Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС, на об"єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні громадян


 
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 659 від 02.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 березня 1999 р.
 vd980902 vn659            за N 132/3425
 
     Про затвердження Інструкції про створення єдиної
     автоматизованої  системи  номерного  обліку
     вогнепальної  (стрілецької)   зброї,   яка
     зберігається  й  використовується в МВС, на
     об'єктах дозвільної системи та перебуває  в
         особистому користуванні громадян
 
   На виконання вимог цільової Програми боротьби з незаконним
обігом  вогнепальної  зброї, вибухових речовин, радіоактивних
матеріалів, затвердженої Координаційним комітетом по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю при Президентові України
3 квітня 1997 р., з метою централізованого обліку табельної,
відомчої, мисливської і спортивної вогнепальної зброї та сприяння
її розшуку в разі втрати чи викрадення, а також розкриттю
злочинів, скоєних з її застосуванням, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про створення єдиної автоматизованої
системи номерного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка
зберігається й використовується в МВС, на об'єктах дозвільної
системи та перебуває в особистому користуванні громадян, що
додається.
   2. Начальникам головних управлінь, самостійних управлінь і
відділів МВС України, Державного департаменту України з питань
виконання покарань (далі - ДДВП), Головних управлінь МВС України в
Криму, м.Києві та Київській області, Управлінь МВС України в
областях, м.Севастополі та на транспорті - забезпечити вивчення та
неухильне виконання вимог зазначеної інструкції.
   3. Начальникам  ДДВП,  ГУМВС  України в Криму, м.Києві,
Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі та на
транспорті:
   3.1. Забезпечити  виділення  відповідних  приміщень  для
автоматизованих систем номерного обліку вогнепальної зброї.
   3.2. Обладнати відповідні приміщення належними технічними
засобами.
   3.3. Забезпечити взаємодію з власниками зброї (фізичними та
юридичними особами) з питань щодо створення систем номерних
обліків вогнепальної зброї.
   3.4. Відповідальність  за  ведення  обліків  покласти на
заступників начальників ГУМВС, УМВС по господарській частині та
заступників начальників міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС
України.
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників
міністра:  Штанька О.Ф., Терещука О.В., Чернишова В.С., ЕКУ
(Красюка І.П.), ГУВ та МТЗ (Кучера А.П.), ГУАСМ (Білоконя М.В.),
ГОСПУ (Подзігуна В.А.), ФЕУ (Романова В.М.), ГУВВ (Поважнюка
В.Г.), ГУДСО (Шаповала В.І.), ДДВП (Штанька І.В.).
 
 Міністр
 генерал внутрішньої служби України          Ю.Кравченко
                          Затверджено
                         Наказ МВС України
                         02.09.98 N 659
              Інструкція
   про створення єдиної автоматизованої системи номерного
   обліку  вогнепальної  (стрілецької)  зброї,  яка
   зберігається й використовується в МВС, на об'єктах
   дозвільної  системи  та  перебуває  в  особистому
           користуванні громадян
   Ця Інструкція розроблена відповідно до цільової Програми
боротьби  з  незаконним обігом вогнепальної зброї, вибухових
речовин, радіоактивних матеріалів, затвердженої Координаційним
комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові України 3 квітня 1997 р., з метою створення системи
централізованого номерного обліку табельної, відомчої, мисливської
і спортивної вогнепальної зброї за експериментально відстріляними
з неї кулями й гільзами та сприяння її розшуку в разі втрати чи
викрадення,  а  також  розкриттю  злочинів,  скоєних  з  її
застосуванням. Інструкція складається з двох розділів: розділ 1 -
стосується нарізної вогнепальної зброї, розділ 2 - стосується
гладкоствольної вогнепальної зброї.
             Розділ перший
          Нарізна вогнепальна зброя
           1. Загальні положення
 
   Відповідно до вимог цієї Інструкції відстрілу та номерному
обліку за кулями й гільзами підлягає така вогнепальна нарізна
зброя (далі - зброя), яка:
   1) перебуває  на  озброєнні  органів  внутрішніх  справ,
військових частин внутрішніх військ (далі - УВВ), Державної служби
охорони (далі - ДСО), Державного департаменту України з питань
виконання покарань (далі - ДДВП), закладів освіти та інших
підрозділів системи МВС України (за винятком зброї, яка перебуває
на тривалому зберіганні), - один раз на 5 років;
   2) перебуває на об'єктах дозвільної системи МВС України та в
особистому користуванні громадян, - один раз на 5 років;
   3) виготовляється на підприємствах України, - перед  її
реалізацією;
   4) ввозиться з-за кордону та призначена для реалізації на
території України, - перед її реалізацією;
   5) підлягала переробці або ремонту зі зміною слідотвірних
деталей.
       2. Відшкодування коштів за проведення
          відстрілу вогнепальної зброї
   2.1.  Відстріл  табельної зброї, вказаної в п.1.1 цієї
Інструкції, здійснюється безкоштовно.
   2.2. Відстріл зброї, що зберігається та використовується на
об'єктах дозвільної системи, здійснюється за кошти підприємств,
які її використовують.
   2.3. Відстріл зброї, що перебуває в особистому користуванні
громадян, проводиться за рахунок її власників.
    3. Порядок контрольного відстрілу вогнепальної зброї
   3.1. Відстріл нарізної вогнепальної зброї, вказаної в п.1.1
цієї Інструкції, здійснюється на місцях розташування підрозділів,
у відповідності з розробленими планами.
   3.2. Відстріл  зброї  на  заводах-виробниках  проводиться
співробітниками підприємств.
   3.3. Відстріл зброї, що перебуває на об'єктах дозвільної
системи, в окремих посадових осіб та в особистому користуванні
громадян, здійснюється підрозділами Державних науково-дослідних
експертно-криміналістичних центрів (далі -  ДНДЕКЦ)  Головних
управлінь МВС (далі - ГУМВС), Управлінь МВС (далі - УМВС) України
в областях та на залізницях.
   3.4. Контрольні відстріли зброї проводяться комісійно. Склад
комісії визначається керівниками підрозділів органів внутрішніх
справ України, військових частин внутрішніх військ, закладів
освіти, підприємств.
   3.5. Експериментальний  відстріл  оформлюється  протоколом
відповідно до Протоколу контрольного відстрілу зброї (додаток 1),
у трьох примірниках, з яких:
   - один надається підприємству або власнику зброї;
   - другий  разом  з  відстріляними  кулями  та  гільзами
зберігається у відповідних підрозділах органів внутрішніх справ
України,  військових  частинах, закладах освіти, а також на
підприємствах - до реалізації зброї;
   - третій  -  надається  в  дозвільну систему Управління
адміністративної служби міліції  ГУМВС  (УМВС)  України  для
прилучення до облікової справи підприємства або власника зброї.
    4. Правила контрольного відстрілу вогнепальної зброї
   4.1. Відстріл  нарізної вогнепальної зброї проводиться у
спеціально обладнаних місцях - у кулевловлювачі, які дають змогу
отримати  якісні  експериментальні зразки куль та гільз (за
рекомендаціями місцевих експертних підрозділів).
   4.2. Зброя, яку відстрілюють, має бути протерта від мастила,
особливо поверхні слідотвірних деталей.
   4.3. Під час відстрілу слід створити умови, які повністю
виключають можливість випадкової або навмисної заміни зразків куль
та гільз.
   4.4. Після відстрілу кожної одиниці зброї потрібно отримати:
   - не менше ніж по три експериментальні кулі та гільзи з
кожного ствола (у тому числі й зі змінних стволів);
   - при відстрілі револьверів - щонайменше по 2 контрольних
відстріли (2 кулі та 2 гільзи) із кожної камори барабана (перший
відстріл проводиться обов'язково набоями з оболонковими кулями,
додатково - набоями зі свинцевими кулями);
   - експериментальний відстріл автоматів та ручних кулеметів
слід здійснювати у двох режимах вогню: в автоматичному  та
неавтоматичному - по три кулі та три гільзи для кожного виду
вогню.
   4.5. Експериментальні кулі та гільзи після відстрілу кожного
зразка зброї пакуються окремо (слід уникати контакту їх між собою)
у поліетиленові пакети, всередину яких вміщують бирки. На бирках
слід указати: підрозділ ОВС, вид, модель, серію, номер та рік
виготовлення зброї, власника зброї, дату відстрілу та  його
виконавця.
   5. Порядок надходження вогнепальної зброї для проведення
          експериментальних відстрілів
   5.1. Надходження для відстрілу табельної зброї організовують
працівники служби озброєння господарчих управлінь та відділів
(далі  -  ГОСПУ  (ГОСПВ)  територіальних підрозділів органів
внутрішніх справ України.
   5.2. Надходження для відстрілу зброї, що зберігається на
об'єктах  дозвільної  системи,  в окремих посадових осіб та
індивідуальних власників, організовують працівники територіальних
підрозділів дозвільної системи органів внутрішніх справ України.
   5.3. Перед  проведенням  відстрілів  зброї  підрозділи,
відповідальні за надходження зброї, узгоджують з НДЕКЦ ГУМВС
(УМВС) України відповідні графіки проведення.
   5.4. Для відстрілу зброя надається згідно з описом, який
оформлюється відповідно до  Опису  зброї,  яка  надана  для
контрольного відстрілу (додаток 2).
   6. Облік та зберігання отриманих зразків куль і гільз
   6.1. Кулі  та  гільзи, одержані після експериментального
відстрілу зброї, яка перебуває на обліку в підрозділах дозвільної
системи, в окремих посадових осіб та в особистому користуванні
громадян, зберігаються централізовано в спеціально виділених для
цього  приміщеннях  ГУМВС  (УМВС) України в областях та на
транспорті.
   6.2. Кулі  та  гільзи, одержані після експериментального
відстрілу бойової зброї підрозділів, закладів освіти МВС України
та військових частин внутрішніх військ, зберігаються на складах
озброєння ГОСПУ (ГОСПВ) ГУМВС (УМВС) України та військових частин
внутрішніх військ.
   6.3. Кулі та гільзи, одержані  після  експериментального
відстрілу бойової зброї підрозділів ГУВВ, ДДВП та тієї, що
виготовлена підприємствами - до її реалізації, зберігаються на
складах озброєння підрозділів та підприємств.
   6.4. Облік і зберігання експериментальних куль і  гільз
здійснюється згідно з правилами обліку й зберігання боєприпасів в
упакованому та опечатаному вигляді.
   6.5. Через кожні 5 років проводиться повторний відстріл зброї
із заміною колекційних зразків. Кулі й гільзи, які підлягають
заміні повторно відстріляними кулями й гільзами з тих самих
зразків зброї, підлягають знищенню за правилами, встановленими для
знищення боєприпасів.
  7. Порядок надходження експериментально відстріляних куль
    та гільз до Центральної кулегільзотеки МВС України
   7.1. У разі викрадення або втрати зброї зразки куль та гільз,
стріляних з неї:
   а) вилучаються працівниками дізнання, слідства або дозвільної
системи зі складів підрозділів, де вони зберігаються;
   б) приєднуються до кримінальної або облікової справи як
речові докази;
   в) надсилаються до Центральної кулегільзотеки МВС України для
перевірки та вміщення до колекції в триденний термін.
   7.2. Результати перевірок експериментальних куль і гільз за
масивами  Центральної  кулегільзотеки  ДНДЕКЦ  МВС  України
оформлюються довідками встановленого зразка  та  надсилаються
ініціаторам.
 
 8. Порядок вилучення експериментально відстріляних куль та гільз
     із Центральної кулегільзотеки ДНДЕКЦ МВС України
   З колекції Центральної кулегільзотеки експериментальні зразки
можуть бути вилучені:
   8.1. Тимчасово, на вимогу суду або слідчого, з обов'язковим
поверненням їх до колекції.
   8.2. Повністю, з обов'язковим поверненням ініціаторові:
   - у разі знайдення або вилучення вогнепальної зброї, з якої
вони були відстріляні;
   - після завершення п'ятирічного терміну з часу викрадення або
втрати зброї.
             Розділ другий
         Гладкоствольна вогнепальна зброя
           1. Загальні положення
   1.1. Розділ другий Інструкції визначає порядок взаємодії
служб і відомств з метою якнайповнішого використання можливостей
балістичних досліджень у розкритті та розслідуванні злочинів,
скоєних із застосуванням гладкоствольної вогнепальної зброї.
   1.2. Облік  гільз  із  слідами  гладкоствольної зброї є
криміналістичним обліком пошукового призначення, який створено в
ДНДЕКЦ МВС України для:
   1.2.1. Установлення  фактів  використання  певного зразка
викраденої або втраченої гладкоствольної зброї  при  скоєнні
злочинів.
   1.2.2. Виявлення гладкоствольної вогнепальної  зброї,  що
використовувалась при скоєнні злочинів, серед вилученої в осіб,
які згідно з кримінально-процесуальним законодавством України
звинувачуються  або  підозрюються  в  скоєнні  злочинів  із
використанням вогнепальної зброї.
   1.2.3. Виявлення обрізів гладкоствольної вогнепальної зброї,
що використовувались при вчиненні злочинів, серед вилучених у
осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності згідно з ч.I
ст.222 КК України ( 2002-05 ).
   1.3. Процедура обліку передбачає утримання колекцій, які
складаються з:
   - гільз із слідами викраденої або втраченої гладкоствольної
вогнепальної зброї, які збереглися у власників зброї або вилучені
з колекції контрольних відстрілів підрозділів дозвільної системи
ОВС;
   - гільз із слідами гладкоствольної вогнепальної зброї, які
були вилучені з місць скоєння нерозкритих злочинів;
   - картотеки інформації про факти вилучення цих гільз.
     2. Порядок формування колекцій та робота з ними
   2.1. Гільзи  зі  слідами  викраденої  гладкоствольної
вогнепальної зброї, що залишилися в її власників або перебувають у
колекції контрольних відстрілів підрозділів дозвільної системи
ОВС, працівники дізнання або слідства:
   2.1.1. Вилучають і приєднують до кримінальної справи як
речові докази.
   2.1.2. Надсилають до ДНДЕКЦ МВС України для перевірки та
вміщення до колекції.
   2.2. Гільзи зі слідами втраченої гладкоствольної вогнепальної
зброї, що залишилися в її власників або перебувають в колекції
контрольних  відстрілів  підрозділів  дозвільної системи ОВС,
дільничні інспектори міліції та працівники підрозділів дозвільної
системи ОВС:
   2.2.1. Вилучають у разі надходження заяви про втрату та
надсилають до ДНДЕКЦ МВС України для перевірки та вміщення до
колекції.
   2.2.2. За відсутності таких гільз у потерпілих та в колекції
контрольних відстрілів підрозділів дозвільної системи ОВС про це
складається довідка, яка додається до облікової справи на власника
зброї.
   2.3. Гільзи зі слідами гладкоствольної вогнепальної зброї,
які вилучені з місць скоєння злочинів, працівники дізнання або
слідства:
   2.3.1. Оглядають і прилучають до кримінальної справи як
речові докази.
   2.3.2. Разом  з  постановою  про  призначення експертизи
надсилають до експертного підрозділу або установи.
   2.3.3. Після отримання висновків надсилають до ДНДЕКЦ МВС
України для перевірки та вміщення до колекції.
   2.4. При  надходженні  до  ДНДЕКЦ  МВС  України  гільзи
перевіряються:
   - зі слідами викраденої  або  втраченої  гладкоствольної
вогнепальної зброї - за колекцією гільз, вилучених з місць скоєння
злочинів, після чого вміщуються до колекції;
   - зі слідами від гладкоствольної вогнепальної зброї, вилучені
з місць скоєння злочинів, - за колекціями гільз, вилучених з місць
скоєння злочинів, а також гільз від викраденої або втраченої
гладкоствольної вогнепальної зброї, після чого вміщуються до
колекції.
   2.5. З колекцій ДНДЕКЦ гільзи можуть бути вилучені в таких
випадках:
   - тимчасово, на вимогу суду або слідчого з обов'язковим
поверненням їх до колекції;
   - повністю, у разі:
   встановлення зразка вогнепальної зброї, з якої вони були
відстріляні;
   після завершення п'ятирічного терміну зберігання.
   2.6. Перевірці за колекціями підлягає така гладкоствольна
вогнепальна зброя:
   - вилучена в осіб, які, згідно з кримінально-процесуальним
законодавством України, звинувачуються або ж які підозрюються в
скоєнні злочинів із використанням вогнепальної зброї;
   - обрізи гладкоствольної вогнепальної зброї, які вилучені в
осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за ст.222 ч.I
КК України ( 2002-05 );
   - яка була знайдена або добровільно здана.
   2.7. Для  проведення  перевірки зброї працівники органів
дізнання або слідства вдаються до таких дій:
   - вилучають і приєднують зброю до кримінальної справи як
речовий доказ;
   - разом з постановою про призначення експертизи надсилають
зброю до експертного підрозділу або установи на дослідження та для
експериментального відстрілу.
   2.8. Порядок, за яким проводиться  контрольний  відстріл
гладкоствольної вогнепальної зброї, а також облік і зберігання
отриманих зразків та надходження їх до ДНДЕКЦ МВС України,
аналогічні розробленому для нарізної зброї.
   2.9. Результати  всіх  перевірок  за  колекціями  ДНДЕКЦ
оформлюються довідками, які надсилаються ініціаторам.
         3. Порядок формування картотеки
   3.1. Гільзи,  призначені  для  вміщення до колекцій, що
визначені в пунктах 2.1, 2.2 та 2.3 розділу другого  цієї
Інструкції, надсилають до ДНДЕКЦ МВС України разом з бланком
супровідної інформації відповідно до Картки обліку гільз із
слідами гладкоствольної вогнепальної зброї (додаток 3).
   3.2. Відстріляні гільзи,  призначені  для  перевірки  за
колекціями, що визначені в пункті 2.7 розділу другого цієї
Інструкції, надсилаються до ДНДЕКЦ МВС України разом з бланком
супровідної інформації відповідно до Перевірки гладкоствольної
вогнепальної зброї (додаток 4).
   3.3. Інформація,  що  надійшла  до  ДНДЕКЦ МВС України,
вміщується до картотеки.
                       Додаток 1
                 до п.3.5 Інструкції про створення
                 єдиної автоматизованої  системи
                 номерного  обліку  вогнепальної
                 (стрілецької)   зброї,   яка
                 зберігається й використовується в
                 МВС,  на  об'єктах  дозвільної
                 системи та перебуває в особистому
                 користуванні громадян
       Протокол контрольного відстрілу зброї
 
__________________________________________________________________
       (найменування органу внутрішніх справ)
            Протокол N _______
          "___" ____________ 199_ р.
   Цей протокол складений про те, що здійснено контрольний
відстріл вогнепальної зброї з нарізним стволом, яка належить
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування організації чи установи, або П.І.Б. власника зброї)
   Підстави відстрілу __________________________________________
__________________________________________________________________
   Відстріл розпочато __________________________________________
                   (час, дата)
та закінчено _____________________________________________________
                  (час, дата)
   Для відстрілу надано ______ одиниць зброї згідно з описом на
______ аркушах (додається).
   Відстріл указаної зброї та упакування відстріляних куль та
гільз проведені згідно з вимогами Інструкції, затвердженої наказом
МВС України N ______ від "___" __________ 1998 р. (додаток 1).
   Примітки:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Відповідальний
__________________________________________________________________
      (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
          (службовий телефон)      (підпис)
   Члени комісії: 1. ___________________________________________
          2. ___________________________________________
 
 (печатка підрозділу,
 який проводив
 відстріл зброї)
                       Додаток 2
                 до п.5.4 Інструкції про створення
                 єдиної  автоматизованої системи
                 номерного  обліку  вогнепальної
                 (стрілецької)   зброї,   яка
                 зберігається й використовується в
                 МВС,  на  об'єктах  дозвільної
                 системи та перебуває в особистому
                 користуванні громадян
          Опис зброї, яка надана для
           контрольного відстрілу
 
__________________________________________________________________
       (найменування органу внутрішніх справ)
                    Аркуш _______ додатка
                    до протоколу контрольного
                    відстрілу зброї N ______
                    від "___" _________ 199_ р.
 
------------------------------------------------------------------
| N |Вид зброї|Модель|Калібр|Серія|Номер|   Рік  |Кількість |
|з/п|     |   |   |   |   |виготовлення|куль, гільз|
|---+---------+------+------+-----+-----+------------+-----------|
|---+---------+------+------+-----+-----+------------+-----------|
------------------------------------------------------------------
   Відповідальний ______________________________________________
          (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
             (службовий телефон)
_________________________________________________________________
                (підпис)
                       Додаток 3
                до п.3.1 розділу другого Інструкції
                про     створення    єдиної
                автоматизованої системи номерного
                обліку вогнепальної (стрілецької)
                зброї,  яка  зберігається   й
                використовується в МВС, на об'єктах
                дозвільної системи та перебуває в
                особистому користуванні громадян
         Картка обліку гільз із слідами
        гладкоствольної вогнепальної зброї
                 Начальнику ДНДЕКЦ МВС України
                 _____________________________
   Надсилаю гільзи в кількості _________ одиниць зі слідами від
гладкоствольної вогнепальної зброї:
   Викраденої у гр.
__________________________________________________________________
Дата вчинення крадіжки _____________________
             Дані про зброю
 
Вид _____________________________ Марка __________________________
Калібр _______________________ Рік виготовлення __________________
Серія _______________________________ Номер ______________________
Номер кримінальної справи _______________________
   Втраченої гр.
__________________________________________________________________
Дата вчинення крадіжки _____________________
             Дані про зброю
 
Вид ______________________________ Марка _________________________
Калібр ________________________ Рік виготовлення _________________
Серія __________________________ Номер ___________________________
   Гільзи вилучені з місця скоєння злочину
Фабула ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер кримінальної справи __________________
Підрозділ, що виконував експертизу _______________________________
Номер експертизи _________________, дата її виконання ____________
Інформація про зброю, що надана експертом ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник ДНДЕКЦ ГУ-УМВС України в _______________________ області
__________________________________________________________________
     (звання, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
"___" __________ 199_ року
Вих. N ____/___________
                      Додаток 4
                до п.3.2 розділу другого Інструкції
                про     створення    єдиної
                автоматизованої системи номерного
                обліку вогнепальної (стрілецької)
                зброї,  яка  зберігається   й
                використовується в МВС, на об'єктах
                дозвільної системи та перебуває в
                особистому користуванні громадян
              Перевірка
        гладкоствольної вогнепальної зброї
                   Начальнику ДНДЕКЦ МВС України
                   _____________________________
   З метою перевірки зброї надсилаю до ДНДЕКЦ МВС України
експериментально відстріляні гільзи в кількості _______(__________
                       (цифрами) (літерами)
__________________) одиниць.
       Дані про зброю, що підлягає перевірці:
 
Вид _______________________________ Марка ________________________
Калібр _______________________ Рік виготовлення __________________
Серія _____________________________ Номер ________________________
 
Зброя вилучена у гр. _____________________________________________
на підставі ст.___________ КК України Дата вилучення ____________
Номер кримінальної справи ________________________
 
Фабула ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаткова інформація _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник ДНДЕКЦ ГУ-УМВС України в _______________________ області
__________________________________________________________________
     (звання, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
"___" ____________ 199_ р.
Вих. N ____/___________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка