Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік законопроектів, які опрацьовуються у Верховній Раді України

Страница 6                            Л.Григорович та
                            інш. всього 7
                            підписів
                            N06-4/3-127
                            16.03.99
 
 313 3124-1   Д Проект Закону про ставки медичного  Народний    N18083 16.03.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          збору з тютюнових виробів      депутат України         С.Шевчук                ознайомлення                 комітеті
                            С.Шевчук,                                24.03.99
                            В.Черненко,
                            Л.Григорович та
                            інш.
                            N06-4/3-127
                            11.03.99
 
 314 3124-2   Д Проект Закону про ставки медичного  Народний    N18083 16.03.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          збору з спирту та алкогольних напоїв депутат України         С.Шевчук                ознайомлення                 комітеті
                            С.Шевчук,                                24.03.99
                            В.Черненко,
                            Л.Григорович та
                            інш.
                            N06-4/3-127
                            11.03.99
 
 315 3124-3   Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N18083 16.03.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 14 Закону України "Про    депутат України         С.Шевчук                ознайомлення                 комітеті
          систему оподаткування"       С.Шевчук,                                24.03.99
                            В.Черненко,
                            Л.Григорович та
                            інш.
                            N06-4/3-127
                            11.03.99
 
 316 3139    Д Проект Закону про Земельний     Народний    N19497 19.03.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          (іпотечний) банк           депутат України         О.Мороз                 ознайомлення                 комітеті
                            Р.Шмідт                                 29.03.99
                            NНРУ 19.03.99
 
 317 3164    Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N22880 31.03.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 2 Закону України "Про порядок депутат України                             ознайомлення                 комітеті
           здійснення розрахунків в іноземній В.Понеділко                               06.04.99
          валюті" (щодо впорядкування     Nв/о77 31.03.99
          розрахунків)
 
 318 3164-2   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N68687 21.09.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 4 Закону України "Про порядок депутат України                             ознайомлення                 комітеті
           здійснення розрахунків в іноземній В.Левцун                                05.10.99
          валюті" (стосовно стягування пені) NСДПУ(о)
                            21.09.99
 
 319 3172    Д Проект Закону про фінансування судів Народний    N24366     В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          України               депутат України 05.04.99,    В.Сіренко,               ознайомлення                 комітеті
                            В.Сіренко    N27953 16.04.99 Ю.Тимошенко               21.04.99
                            NКПУ 05.04.99,
                            NКПУ 16.04.99
 
 320 3204    Д Проект Закону про забезпечення прав Народний    N28774 19.04.99 В.Альошин                Передано на                 Опрацьовується в
          громадян, що постраждали внаслідок  депутат України                             розгляд                   комітеті
          діяльності небанковських фінансових С.Сінченко,                               комітету
          установ в період 1993-1997 років  В.Мироненко                               20.04.99
                            NКПУ 19.04.99
 
 321 3204-1   Д Проект Закону про державні гарантії Народний    N37360 18.05.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          відшкодування громадянам України   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          збитку, заподіяного несумлінною   В.Коновалюк                               21.05.99
          діяльністю небанківських фінансових N164/2 13.05.99
          установ
 
 322 3226    Д Проект Закону про відшкодування   Народний    N30092     В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          державою втрат громадян, заподіяних депутат України 22.04.99,    Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
          недобросовісною діяльністю довірчих В.Онопенко                               19.10.99
          товариств              NСДПУ(о)
                            22.04.99,
                            N1199/1
                            11.10.99
 
 323 3226-1   Д Проект Закону про забезпечення    Народний    N70780 29.09.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          відшкодування втрат громадянам, які депутат України         Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
          постраждали внаслідок діяльності   Г.Удовенко                               05.10.99
          довірчих товариств та інших     NНРУ 29.09.99
          фінансових небанківських установ
 
 324 3230    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N30321 23.04.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          до Закону України "Про систему    депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          оподаткування"            С.Гавриш                                05.05.99
                            N59 23.04.99
 
 325 3244    Д Проект Закону про Фонд захисту    Народний    N33818 05.05.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          громадян- інвесторів         депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
                            Н.Вітренко                               12.05.99
                            Nв/о160
                            05.05.99
 
 326 3246    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N33699 05.05.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законів України (щодо     депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          забезпечення прав платника податків І.Богословська,                             12.05.99
          під час оскарження рішень податкових В.Сіренко
          органів)              Nв/о169
                            28.04.99
 
 327 3266    Д Проект податкового кодексу України  Народний    N35751 13.05.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            Ю.Тимошенко,                              29.06.99
                            О.Турчинов,
                            О.Білорус та
                            інші (всього 25
                             підписів)
                            Nв/о99 12.05.99
 
 328 3266-2   Д Проект податкового кодексу України  Народний    N47302 18.06.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            Б.Губський,                               06.07.99
                            І.Белоусова,
                            В.Сокерчак та
                            інш.
                            NСДПУ(о)
                            17.06.99
 
 329 3266-3   Д Проект податкового кодексу України  Народний    N47594 21.06.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            О.Сергієнко,                              30.06.99
                            Ю.Кармазін
                            N18-06 17.06.99
 
 330 3274    Д Проект Закону про тимчасовий порядок Народний    N36208 13.05.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          сплати загальнодержавних податків і депутат України         Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
          зборів (обов'язкових платежів) та  В.Фіалковський                             16.05.99
          стабілізацію фінансово-       N77-22 13.05.99
          економічного стану держави
 
 331 3280-3   Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N46056     В.Альошин      16.06.99 14.07.99 Вручені    Закон прийнято Повернуто з  Готується на
          правила нарахування та списання пені депутат України 15.06.99,                        пропозиції   14.07.99    пропозиціями  розгляд з
          та фінансових  санкцій на      С.Терьохін,   N60550 07.08.99                     Президента          Президента   пропозиціями
          заборгованість зі сплати податків,  В.Альошин,                               07.09.99           07.08.99    Президента
          зборів  (обов'язкових платежів)"  В.Сокерчак
          (від 07.08.99)            N06-10/424
                            14.06.99,
                            N1-14/924
                            07.08.99
 
 332 3296    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N38763 21.05.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          до деяких законодавчих актів України депутат України         Ю.Тимошенко,              ознайомлення                 комітеті
           (щодо створення умов безперебійної О.Кучеренко           М.Ковалко                01.06.99
          роботи енергосистеми)        N070-В-99
                            19.05.99
 
 333 3328    Д Проект Закону про створення та    Народний    N42770 04.06.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          утримання гральних закладів,     депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
          організацію азартних ігор та    І.Білас                                 29.06.99
          контроль за їх дотриманням      Nв/о120
                            04.06.99
 
 334 3354    П Проект Закону про внесення змін до  Президент    N45868 15.06.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про Національний   України Л.Кучма                             ознайомлення                 комітеті
          банк України"            N1-14/613                                16.06.99
                            14.06.99
 
 335 3373    Д Проект Закону про здійснення     Народний    N47518 18.06.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          господарської діяльності та     депутат України         С.Гуренко,               ознайомлення                 комітеті
          особливий порядок оподаткування   О.Ржавський           М.Ковалко                29.06.99
          вугледобувних та вуглепереробних   Nв/о 46
          підприємств Міністерства вугільної 18.06.99
          промисловості України, що підлягають
          закриттю (ліквідації)
 
 336 3406-1   Д Проект Закону про створення     Народний            В.Альошин      16.09.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          сприятливих умов для розміщення   депутат України                             подання    першому            читання
          валютних та інших майнових     С.Терьохін,                               комітету про  читанні
          цінностей в Україні та недопущення  В.Альошин,                               розгляд    16.09.99
          їх відпливу за кордон        В.Сокерчак                               15.09.99
                            N06-10605
                            15.09.99
 
 337 3409    П Проект Закону про внесення змін і  Президент    N49477 29.06.99 В.Альошин,     15.09.99      Вручено    Передано на          Готується на
          доповнень до Декрету Кабінету    України Л.Кучма         С.Гуренко                подання    доопрацювання         повторне перше
          Міністрів України "Про систему   N1-14/703                                комітету про  в комітет           читання
          валютного регулювання і валютного  27.06.99                                відхилення   15.09.99
          контролю"                                                  14.09.99
 
 338 3409-1   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N67830 16.09.99 В.Альошин      15.09.99      Вручено    Передано на          Готується на
          доповнень до Декрету Кабінету    депутат України                             подання    доопрацювання         повторне перше
          Міністрів України "Про систему   С.Терьохін                               комітету про  в комітет           читання
          валютного регулювання і валютного  N06-10/589                               розгляд    15.09.99
          контролю"              15.09.99                                14.09.99
 
 339 3416-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N53180 12.07.99 В.Альошин,     09.07.99      Вручено для  Прийнято в          Готується на друге
          деяких законодавчих актів України  депутат України         С.Гуренко,               ознайомлення  першому            читання
          щодо посилення боротьби з      В.Альошин,           О.Мороз,                05.07.99    читанні
          незаконним виробництвом та обігом  В.Сокерчак,           Ю.Кармазін                       09.07.99
          спирту етилового, коньячного,    В.Цушко
          плодового, алкогольних напоїв та   NНРУ 01.07.99
          тютюнових виробів
 
 340 3464    Б Проект Закону про банки та      Національний  N52435 08.07.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          банківську діяльність        банк України                              ознайомлення                 комітеті
                            В.Стельмах                               07.09.99
                            N18-109/1945-58
                            01.07.99
 
 341 3479    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N54066 13.07.99 В.Альошин,     16.07.99      Вручено для  Прийнято в          Готується на друге
          деяких законодавчих актів України з депутат України         П.Цибенко                ознайомлення  першому            читання
          питань оподаткування громадських   В.Сушкевич                               15.07.99    читанні
          об'єднань інвалідів та підприємств, 13.07.99                                       16.07.99
          де працюють інваліди (стосовно
          створення необхідних економічних
          умов для функціонування громадських
          об'єднань інвалідів та підприємств,
          де працюють інваліди)
 
 342 3485    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N54209 14.07.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законів України (щодо ставок депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          акцизного збору і ввізного мита)   М.Ковалко,                               08.09.99
                            І.Діяк,
                            В.Чаговець, та
                            інші
                            Nв/о65 14.07.99
 
 343 3504    Д Проект Закону про державні      Народний    N54984 16.07.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          компенсаційні сертифікати      депутат України         Є.Марчук                ознайомлення                 комітеті
                            О.Пухкал                                07.09.99
                            N06-14/2-309
                            14.07.99
 
 344 3504-1   Д Проект Закону про універсальні    Народний    N68725 21.09.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          компенсаційні сертифікати      депутат України         Ю.Тимошенко,              ознайомлення                 комітеті
                            В.Коновалюк           Є.Марчук,                05.10.99
                            N325/22             П.Цибенко
                            18.09.99
 
 345 4006    Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N55994 20.07.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         Ю.Самойленко              ознайомлення                 комітеті
          податок на додану вартість" (щодо  Ю.Самойленко                              07.09.99
          оподаткування підприємств МінНС при N06-15/7-856
          виконанні ними робіт в зонах     20.07.99
          безумовного відселення та
          відчуження за бюджетні кошти)
 
 346 4006-1   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N56942 23.07.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         М.Ковалко                ознайомлення                 комітеті
          податок на додану вартість"     О.Кучеренко,                              07.09.99
                            В.Чаговець,
                            О.Шпак
                            Nв/о80 07.07.99
 
 347 4006-10  Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N89934 16.12.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про податок на    депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          додану вартість" (стосовно     С.Пхиденко,                               14.12.99
          книжкової продукції, учнівських   Д.Гнатюк,
          зошитів, підручників тощо)     Б.Олійник,
                            В.Кремінь
                            NКПУ 03.12.99
 
 348 4006-11  Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N89923 16.12.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 7 Закону України "Про податок депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          на  додану вартість" (стосовно   В.Альошин,                               14.12.99
          визначення органу, який проводить  Б.Губський,
          відшкодування податку та підстави  В.Сокерчак,
          для відшкодування)          В.Фіалковський
                            NНРУ 07.12.99
 
 349 4006-12  Д Проект Закону про внесення зміни до Народний            В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 7 Закону України "Про податок депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          на  додану вартість" (стосовно   В.Альошин,                               22.12.99
          заборони відшкодування шляхом    Б.Губський,
          зменшення платежів по інших     В.Сокерчак,
          податках, зборах)          С.Терьохін та
                            інші
                            NНРУ 17.12.99
 
 350 4006-2   Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N66409 09.09.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          до Закону України "Про податок на  депутат України         Ю.Тимошенко,              ознайомлення                 комітеті
          додану вартість" (щодо звільнення  С.Правденко           І.Чиж                  05.10.99
          від оподаткування операцій з     N"Громада"
          придбання паперу, картону для    09.09.99
          видання друкованих засобів масової
          інформації)
 
 351 4006-3   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N66716 10.09.99 В.Альошин,     07.10.99,      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          статті 11 Закону України "Про    депутат України         М.Ковалко      03.12.99      подання    першому            читання
          податок на  додану вартість" (щодо О.Костусєв,                               комітету про  читанні
          продовження строку дії нульової   М.Ковалко,                               відхилення   03.12.99
          ставки ПДВ)             Є.Мармазов,                               30.11.99
                            А.Станков
                            N10 10.09.99
 
 352 4006-4   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N67023 13.09.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          податок  на додану вартість"    Ю.Кармазін,                               21.09.99
          (стосовно Програми забезпечення   Г.Крючков
          житлом військовослужбовців,     Nв/о134
          звільнених у запас або відставку)  10.09.99
 
 353 4006-6   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про податок на    депутат України         Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
          додану  вартість" (стосовно     С.Пхиденко,                               19.10.99
          редакційно- видавничої і       Д.Гнатюк,
          поліграфічної діяльності      Б.Олійник,
          вітчизняних видавництв)       В.Кремінь
                            NКПУ 08.10.99
 
 354 4006-8   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            В.Альошин      04.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          Закону України "Про податок на    депутат України                             подання    першому            читання
          додану вартість"          В.Альошин,                               комітету про  читанні
                            Б.Губський,                               розгляд    04.11.99
                            В.Сокерчак,                               03.11.99
                            С.Терьохін
                            N06-10/748
                            28.10.99
 
 355 4010    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N56945 23.07.99 В.Альошин,               Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         М.Ковалко                подання
          оподаткування прибутку підприємств" О.Кучеренко,                              комітету про
                            В.Чаговець,                               відхилення
                            О.Шпак                                 03.11.99
                            Nв/о80 07.07.99
 
 356 4010-2   Д Проект Закону про внесення зміни до Народний            В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про оподаткування  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          прибутку підприємств"        І.Ткаленко                               03.11.99
                            Nв/о90 25.10.99
 
 357 4010-4   Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N88566 14.12.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          Закону України "Про оподаткування  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          прибутку підприємств"        Л.Гусак                                 14.12.99
                            Nв/о144
                            01.12.99
 
 358 4013    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N58937 30.07.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Декрету Кабінету    депутат України         В.Семиноженко              ознайомлення                 комітеті
          Міністрів  України "Про прибутковий В.Моісеєнко                               07.09.99
          податок з громадян" (щодо доходів  Nв/о53 30.07.99
          учнів шкіл і профтехучилищ під час
          літніх канікул)
 
 359 4013-1   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N86353 03.11.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Декрету Кабінету    депутат України         П.Цибенко                ознайомлення                 комітеті
          Міністрів  України "Про      О.Жовтіс                                30.11.99
          прибутковий податок з громадян"   N03-35/99
          (стосовно інвалідів, учасників   18.11.99
          війни та військовослужбовців діючої
          армії)
 
 360 4028-D   Д Проект Закону про реструктуризацію  Народний            В.Альошин                Вручено                   Очікує розгляду
          боргових зобов'язань Кабінету    депутат України                             подання
          Міністрів України перед       В.Альошин                                комітету про
          Національним банком України     N06-10/861                               розгляд
                            13.12.99                                14.12.99
 
 361 4044    Д Проект Закону про особливий порядок Народний    N67439 15.09.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          оподаткування операцій по ввезенню  депутат України         С.Гуренко                ознайомлення                 комітеті
          обладнання та технологій для     Ю.Сахно,                                21.09.99
          виконання стратегічно важливих    Г.Довганчин,
          програм               І.Баранчик
                            NНДП 13.09.99
 
 362 4070    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N69419 23.09.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Декрету Кабінету    депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          Міністрів  від 21.01.93 N7-93 "Про С.Кириченко,                              05.10.99
          державне мито"            В.Журавський
                            Nв/о183
                            23.09.99
 
 363 4079    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N70029 27.09.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          пункту 3 статті 4 Закону України   депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          "Про джерела фінансування органів  С.Кириченко,                              05.10.99
          державної влади"           Р.Безсмертний,
                            В.Журавський
                            Nв/о 183
                            27.09.99
 
 364 4092-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N72629 07.10.99 В.Альошин                Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законодавчих актів України  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          (до статті 3 Декрету КМУ від    Б.Губський                               19.10.99
          21.01.99 N7-93 "Про державне мито") N8/1 07.10.99
 
 365 4092-3   Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N86345 03.12.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Декрету Кабінету Міністрів України  депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          "Про  державне мито" (щодо     С.Кондратевськи                             30.11.99
          зменшення розміру державного мита  й
          позовних заяв до судів загальної   Nв/о224
          юрисдикції)             19.11.99
 
 366 4092-4   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N91015 21.12.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 4 Декрету Кабінету Міністрів депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          "Про державне мито"         О.Стоян                                 21.12.99
                            N03-16-36-2158
                            13.12.99
 
 367 4102    Д Проект Закону про Державний борг   Народний            В.Альошин      23.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
                            депутат України                             подання    першому            читання
                            Б.Губський,                               комітету про  читанні
                            В.Альошин,                               розгляд    23.12.99
                            В.Сокерчак,                               14.12.99
                            А.Станков
                            NСДПУ(о)
                            07.10.99
 
 368 4154    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N82676 17.11.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          до деяких законодавчих актів України депутат України         Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
          щодо джерел фінансування діяльності В.Коновалюк                               30.11.99
          Державної податкової служби     N377/21
                            15.11.99
 
 369 4157    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N86340 03.12.99 В.Альошин                Вручено                   Очікує розгляду
          до Закону України "Про податок з   депутат України                             подання
          власників транспортних засобів та  В.Черненко                               комітету про
          інших самохідних машин та      Nв/о48 18.11.99                             відхилення
          механізмів"                                                 21.12.99
 
 370 4168    Д Проект Закону про недержавні     Народний    N84751 26.11.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          неприбуткові організації       депутат України         О.Кушнір                ознайомлення                 комітеті
                            Р.Шмідт                                 14.12.99
                            Nз-92 15.11.99
 
 371 4183    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N88557 14.12.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         П.Цибенко,               ознайомлення                 комітеті
          збір на  обов'язкове пенсійне    Л.Гусак             Є.Марчук                14.12.99
          страхування" (щодо додаткових джерел Nв/о144
          надходжень до Пенсійного фонду)   01.12.99
 
 372 4194    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N89962 16.12.99 В.Альошин,               Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законів України (стосовно   депутат України         Ю.Тимошенко               ознайомлення                 комітеті
          обмеження внесення змін та      В.Сокерчак                               14.12.99
          справляння податків і зборів     NКПУ 08.12.99
          податковими, іншими контролюючими
          органами)
 
 373 4196    П Проект Закону про внесення змін до  Президент    N87917 09.12.99 В.Альошин                Вручено                   Очікує розгляду
          Декрету Кабінету Міністрів України  України Л.Кучма                             подання
          "Про акцизний збір"         N1-14/1764                               комітету про
                            09.12.99                                відхилення
                                                                24.12.99
 
 374 4204    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N90062 17.12.99 В.Альошин,     22.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          деяких законодавчих актів (щодо   депутат України         В.Сіренко                подання    першому            читанняПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка