Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про аналіз втрат бюджету по наданих платникам пільгах в оподаткуванні


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 20-3012/10-5218 від 04.07.97
   м.Київ
 
 vd970704 vn20-3012/10-5218
                 Головам державних податкових
                 адміністрацій
                 в Автономній Республіці Крим,
                 областях, мм.Києві та Севастополі
 
        Про аналіз втрат бюджету по наданих
        платникам пільгах в оподаткуванні
 
   Державна податкова адміністрація України проаналізувала стан
втрат бюджету по наданих платникам пільгах в оподаткуванні за
I квартал 1997 року і повідомляє.
   Аналіз зведеного бюджету про суми наданих юридичним особам
пільг за I квартал 1997 року показав, що було надано майже 108
тисяч пільг в оподаткуванні по 11 податках і платежах загальною
сумою 4139,3 млн.грн., що становить 63,3 відс. до загальної суми
фактичних надходжень до бюджету за цей період (6540,7 млн.грн.)
та 115,7 відс. - до суми фактичних надходжень по даних видах
податків ( 3576,4 млн.грн.).
   Розрахунково втрати по пільгах за I квартал 1997 року склали:
по Державному бюджету 2412,2 млн.грн., або 54,7 відс. до сум
фактичних надходжень (4411,7 млн.грн.), по бюджетах Автономної
Республіки  Крим, областей, мм.Києва і Севастополя - 1727,1
млн.грн., або 81,1 відс. до сум фактичних надходжень (2128,9
млн.грн.).
   Із загальної кількості наданих пільг - найбільша кількість
надана підприємствам і організаціям по податку на прибуток -
40856, або 37,9 відс., по податку на добавлену вартість - 39211,
або 36,4 відс., по платі за землю - 8397, або 7,8 відс., по
місцевих податках та зборах - 7693, або 7,1 відс., по платі за
спецвикористання водних ресурсів - 7560, або 7,0 відс., податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин - 3524,
або 3,3 відс. Кількість пільг, по акцизному збору, державному
миту, доходах від зовнішньо-економічної діяльності, зборах та
інших неподаткових платежах, платі за спеціальне використання надр
при видобуванні корисних копалин - незначні і не перевищують 0,1
відс. у загальній кількості наданих пільг. По фактичній сумі
наданих пільг найвагомішими є:
   - пільги по податку на добавлену вартість - 3447,8 млн.грн.,
або 83,3 відс. загального обсягу наданих пільг в Україні, з них -
2200,1 млн.грн., або 63,8 відс. - пільги, надані по експорту
товарів (робіт, послуг), включаючи  послуги  транспортування,
навантаження,  розвантаження,  перевантаження  товарів,  що
експортуються, транзит іноземних вантажів, включаючи транзитні
послуги, через територію України за розрахунками у іноземній
валюті, а також звільнення від податку вугілля, вугільних брикетів
та електроенергії;
   - пільги по податку на прибуток підприємств і організацій -
414 млн.грн., або 10 відс., з яких майже чверть загальної суми
даного виду податку - 99,2 млн.грн. - пільги по утриманню об'єктів
соціально-культурного призначення, що перебувають на  балансі
підприємств; 22,5 відс., або 93,3 млн.грн. - звільненні від сплати
податку підприємства з іноземними інвестиціями, зареєстровані до
1 січня  1995 року протягом п'яти років з моменту внесення
кваліфікаційної інвестиції; 21,3 відс., або 88,3 млн.грн. - пільги
по зменшенню балансового прибутку на суму податку на землю, що
використовується у сільськогосподарському або виробничому обороті;
   - пільги по акцизному збору становлять 2,9 відс., або 118,4
млн.грн. - і, в основному надавались по реалізації підакцизних
товарів на експорт за іноземну валюту: 57,1 відс., або 118,4
млн.грн., по оподаткуванню митної вартості імпортованої чи обороти
з реалізації (передачі ) української сировини, що ввозиться, або
використовується для виробництва підакцизних товарів - 31,7 відс.,
або 37,5 млн.грн.;
   - пільги по платі за землю - 113,4 млн.грн., або 2,7 відс., з
яких 83,9 млн.грн., або 74 відс. складає звільнення від земельного
податку заповідників, заказників, регіональних ландшафтних парків,
ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, а також
органів  державної влади і органів місцевого самоврядування,
органів прокуратури, закладів, установ, організацій, які повністю
утримуються за рахунок бюджету та інших.
   Суми наданих пільг по решті платежів і податків є незначними
і становлять 45,7 млн.грн., або 1,1 відс.
   Безвідповідально поставились  до  підготовки  аналітичних
матеріалів по даних звітності за І квартал 1997 року у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській  та
Тернопільській областях, подавши ці матеріали із запізненням; без
детального аналізу наданих пільг, без  зазначення  прикладів
підприємств, які одержали максимальні суми - у Дніпропетровській,
Закарпатській, Полтавській та Чернігівській областях.
   Подали недостовірні  дані  про  кількість  зареєстрованих
платників податків облДПА в Дніпропетровській, Закарпатській,
Івано-Франківській, Львівській, Луганській, Сумській, Рівненській,
Хмельницькій областях.
   Неякісне складання  звіту  "Про суми отриманих пільг по
оподаткуванню",  перекручення  даних  Звіту  про  кількість
зареєстрованих платників податків в ДПА, допущені облДПА призвели
до повторного складання зведеного звіт та аналізу втрат бюджету по
наданих платникам пільгах в оподаткуванні.
   АІС Пільги по складанню аналізу втрат бюджету по наданих
платникам  пільгах  в  оподаткуванні,  передбачена  п.4.1.
розпорядження ДПА України від 25.04.97 N 73-р, дає можливість
прискореної аналітичної обробки звітності про пільги, впроваджена
в ДПА України на центральному рівні.
   В даний час готується до впровадження аналогічна система на
обласному рівні.
   Враховуючи зазначене та з метою зменшення навантаження на
підпорядковані підрозділи ДПА України повідомляємо, що відділи
економічного аналізу не подають до ДПА України аналітичні таблиці
(форми NN 1-ПА, 2-ПА, 3-ПА, 5-ПА) до аналізу пільг за І півріччя
1997 року.
   Текстовий аналіз втрат бюджету по  отриманих  платниками
пільгах в оподаткуванні до звіту Про суми отриманих пільг по
оподаткуванню за I півріччя 1997 року  подається  Головному
управлінню економічного аналізу до 12 серпня п.р. з висновками і
пропозиціями щодо доцільності застосування окремих пільг, приклади
підприємств, яким протягом звітного періоду скасовано пільги -
електронною поштою у форматі Microsoft Word.
   Звіт про кількість зареєстрованих платників податків у ДПА за
станом на 01.07.97 (додаток N 7 до розпорядження ДПА України від
25.04.97 N 73-р) подається відповідними підрозділами державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
мм.Києві та Севастополі до галузевих управлінь ДПА України за
встановленою формою до 05.08.97.
   Забезпечте якісне виконання зазначеного доручення.
 
 Заступник Голови                    В.Г.Лопата
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка