Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про пропуск вантажів гуманітарної допомоги в рахунок протоколу засідання Комісії з питань гуманітарної допомоги від 31.07.97 р.


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11/6-7493 від 07.08.97
   м.Київ
 
 vd970807 vn11/6-7493
                     Начальникам регіональних
                     митниць
                     Начальникам митниць
 
      Про пропуск вантажів гуманітарної допомоги
       в рахунок протоколу засідання Комісії
     з питань гуманітарної допомоги від 31.07.97 р.
 
   Для використання в роботі з митного оформлення вантажів
гуманітарної допомоги, що надходять  на  адресу  відповідних
юридичних  осіб  України, направляємо в якості підстави для
здійснення операцій митного оформлення, протокол засідання Комісії
з питань гуманітарної допомоги від 31.07.97 р.
 
 Заступник Голови Служби                Ю.Соловков
                      "Затверджую"
                      Перший заступник голови
                      урядової Комісії
                      Б.Ф. Омецинський
               Протокол
    позачергового засідання Комісії з питань координації
     приймання, транспортування, охорони та розподілу
  гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн,
         при Кабінеті Міністрів України
   31 липня 1997 р.                  м. Київ
   Присутні члени Комісії, робочої групи:
 
Держмитслужба           Петрова Тетяна Костянтинівна
Апарат Кабінету Міністрів     Омецинський Бронислав Францович
                  Ілліних Тетяна Анатоліївна
                  Сидоренко Олександр Дмитрович
Національний комітет Товариства
Червоного Хреста          Загребельний Анатолій Дмитрович
   Слухали:
   Інформацію   першого заступника   голови    Комісії
Омецинського Б.Ф. про звільнення від  оподаткування  вантажів
гуманітарної допомоги.
   Комісія вирішила:
   1. Затвердити  перелік  вантажів,  які  звільняються від
оподаткування, згідно з Додатком 1, крім підакцизних товарів.
   2. Звернути особливу увагу Державної податкової адміністрації
(Оперенка Г.М.) на необхідність контролю використання вантажів,
позначених літерою "К".
   3. Затвердити перелік вантажів, які не визнані гуманітарною
допомогою, згідно з Додатком 2.
   4. Повторно звернути увагу комісій з питань гуманітарної
допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях на
необхідність подання організаціями - отримувачами вантажів повного
пакету документів на конкретний вантаж, який прибув (має прибути)
на митну територію України.
   В листі до урядової Комісії мають бути чітко відображені
наступні дані:
 
Країна-    Отримувач    Склад вантажу  Вага   Супровідні
відправник  вантажу     повний     (кг)   документи
 
Країна, з   Повна назва і  якісний і    загальна реквізити
якої прибув  юридична адреса кількісний   вага   дарчих і
(має прибути) організації   перелік     вантажу  товаро-
вантаж    отримувача   вантажу          супровід-
гуманітарної вантажу                  них
допомоги                        документів
   Держмитслужбі, місцевим комісіям у роботі з отримувачами
гуманітарної допомоги наголошувати на вимогах Комісії до подачі
документів.
                       "Затверджую"
                 Перший заступник голови урядової
                 Комісії
                 Б.Ф.Омецинський
                       Додаток 1
                 до протоколу    позачергового
                 засідання  Комісії  з  питань
                 координації      приймання,
                 транспортування,  охорони  та
                 розподілу гуманітарної допомоги,
                 що  надходить  із  зарубіжних
                 країн, при Кабінеті Міністрів
                 України від 31 липня 1997 р.
   Перелік вантажів, які звільняються від оподаткування,
           крім підакцизних товарів
 
(Прим. В графі "Вага" курсивом вказана орієнтовна вага вантажу)
----------------------------------------------------------------------
N |Країна  | Отримувач    |Склад вантажу  |Вага |Супровідні
п/п|- від-  |  вантажу    |        |(кг) |документи
  |прав-   |         |        |   |
  |ник    |         |        |   |
----------------------------------------------------------------------
1. Австрія  Львівська обл.,  одяг, іграшки,  4000 вербальна
        м. Комсомольск,  мило, взуття,     нота, нота
        Римо-католицька  білизна та речі    Посольства
        громада      для немовлят,     Австрії від
                 продукти        09.07.97, N
                 харчування,      2.7.01/12/97
                 дитячі коляски,
                 швейні машинки,
                 шланг,
                 велосипеди,
                 сталевий колокол
                 з приладдям,
                 млин, неонове
                 освітлення
2. Німеччина м. Старий Самбір, одяг, продукти  1500 список в
        вул. Спортивна, 1, харчування,      листі
        Старосамбірський  пральна машина,    "Карітасу"
        територіальний   холодильник,      м. Кельгайм,
        центр по      газова плита,     Німеччина
        обслуговуванню   копіювальна      від 27.06.97
        пенсіонерів та   машина,
        одиноких      комп'ютери
        непрацездатних
        громадян
3. Швейцарія Київ, вул.     медичні     0,2  а/н N 257-
        Вишгородська, 69. препарати       5212 7025
        Інститут
        ендокринології та
        обміну речовин ім.
        В.П.Комісаренка
        АМН України
4. Великобри- Київ, вул.     медичні     1   а/н N
  танія   Вишгородська, 69. препарати       566-1001-
        Інститут                 4476, інвойс
        ендокринології та             N A900015434
        обміну речовин ім.
        В.П. Комісаренка
        АМН України
5. Великобри- Київ, вул.     медичні     1   а/н N 333-
  танія   Вишгородська, 69. препарати       3337-3571
        Інститут
        ендокринології та
        обміну речовин ім.
        В.П. Комісаренка
        АМН України
6. Німеччина Тернопільська   одяг, миючі   2500 перелік
        обл.,       засоби, іграшки,    вантажу в
        м. Підгайці.    продукти        листі
        Підгаєцька районна харчування       організації
        лікарня                  "Допомога
                             Україні", м.
                             Байрет,
                             Німеччина N
                             407/7, від
                             19.06.97
7. Німеччина Київ,       продукти     1020 перелік
        вул. Костьольна,  харчування,      вантажу в
        17. Костьол Св.  тканини        листі
        Миколая                  Товариства
                             регіональ-
                             ного та Євро-
                             пейського
                             розвитку та
                             гуманітарної
                             допомоги,
                             Німеччина
                             від 26.07.97
8. Україна  Черкаси, вул.   одяг (11120 од.)    список в
 К       Громова, 10.               листі
        Обласний Фонд               Черкаської
        соціального                ОДА N 507/01
        захисту населення             від 14.07.97
        "Турбота"
9. Росія   АР Крим, м.    продукти     3500 ТТН N 74
        Севастополь. В/ч  харчування,
        42801       одяг, миючі
                 засоби,
                 постільна
                 білизна, малярні
                 пензли
10. Італія   Закарпатська обл., медичне      217 накладна N
        м. Виноградів,   обладнання,      2/97 від
        вул. Калініна, 13. медичні        02.06.97
        Центральна районна матеріали,
        лікарня      медичні меблі
11. США    Дніпропетровськ,  меблі      27000
 К       пр. К. Маркса.
        Дніпропетровський
        міськвиконком
12. Німеччина Київ, вул.     одяг, взуття,
        Довженко, 3.    іграшки,     11635
        Представництво   постільна
        Міжнародної    білизна, посуд,
        благодійної    шкільні меблі,
        асоціації "Тріумф ліжка, матраци,
        серця"       медичне
                 обладнання та
                 матеріали; все
                 б/в
13. Словаччи- Київ, вул.     міні-пекарня   4000 CMR N
 К на     Довженко, 3.               0013817 від
        Представництво              14.07.97,
        Міжнародної                CARNET TIR
        благодійної                N 17681866
        асоціації "Тріумф
        серця"
14. Угорщина  Закарпатська обл., комп'ютери,      проформа -
        м. Рахів, вул.   вартістю 8200     інвойс NN
        Буркут, 65,    форинтів        1/1997,
        Клуб угорської              2/1997,
        мови                   п/в N 399-
        ім. Ш. Петефі               97/ВП
15. Словаччи- Закарпатська обл., одяг б/в, взуття 2361 міжнародна
  на     с.м.т. Міжгір'я,  б/в          транспортна
        вул. Шевченка,              накладна
        102. Релігійна              N 010746
        громада Греко-
        католицької церкви
16. Швейцарія Київ. Товариство  ветеринарне    600 рахунки-
        охорони тварин   обладнання,      фактури NN
        "SOS"       засоби для       1300/10157,
                 лікування тварин    458310,45815
                             3,458152,458
                             151
17. Німеччина Херсон, вул.    одяг, взуття,  2980 вантажна
        Суворова, 38.   продукти        накладна б/н
        Римокатолицьке   харчування,      від 17.07.97
        релігійне     побутова техніка
        об'єднання
        "Карітас"
18. Німеччина Херсон, вул.    продукти        вантажна
        Суворова, 38.   харчування,   12480 накладна б/н
        Римокатолицьке   медичні        від
        релігійне     матеріали,       15.07.97,
        об'єднання     сантехніка,      специфікація
        "Карітас"     шкільне        б/н від
                 приладдя, одяг,    15.07.97
                 взуття, меблі,
                 тканини
19. Ізраїль  Київ, вул.     друкована     734 а/н N 182-
        Круглоуніверситет- продукція       1524 7517
        ська, 4-Б.
        Українсько-
        ізраїльське
        підприємство "Міді
        ЛТД"
20. Німеччина Львів. Пл.     одяг, побутова  8855 інвойс N
        Катедральна, 1.  та медична       107074
        Курія Львівської  техніка
        Римо-католицької
        Архідієцезії
21. Франція  Київська обл., м. іграшки, одяг,     п/в N
        Боярка,      канцтовари,      35/6/97 від
        вул. К. Маркса,  медикаменти на     08.07.97
        111, Київський   суму 3200 фр.
        обласний Будинок  франків
        дитини
22. Німеччина Київ, пр.     продукти     30000
 К       Маяковського, 11- харчування,
        б, кв. 2.     одяг, медичне
        Громадська     обладнання,
        організація "Діти медичні
        Чорнобиля"     матеріали,
                 дитячі ліжка,
                 медикаменти
23. Німеччина Рівненська обл.,  продукти     22000 специфікація
 К       Острозький р-н,  харчування,      б/н від
        с. Оженіно.    медичні        17.06.97
        Міжнародний    матеріали, одяг,
        благодійний фонд  взуття,
        "Мир"       бетономішалка,
                 меблі,
                 автозапчастини,
                 холодильник,
                 морозильник,
                 покриття для
                 підлоги,
                 електроплитка,
                 електропила
24. Німеччина Рівненська обл.,  продукти        специфікація
 К       Острозький р-н,  харчування,   20000 б/н від
        с. Оженіно.    медичні        14.07.97
        Міжнародний    матеріали, одяг
        благодійний фонд  б/в, взуття б/в,
        "Мир"       інвалідні
                 коляски,
                 зварювальний
                 стіл, ковдри
25. Польща   Вінницька обл.,  будівельні    2500 п/в N
        Муровано-     матеріали,       3024/97Ш від
        Куриловецький р-н, продукти        18.06.97
        с. Вербовець.   харчування,
        Місійне      предмети
        згромадження    гігієни, косилка
        служниць Святого  для трави б/в
        Духа
26. Німеччина Київська обл.,   обладнання до     лист
        Рокитнянський р-н, стоматологічного    організації
        с. Синява.     кабінету (згідно    "Штарнберзь-
        Колективне     опису Біло-      кий гурток
        господарство ім.  Церківської      допомоги
        С.М. Кірова    митниці від      Східній
                 03.07.97)       Європі",
                             Німеччина
                             б/н від
                             03.06.97
27. США    Черкаси, вул.   одяг б/в, взуття 18000 проформа
        Свердлова, 36.   б/в, іграшки      інвойс від
        Черкаський     б/в, засоби      17.07.97 від
        обласний комітет  санітарії та      організації
        Товариства     гігієни        "Hope Now.
        Червоного хреста             International
                             Ministries",
                             США
28. Німеччина Запорізька обл.,  медичні меблі,  10000 CMR б/в від
        м. Пологи, вул.  інкубатори,      07.07.97,
        Горького, 32.   інвалідські      транспортна
        Пологівська    коляски,        накладна N
        районна державна  лабораторний      UU 328988
        адміністрація   посуд, медичні
                 матеріали, меблі
                 та обладнання
                 для шкіл,
                 друкарські
                 машинки,
                 швейні та
                 пральні машини,
                 центрифуги,
                 дитячі меблі,
                 іграшки,
                 велосипеди,
                 шкіряні вироби
29. Ізраїль  Київ, вул.     друкована     722 а/н N 182-
        Круглоуніверситет- продукція       1524 7536
        ська, 4-Б.
        Українсько-
        ізраїльське
        підприємство "Міді
        ЛТД"
30. Німеччина Закарпатська обл., вантажний    2800 технічний
        Тячівський р-н,  мікроавтобус      паспорт N АТ
        с. Буштино,    "Фольксваген",     954502
        вул. Борканюка,  тип 281-363,
        139.        кузов N WV2ZZZ-
        Християнська    21ZNH019500
        благодійна місія
        "Світло на Сході"
31. Швейцарія Закарпатська обл., велосипеди,   12120 перелік
        Тячівський р-н,  дитячі коляски,    вантажу в
        с. Буштино,    постільні       листі
        вул. Борканюка,  приналежності,     організації
        139.        одяг, взуття      "Світло на
        Християнська    б/в, інвалідська    Сході",
        благодійна місія коляска        м. Ремісмюле,
        "Світло на Сході"             Німеччина
                             б/н від
                             03.07.97
32. Швейцарія Закарпатська обл., продукти     16803 перелік
 К       Тячівський р-н,  харчування,      вантажу в
        с. Буштино,    сироп від кашлю,    листі
        вул. Борканюка,  велосипеди,      організації
        139.        меблі, кухонне     "Світло на
        Християнська    обладнання,      Сході",
        благодійна місія постільна       м. Ремісмюле,
        "Світло на Сході" білизна, одяг,     Німеччина
                 взуття         б/н від
                             06.07.97
33. Білорусь  Київ, вул.     релігійна    16491 CMR N 010128
        Мельникова, 32.  література       від 16.07.97
        Всеукраїнський
        культурно-
        просвітницький
        центр "Нове життя"
34. Франція  Одеса,       медичні ліжка,  2250 п/в N 18-
        вул. Ніжинська,77. сік, продукти     7/128
        Всеукраїнський   харчування,
        союз ЄХБ.     дитяче ліжко з
        Громадська     матрацем, одяг,
        організація    взутя б/в,
        "Християнський   пральна машина,
        госпиталь"     холодильник,
                 християнська
                 література,
                 медикаменти
35. Корея   Київ, Михайлівська комп'ютерне      фактура
        площа. МЗС України обладнання,      N 97010092
                 телефонне       від 28.05.97
                 обладнання,
                 факсові апарати
                 - 63 коплекти та
                 31 од. на суму
                 86869 доларів
                 США
36. Польща   Львівська обл.,  будівельні    650 п/в N
        Жидачівський р-н, матеріали       1635/97Ш від
        м. Жидачів, вул.             23.04.97
        І. Франка, 4.
        Римо-Католицька
        парафія "Успіння
        Діви Марії"
37. Польща   Львівська обл.,  одяг, продукти  2669 п/в N
        Жидачівський р-н, харчування,      3777/97Ш від
        м. Жидачів, вул.  засоби гігієни     18.07.97
        І. Франка, 4.
        Римо-Католицька
        парафія "Успіння
        Діви Марії"
38. Німеччина Одеська обл.,   продукти     14000 CMR N 018374
        Кілійський р-н, с. харчування, одяг    від 10.07.97
        Шевченкове, вул.  б/в
        Тираспольська, 1.
        Братство
        незалежних церков
        та місій України.
        Південна
        християнська місія
        милосердя та
        благодійності
        "Життя"
39. США    Львів-Винники,   медикаменти,   4000 список в
        вул. Івасюка, 31, медичне        листі
        Обласний госпіталь обладнання,      організації
        інвалідів війни та медичні меблі,     "Допомога
        репресованих    комп'ютер       дітям
                             Чорнобиля",
                             США
40. Німеччина Закарпатська обл., постільна    16239 перелік
        с.м.т. Міжгір'я,  білизна та речі,    вантажу у
        вул. Шевченка, 97. одяг, взуття,     листі Місії
        Міжгірська районна медичні меблі,     допомоги
        державна      матраци, милиці,    Україні у
        адміністрація   медичні        Пфедельбаху,
                 матеріали,       Німеччина
                 медичне        від 15.07.97
                 обладнання,
                 дитячі коляски,
                 велосипеди,
                 швейні машинки,
                 шкільне
                 приладдя,
                 строгальний
                 верстат,
                 інструмент,
                 гармошка,
41. США    Львів,       медикаменти,   7460 перелік
        пр. Шевченка, 7.  пляшечки для      вантажу у
        Рада об'єднання  дитячого        листі Україн-
        профспілок     харчування,      ської
        львівщини     мило, лікарняна    католицької
                 білизна;        допомогової
                 контейнер N      організації,
                 ICSU477822       США
42. Словаччи- Закарпатська обл., одяг б/в, взутя 6494 накладна
  на     м. Ужгород, вул.  б/в          N 25/97 від
        Закарпатська, 18.             07.07.97
        Управління
        мукачівської гре-
        ко-католицької
        єпархії
43. Німеччина Черкаси,      медичне    12373,5 перелік
 К       бул. Шевченка,   обладнання та     вантажу в
        185, к. 233,    матеріали,       листі
        Черкаська обласна взуття, одяг,     Німецького
        організація "Діти медикаменти,      Червоного
        Чорнобиля"     папір, медичні     Хреста від
                 меблі, постільна    16.06.97, N
                 білизна, штори,    06022/6181-
                 тканини,        17
                 іграшки,        (повторно;
                 подарункові      дозвіл на
                 пакети         частину
                             вантажу від
                             17.07.97)
44. Чехія   Закарпатська обл., медикаменти;      акт передачі
        м. Мукачево, вул. 1162 упаковок на    на
        І. Франка, 39,   суму 200 чеських    відповідальне
        Обласна дитяча   крон          зберігання
        клінічна лікарня             від 12.07.97
45. Швеція   Київ, вул.     запасні частини  3  а/н N 020-
        Мельникова, 53.  для          6089 4820
        Науковий центр   хроматографічної
        радіаційної    системи "FPLC"
        медицини АМН
        України
46. Канада   Київ, вул.     спортивна     36  а/н N 0744
        Січневого     уніформа        5857066, п/в
        повстання, 11-а.             N 11542Г
        Федерація хокею
        України
47. Румунія  Кіровоградська   одяг, взуття,  6607 акт
        обл., м.      продукти        дарування
        Олександрія, вул. харчування       від 15.07.97
        Миру, 40-19.
        Християнська місія
        "Добра вість і
        милосердя"
48. Італія   Львів, вул.    медикаменти,   992 акт про
        Озаркевича, 4.   медичні        передачу на
        Шпиталь ім.    матеріали       відповідальне
        Митрополита Андрея            зберігання
        Шептицького                N 232 від
                             27.09.96,
                             п/в NN
                             17937, 17936
49. Італія   Львів, вул.    медикаменти,   2000 п/в NN 20Т2,
        Озаркевича, 4.   дитяче         19Т2 від
        Шпиталь ім.    харчування       05.01.97
        Митрополита Андрея
        Шептицького
50. Туреччина АР Крим,      одяг; 10 кор. на    дарчий лист
        м. Сімферополь,  суму 120 доларів    Стамбульсь-
        вул. Жидкова,   США          кого
        40/117.                  відділення
        Громадське                Товариства
        об'єднання Фонд              культури та
        "Крим"                  взаємо-
                             допомоги
                             кримських
                             татар,
                             Туреччина
                             від
                             16.07.97,
                             N 97/15-44
51. Угорщина  Закарпатська обл., шкільне        дарчий лист
        м. Берегово.    приладдя, 87 од.    Регіонально-
        Берегівська    на суму 3323091    го центру
        угорська гімназія форинтів        освіти, м.
                             Бакталорант-
                             газа, Румунія
                             від 12.07.97
52. Данія   Київ, вул.     полівітаміни -  1056 а/н N 566-
        Пушкінська, 30.  39 ящ.         10121963
        Національний
        комітет Товариства
        Червоного Хреста
        України
53. США    Львів, вул.    поліграф     16,2 п/в N 13-
        Городецька, 26.  "Axciton        2031/97 від
        Львівський     Computerized"     23.04.97
        інститут
        внутрішніх справ
        при Національній
        Академії
        внутрішніх справ
54. Швеція   Рівне, вул.    продукти     10647 CMR б/н від
        Березовського, 5. харчування,      30.06.97
        Рівненська місія  меблі,
        милосердя та    інвалідні
        доброчинності   коляски, книги,
        "Світанкова Зоря" медичні ліжка,
                 будівельні
                 матеріали, одяг,
                 крани
55. Німеччина Київська обл., м. одяг б/в,    1000 п/в N 6909
        Біла Церква, вул. продукти        К/7
        50-річчя Перемоги, харчування,
        125. Міжнародний  медичні
        фонд "Відродження метеріали,
        Чорнобилю"     холодильник,
                 матраци
 
56. Норвегія  Київ, вул.     продукти     7100 проформа-
        Туполева, 5-а.   харчування, одяг    інвойс б/н
        Союз Вільних    б/в, медичне      27/6-97, CMR
        Церков ХЄВ України обладнання,      б/н від
                 література       04.07.97
57. Швеція   Київ, вул.     продукти     1500 п/в N 7142
        Туполева, 5-а.   харчування, одяг    К/7 від
        Союз Вільних    б/в, взуття б/в,    26.07.97
        Церков ХЄВ України медичне
                 обладнання
58. Німеччина Житомирська обл., одяг б/в,    15250 вантажна
        м. Коростень, вул. ковдри, штори     накладна
        Свердлова, 63-а,  б/в, дитячі      N 822464
        Церква ХВЄ П'яти- коляски б/в,
        десятників     постільні речі
                 б/в
59. Німеччина Житомирська обл., вантажний    15100
        м. Коростень, вул. автомобіль
        Свердлова, 63-а,  "DAF", шассі
        Церква ХВЄ П'яти- N XLRTE47WSOE
        десятників     333448, 1989 р.
                 випуску;
                 причеп, шассі
                 N 081088, 1988 р.
                 випуску
60. Швеція   Київ, Харківське  спектрофотометр  200 а/н N 020-
        шоссе, 121.    та обладнання до    6783 7091,
        Український    нього на суму 80    специфікація
        науково-практичний доларів США      N UKR-06/97
        центр ендокринної             від 26.05.97
        хірургії,
        трансплантації
        ендокринних
        органів і тканин
 
61. Франція  Волинська обл., м. одяг б/в     10000 лист
 К       Луцьк, вул.                Асоціації
        В. Стуса, 3.               Слов'янських
        Місійна книжкова             Євангелістів.
        фабрика                  Франція
        "Християнське               б/н від
        життя"                  10.07.97
62. Німеччина Волинська обл.,  одяг б/в, взуття 2500 CMR б/н від
        Ківерцівський р-н, б/в, медичне      04.07.97
        с.м.т. Олика, вул. обладнання
        1-го Травня, 23.
        Церква ХВЄ
63. Німеччина Волинська обл., м. одяг, взуття,  7000 п/в N
        Луцьк, вул.    медичне        6839К/7 від
        Караїмська, 16.  обладнання,      19.07.97
        Волинське     інвалідні
        об'єднання церков коляски,
        ЄХБ України    інвалідний
                 інвентар
64. Норвегія  Львівська обл., м. медичні     7575 проформа
        Дрогобич, вул.   матеріали,       інвойс N
        Тарнавського,   одяг б/в,       4551 від
        29/3. Фонд     медичні ліжка,     01.07.97
        "Реабілітація   матраци,
        інвалідів"     сантехніка
                 взуття, медичне
                 обладнання,
                 інвалідні
                 коляски,
                 інвалідний
                 інвентар
65. Німеччина Одеська обл.,   одяг б/в, взуття    перелік
        м. Білгород-    б/в, засоби      вантажу від
        Дністровський,   гігієни;        20.07.97
        пров. Мирний, 2.  1280 пакетів
        Білгород-
        Дністровська
        церква ЄХБ
66. Швеція   Тернопіль, вул.  одяг, взуття,  13108 акт прийому
 К       Квітова, 19.    медичне        від 21.07.97
        Церква ХВЄ     обладнання,
                 медичні
                 матеріали,
                 імедичні меблі,
                 інвалідні
                 коляски,
                 інвалідний
                 інвентар,
                 іграшки,
                 унітази,
                 холодильники,
                 швейні машинки,
                 цукерки
67. Польща   Одеса, вул. Мала  ковдри, взуття, 9785 перелік в
 К       Арнаутська, 46-а. одяг б/в,       листі
        Всеукраїнська   білизна, медичні    Лодзинського
        асоціація євреїв - матеріали,       товариства
        колишніх в'язнів  інвалідні       допомоги
        гетто та      коляски,        колишнім
        концтаборів    інвалідний       в'язням,
                 інвентар,       Польща б/н
                 окуляри        від 18.07.97
68. Велико-  Київська обл., м. одяг, взуття,  1103 CMR N 56633
 К британія  Ірпінь, вул.    іграшки, сумки     (за умови,
        Пролетарська, 64.             що вантаж не
        Середня школа N 12            є адресними
                             посилками)
69. Польща   Київ, вул.     продукти     18000 інвойс б/н
        А. Бубнова, 8/6.  харчування       від 14.07.97
        Фонд Святого
        Володимира -
        Хрестителя Русі
70. Білорусь  Житомир, а/с 10.  релігійна       лист-
        Церква "Заповіту  література -      підтвердження
        Ісуса Христа" ХВЄ 7920 екз.,       корпорації
                 вартістю 2647     "PICORP",
                 дол. США        США від
                             12.07.97
71. Німеччина Київ,       мікроавтобус      лист
        вул. Кудрявська,  "Фольксваген",     підтвердження
        26/28.       кузов
        Міністерство    N WVWZZZ70ZSH091    Баварського
        соціального    985, 1995 р.      міністерства
        захисту населення випуску        праці N 06/2-
        України                  10/56 від
                             02.07.97
72. Велико-  Київ, а/с 807/5.  одяг б/в, взуття 8500 пакувальний
  британія  Громада Помісної  б/в, іграшки,     лист від
        Церкви ХВЄ     продукти        21.07.97
        "Християнський   харчування,
        Центр Слово Життя" дитячі коляски,
                 іграшки, медичні
                 матеріали,
                 засоби гігієни,
                 медикаменти,
                 меблі
73. Білорусь  Київ, вул.     релігійна     423 CMR N 13029
        Березнева, 28.   література - 276    від 16.07.97
        Біблійна Ліга   екз.
        України
74. Німеччина Київ, вул. М.   одяг, взуття,  20000 лист від
 К       Грушевського, 5-а. медикаменти,      організації
        Київське міське  медичне        "Християнська
        відділення Фонду  обладнання,      солідарність
        Миру        медичні        Гермерінг",
                 матеріали,       Німеччина
                 меблі,         від 17.07.97
                 інвалідні
                 коляски
75. Угорщина  Закарпатська обл., одяг б/в, взуття 9000 дарчий лист
        Виноградівський  б/в          фонду
        р-н, с. Шаланки.             "Едьмашерт",
        Загальноосвітня              Угоршина від
        школа 1-3 ступенів            23.06.97
76. Німеччина Івано-Франківськ, медичне        перелік
        вул. Пашницького, обладнання,      вантажу в
        40,        медичні        листі
        Обласний комітет  матеріали,       Німецького
        Товариства     меблі, одяг,      Червоного
        Червоного Хреста  білизна        Хреста,
                             м. Дахау б/н
                             від 15.07.97
77. Німеччина Київ, вул.     медичне        лист
        Ломоносова, 33/43. обладнання,      організації
        Український НДІ  побутове        "Пласт",
        онкології та    обладнання,      Німеччина
        радіології     меблі,         б/н від
                 медикаменти;      16.07.97
                 50 од.
78. Німеччина Львів, вул.    медикаменти
        Зелевського, 5.  вартістю 4000
        Львівська обласна нім. марок
        лікарня
 
79. Німеччина Черкаська обл., м. одяг б/в, взуття 6000 п/в N
        Канів, вул.    б/в, миючи       6898К/7 від
        Леніна, 106.    засоби,        20.07.97
        Канівський міський інвалідні
        комітет Товариства коляски, медичне
        Червоного Хреста  обладнання,
                 іграшки,
                 окуляри, медичні
                 матеріали та
                 меблі
80. Німеччина Канів, вул.    одяг, іграшки,  13700 п/в N
        Леніна, 106.    постільна       6417К/7 від
        Канівський міський білизна,        09.07.97
        комітет Товариства рушники, штори,
        Червоного Хреста  чохли,
                 скатертини,
                 миючі засоби,
                 інвалідні
                 коляски, взуття,
                 медичні
                 матеріали,
                 медичні меблі,
                 матраци, милиці,
                 коляски дитячі,
                 окуляри
81. Німеччина Київ, вул.     одяг, взуття,  3880 п/в N
        Лук'янівська, 9-б. продукти        6136К/7 від
        Адвентистське   харчування,      01.07.97
        агентство допомоги медичне
        та розвитку в   обладнання
        Україні
82. США    Черкаси.      медичне     6000 перелік
        Черкаський     обладнання,      вантажу від
        пансіонат     медичні        реабілітацій-
        ветеранів війни та матеріали, одяг,    ного центру
        праці       постільні речі,    м. Санта-
                 література,      Роза, США
                 засоби догляду
                 за хворими,
                 медикаменти
83. Німеччина Закарпатська    медичне      650 п/в N 1556
        обл.,       обладнання,      У1
        м. Мукачево, вул  медичні
        Космонавтів. В/ч  матеріали,
        А3432       медикаменти,
                 одяг б/в, взуття
                 б/в, постільна
                 білизна
84. США    Львів, вул.    медикаменти   91,5 а/н NN
        Кульпарківська,              9135945862,
        95.                    9135945873,
        Обласна                  9135945884,
        психіатрична               9135945976
        лікарня ім. акад.
        Протопопова
85. Німеччина Донецька обл.,   одяг б/в, взуття 900 п/в
        м. Горлівка, вул. б/в          N 127/5245К/
        Белинського, 152.             7 від
        Громадська                12.06.97
        організація
        "Агентство
        Християнського
        Віщування"
86. США    Київ, вул.     наукове      46  ВМД N
        Хрещатик, 5    обладнання;      60400/5
        Міністерство    12 місць        126659 від
        лісового                 09.08.95
        господарства
        України
87. Швеція   Київ, вул. Шота  комп'ютерне    140 інвойси N 34
        Руставелі, 3.   обладнання,      від
        Міністерство    принтери,       04.07.97,
        статистики України сканери вартістю    N 29 від
                 10444 доларів     06.06.97
                 США          (повторно,
                             дозвіл
                             Комісії від
                             17.07.97 на
                             частину
                             вантажу)
88. Швейцарія Київ, вул.     персональні    157 а/н N 105-
        Грушевського, 7.  комп'ютери б/в -    52760584
        Державне підприєм- 5 шт.         (повторно,
        ство "Укрвакцина"             дозвіл
                             Комісії від
                             17.07.97 для
                             МОЗ)
89. Росія   Київ, вул.     вантажний    6000 ВМД N
        Пушкінська, 30.  автомобіль       18600/18077/
        Національний    "Mersedes Truk",    000048
        комітет Товариства шасі N WDB
        Червоного Хреста  6512121К083552,
        України      двигун N
                 36594310352625
90. США    Львів, вул.    методична     171 а/н N 761-
        Дж. Вашингтона, 6. література       5032-4901
        Перинатальний               (повторно)
        центр
91. США    Львів, вул.    медичні        п/в N 520/А-
        Дж. Вашингтона, 6. матеріали,       97
        Перинатальний   предмети догляду    (повторно)
        центр       за матір'ю та
                 дитиною 4 місця
92. Німеччина Одеська обл.    медикаменти на     лист
        Кучурганський   суму 94800       Німецькоїї
        лепрозорій     бельг. фр.       асоціації
                             допомоги
                             лепрозно
                             хворим від
                             11.07.97
93. Німеччина Волинська обл.,  християнська   19000 CMR N NL
        м. Луцьк.     література (Нові    413637 від
        Місія "Гедеон"   Заповіти);       17.01.97
                 187200 прим.
94. Німеччина Львівська обл.,  медичні меблі,     накладна від
        м. Трускавець,   матраци, ковдри,    15.06.97,
        вул. Бориславська, білизна,        п/в
        2.         постільна       N 005621;
        Трускавецька    білизна, одяг     (повторно;
        міська Рада,    б/в, інвалідні     дозвіл
        виконавчий комітет коляски, дитячі    Комісії від
                 велосипеди та     19.06.97 на
                 велосипеди,      частину
                 друкарські       вантажу)
                 машинки,
                 іграшки,
                 памперси,
                 медикаменти,
                 медичні
                 матеріали,
                 медичне
                 обладнання,
                 фарба
                     "Затверджую"
                 Перший заступник голови урядової
                 Комісії
                 Б.Ф.Омецинський
                      Додаток 2
                 до протоколу    позачергового
                 засідання  Комісії  з  питань
                 координації      приймання,
                 транспортування,  охорони  та
                 розподілу гуманітарної допомоги,
                 що  надходить  із  зарубіжних
                 країн, при Кабінеті Міністрів
                 України від 31 липня 1997 р.
   Перелік вантажів, які не визнані гуманітарною допомогою
 
--------------------------------------------------------------------
N |Країна  | Отримувач   |Склад вантажу  |Вага |Супровідні
п/п|- від-  |  вантажу    |        |(кг) |документи
  |прав-   |         |        |   |
  |ник    |         |        |   |
--------------------------------------------------------------------
1. Великобри- Київ, бул.    (інформація   4800 CMR N
  танія   Л. Українки, 29, відсутня)       7208/97,
        кв. 16. СП "Золо-            7234/97
        ті колеса Інт."
2. Німеччина Суми,       мікроавтобус   2600 експертне
        пр. Космонавтів, "Форд-Транзит",    заключення
        23, кв. 222.   кузов N        N С-1466 від
        Благодійна    WFOKXXGBVKMS 73-    18.07.97,
        громадська    183; 1989 р.      дарчий лист
        організація "Фонд Випуску        від 10.07.97
        Галини Замицької"            (підакцизний
                            товар)
3. Німеччина Київська обл.,  автомашина    760  п/в N
        с. Софіївська   "Renault 5 TL",    2922/Ш96 від
        Борщагівка, вул. кузов N        03.09.96
        Микольсько-    VF1C401500669421    (підакцизний
        Борщагівська, 31.            товар)
        Монастир Сестер
        Кармелітанок
        Босих
   Ідентичність протоколу  засідання Комісії від 31.07.1997 р.
N 28/ГД-5975 та його електронної копії підтверджую.
 
 Перший заступник голови Комісії          Б.Ф.Омецинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка