Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо програми проведення перевірки стану роботи державних податкових адміністрацій по організації справляння акцизного збору з спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 16-2217/10-5173 від 03.07.97
   м.Київ
 
 vd970703 vn16-2217/10-5173
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, мм.Києві та Севастополі
 
    Щодо програми проведення перевірки стану роботи
    державних податкових адміністрацій по організації
    справляння акцизного збору з спирту, алкогольних
          напоїв та тютюнових виробів
 
   Відповідно до затвердженого 23.05.97 р. плану роботи Колегії
ДПА України на травень-грудень 1997 р. у вересні місяці на колегії
ДПА України буде розглянуто питання про стан виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 1997 року N 9
( 9-97-п ) "Про  контрольні  пости  державних  податкових
адміністрацій на підприємствах, що виробляють спирт та алкогольні
напої".
   З метою  якісної  та  своєчасної  підготовки на колегію
відповідних матеріалів, Державна податкова адміністрація України
надсилає програму перевірки підпорядкованих державних податкових
адміністрацій  щодо  організації  контролю  за  виробництвом,
реалізацією  та  торгівлею спиртом, алкогольними  напоями  та
тютюновими виробами.
   Перевірка здійснюється  у  всіх  ДПА,  де  зареєстровані
підприємства, що виробляють спирт, алкогольні напої та тютюнові
вироби. Обов'язково перевіряються також усі контрольні пости.
   Узагальнені матеріали перевірки по кожному пункту програми з
пропозиціями  щодо  удосконалення  контролю  за виробництвом,
реалізацією та торгівлею спиртом,  алкогольними  напоями  та
тютюновими виробами надсилаються до 10 вересня поточного року
управлінню справляння акцизного збору з алкогольних напоїв та
тютюнових виробів Головного управління непрямих податків.
   Крім того, до 10 вересня 1997 року слід надіслати інформацію
про стан виконання за 8 місяців прогнозних планових надходжень до
бюджету сум акцизного збору у  порівнянні  з  надходженнями
відповідного періоду минулого року у розрізі підпорядкованих ДПА.
   У розрізі підпорядкованих ДПА надсилається звіт за формами
8-9 до наказу ДПА України від 28 травня 1997 року N 154.
   Вищевказана інформація  за  результатами  перевірки  ДПА
надсилається до 10.09.97 р. в текстовому редакторі LEX, а додатки
8-9 відповідно Microsoft Excel та Microsoft Word з дотриманням
вимог кодування файлів, надісланих листом  ДПА України  від
15.01.97 р. N 16-2217/10-300.
 
 Заступник Голови                    О.І.Шитря
                       "Затверджую"
                    Заступник Голови Державної
                    податкової  адміністрації
                    України
                    ________________ О.І.Шитря
               Програма
        проведення перевірки стану роботи
        державних податкових адміністрацій
        по організації справляння акцизного
        збору з спирту, алкогольних напоїв
            та тютюнових виробів
   Мета проведення перевірки:
   Визначення стану роботи державної податкової адміністрації в
напрямку організації справляння акцизного збору з алкогольних
напоїв та тютюнових виробів і забезпеченню повноти та своєчасності
надходжень в бюджет акцизного збору з цих товарів.
       I. Аналіз стану організації роботи щодо
       виконання доведеного плана мобілізації
          акцизного збору до бюджету
      I.1. Питання, що перевіряються в районних
             (міських) ДПА
   а) розподіл планових показників надходжень між підприємствами
-  платниками акцизного збору, обгрунтованість та реальність
доведених планових показників;
   б) аналіз планових показників у співвідношенні з фактичними
показниками минулих періодів по району та  підприємствам  -
платникам акцизного збору;
   в) аналіз фактичного виконання доведеного плана мобілізації
до бюджету акцизного збору по району та піпдриємствам - платникам
акцизного збору;
   г) аналіз  виконання доведеного плану у співставленні з
аналізом основних показників виробничої та фінансово-господарської
діяльності підприємств - платників акцизного збору в цілому по
району та в розрізі підприємств;
   д) визначення вірогідності відомостей про надходження до
бюджету акцизного збору,  що  надаються  обласній  ДПА  для
узагальнення та подання ДПАУ;
   ж) аналіз своєчасності надходжень до бюджету акцизного збору.
Загальна сума несплаченого своєчасно акцизного збору помісячно в
дінаміці з 01.01.96 в цілому по району та в розрізі платників.
Визначення причин виникнення недоїмки та аналіз заходів, які
приймаються ДПА для погашення недоїмки (своєчасність оформлення
інкасових доручень, робота з дебіторами, проведення взаємозаліків,
звернення стягнення на майно суб'єкта, порушення справ  про
банкрутство тощо).
       II. Аналіз структури та кадрового складу
        II.1. Питання, які перевіряються в
           районних (міських) ДПА
   На які  структурні  підрозділи  покладені  обов'язки  по
забезпеченню повноти надходжень до бюджету акцизного збору з
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме:
   а) по організації та проведенню реєстрації підприємств, які
виробляють спирт, алкогольні напої та тютюнові  вироби,  як
платників акцизного збору;
   б) по організації та проведенню реєстрації місць зберігання
спирту етилового;
   в) по організації та проведенню реєстрації місць зберігання
оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
   г) по прийманню планових розрахунків обсягів виробництва
продукції та планової потреби спирту етилового, і наданню довідок
для одержання нарядів;
   д) по прийманню звітів суб'єктів господарювання про обсяги
виробництва та реалізації спирту етилового, про надходження та
використання спирту етилового;
   ж) по організації та контролю за роботою контрольних постів
на підприємствах, що виробляють спирт та алкогольні напої;
   з) по  організації  збору,  узагальненню  та  проведенню
всебічного аналізу відомостей про виробництво і реалізацію спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, надходжень до бюджету
акцизного збору;
   к) по організації проведення документальних перевірок повноти
та своєчасності сплати акцизного збору суб"єктами господарювання.
   Чисельність, посадовий   склад   та   укомплектованість
підрозділів,  які  забезпечують  організацію  та контроль за
справлянням акцизного збору. Наявність в цих підрозділах положень
про підрозділи, посадових інструкцій, планів роботи, необхідної
законодавчої та нормативної бази.
   Встановити, які ще функції покладені на ці підрозділи та чи
відповідають вони сфері діяльності  підрозділів  у  напрямку
забезпечення повноти надходжень до бюджету акцизного збору.
      III. Стан роботи щодо організації справляння
             акцизного збору
        III.1. Питання, які перевіряються в
           районних (міських) ДПА
   а) стан роботи по реєстрації суб'єктів господарювання як
платників акцизного збору. Кількість підприємств, зареєстрованих
як  платники  акцизного збору та відповідність її фактичній
кількості суб'єктів, які одержали ліцензії на виробництво спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів в цілому по району.
   Наявність окремих податкових справ та особових рахунків по
акцизному  збору,  відповідність  їх кількості зареєстрованим
платникам. Склад  платників  у  відповідності  до  категорій
підакцизних  товарів,  кількість  платників по срокам сплати
акцизного збору -місячні або на третій день після реалізації
(керуватись Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої
та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) та Положенням про строки сплати
акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору, затвердженим
наказом Головної  державної податкової інспекції України від
25.12.95 N 99 ( z0488-95 ) зі змінами та доповненнями, внесеними
наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.97
N 42 ( z0076-97 );
   б) перевірка організації роботи по прийому, розгляду та
перевірці звітів (розрахунків) акцизного збору. Проаналізувати
стан розгляду звітів. Результати перевірки викласти в тексті та у
вигляді таблиці:
   1. Кількість підприємств - виробників підакцизних товарів.
   2. Взято на облік в державних податкових адміністраціях на
01.01.97 та на момент перевірки.
   3. Фактично сплачують акцизний збір (на 01.01.97 та на момент
перевірки). Відхилення п.2 від п.1, п.3 від п.2 - пояснити.
   4. Кількість поданих розрахунків акцизного збору - станом на
15.01.97 та на момент перевірки. Випадки подання з порушенням
встановленого терміну за 1997 рік.
   5. Застосовано фінансових санкцій за 1997 рік за несвоєчасне
подання: кількість, сума.
   6. Притягнуто  до  адміністративної  відповідальності  за
несвоєчасне надання розрахунків 1997 рік: кількість осіб, сума
адмінштрафів.
   7. Фактично стягнуто:
   фінансових санкцій - кількість, сума;
   адмінштрафів - кількість, сума.
   З'ясувати причини незастосування фінансових санкцій.
   Чи надаються на підставі результатів розгляду звітів завдання
на проведення документальних перевірок повноти сплати акцизного
збору;
   в) стан роботи по організації та проведенню реєстрації місць
зберігання спирту етилового (керуватись  постановою  Кабінету
Міністрів України від 02.12.96 N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення
про порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням
спирту етилового", наказом Державної податкової адміністрації
України від 27.12.96 N 47 ( v0047225-96 ) "Про організацію роботи
державних  податкових адміністрацій щодо посилення контролю за
виробництвом і  реалізацією спирту та  алкогольних  напоїв",
спільними листами ДПАУ та  Держхарчопрома України від 12.12.96
N 16-2214/10-1428/04-13/1346  (  va428225-96  ),  ДПАУ   та
Держсадвинпрома  від 23.01.97  N 16-2016/11-439/13/03-84   з
доповненням   від   17.02.97   N  16-2016/10-1174/13/03-366
( v1174225-97 ). Наявність наказу Голови  районної  державної
податкової адміністрації про визначення підрозділів ДПА, на які
покладені обов'язки по проведенню реєстрації місць зберігання
спирту  етилового. Чи забезпечена ДПА бланками свідоцтв про
реєстрацію та журналами обліку свідоцтв в достатній кількості? Чи
організовний щоденний прийом суб'єктів господарювання з приводу
реєстрації місць зберігання спирту етилового? Кількість посадових
осіб,  які  здійснюють реєстрацію. Додержання порядку видачі
свідоцтва про реєстрацію місць зберігання спирту  етилового,
визначеного наказом Державної податкової адміністрації України від
27.12.96 N 47 ( v0047225-96 ) (наявність всіх належних документів
та довідок, акту перевірки  посадовою  особою  ДПА  фактичної
наявності та місцезнаходження місця зберігання тощо). Кількість
виданих свідоцтв про реєстрацію місця зберігання спирту етилового.
   Здійснюється виїзд на два-три підприємства для контрольної
перевірки відповідності дійсності відомостей, вказаних у свідоцтві
про реєстрацію місця зберігання спирту етилового;
   г) перевірка організації роботи районної (міської) ДПА по
реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.
   Наявність наказу  Голови  обласної  (районної,  міської)
державної податкової адміністрації про визначення підрозділів ДПА,
на які покладені обов'язки  по  проведенню  реєстрації.  Чи
забезпечені підвідомчі ДПА бланками свідоцтв про реєстрацію та
журналами обліку свідоцтв в достатній кількості? Чи контролюється
відповідним підрозділом обласної ДПА організація роботи та стан
проведення реєстрації в підвідомчих ДПА (кількість проведених
перевірок підвідомчих ДПА, результати перевірок та прийняті по ним
заходи)? Кількість зареєстрованих місць зберігання оптових партій
алкогольних напоїв та тютюнових виробів в цілому по області та
відповідність  відомостям,  наданим  Державній  податковій
адміністрації України.
   В районній (міській) ДПА перевіряється, крім того:
   - чи організовний щоденний прийом суб'єктів господарювання з
приводу реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних
напоїв та тютюнових виробів;
   - кількість посадових осіб, які здійснюють реєстрацію;
   - додержання порядку видачі свідоцтва про реєстрацію місць
зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
наявність довідок, акту перевірки посадовою особою ДПА фактичної
наявності та місцезнаходження місця зберігання тощо);
   - кількість виданих свідоцтв про реєстрацію місць зберігання.
   Здійснюється виїзд на два-три підприємства для контрольної
перевірки відповідності дійсності відомостей, вказаних у свідоцтві
про реєстрацію місця зберігання;
   д) стан  організації  роботи  по  прийому від суб'єктів
господарювання планових розрахунків обсягів виробництва та наданню
їм довідок для одержання наряду на придбання спирту етилового
(керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.96
N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення про порядок  контролю за
зберіганням, відпуском і транспортуванням  спирту  етилового",
наказами Державної податкової адміністрації України від 27.12.96
N 47 "Про організацію роботи державних податкових адміністрацій
щодо посилення контролю за виробництвом і реалізацією спирту та
алкогольних напоїв" та від 23.01.97 N 11 ( v0011225-97 ) "Про
створення контрольних постів на підприємствах, що виробляють
спирт та алкогольні напої").
   Кількість посадових осіб, які здійснюють прийом довідок про
планові обсяги виробництва продукції та потреби в спирті етиловім.
   Як організоване зберігання, видача посадовим особам ДПА та
облік використання ними бланків довідок.
   Загальна кількість   суб'єктів   господарювання,   які
використовують спирт етиловий для забезпечення виробничого процесу
(підприємства, які отримали ліцензії на виробництво алкогольних
напоїв з використанням спирту та інші, які зареєстрували місця
зберігання спирту етилового). Кількість звернень за довідками про
обсяги та мету одержання спирту етилового. Чи  реєструються
одержані розрахунки в спеціальному журналі (додаток 2 до наказу
ДПАУ від 27.12.96 N 47 ( v0047225-96 ).
   Кількість виданих  довідок.  Чи  реєструються  довідки в
спеціальному журналі (додаток 2 до наказу ДПАУ від 27.12.96).
   Де (в якій справі) зберігаються надані планові розрахунки та
копії виданих довідок та чи використовуються вони при проведенні
перевірок  повноти  та  своєчасності  сплати акцизного збору
виробниками алкогольних напоїв та при відшкодуванні сплачених сум
акцизного збору.
   Відповідність форм виданих довідок (зі сплатою акцизного
збору за ставками 3 або 0,2 ЕКЮ, без сплати акцизного збору) меті
одержання спирту (вибіркова перевірка 40-50 відсотків від виданих
довідок);
   ж) організація  роботи  по  прийманню  звітів  суб'єктів
господарювання  про  обсяги виробництва та реалізації спирту
етилового,  надходження  та  використання  спирту  етилового.
(Керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.96
N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення про порядок контролю за
зберіганням, відпуском і транспортуванням  спирту  етилового",
наказами Державної податкової адміністрації України від 27.12.96
N 47 "Про організацію роботи державних податкових адміністрацій
щодо посилення контролю за виробництвом і реалізацією спирту та
алкогольних  напоїв"  та  від 23.01.97 N 11 "Про створення
контрольних постів на підприємствах, що виробляють спирт та
алкогольні напої").
   Кількість посадових осіб, які здійснюють прийом звітів про
виробництво та реалізацію спирту етилового, його надходження та
використання.
   Загальна кількість  суб'єктів господарювання, які повинні
щомісячно надавати звіти про:
   - обсяги виробництва та реалізації спирту (кількість виданих
ліцензій на виробництво спирту етилового)
   - обсяги використання спирту етилового (у відповідності до
кількості тих, що зверталися за довідками про обсяги та мету
одержання спирту).
   Фактична кількість суб'єктів, які надали звіти на останню
звітну дату. Заходи, прийняті до порушників строків (притягнення
до адміністративної відповідальності у відповідності до п.10 ст.11
Закону  України "Про державну податкову службу  в  Україні"
(  509-12  ),  кількість  протоколів  та  постанов  про
адміністративну відповідальність, кількість та сума сплачених
адміністративних штрафів.
   Де (в  якій  справі)  зберігаються  надані  звіти,  чи
використовуються вони при проведенні аналізів фактичних надходжень
акцизного збору з спирту та алкогольних напоїв, а також перевірок
повноти та своєчасності сплати акцизного  збору  виробниками
алкогольних напоїв та при відшкодуванні сплачених сум акцизного
збору.
   Чи аналізуються  показники  звітів  про  надходження  та
використання спирту етилового з урахуванням планових розрахунків
обсягів виробництва.
   Чи узагальнюються показники звітів для використання  при
проведенні аналізів стану надходжень до бюджету акцизного збору;
   з) організація роботи контрольних постів на підприємствах,
які виробляють спирту етиловий та алкогольні напої та контроль за
їх діяльністю. (Керуватись постановою Кабінету Міністрів України
від 11.01.97 N 9 ( 9-97-п ) "Про контрольні пости державних
податкових адміністрацій на підприємствах, що виробляють спирт та
алкогольні напої", наказом ДПАУ від 23.01.97 N 11 ( v0011225-97 )
"Про створення контрольних постів на підприємствах, що виробляють
спирт та алкогольні напої", спільним наказом ДПАУ та Державної
митної служби України від 23.01.97 N 15/21 ( v0015225-97 ) "Про
організацію роботи податкових і митних органів щодо посилення
контролю за реалізацією спирту і алкогольних напоїв").
   Аналіз стану виконання вимог наказу ДПАУ від 23.01.97 N 11
"Про створення контрольних постів на підприємствах, що виробляють
спирт та алкогольні напої":
   - наявність наказу про створення контрольних постів;
   - чи була проведена нарада з керівниками та відповідальними
особами підприємств, що виробляють спирт та алкогольні напої, про
організаційні  заходи  щодо  забезпечення  ефективної  роботи
контрольних постів;
   - кількість підприємств, що виробляють спирт та алкогольні
напої (у відповідності з відомостями про кількість  виданих
ліцензій на виробництво);
   - кількість  створених  контрольних  постів  з  штатною
чисельністю в цілому по району (місту) та по підприємствам з
урахуванням профілю (спиртові,  лікеро-горілчані,  виноробні),
штатна чисельність на кожному контрольному пості;
   - стан матеріально-технічного забезпечення контрольних постів
в розрізі підприємств (крім викладення в тексті оформлюється у
вигляді таблиці). Визначити забезпеченість:
   1) окремими опалюваними приміщеннями
   2) засобами зв'язку - телефонами, факсами
   3) компьютерною технікою;
   - участь податкової поліції у наданні допомоги контрольним
постам, чи створені оперативні групи, як виконуються спільні
заходи з органами внутрішніх справ щодо припинення правопорушень,
пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та реалізацією спирту
і алкогольних напоїв;
   - посадовий (головні, старші, державні податкові інспектори,
спеціалісти) та кваліфікаційний склад контрольних постів (стаж
роботи в податкових органах до 1 року, до 2 років, до 3 років,
більше; з працівників яких підрозділів зформовані контрольні
пости);
   - режим роботи контрольних постів та відповідність його
режиму роботи підприємства;
   - перевірка стану контролю за роботою контрольних постів.
Кількість перевірок на місцях, здійснених ДПА, наслідки перевірок,
прийняті заходи.
   - перевірка  віповідності кількості отриманих від митних
органів повідомлень про експорт спирту етилового або алкогольних
напоїв кількості відправлених контрольними постами повідомлень про
відвантаження; кількість експортних операцій, по яким повідомлення
не  одержані,  прийняті міри (повідомлено податкову поліцію,
правоохоронні або митні органи для проведення розслідування.
   - перевірка своєчасності (додержання десятиденного терміну
після отримання повідомлення контрольного поста про відвантаження)
проведення перевірок повноти оприбуткування спирту та алкогольних
напоїв;
   к) перевірка організації роботи по проведенню документальних
перевірок повноти та своєчасності  сплати  акцизного  збору.
Кількість проведених перевірок у співвідношенні до загальної
кількісті підприємств, що виробляють спирт, алкогольні напої, пиво
та тютюнові вироби. Періодичність перевірки вказаних підприємств у
1995-1997 роках. Результати проведених перевірок та  заходи,
прийняті по ним (оформлюється у тексті та у вигляді таблиці).
        III.3. Питання, які перевіряються
           на контрольному пості
   а) перевірка відповідності організації роботи контрольного
посту вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня
1997 року N 9 ( 9-97-п ) "Про контрольні пости  державних
податкових адміністрацій на підприємствах, що виробляють спирт та
алкогольні напої", з виїздом на місце (на 1-2 підприємствах
області) (оформлюється окремою довідкою про результати перевірки):
   - наявність всіх передбачених наказом ДПАУ від 23.01.97 N 11
( v0011225-97 ) журналів та форм, правильність їх ведення;
   - виконання вимог спільного наказу ДПАУ та ДМС від 23.01.97
N 15/21 ( v0015225-97 ) "Про організацію роботи податкових  і
митних органів щодо посилення контролю за реалізацією спирту і
алкогольних напоїв";
   б) кількість експортних операцій;
   в) кількість направлених контрольним постом митним органам
повідомлень  про  обсяги  відвантаження спирту етилового або
алкогольних напоїв, додержання встановлених термінів направлення
повідомлень (не пізніше другого дня після відвантаження).
            IV. Заключна частина
   Висновки, зауваження та пропозиції по поліпшенню роботи ДПА з
питань, пов'язаних з організацією справляння акцизного збору,
виходячи з викладеного у довідці.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка