Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни до деяких нормативних актів НБУ


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
               Л И С Т
 
 N 13-111/2509-9813 від 30.12.98
   м.Київ
 
 vd981230 vn13-111/2509-9813
                 Кримському республіканському,
                 обласним та по м.Києву
                 управлінням Національного
                 банку України, ОПЕРУ,
                 Головному операційному
                 управлінню НБУ,
                 Асоціації українських банків,
                 комерційним банкам,
                 Державній податковій
                 адміністрації України,
                 Державній митній службі України,
                 Міністерству фінансів України
 
      Про зміни до деяких нормативних актів НБУ
 
   Прийміть до керівництва  в  роботі  постанову  Правління
Національного банку України від 04.12.98 N 507 ( z0813-98 ),
зареєстровану в Міністерстві  юстиції  України  23.12.98  за
N 813/3253, згідно з якою:
   1. Внесені такі зміни і доповнення до Положення про відкриття
та  функціонування  в  уповноважених банках України рахунків
банків-кореспондентів  в  іноземній  валюті  та  в  гривнях,
затвердженого постановою Правління від 26.03.98 N 118 ( z0231-98 )
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за
N 231/2671:
   1.1. По усьому тексту слова "комерційні банки" змінюються на
слова "уповноважені банки".
   1.2. Підпункт 4.2 доповнюється абзацами такого змісту: "Для
здійснення контролю за експортно-імпортними операціями кошти в
гривнях, що надійшли на адресу резидента, підлягають попередньому
зарахуванню уповноваженим банком на розподільчий рахунок.
   Якщо клієнт не надав до уповноваженого банку документи,
потрібні останньому для з'ясування стану розрахунків за цими
операціями, внаслідок чого банк не може виконати свою контрольну
функцію, то уповноважений банк зараховує кошти в 3-денний строк на
поточний рахунок резидента, а до 5 числа наступного місяця в
довільній письмовій формі повідомляє про цей випадок податковий
орган за місцем реєстрації клієнта".
   1.3. Підпункт  4.6 пункту 4 доповнюється абзацом такого
змісту:
   "У разі потреби здійснення операцій, які не входять до
переліку, визначеного у підпунктах 4.3 та 4.4, Національний банк
України приймає окреме рішення за кожним таким випадком".
   2. Внесені доповнення до Інструкції про порядок здійснення
розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями
на умовах відстрочки платежів чи поставок, затвердженої наказом
Національного банку України від 14.06.94 N 85 ( v0085500-94 )
із змінами і доповненнями:
   2.1. Абзац четвертий пункту 3 доповнюється після слів "в
іншій валюті" словами "першої групи Класифікатора іноземних валют
( v0521500-98 ) Національного банку України чи в гривнях".
   Пункт 2 цієї постанови набуває чинності через десять днів
після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України,
тобто з 03.01.99 р., а пункт 1 набуває чинності з 01.03.99.
   При цьому втрачає чинність пункт 3 листа НБУ від 14.09.98
N 13-111/1588 ( v1588500-98 ).
   3. Для зручності в роботі надсилаємо повний текст Положення
про відкриття та функціонування в уповноважених банках України
рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях
( z0231-98 ) (із змінами та доповненнями).
   4. Звертаємо увагу на виконання вимог  пункту  1  цієї
постанови, а саме:
   4.1. розрахунки в гривнях за експортно-імпортними операціями
резидентів України мають здійснюватися лише через уповноважені
банки, за умови наявності або відкриття поточних рахунків у гривні
(основного чи додаткового);
   4.2. експортно-імпортні договори (контракти), де у платіжних
реквізитах українського контрагента вказано N рахунку та назва
комерційного банку, в якому резидент України має поточний рахунок
в гривнях, повинні бути переоформлені з врахуванням вимог пункту 1
цієї постанови, а саме: в платіжних реквізитах необхідно вказати N
рахунку та назву уповноваженого банку, в якому резидент України
відкрив поточний рахунок в гривнях;
   4.3. у  разі  надходження  коштів  в  гривнях  за
експортно-імпортними операціями резидентів на кореспондентський
рахунок комерційного банку, який не має ліцензії Національного
банку України на здійснення валютних операцій, ці кошти не повинні
зараховуватися  на  власний рахунок резидента, а мають бути
повернені нерезиденту-відправнику коштів  протягом  наступного
банківського  дня  після  дня  надходження  цих  коштів  на
кореспондентський рахунок комерційного банку;
   4.4. уповноважені банки здійснюють зарахування коштів на
розподільчий рахунок в гривні та контроль за експортно-імпортними
операціями в гривні таким чином, як і за експортно-імпортними
операціями в іноземній валюті.
   5. Терміново довести зміст цього листа до комерційних банків,
а останнім - до своїх клієнтів.
 
 Перший заступник
 Голови Правління                   В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка