за їх фінансуванням  з  основної  діяльності"
(активно-пасивний).
   У регіональних управліннях Національного банку України -
активний, в установах НБУ - пасивний.
   Призначення рахунка: облік розрахунків з фінансування установ
НБУ за їх основною діяльністю.
   Порядок фінансування і використання коштів регламентуються
окремим Положенням.
   11. У розділ XXII після рахунка N 937 ввести рахунок N 370
"Фінансування  власних капітальних вкладень банку за рахунок
отриманих кредитів" (активний).
   Призначення рахунка: облік коштів, направлених на капітальні
вкладення за рахунок отриманих кредитів.
   За дебетом рахунка проводяться суми капітальних вкладень
банку в кореспонденції з рахунком N 936 "Фінансування капітальних
вкладень, що здійснюються в установах банків".
   За кредитом рахунка проводяться суми погашення отриманих
кредитів на фінансування капітальних вкладень за рахунок власних
коштів банку в кореспонденції з рахунком N 016 "Фонди економічного
стимулювання".
   В аналітичному обліку ведуться окремі рахунки в розрізі
комерційних банків, від яких отримані кредити на фінансування
капітальних вкладень.
   Змінити назву рахунка N 939 "Еквівалент валютної позиції
банку" на назву "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів".
   Змінити пункт 195.
   Призначення рахунка: технічний рахунок для обліку гривневих
еквівалентів іноземної валюти та  банківських  металів,  які
обліковуються за балансовими рахунками NN 150, 151. Проводки
виконуються за датою валютування, еквіваленти іноземної валюти за
строковими  операціями обліковуються від дати угоди до дати
валютування за аналогічними позабалансовими рахунками.
   За дебетом рахунка проводяться еквіваленти сум іноземної
валюти та банківських металів, які збільшують довгу або зменшують
коротку відкриту валютну позицію.
   За кредитом рахунка проводяться еквіваленти сум іноземної
валюти  та  банківських металів, які збільшують коротку або
зменшують довгу відкриту валютну позицію.
   В аналітичному обліку відкриваються окремі субрахунки за
видами валют та кодами металів.
           Позабалансові рахунки
   12. У розділ IV ввести рахунок N 9046 "Несплачені в строк
проценти за фінансовими інструментами".
   Призначення рахунка: облік списаних прострочених нарахованих
процентів та їх подальше нарахування до погашення фінансового
інструменту.
   За прибутком рахунка проводяться суми несплачених процентів.
   За видатком рахунка проводяться суми процентів при фактичному
їх отриманні або списанні.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки платників в
розрізі фінансових інструментів.
   13. У розділ V ввести рахунки:
   - рахунок N 9040 "Іноземна валюта та банківські метали, які
куплені".
   Призначення рахунка:  облік купленої іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою постачання на умовах
спот (форвард).
   За прибутком рахунка проводяться суми купленої іноземної
валюти та банківських металів, які не поставлені.
   За видатком рахунку проводяться суми отриманої іноземної
валюти та банківських металів або сумнівної заборгованості.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за видами
валют, видами операцій, строками;
   - рахунок N 9041 "Іноземна валюта та банківські метали, які
продані ".
   Призначення рахунка облік проданої іноземної валюти  та
банківських металів між датою угоди і датою постачання на умовах
спот (форвард).
   За прибутком рахунка проводяться суми проданої іноземної
валюти та банківських металів, які не поставлені.
   За видатком рахунка проводяться суми поставленої іноземної
валюти та банківських металів.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за видами
валют, видами операцій, строками;
   - рахунок N 9042 "Національна валюта, яка куплена".
   Призначення рахунка: облік купленої національної валюти між
датою угоди і датою поставки на умовах спот (форвард).
   За прибутком рахунка проводяться суми купленої національної
валюти, яка не поставлена.
   За видатком рахунка проводяться суми отриманої національної
валюти або сумнівної заборгованості.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за видами
операцій, строками;
   - рахунок N 9043 "Національна валюта, яка продана".
   Призначення рахунка: облік проданої національної валюти між
датою угоди і датою поставки на умовах спот (форвард).
   За прибутком рахунка проводяться суми проданої національної
валюти, яка не поставлена.
   За видатком рахунка проводяться суми поставленої національної
валюти.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за видами
операцій, строками;
   - рахунок N 9044 "Сумнівні зобов'язання за купленою іноземною
валютою та банківськими металами".
   Призначення рахунка:  облік купленої іноземної валюти та
банківських металів, отримання яких викликає сумнів.
   За прибутком рахунка проводиться вартість купленої іноземної
валюти та банківських металів, які визнані безнадійними щодо
отримання.
   За видатком рахунка проводиться вартість отриманої іноземної
валюти та банківських металів або списаних.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за видами
валют та контрагентами;
   - рахунок N 9045  "Сумнівні  зобов'язання  за  купленою
національною валютою ".
   Призначення рахунка: облік купленої національної  валюти,
отримання якої викликає сумнів.
   За прибутком  рахунка  проводиться  вартість  купленої
національної валюти, що визнана безнадійною щодо отримання.
   За видатком  рахунка  проводиться  вартість  отриманої
національної валюти або списаної.
   В аналітичному  обліку  ведуться  особові  рахунки  за
контрагентами.
   14. У розділі X виключити рахунки та їх характеристики:
   - рахунок N 9978 "Облігації державних позик, що заблоковані у
Національному банку України";
   - рахунок  N 9979 "Облік облігацій державних позик, що
заблоковані у комерційних банках";
   - рахунок N 9981 "Облігації державних позик, що заблоковані
для створення резерву для компенсації вкладів фізичних осіб у
Національному банку України";
   - рахунок N 9988 "Облік у комерційних банках облігацій
державних  позик,  що заблоковані для створення резерву для
компенсації вкладів фізичних осіб".
   15. У розділі XI після рахунка N 9154 ввести рахунок N 9155
"Компенсація грошових заощаджень громадян України згідно з Законом
України від 21.11.96 р. за N 537/96-ВР із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.01.97 р. за N 8/97-ВР".
   Рахунок відкривається  на балансі установ Ощадного банку
України.
   Призначення рахунка:  облік  нарахованої суми одноразової
індексації вкладів громадян та заощаджень, вкладених у цінні
папери.
   За прибутком рахунка проводяться суми нарахованої одноразової
індексації вкладів громадян та заощаджень, вкладених у цінні
папери.
   За видатком рахунка проводяться суми списаної індексації
вкладів та заощаджень громадян, вкладених у цінні папери.
   Аналітичний облік ведеться за особовими рахунками за видами
індексації вкладів громадян і заощаджень, вкладених у цінні
папери, а також у розрізі вкладників.
   Ввести рахунки:
   - рахунок N 9356 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації за придбане майно";
   - рахунок N 9357 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно";
   - рахунок N 9358 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць  за
придбане майно".
   Призначення рахунків: облік коштів, які надійшли до фондів
приватизації від приватизації майна державних підприємств при
розрахунках житловими чеками.
   За прибутком  рахунків  проводиться  номінальна  вартість
житлових  чеків,  що  надійшли  від  приватизації  державних
підприємств.
   За видатком рахунків проводиться номінальна вартість житлових
чеків, які списуються після перевірки тотожності залишків з даними
Фонду державного майна.
   Аналітичний облік ведеться в розрізі фінансових посередників
і товариств покупців;
   - рахунок  N 9359 "Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за
приватизоване житло";
   - рахунок N 9360 "Розрахунки приватизаційними  майновими
сертифікатами  з позабюджетним фондом приватизації Автономної
Республіки Крим за приватизоване житло;
   - рахунок  N 9361 "Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами   з   позабюджетним   фондом   приватизації
адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло".
   Призначення рахунків: облік  коштів,  які  надійшли  від
приватизації державного житлового фонду при розрахунках майновими
сертифікатами.
   За прибутком  рахунків  проводиться  номінальна  вартість
приватизаційних  майнових  сертифікатів,  що  надійшли  від
приватизації державного житлового фонду.
   За видатком  рахунків  проводиться  списання  номінальної
вартості майнових сертифікатів після перевірки тотожності залишків
з залишками Фонду державного майна.
   Аналітичний облік ведеться в розрізі фінансових посередників
і товариств покупців;
   - рахунок N 9942 "Житлові чеки, акумульовані для розрахунків
за придбані об'єкти приватизації".
   Призначення рахунка:  облік  сум  житлових  чеків,  що
акумулюються для приватизації майна державних підприємств.
   За прибутком рахунка проводяться суми житлових чеків для
приватизації майна державних підприємств.
   За видатком рахунка проводяться суми житлових чеків, які
перераховані в оплату приватизованого майна.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки в розрізі фінансових
посередників;
   - рахунок N 9943 "Майнові сертифікати, акумульовані для
розрахунків за приватизоване житло".
   Призначення рахунка: облік сум майнових сертифікатів, що
акумулюються для приватизації державного житлового фонду.
   За прибутком рахунка проводяться суми майнових сертифікатів
для приватизації державного житлового фонду.
   За видатком рахунка проводяться суми приватизаційних майнових
сертифікатів, які перераховані в оплату приватизованого житла.
   Аналітичний облік ведеться в розрізі фінансових посередників.
 
 Заступник Голови Правління
 Національного банку України              О.І.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка