Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств-виробників сільськогосподарської продукції


 
    МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА
               УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 212 від 15.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 серпня 1997 р.
 vd970715 vn212            за N 316/2120
 
   Про затвердження Порядку індексації валових доходів і
   витрат  підприємств-виробників сільськогосподарської
              продукції
 
   Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) і на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 19.06.97 N 11542/1 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити розроблений у відповідності із пунктом 14.1
статті 14 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР )  Порядок індексації валових доходів  і  витрат
підприємств-виробників  сільськогосподарської  продукції,  що
додається.
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Завалевську В.О.
 
 Перший заступник міністра              Б.К.Супіханов
                      Затверджено
                  наказом Міністерства сільського
                  господарства  і продовольства
                  від 15 липня 1997 р. N 212
                  
                  Зареєстровано в Міністерстві
                  юстиції України
                   15 серпня 1997 р.
                  за N 316/2120
                  
               ПОРЯДОК
  індексації валових доходів і витрат підприємств-виробників
         сільськогосподарської продукції
   1. Порядок розроблений у відповідності із пунктом 14.1 статті
14 Закону  України  "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР )  і  на виконання пункту 39 доручення Кабінету
Міністрів України від 19.06.97 N 11542/1.
   2. Індексуванню  підлягають  валові  доходи  і  витрати
підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, отримані
(понесені) ними протягом звітного податкового року, виходячи з
офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за
місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця
звітного податкового року.
   3. Для  проведення  індексування  підприємства-виробники
сільськогосподарської продукції  ведуть  в  окремому  журналі
податковий облік валових доходів і витрат за статтями, визначеними
в декларації.
   У журналі за підсумками роботи за місяць проводяться записи
по відповідних статтях отриманих доходів і проведених витрат.
   4. Після закінчення звітного податкового року на підставі
даних журналу  складається  "Декларація  сільськогосподарського
підприємства" по статтях фактично отриманих доходів і проведених
витрат за рік, загальна сума валового доходу і валових витрат
щомісяця індексується виходячи з офіційного індексу  інфляції
розрахованого Міністерством статистики України.
   5. Для визначення суми індексації валових доходів та витрат у
кожному підприємстві-виробнику  сільськогосподарської  продукції
складають розрахунок за формою, згідно з додатком.
   Наприклад, проіндексовані     витрати,     здійснені
підприємством-виробником сільськогосподарської продукції в січні
місяці, визначаються шляхом множення суми витрат за січень місяць
на ланцюговий індекс інфляції, визначений шляхом перемноження
офіційних індексів інфляції за лютий, березень, квітень і так далі
до кінця року.
   Проіндексовані валові витрати за березень місяць визначаються
як добуток суми витрат за березень  місяць,  помноженої  на
ланцюговий індекс  інфляції,  визначений  шляхом  перемноження
офіційних індексів інфляції за квітень, травень, червень, липень,
серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень місяці.
   Валові доходи та витрати за грудень місяць не індексуються.
   6. Остаточна сума (річна) проіндексованих валових витрат та
доходів визначається додаванням щомісячних проіндексованих сум за
січень - листопад місяці і непроіндексованих сум за грудень місяць
податкового року.
   У кінці року за підсумками проіндексованих валових доходів і
валових витрат складається  "Декларація  сільськогосподарського
підприємства", яка не пізніше 15 лютого року, що настає за
звітним, подається до районної Державної податкової адміністрації.
                      Додаток
               до Порядку індексації валових доходів
               і  витрат  підприємств-виробників
               сільськогосподарської продукції
              РОЗРАХУНОК
       валових доходів і витрат за _______ рік
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Показники   |ря-|      Місяці року      |
           |док|———————————————————————————————————|Рік
           |  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Валовий доход     01
 Зкорегований валовий
 доход         02
 Щомісячний офіційний
 індекс інфляції    03
 Індекс інфляції, виз-
 начений для щомісяч-
 ної індексації вало-
 вих доходів і валових
 витрат         04
 Проіндексований еко-
 регований валовий до-
 ход (ряд 02 х ряд 04) 05
 Валові витрати     06
 Проіндексовані валові
 витрати
 (ряд 06 х ряд 04)   07
 
 "Офіційний вісник України" N 34, стор.95
 Код нормативного акта: 2688/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка