Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Економічний департамент
 
 N 15-211/669 від 01.12.99
   м.Київ
 
 vd991201 vn15-211/669
                   Комерційним банкам,
                   Асоціації українських банків,
                   Українській міжбанківській
                   валютній біржі
 
 
 
   Направляємо на прохання комерційних банків для використання в
роботі Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються
Національному  банку  України,  з урахуванням змін, внесених
Доповненнями 1-18 до Правил організації фінансової та статистичної
звітності банків України ( v0505500-97 ).
 
 Заступник директора
 Економічного департаменту -
 начальник управління                  Н.М.Іваник
                          Додаток
       Перелік файлів та форм звітності банків,
       що надаються Національному банку України
        (зі змінами та доповненнями 1-18)
 
------------------------------------------------------------------
       Файл        |    Форма звітності
---------------------------------+--------------------------------
 N |  назва   |періо-| схема |   назва    |номер |періо-
  |       |дичні-|надання|         |   |дичні-
  |       |сть* |(роз- |         |   |сть
  |       |(час |різ)  |         |   |форму-
  |       |надан-|    |         |   |вання
  |       | ня  |    |         |   |
  |       |ЦРП) |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 1 |   2    | 3  |  4  |    5     | 6  | 7
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
01 |Дані про   | Д  |КБ-РУ |1. Баланс     |1Д-КБ |
  |залишки на  |   |РУ-ЦРП |комерційного банку|   |
  |рахунках   |16-00 |(облас-|2. Звіт про    |540  |
  |       |   |ний)  |відкриті валютні |   |
  |       |   |додат- |позиції на кінець |   |
  |       |   |ково  |операційного дня |   |
  |       |   |філія- |3. Розшифровка  |550Д |
  |       |   |РУ   |валютних рахунків |   |
  |       |   |    |за видами валют  |   |
  |       |   |    |4. Довідка про  |381  |
  |       |   |    |залучені кошти та |   |
  |       |   |    |їх залишки для  |   |
  |       |   |    |визначення розміру|   |
  |       |   |    |обов'язкових   |   |
  |       |   |    |резервів     |   |
  |       |   |    |5. Звіт про    |611** |
  |       |   |    |дотримання    |   |
  |       |   |    |економічних    |   |
  |       |   |    |нормативів    |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
02 |Дані про   | М  |КБ-РУ |1. Баланс     |1-КБ |
  |обороти та  |(до 10|РУ-ЦРП |комерційного банку|   |
  |залишки на  |числа)|(облас-|2. Оборотно-саль- |10-КБ |
  |рахунках   |   |ний)  |довий баланс   |   |
  |       |   |додат- |комерційного банку|   |
  |       |   |ково  |3. Оборотно-саль- |10Н  |
  |       |   |філія- |довий баланс філій|   |
  |       |   |РУ   |українських    |   |
  |       |   |    |комерційних    |   |
  |       |   |    |банків, що    |   |
  |       |   |    |розташовані за  |   |
  |       |   |    |межами України  |   |
  |       |   |    |4. Балансовий звіт|11  |
  |       |   |    |комерційного банку|   |
  |       |   |    |5. Обороти за   |550  |
  |       |   |    |місяць за     |   |
  |       |   |    |рахунками в    |   |
  |       |   |    |іноземних валютах |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
03 |Дані за    | Д  |КБ-РУ |1. Звіт про суми і|310Д |
  |оборотами про |17-00 |РУ-ЦРП |процентні ставки |   |
  |суми та    |   |(облас-|за кредитами   |   |
  |відсоткові  |   |ний)  |2. Звіт про суми і|350Д |
  |ставки    |   |    |процентні ставки |   |
  |за кредитами |   |    |за депозитами   |   |
  |та депозитами |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
04 |Дані за    | М  |КБ-РУ |1. Звіт про суми і|310  |
  |оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки |   |
  |суми і    |числа)|(облас-|за кредитами (за |   |
  |процентні   |   |ний)  |галузями     |   |
  |ставки за   |   |    |економіки)    |   |
  |кредитами   |   |    |2. Звіт про суми і|310М |
  |       |   |    |процентні ставки |   |
  |       |   |    |за кредитами   |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
05 |Дані за    | М  |КБ-РУ |Звіт про суми і  |350  |
  |оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки |   |
  |суми та    |числа)|(облас-|за депозитами   |   |
  |відсоткові  |   |ний)  |         |   |
  |ставки за   |   |    |         |   |
  |депозитами  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
06 |Дані про   | М  |КБ-РУ |1. Звіт про    |316  |
  |залишки за  |(до 11|РУ-ЦРП |залишки      |   |
  |коштами до  |числа)|(облас-|заборгованості за |   |
  |запитання,  |   |ний)  |кредитами,    |   |
  |кредитними та |   |    |наданими клієнтам |   |
  |депозитними  |   |    |(класифікація за |   |
  |рахунками   |   |    |галузями     |   |
  |       |   |    |економіки)    |   |
  |       |   |    |2. Звіт про    |317  |
  |       |   |    |залишки      |   |
  |       |   |    |заборгованості за |   |
  |       |   |    |кредитами,    |   |
  |       |   |    |наданими суб'єктам|   |
  |       |   |    |господарської   |   |
  |       |   |    |діяльності    |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |організаційно-пра-|   |
  |       |   |    |вовими формами  |   |
  |       |   |    |господарювання)  |   |
  |       |   |    |3. Звіт про    |321  |
  |       |   |    |залишки      |   |
  |       |   |    |заборгованості за |   |
  |       |   |    |кредитами,    |   |
  |       |   |    |наданими клієнтам |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |секторами     |   |
  |       |   |    |економіки)    |   |
  |       |   |    |4. Звіт про    |322  |
  |       |   |    |залишки      |   |
  |       |   |    |заборгованості за |   |
  |       |   |    |кредитами,    |   |
  |       |   |    |наданими клієнтам |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |цільовим     |   |
  |       |   |    |спрямуванням)   |   |
  |       |   |    |5. Звіт про    |323  |
  |       |   |    |залишки      |   |
  |       |   |    |заборгованості за |   |
  |       |   |    |кредитами,    |   |
  |       |   |    |наданими клієнтам |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |формами власності)|   |
  |       |   |    |6. Звіт про    |353  |
  |       |   |    |залишки за    |   |
  |       |   |    |депозитними    |   |
  |       |   |    |зобов'язаннями  |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |галузями     |   |
  |       |   |    |економіки)    |   |
  |       |   |    |7. Звіт про    |354  |
  |       |   |    |залишки за    |   |
  |       |   |    |депозитними    |   |
  |       |   |    |зобов'язаннями  |   |
  |       |   |    |перед суб'єктами |   |
  |       |   |    |господарювання  |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |організаційно-пра-|   |
  |       |   |    |вовими формами  |   |
  |       |   |    |господарювання)  |   |
  |       |   |    |8. Звіт про    |360  |
  |       |   |    |залишки за    |   |
  |       |   |    |депозитними    |   |
  |       |   |    |зобов'язаннями  |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |секторами     |   |
  |       |   |    |економіки)    |   |
  |       |   |    |Звіт про залишки |362  |
  |       |   |    |за депозитними  |   |
  |       |   |    |зобов'язаннями  |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |формами власності)|   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
07 |Дані про цінні| М  |КБ-РУ |Звіт про стан   |391  |
  |папери в   |(до 15|РУ-ЦРП |портфеля цінних  |   |
  |портфелі банку|числа)|(облас-|паперів      |   |
  |       |   |ний)  |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
08 |Дані про   | К  |КБ-РУ |Звіт про прибутки |2-КБ |
  |прибутки та  |(до 12|РУ-ЦРП |та збитки     |   |
  |збитки банків |числа)|(облас-|комерційного банку|   |
  |       |   |ний)  |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
09 |Дані про   | Д  |Філія- |Доходи Державного |412Д-К|
  |касове    |16-00 |РУ   |бюджету України  |   |
  |виконання   |   |РУ-ЦРП |         |   |
  |Державного  |   |(за фі-|         |   |
  |бюджету    |   |ліями) |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
10 |Дані про   | М  |Філія- |Доходи Державного |412-К |
  |касове    |(до 5 |РУ   |бюджету України  |   |
  |виконання   |числа)|РУ-ЦРП |         |   |
  |Державного  | Р  |(за фі-|         |   |
  |бюджету    |(у  |ліями) |         |   |
  |       |вста- |    |         |   |
  |       |новле-|    |         |   |
  |       |ний  |    |         |   |
  |       |строк)|    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
11 |Дані про   | М  |КБ-РУ |Звіт про     |302  |
  |класифіковані |(до 15|РУ-ЦРП |класифіковані   |   |
  |активи за   |числа)|(консо-|активи      |   |
  |формами    |   |лідов.)|         |   |
  |власності   |   |додат- |         |   |
  |       |   |ково  |         |   |
  |       |   |філія- |         |   |
  |       |   |РУ   |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
12 |Дані про   | Д  |Філія- |Звіт про касові  |747Д |
  |касові обороти|16-00 |РУ   |обороти банку   |   |
  |балансових  |   |РУ-НБУ |         |   |
  |символів форми|   |(за фі-|         |   |
  |748      |   |ліями) |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
13 |Дані про   | М  |Філія- |Звіт про касові  |748  |
  |касові обороти|(до  |РУ   |обороти банку   |   |
  |символів форми|16-00 |РУ-НБУ |         |   |
  |748      |1 ро- |(за фі-|         |   |
  |       |бочого|ліями) |         |   |
  |       |дня) |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
14 |Дані про   | М  |КБ-РУ |1. Звіт про    |320***|
  |залишки за  |(до 11|РУ-ЦРП |залишки      |   |
  |коштами до  |числа)|(облас-|заборгованості за |   |
  |запитання,  |   |ний)  |кредитами,    |   |
  |кредитними та |   |    |наданими клієнтам |   |
  |депозитними  |   |    |(класифікація за |   |
  |рахунками   |   |    |видами економічної|   |
  |       |   |    |діяльності)    |   |
  |       |   |    |2. Звіт про залиш-|361***|
  |       |   |    |ки за депозитними |   |
  |       |   |    |зобов'язаннями  |   |
  |       |   |    |(класифікація за |   |
  |       |   |    |видами економічної|   |
  |       |   |    |діяльності)    |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
15 |Дані про   | Р  |КБ-РУ |Звіт про кількість|752  |
  |кількість   |(3 лю-|РУ-ЦРП |клієнтів та    |   |
  |клієнтів банку|того) |(облас-|особових рахунків |   |
  |та кількість |   |ний)  |         |   |
  |відкритих   |   |    |         |   |
  |рахунків   |   |    |         |   |
  |клієнтів   |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
16 |Дані про   | М  |КБ-РУ |1. Звіт про    |311  |
  |заборгованість|(до 11|РУ-ЦРП |прострочені    |   |
  |за пролонгова-|числа)|(облас-|активи, за якими |   |
  |ними, простро-|   |ний)  |не нараховуються |   |
  |ченими та   |   |    |проценти     |   |
  |сумнівними  |   |    |2. Звіт про    |312  |
  |кредитами   |   |    |заборгованість за |   |
  |       |   |    |простроченими   |   |
  |       |   |    |кредитами, за   |   |
  |       |   |    |якими ще     |   |
  |       |   |    |нараховуються   |   |
  |       |   |    |проценти     |   |
  |       |   |    |3. Звіт про    |315  |
  |       |   |    |заборгованість за |   |
  |       |   |    |пролонгованими  |   |
  |       |   |    |кредитами     |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
17 |Дані про   | М  |КБ-РУ |1. Звіт про креди-|301  |
  |кредитний   |(до 15|РУ-ЦРП |тний портфель.  |   |
  |портфель та  |числа)|(облас-|2. Звіт про залиш-|341  |
  |залишки за  |   |ний)  |ки за депозитами. |   |
  |депозитами  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
18 |Дані про   | 2Т |КБ-РУ |Звіт про заборго- |314Г |
  |залишки    |(1 та |РУ-ЦРП |ваність за креди- |   |
  |заборгованості|16 чи-|(облас-|тами клієнтів-ре- |   |
  |за кредитами |сла) |ний)  |зидентів України, |   |
  |резидентам  |   |    |включаючи нарахо- |   |
  |       |   |    |вані та простро- |   |
  |       |   |    |чені проценти (в |   |
  |       |   |    |розрізі галузей  |   |
  |       |   |    |економіки та форм |   |
  |       |   |    |власності)    |   |
  |       | 2Т  |    |Звіт про залишки |314***|
  |       |   |    |заборгованості за |   |
  |       |   |    |кредитами     |   |
  |       |   |    |клієнтів-резиден- |   |
  |       |   |    |тів України,   |   |
  |       |   |    |включаючи     |   |
  |       |   |    |нараховані та   |   |
  |       |   |    |прострочені    |   |
  |       |   |    |проценти (в    |   |
  |       |   |    |розрізі видів   |   |
  |       |   |    |економічної    |   |
  |       |   |    |діяльності)    |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
19 |Дані про   | 2Т |КБ-РУ |Звіт про залишки |352Г |
  |залишки за  |(1 та |РУ-ЦРП |за депозитними  |   |
  |депозитними  |16 чи-|(облас-|зобов'язаннями  |   |
  |зобов'язаннями|сла) |ний)  |клієнтів-резиден- |   |
  |резидентів  |   |    |тів України (в  |   |
  |       |   |    |розрізі галузей  |   |
  |       |   |    |економіки та форм |   |
  |       |   |    |власності)    |   |
  |       | 2Т  |    |Звіт про залишки |352***|
  |       |   |    |за депозитними  |   |
  |       |   |    |зобов'язаннями  |   |
  |       |   |    |клієнтів-резиден- |   |
  |       |   |    |тів України (в  |   |
  |       |   |    |розрізі видів   |   |
  |       |   |    |економічної    |   |
  |       |   |    |діяльності та форм|   |
  |       |   |    |власності)    |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
20 |Додаткові дані| Д  |КБ-РУ |Довідка про    |381  |
  |для розрахунку|16-00 |РУ-НБУ |залучені кошти та |   |
  |обов'язкових |   |(облас-|їх залишки для  |   |
  |резервів   |   |ний)  |визначення розміру|   |
  |       |   |    |обов'язкових   |   |
  |       |   |    |резервів     |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
21 |Дані про   | М  |КБ-РУ |Звіт про списану |601  |
  |списану    |(до 12|РУ-ЦРП |безнадійну    |   |
  |безнадійну  |числа)|(консо-|заборгованість  |   |
  |заборгованість|   |лідов.)|         |   |
  |       |   |додат- |         |   |
  |       |   |ково  |         |   |
  |       |   |філія- |         |   |
  |       |   |РУ   |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
22 |Звіт про   | М  |КБ-РУ |Звіт про структуру|631  |
  |структуру   |(до 12|РУ-ЦРП |активів та пасивів|   |
  |активів та  |числа)|(облас-|за строками    |   |
  |пасивів за  |   |ний)  |         |   |
  |строками   |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
26 |Дані про   | Д  |КБ-РУ |Звіт про залишки |618  |
  |залишки за  |16-00 |РУ-ЦРП |за валютними   |   |
  |валютними   |   |(облас-|рахунками в    |   |
  |рахунками в  |   |ний)  |офшорних зонах і в|   |
  |офшорних зонах|   |    |країнах, засобом |   |
  |і в країнах, |   |    |платежу яких є  |   |
  |засобом    |   |    |неконвертована  |   |
  |платежу яких є|   |    |валюта      |   |
  |неконвертована|   |    |         |   |
  |валюта    |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
27 |Звіт про рух | Д  |КБ-РУ |Звіт про рух   |553  |
  |коштів на   |15-00 |РУ-ЦРП |коштів на     |   |
  |розподільчих |   |(облас-|розподільчих   |   |
  |рахунках   |   |ний)  |рахунках суб'єктів|   |
  |суб'єктів   |   |    |господарської   |   |
  |господарської |   |    |діяльності    |   |
  |діяльності  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
28 |Символ 89   | М  |Філія- |Сума торговельної |символ|
  |форми N 748  |(2 чи-|РУ   |виручки поперед- |89  |
  |       |сла) |РУ-НБУ |нього місяця, що |форми |
  |       |   |(за фі-|проведена за   |N 748 |
  |       |   |ліями) |балансом банку  |   |
  |       |   |    |першого робочого |   |
  |       |   |    |дня поточного   |   |
  |       |   |    |місяця      |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
29 |Дані про   | К  |КБ-РУ |Дані про сплату  |444  |
  |сплату пені за|(до 15|РУ-ЦРП |комерційними бан- |   |
  |перевищення  |числа)|(облас-|ками пені за пере-|   |
  |нормативного |   |ний)  |вищення норматив- |   |
  |терміну    |   |    |ного терміну   |   |
  |проходження  |   |    |проходження    |   |
  |платежів   |   |    |платежів     |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
30 |Дані про   | М  |КБ-РУ |Розрахунок резерву|604  |
  |розрахунок  |(до 15|РУ-ЦРП |на відшкодування |   |
  |резерву на  |числа)|(консо-|можливих втрат за |   |
  |відшкодування |   |лідов.)|кредитними    |   |
  |можливих втрат|   |додат- |операціями    |   |
  |за кредитними |   |ково  |комерційних банків|   |
  |операціями  |   |філія- |         |   |
  |комерційних  |   |РУ   |         |   |
  |банків    |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
31 |Дані про стан | Т  |Філія- |Інформація про  |749  |
  |заборгованості|(1, 6,|РУ   |затримки виплати |   |
  |витрат за   |11,  |РУ-НБУ |заробітної плати |   |
  |заробітною  |16, 21|(за фі-|по Україні    |   |
  |платою    |26)  |ліями) |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
32 |Дані про кіль-| М  |Філія- |1. Дані про кіль- |526  |
  |кість пунктів |(до 10|РУ   |кість пунктів об- |   |
  |обміну інозем-|числа)|РУ-ЦРП |міну іноземної  |   |
  |ної валюти та |   |(за фі-|валюти      |   |
  |про суми іно- |   |ліями) |2. Звіт про    |527  |
  |земної валюти,|   |    |оборот готівкової |   |
  |купленої, про-|   |    |валюти в обмінних |   |
  |даної в обмін-|   |    |пунктах      |   |
  |них пунктах  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
33 |Дані про   | Р  |Філія- |Звіт про     |502  |
  |прогнозовані |(20  |РУ   |прогнозовані   |   |
  |платежі з   |січня)|РУ-ЦРП |платежі з     |   |
  |обслуговування|   |(за фі-|обслуговування  |   |
  |зовнішнього  |   |ліями) |зовнішнього боргу |   |
  |боргу за   |   |    |за одержаним   |   |
  |одержаним   |   |    |довгостроковим  |   |
  |довгостроковим|   |    |негарантованим  |   |
  |негарантованим|   |    |кредитом     |   |
  |кредитом   |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
34 |Дані про   | К  |Філія- |Звіт про залучення|503  |
  |залучення та |(до 20|РУ   |та обслуговування |   |
  |обслуговування|числа)|РУ-ЦРП |іноземного    |   |
  |іноземного  |   |(за фі-|гарантованого/  |   |
  |гарантованого |   |ліями) |негарантованого  |   |
  |та негаранто- |   |    |кредиту      |   |
  |ваного кредиту|   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
35 |Дані про пла- | Р  |Філія- |Прогнозовані   |504  |
  |нові платежі з|(до 25|РУ   |операції з    |   |
  |одержання і  |числа)|РУ-ЦРП |одержання і    |   |
  |погашення іно-|   |(за фі-|погашення     |   |
  |земних довго- |   |ліями) |іноземних     |   |
  |строкових га- |   |    |довгострокових  |   |
  |рантованих та |   |    |гарантованих/   |   |
  |негарантованих|   |    |негарантованих  |   |
  |кредитів   |   |    |кредитів     |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
36 |Дані про пору-| ДК |Філія- |Звіт про порушни- |531  |
  |шників законо-|(10, |РУ   |ків законодавчо  |   |
  |давчо встанов-| 20, |РУ-ЦРП |встановлених тер- |   |
  |лених термінів| 30  |(за фі-|мінів розрахунків |   |
  |розрахунків за|числа)|ліями) |за експортно-ім- |   |
  |експортно-ім- |   |    |портними операція-|   |
  |портними   |   |    |ми (90 днів)   |   |
  |операціями  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
37 |Дані про нада-| М  |Філія- |Звіт про надані  |532  |
  |ні дозволи на |(до 10|РУ   |дозволи на    |   |
  |продовження  |числа)|РУ-ЦРП |продовження    |   |
  |терміну завер-|   |(за фі-|терміну завершення|   |
  |шення розраху-|   |ліями) |розрахунків за  |   |
  |нків за експо-|   |    |експортно-імпорт- |   |
  |ртно-імпортни-|   |    |ними операціями  |   |
  |ми операціями |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
39 |Дані про курс | Д  |КБ-РУ |1. Інформація про |520  |
  |валют та обся-|14-30 |РУ-ЦРП |курс та обсяги  |   |
  |ги операцій з |   |(облас-|операцій з    |   |
  |іноземною   |   |ний)  |іноземною валютою |   |
  |валютою    |   |додат- |2. Інформація про |521  |
  |       |   |ково  |курс та обсяги  |   |
  |       |   |філія- |операцій з    |   |
  |       |   |РУ   |готівковою    |   |
  |       |   |    |іноземною валютою |   |
  |       |   |    |3. Інформація про |523  |
  |       |   |    |обсяги операцій з |   |
  |       |   |    |безготівковою   |   |
  |       |   |    |іноземною валютою |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
40 |Дані про рух | Д  |КБ-РУ |Дані про рух   |522  |
  |коштів у грив-|16-00 |РУ-ЦРП |коштів у гривнях |   |
  |нях на корра- |   |(облас-|на рахунках    |   |
  |хунках інозем-|   |ний)  |іноземних банків |   |
  |них банків  |   |    |відкритих в    |   |
  |відкритих в  |   |    |українських банках|   |
  |українських  |   |    |         |   |
  |банках    |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
41 |Календар   | К  |Філія- |Календар видачі  |729  |
  |видачі готівки|   |РУ   |готівки на    |   |
  |на заробітну |   |РУ-НБУ |заробітну плату  |   |
  |плату     |   |(за фі-|         |   |
  |       |   |ліями) |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
42 |Дані про нада-| Д  |КБ-РУ |Звіт про     |6112 |Місяч-
  |ні банком "ве-|16-00 |РУ-ЦРП |дотримання    |   |на на
  |ликі" кредити |   |(консо-|економічних    |   |щоден-
  |та будь-які  |   |лідов.)|нормативів    |   |ній
  |кредити, нада-|   |    |         |   |основі
  |ні інсайдерам |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
43 |Залишки    | 2Т |Філія- |Залишки розмінної |765  |
  |розмінної   |(2 та |РУ   |монети в     |   |
  |монети в   |17 чи-|РУ-НБУ |операційній касі |   |
  |операційній  |сла) |(за фі-|         |   |
  |касі     |   |ліями) |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
44 |Звіт про   | К  |КБ-РУ |1. Звіт про    |536  |
  |використання |(10  |РУ-ЦРП |використання   |   |
  |готівкової  |числа)|(консо-|протягом кварталу |   |
  |іноземної   |   |лідов.)|готівкової    |   |
  |валюти, вве- |   |    |іноземної валюти, |   |
  |зеної за спе- |   |    |ввезеної за    |   |
  |ціальними доз-|   |    |спеціальними   |   |
  |волами НБУ, та|   |    |дозволами     |   |
  |про вивезення |   |    |Національного   |   |
  |готівкової  |   |    |банку України   |   |
  |іноземної ва- |   |    |2. Звіт про виве- |537  |
  |люти за інди- |   |    |зення протягом  |   |
  |відуальними  |   |    |кварталу готівко- |   |
  |ліцензіями НБУ|   |    |вої іноземної ва- |   |
  |       |   |    |люти за індивіду- |   |
  |       |   |    |альними ліцензіями|   |
  |       |   |    |Національного   |   |
  |       |   |    |банку України   |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
45 |Інформація про| К  |Філія- |Інформація про  |740  |
  |результати  |(до 12|РУ   |результати    |   |
  |перевірок   |числа)|РУ-НБУ |перевірок     |   |
  |дотримання  |   |(за фі-|дотримання касової|   |
  |касової    |   |ліями) |дисципліни    |   |
  |дисципліни  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
48 |Звіт про   | К  |КБ-РУ |Звіт про двадцять |670  |
  |двадцять   |(до 5 |РУ-ЦРП |найбільших    |   |
  |найбільших  |числа)|(облас-|акціонерів    |   |
  |акціонерів  |   |ний)  |(учасників) банку |   |
  |(учасників)  |   |    |         |   |
  |банку     |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
61 |Дані розрахун-| Д  |КБ-РУ |Довідка про    |381Д |
  |ку обов'язко- |(до  |РУ-НБУ |залучені кошти та |   |
  |вих резервів |17-00)|(облас-|їх залишки на   |   |
  |банків зі   |   |ний)  |кореспондентському|   |
  |щоденним   |   |    |рахунку      |   |
  |контролем за |   |    |         |   |
  |формуванням  |   |    |         |   |
  |обов'язкових |   |    |         |   |
  |резервів   |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
71 |Дані про нада-| Д  |КБ-ЦРП |Звіт про надані  |617  |
  |ні банком "ве-|(до 12|(консо-|банком "великі"  |   |
  |ликі" кредити |годи- |лідов.)|кредити (гарантії)|   |
  |(гарантії) та |ни)  |    |та кредити    |   |
  |кредити    |   |    |інсайдерам    |   |
  |інсайдерам  |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
72 |Дані про забо-| М  |КБ-РУ |Дані про     |430-К |
  |ргованість,  |(до 15|РУ-ЦРП |заборгованість  |   |
  |яка облікову- |числа)|(облас-|суб'єктів     |   |
  |ється устано- |   |ний)  |господарювання,  |   |
  |вами НБУ та  |   |    |яка обліковується |   |
  |комерційними |   |    |установами    |   |
  |банками відпо-|   |    |комерційних банків|   |
  |відно до чин- |   |    |відповідно до   |   |
  |ного законо- |   |    |чинного      |   |
  |давства    |   |    |законодавства   |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
73 |Дані про обіг | М  |КБ-РУ |Звіт про обіг   |525  |
  |готівкової  |(15  |РУ-ЦРП |готівкової    |   |
  |іноземної ва- |числа)|(облас-|іноземної валюти в|   |
  |люти в уповно-|   |ний)  |уповноважених   |   |
  |важених банках|   |    |банках      |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
74 |Стан поточної | М  |КБ-ЦРП |Стан поточної   |660  |
  |заборгованості|(до 12|    |заборгованості  |   |
  |держави перед |числа)|    |держави перед   |   |
  |комерційним  |   |    |комерційним банком|   |
  |банком    |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
75 |Про стан робо-| М  |КБ-ЦРП |Про стан роботи  |661  |
  |ти комерційно-|(до 12|    |комерційного банку|   |
  |го банку з  |числа)|    |з погашення    |   |
  |погашення   |   |    |проблемної    |   |
  |проблемної  |   |    |заборгованості  |   |
  |заборгованості|   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
76 |Дані про хід | М  |уповно-|Дані про хід   |650  |
  |виплат через |(до 15|важ.  |виплат через   |   |
  |комерційні  |числа)|банка- |комерційні банки |   |
  |банки компен- |   |ми-НБУ |компенсацій    |   |
  |сацій громадя-|   |    |громадянам, які  |   |
  |нам, які пос- |   |    |постраждали від  |   |
  |траждали від |   |    |нацистських    |   |
  |нацистських  |   |    |переслідувань   |   |
  |переслідувань |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
77 |Інформація про| К  |КБ-РУ |Інформація про  |683  |
  |вклади фізич- |(до 15|РУ-ЦРП |вклади фізичних  |   |
  |них осіб в ко-|числа)|    |осіб в комерційних|   |
  |мерційних   |   |    |банках      |   |
  |банках    |   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
78 |Інформація про| М  |КБ-РУ |Інформація про  |605  |
  |формування  |(до 12|РУ-ЦРП |формування    |   |
  |комерційним  |числа)|(консо-|комерційним банком|   |
  |банком резерву|   |лідов.)|резерву для    |   |
  |для відшкоду- |   |    |відшкодування   |   |
  |вання можливих|   |    |можливих втрат від|   |
  |втрат від де- |   |    |дебіторської   |   |
  |біторської  |   |    |заборгованості  |   |
  |заборгованості|   |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
79 |Інформація про| М  |КБ-РУ |Інформація про  |610  |
  |включення   |(у пе-|РУ-ЦРП |включення     |   |
  |субординовано-|рший |(облас-|субординованого  |   |
  |го боргу в  |робо- |ний)  |боргу в розрахунок|   |
  |розрахунок  |чий  |    |капіталу банку  |   |
  |капіталу банку|день |    |         |   |
  |       |до  |    |         |   |
  |       |16-00)|    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
80 |Дані про рух | М  |КБ-РУ |Звіт про рух та  |556  |
  |та залишки  |(7 чи-|РУ-НБУ |залишки коштів,  |   |
  |коштів, кіль- |сла  |(облас-|кількість     |   |
  |кість анонім- |після |ний)  |анонімних валютних|   |
  |них валютних і|звіт- |    |і кодованих    |   |
  |кодованих   |ного |    |рахунків у банках |   |
  |рахунків у  |пері- |    |України      |   |
  |банках України|оду) |    |         |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
88 |Дані про робо-| М  |ліквід.|Звіт про роботу  |621  |
  |ту ліквідатора|(до 15|комі- |ліквідатора    |   |
  |(ліквідаційної|числа)|сії-РУ |(ліквідаційної  |   |
  |комісії)   |   |РУ-НБУ |комісії) щодо   |   |
  |комерційного |   |    |ліквідації    |   |
  |банку     |   |    |комерційного банку|   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 П |       |   |  -  |Звіт про окремий |500  | К
  |       |   |    |зовнішній     |   |(до
  |       |   |    |державний борг та |   |7-15
  |       |   |    |про приватний   |   |числа)
  |       |   |    |борг, гарантований|   |
  |       |   |    |державою     |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 П |       |   |  -  |Звіт про стан   |501  | Р
  |       |   |    |окремого зовніш- |   |(до
  |       |   |    |нього державного |   |15-31
  |       |   |    |боргу та приватно-|   |січня)
  |       |   |    |го боргу, гаранто-|   |
  |       |   |    |ваного державою  |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 П |       |   |  -  |Звіт про дотриман-|542  | М
  |       |   |    |ня нормативів від-|   |(до
  |       |   |    |критої валютної  |   |10-15
  |       |   |    |позиції      |   |числа)
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
  |       | Д  |    |Звіт про зважену |541  |
  |       |   |    |відкриту валютну |   |
  |       |   |    |позицію на кінець |   |
  |       |   |    |операційного дня |   |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
  |Розрахунок  | К  |Філія- |1. Розрахунок   |721  |
  |прогнозу   |   |РУ   |прогнозу касових |   |
  |готівкового  |   |РУ-НБУ |оборотів з надход-|   |
  |обігу     |   |(за фі-|ження торговельної|   |
  |       |   |ліями) |виручки      |   |
  |       | К  |    |2. Розрахунок   |724  |
  |       |   |    |прогнозу касових |   |
  |       |   |    |оборотів з видач |   |
  |       |   |    |на заробітну плату|   |
  |       |   |    |та інших видів  |   |
  |       |   |    |оплати праці   |   |
  |       | К  |    |3. Розрахунок   |728  |
  |       |   |    |прогнозу касових |   |
  |       |   |    |оборотів з опера- |   |
  |       |   |    |цій підприємств  |   |
  |       |   |    |зв'язку      |   |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
   * Періодичність: Д - щоденна, Т - тижнева, ДК - декадна, 2Т -
двотижнева, М - місячна, К - квартальна, П - піврічна, Р - річна
   ** надається електронною поштою
   *** будуть введені додатковим розпорядженням НБУ
   Примітки:
   файли 12, 13, 20, 28, 31, 41, 43, 45, 61, 88 надаються
Національному банку  України,  решта  файлів  -  Центральній
розрахунковій палаті;
   П - поштові форми;
   ЕП - електронною поштою текстовий файл;
   щоденна звітність надається наступного дня в указаний час.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка