Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесения змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 210/60 від 02.07.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 серпня 1997 р.
 vd970702 vn210/60          за N 314/2118
 
     Про внесения змін і доповнень до Інструкції про
     порядок обчислення і справляння  відрахувань за
     геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
            Державного бюджету
 
   У зв'язку із прийняттям Указу Президента України "Про грошову
реформу в Україні" від 25 серпня 1996 року N 762/96 та з метою
вдосконалення нормативної бази Н А К А З У Є М О:
   Внести зміни  і  доповнення  до  Інструкції про порядок
обчислення і справляння відрахувань  за  геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, затвердженої
наказом від 22 березня 1996 року N 25/31 ( z0163-96 ) Головної
державної податкової інспекції України і Державного комітету
України по геології і використанню надр та зареєстрованої в
Мін'юсті України 8 квітня 1996 року за N 163/1188, що додаються.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 Голова Державного комітету України
 по геології і використанню надр          С.В.Гошовський
 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного Комітету України
по нагляду за охороною праці             С.П. Ткачук 
                        Затверджено
                   наказом Державної податкової
                   адміністрацїї України  та
                   Державним комітетом України
                   по геології і використанню
                   надр           від
                   2 липня 1997 року N 210/60
                   
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 1997 р.
                   за N 314/2118
                   
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
    до Інструкції про порядок обчислення і справляння
    відрахувань  за  геологорозвідувальні роботи,
       виконані за рахунок Державного бюджету
   1. У пункті 5.8 розділу V вираз "приклади 2 і 3" замінити на
"приклади 2, З і 6".
   2. У пункті 5.13 розділу V вираз "1 мільярд карбованців"
замінити на "10 тис.грн.".
   3. Пункт 8.2 розділу VIII викласти у новій редакції:
   "Суми нарахувань за геологорозвідувальні роботи, що не були
внесені у встановлений термін, сплачуються до Державного бюджету з
нарахуванням пені із розрахунку 120 відсотків річних від облікової
ставки  Національного  банку  України  від  суми  недоплати,
розрахованої за кожний день прострочення платежу".
   4. У додатку N 1 до цієї Інструкції внести такі зміни:
   4.1. В перший приклад внести такі зміни:
   - в абзаці першому замінити "91 280 млн.крб." на "912,8 тис.
грн.";
   - в абзаці другому замінити "4 564 000 крб., 91 280 млн.крб."
на "45,64 грн., 912,8 тис.грн.";
   - в абзаці третьому замінити "4 564 000 крб., 92 192,8
млн.крб." на "45,64 грн., 921,9 тис.грн.";
   - в абзаці п'ятому замінити "92 192,8, 13 460,1 млн.крб." на
"921,9, 134,6 тис.грн.";
   - абзаци шість і сім викласти в такій редакції:
   "Нараховано за попередній період - 92,4 тис.грн.
   Підлягає сплаті за звітний квартал 42,2 тис.грн., (134,6 -
-92,4)".
   4.2. У другий приклад внести такі зміни:
   - в абзаці першому замінити "20 000 млн.крб." на "200 тис.
грн.";
   - в абзаці третьому замінити "40 000 млн.крб., 70 000 млн.
крб., 110 000 млн.крб., (40 000 млн.крб. + 70 000 млн.крб.)" на
"400 тис.грн.,  700 тис.грн.,  1100 тис.грн.,  (400 тис.грн. +
+ 700 тис.грн.)";
   - в абзаці четвертому замінити "48 000 млн.крб., 80 000 млн.
крб., 128 000 млн.крб., (48 000 + 80 000)" на "480 тис.грн., 800
тис.грн., 1280 тис.грн., (480 + 800)";
   - в абзаці п'ятому замінити "20 000 млн.крб. : 110 000 млн.
крб." на "200 тис.грн. : 1100 тис.грн.";
   - в абзаці сьомому замінити "128 000, 506,88 млн.крб." на
"1280, 5,07 тис.грн.";
   - в абзаці восьмому замінити  "352,4 млн.крб." на "3,5 тис.
грн.";
   - в абзаці дев'ятому замінити "506,88 млн.крб., 352,4 млн.
крб., 154,48 млн.крб." на "5,07 тис.грн., 3,52 тис.грн., 1,55
тис.грн.".
   4.3. У третій приклад внести такі зміни:
   - в абзаці першому замінити "1000 млн.крб." на "10 тис.грн.";
   - в абзаці другому замінити "4400 млн.крб., 200 млн.крб.,
4600 млн.крб., (4400 + 200) на "44 тис.грн., 2 тис.грн., 46
тис.грн., (44 + 2)";
   - в абзаці третьому замінити "5500 млн.крб., 250 млн.крб.,
5750 млн.крб., (5500 + 250)" на "55 тис.грн., 2,5 тис.грн., 57,5
тис.грн., (55 + 2,5)";
   - в абзаці четвертому замінити "1000 млн.крб., 4600 млн.крб."
на "10 тис.грн., 46 тис.грн.";
   - в абзаці шостому замінити "5750,40,480  млн.крб."  на
"57,5,0,4 тис.грн.";
   - в абзаці сьомому замінити "20,240 млн.крб." на  "0,2
тис.грн.";
   - в абзаці восьмому замінити "40,480  млн.крб.,  20,240
млн.крб., 20,240 млн.крб." на "0,4 тис.грн., 0,2 тис.грн., 0,2
тис.грн.".
   4.4. У четвертий приклад внести такі зміни:
   - в абзаці  першому замінити "15 000, 3000 і 1000 млн.крб.,
15 000 + 3000 + 1000 = 19 000 млн.крб." на "150, 30, і 10
тис.грн., 150 + 30 + 10 = 190 тис.грн.";
   - в абзаці другому замінити "50 000 млн.крб., 150 000
млн.крб., 200 000 млн.крб., (50 000 + 150 000)" на "500 тис.грн.,
1500 тис.грн., 2000 тис.грн., (500 + 1500)";
   - в абзаці третьому замінити "60 000 млн.крб., 180 000
млн.крб., 240 000 млн.крб., (60 000 + 180 000)" на "600 тис.грн.,
1800 тис.грн., 2400 тис.грн., (600 + 1800)";
   - в абзаці четвертому замінити "19 000 : 200 000" на "190 :
: 2000";
   - в абзаці шостому замінити "240 000, 729,6 млн.крб." на
"2400, 7,3 тис.грн.";
   - в абзаці сьомому замінити "450 млн.крб." на "4,5 тис.грн.";
   - в абзаці восьмому замінити "729,6 - 450,0 = 279,6 млн.крб."
на "7,3 - 4,5 тис.грн.".
   4.5. У п'ятий приклад внести такі зміни:
   - в  абзаці першому замінити "15 000 млн.крб., 15 000
млн.крб., 9000 млн.крб." на "150 тис.грн., 150 тис.грн., 90
тис.грн.";
   - в абзаці другому замінити "54 000 млн.крб." на "540
тис.грн.";
   - в абзаці третьому замінити "10 000 млн.крб., 69 000
млн.крб." на "100 тис.грн., 690 тис.грн.";
   - в абзаці четвертому замінити "9000 млн.крб., 54  000
млн.крб." на "90 тис.грн., 540 тис.грн.";
   - в абзаці шостому замінити "10 000 млн.крб., 330 млн.крб.,
69 000 млн.крб., 380,3 млн.крб., (330,0 + 380,3 = 710,3)" на "100
тис.грн., 3,3 тис.грн., 690 тис.грн., 3,8 тис.грн., (3,3 + 3,8 =
= 7,1)";
   - в абзаці сьомому замінити "500 млн.крб." на "5 тис.грн.";
   - в абзаці восьмому замінити "710,3 - 500,0 = 210,3 млн.крб."
на "7,1 - 5,0 = 2,1 тис.грн.".
   5. Додаток N 1 до цієї Інструкції доповнити прикладом 6
такого змісту:
   "Залізорудна шахта розробляє родовище залізних руд. З початку
року видобуто 100 тис. тонн руд заліза. Собівартість видобутку
зазначеного обсягу сировини становить 1500 тис.грн.
   Продуктами переробки руд заліза на дробильно-сортувальній
фабриці є:
   - руда агломераційна;
   - руда мартенівська класів 21, 22, 26;
   - руда кускова;
   - руда для збагачення на ГЗК (залізисті кварцити).
   Обсяг виробництва перероблених сортових руд склав 96 тис.
тонн.
   Собівартість виробництва зазначеного обсягу сортових  руд
склала 2000 тис.грн.
   Виручка від реалізації 90 тис. тонн руди (без оплати за
використання надр, рентної плати і ПДВ) за період з початку року
склала 2500 тис.грн.
   Знижувальний коефіцієнт: 1500 : 2000 = 0,75.
   Норматив відрахувань за геологорозвідувальні роботи: 2,2%.
   Сума відрахувань за геологорозвідувальні роботи:
   2500 тис.грн. х 0,75 х 2,2%
   ############################# = 41,25 тис.грн.
        100%
   За попередній період нараховано 30,2 тис.грн.
   Підлягає сплаті за звітний квартал:
   41,25 тис.грн. - 30,2 тис.грн. = 11,05 тис.грн.
   6. У додатку N 2 до цієї Інструкції внести такі зміни:
   6.1. По рядку 01 у колонці 1 виключити слово "реалізований".
   6.2. Рядок 02 у колонці 1 доповнити словами "направленої на
переробку".
   6.3. У рядку 03 у колонці 2 слова "млн.крб." виключити;
   6.4. У рядку 13 у колонці 1 вираз "(р.12 - р.11)" замінити на
"(р.11 - р.12)".
   6.5. У колонці 2 по рядках 02, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13,
14, 15 слова "млн крб." замінити на "тис.грн.".
   6.6. У колонці 2 по рядку 07 "крб." замінити на "грн.".
   7. У додатку N 3 до цієї Інструкції внести такі зміни:
   7.1. У колонці 2 по рядках 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11 слова
"млн.крб." замінити на "тис.грн.".
   7.2. По рядку 04 "крб." замінити на "грн.".
   8. У додатку N 4 до цієї Інструкції внести такі зміни:
   8.1. У колонці 1 по рядку 01 доповнити словами "направленої
на переробку".
   8.2. У колонці 2 по рядках 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10
слова "млн крб." замінити на "тис.грн,".
   9. У додатку N 5 до цієї Інструкції у колонці 2 по рядках 03,
04, 05, 06, 07 слова "тис.крб." замінити на "тис.грн.".
 
 "Офіційний вісник України" N 34, стор.21
 Код нормативного акта: 2670/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка