Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форму та технологію надання інформації згідно з постановою Правління НБУ від 14.12.99 N 587


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
 
 N 25-111/2515-10294 від 30.12.99
   м.Київ
 
 vd991230 vn25-111/2515-10294
                 Кримському республіканському,
                 територіальним, Головному,
                 Операційному управлінню,
                 Центральній розрахунковій палаті
                 Національного банку України
                 Комерційним банкам
                 Асоціації українських банків
 
    Про форму та технологію надання інформації згідно
     з постановою Правління НБУ від 14.12.99 N 587
 
   Для забезпечення виконання постанови Правління Національного
банку України від 14.12.99 N 587 ( z0885-99 ) "Про створення
належних умов органам Державної податкової адміністрації України
щодо контролю з питань оподаткування, належного  забезпечення
надходження коштів до Державного бюджету України та вдосконалення
порядку  обміну  інформацією між Національним банком України,
комерційними банками та їх установами і - органами Державної
податкової адміністрації України", текст якої доведено телеграмою
НБУ від 23.12.99 N 25-111/2458-10064, Національний банк України
надсилає погоджену з Державною податковою адміністрацією України
форму та технологію надання інформації згідно з цією постановою.
 
 Заступник Голови Правління               Я.Ф.Солтис
                           Додаток
   ЗАТВЕРДЖЕНО:             ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Правління    Заступник Голови Державної
Національного банку України   податкової адміністрації України
         Я.Ф.Солтис           В.М.Росоловський
30.12.99             30.12.99
       Форма та технологія надання інформації
  згідно з постановою Правління Національного банку України
         від 14 грудня 1999 року N 587
         1. Схема інформаційної взаємодії
   Інформаційна взаємодія  Національного  банку   України,
комерційних банків, їх установ (далі банки) і органами Державної
податкової адміністрації України (далі - ДПА), згідно з постановою
Правління Національного банку України від 14 грудня 1999 року
N 587 ( z0885-99 ) (далі - Постанова) складається з таких
механізмів:
   - ДПА при потребі формує запити до банків, тобто інформує
банки про конкретні юридичні особи (далі - клієнти), за операціями
яких слід надавати інформацію до ДПА, якщо ці операції підпадають
під дію Постанови. Далі у тексті цього документа список таких осіб
називатиметься "Список ДПА". Ця інформація надається у файлах U
кожному банку. Список ДПА за необхідністю змінюється за допомогою
файлів U.
   - Банки визначають, чи відкриті у них рахунки вказаних
клієнтів,  та  у випадку наявності таких рахунків починають
відслідковувати операції клієнтів за цими рахунками.
   - Якщо  операції  клієнтів,  що входять до Списку ДПА,
підпадають під дію пункту 2 Постанови, то банки надають інформацію
згідно з пунктом 3 Постанови у файлах D (інформація за день) та M
(інформація за місяць). Банки  надають  інформацію  обласним
установам ДПА за місцем розташування банківської установи.
   - ДПА та банки відслідковують успішність доведення інформації
один до одного, використовуючи механізм файлів-квитанцій I.
     2. Опис структури файлів змін списку клієнтів,
         за яким слід надавати інформацію
   2.1. Найменування файлів формуються згідно з пунктом 5.
   2.2. Функціональний підтип файла - U.
   2.3. Файли отримують усі банки.
   2.4. Файл містить інформаційні рядки, структура яких наведена
у такій таблиці:
       Структура інформаційного рядка файлу U
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування реквізиту        |Тип| Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+---+--------+----------
 1 | Ідентифікаційний код клієнта згідно | с |  14 | 1-14
  | з державним реєстром         |  |    |
 2 | Тип державного реєстру:       | N |  1  | 15-15
  | 1 - ЄДРПОУ,             |  |    |
  | 2 - ДРФО (не використовується),   |  |    |
  | 3 - Тимчасовий реєстр ДПА      |  |    |
 3 | Тип операції з клієнтом:       | N |  1  | 16-16
  | 1 - Включити до Списку ДПА,     |  |    |
  | 2 - Вилучити зі Списку ДПА,     |  |    |
 4 | Код області, в якій зареєстрований | N |  2  | 17-18
  | клієнт як платник податків      |  |    |
 5 | Ідентифікатор ключа ЕЦП, яким    | C |  6  | 19-24
  | накладений підпис на інформаційний  |  |    |
  | рядок                |  |    |
 6 | ЕЦП інформаційного рядку       | B |  64 | 25-88
 7 | CRLF                 | B |  2  | 89-90
------------------------------------------------------------------
   2.5. Список клієнтів, за яким слід надавати інформацію, є
змінним. Зміни до нього виконуються на підставі значення реквізиту
3 інформаційного рядка файлу U (включити до Списку ДПА чи вилучити
зі Списку ДПА). Зміни до Списку ДПА вступають в силу наступного
робочого дня після дати, вказаної в найменуванні файлу U.
   2.6. Банки, що відкриваються, або ті, хто з технічних причин
бажає отримати наново поточний список ДПА, повинні надати до
обласної ДПА запит у вигляді листа електронною поштою. ДПА повинна
сформувати для цього банку файл U, що містить повний поточний
Список ДПА.
   3. Опис структури файлів надання інформації про операції
  клієнтів щодо перерахування коштів, які підпадають під дію
       пунктів 2.1.1, 2.2.1, 2.3, 2.4 Постанови
   3.1. Найменування файлів формуються згідно з пунктом 5.
   3.2. Функціональний підтип файла - D.
   3.3. Файли формуються тими банками, в яких за попередній
робочий день здійснювались операції щодо перерахування коштів, які
підпадають під дію пунктів 2.1.1, 2.2.1, 2.3, 2.4 Постанови
( z0885-99 ).
   3.4. Файл містить інформаційні рядки, структура яких наведена
у такій таблиці:
       Структура інформаційного рядка файлу D
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування реквізиту        |Тип| Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+---+--------+----------
 1 | Ідентифікаційний код клієнта згідно | с |  14  | 1-14
  | з державним реєстром         |  |    |
 2 | Тип державного реєстру:       | N |  1  | 15-15
  | 1 - ЄДРПОУ,             |  |    |
  | 2 - ДРФО (не використовується),   |  |    |
  | 3 - Тимчасовий реєстр ДПА      |  |    |
 3 | Тип операції клієнта:        | N |  1  | 16-16
  | 1 - Підпадає під пункт 2.1.1     |  |    |
  |   Постанови,            |  |    |
  | 2 - Підпадає під пункт 2.2.1     |  |    |
  |   Постанови,            |  |    |
  | 3 - Підпадає під пункт 2.3      |  |    |
  |   Постанови,            |  |    |
  | 4 - Підпадає під пункт 2.4      |  |    |
  |   Постанови            |  |    |
 4 | МФО банку              | N |  9  | 17-25
 5 | Рахунок клієнта банку        | N |  14  | 26-39
 6 | Ознака "дебет/кредит" операції    | C |  1  | 40-40
 7 | Сума операції            | N |  16  | 41-56
 8 | Валюта операції           | N |  3  | 57-59
 9 | Дата операції            | D |  6  | 60-65
10 | Код області, в якій зареєстрований  | N |  2  | 66-67
  | клієнт як платник податків      |  |    |
11 | Ідентифікатор ключа ЕЦП, яким    | C |  6  | 68-73
  | накладений підпис на інформаційний  |  |    |
  | рядок                |  |    |
12 | ЕЦП інформаційного рядку       | B |  64  | 74-137
13 | CRLF                 | B |  2  |138-139
------------------------------------------------------------------
   3.5. Кожний інформаційний рядок містить інформацію про одну
операцію клієнта, яка підпадає під дію пунктів 2.1.1, 2.2.1, 2.3,
2.4 Постанови.
   3.6. Файл  D  формується  за  інформацією  попереднього
(закритого) банківського дня. Але місяць і день, що вказані в
найменуванні файла, повинні  співпадати  з  датою  поточного
банківського дня (коли здійснюється формування файла).
     4. Опис структури файлів операцій клієнтів щодо
      перерахування коштів, які підпадають під дію
         пунктів 2.1.2, 2.2.2 Постанови
   4.1. Найменування файлів формуються згідно з пунктом 5.
   4.2. Функціональний підтип файла - M.
   4.3. Файли формують банки, в яких за попередній місяць
здійснювались операції щодо перерахування коштів, які підпадають
під дію пунктів 2.1.2, 2.2.2 Постанови ( z0885-99 ).
   4.4. Файл містить інформаційні рядки, структура яких наведена
у такій таблиці:
       Структура інформаційного рядка файлу M
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування реквізиту        |Тип| Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+---+--------+----------
 1 | Ідентифікаційний код клієнта згідно | с |  14  | 1-14
  | з державним реєстром         |  |    |
 2 | Тип державного реєстру:       | N |  1  | 15-15
  | 1 - ЄДРПОУ,             |  |    |
  | 2 - ДРФО (не використовується),   |  |    |
  | 3 - Тимчасовий реєстр ДПА      |  |    |
 3 | Тип операції клієнта:        | N |  1  | 16-16
  | 5 - Підпадає під пункт 2.1.2     |  |    |
  |   Постанови,            |  |    |
  | 6 - Підпадає під пункт 2.2.2     |  |    |
  |   Постанови            |  |    |
 4 | МФО банку              | N |  9  | 17-25
 5 | Рахунок клієнта банку        | N |  14  | 26-39
 6 | Ознака "дебет/кредит" операції    | C |  1  | 40-40
 7 | Сума операції            | N |  16  | 41-56
 8 | Валюта операції           | N |  3  | 57-59
 9 | Дата операції            | D |  6  | 60-65
10 | Код області, в якій зареєстрований  | N |  2  | 66-67
  | клієнт як платник податків      |  |    |
11 | Ідентифікатор ключа ЕЦП, яким    | C |  6  | 68-73
  | накладений підпис на інформаційний  |  |    |
  | рядок                |  |    |
12 | ЕЦП інформаційного рядку       | B |  64  | 74-137
13 | CRLF                 | B |  2  |138-139
------------------------------------------------------------------
   4.5. Кожний інформаційний рядок містить інформацію про одну
операцію клієнта, яка підпадає під дію пунктів 2.1.2, 2.2.2
Постанови.
   4.6. Файл M формується в перший робочий день місяця. Місяць і
день, що вказані в найменуванні файла, повинні співпадати з датою
поточного банківського дня (коли здійснюється формування файла).
          5. Пояснення до пунктів 2-4
   5.1. Найменування файлів мають таку структуру:
             @FORxxMD.Onn,
   де:
   @ - ознака приналежності файла до файлів звітності, що
надаються до ДПА,
   F - функціональний підтип файла;
   О - літера, що визначає обласну ДПА, до якої надсилається
файл (зустрічається в найменуванні файла двічі);
   Rxx - ідентифікатор банківської установи;
   MD - дата формування файла (місяць, день в 36-ліковій системі
числення);
   nn -  порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в
36-ковій системі числення.
   Файли U нумеруються послідовно, протягом року, починаючи з 1.
За один банківський день може бути вироблено не більше одного
файлу U.
   5.2. Файли M, D надсилаються до обласної ДПА за місцем
розташування  банківської установи. Файли U надсилаються від
обласної ДПА до кожного банку, розташованого в цій області.
   5.3. Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:
   - службового рядка;
   - рядка заголовка;
   - інформаційних рядків.
   Усі рядки (службовий, рядок заголовка та всі інформаційні)
закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" -
CRLF.
   Службовий рядок призначений для підвищення  інформаційної
безпеки. Його довжина 100 байтів (разом з CRLF 102 байти).
Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.
   Структура рядка заголовка файлів U, M, D наведена у такій
таблиці:
       Структура рядка заголовка файлів U, M, D
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування реквізиту        |Тип| Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+---+--------+----------
 1 |Найменування файла          | С |  12  |  1-12
 2 |Дата та час створення файла      | D |  10  | 13-22
 3 |Кількість інформаційних рядків у   | N |  6  | 23-28
  |файлі                 |  |    |
 4 |Резерв                | C |  32  | 29-60
 5 |ЕЦП файлу               | B |  64  | 61-124
 6 |Ідентифікатор ключа ЕЦП, яким     | C |  6  | 125-130
  |накладені підписи на файл та на   |  |    |
  |рядок заголовку файлу         |  |    |
 7 |ЕЦП рядку заголовку файлу       | B |  64  | 131-194
 8 |CRLF                 | B |  2  | 195-196
------------------------------------------------------------------
   Структура інформаційних рядків наведена у пунктах 2-4.
   5.4. У  реквізиті типу "Ідентифікаційний код" наводиться
ідентифікаційний код, ідентифікаційний номер або реєстраційний
(обліковий) номер з відповідного реєстру (Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України - ЄДРПОУ або  з
Тимчасового реєстру ДПА - ТРДПА).
   5.5. Для надання комерційним банкам інформації про прийняття
(неприйняття)  відповідного файла M, D обласні ДПА формують
файли-квитанції для кожного файла типу M, D.
   Для надання ДПА інформації про прийняття (неприйняття) файла
U банківські установи формуються файли-квитанції для кожного файла
типу  U.  Файл  U  вважається успішно прийнятим, коли його
розкриптовано, перевірено його електронний підпис і структуру
файла та успішно здійснені зміни Списку ДПА в САБ банківської
установи.
   Ім'я файла-квитанції  формується  із імені прийнятого чи
відбракованого файла за такими правилами:
   - символи 1, 4-12 збігаються з іменем файла, для якого ця
квитанція формується;
   - символ 2 - "I" (велика латинська);
   - символ 3 - другий символ імені файла, який квитується
(тобто тип файла, який квитується).
   Загальні правила  формування  структури  файлів-квитанцій
збігаються з правилами, які прийняті для відповідних файлів, тобто
обов'язковими є службовий рядок, рядок заголовка, і можуть бути
присутні інформаційні рядки.
   Структура рядка заголовка файлів-квитанцій "I" наведена у
такій таблиці.
        Структура рядка заголовка файлів I
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування реквізиту        |Тип| Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+---+--------+----------
 1 |Найменування файла I         | С |  12  |  1-12
 2 |Дата та час створення файла I     | D |  10  | 13-22
 3 |Кількість інформаційних рядків у   | N |  6  | 23-28
  |файлі I                |  |    |
 4 |Резерв                | C |  32  | 29-60
 5 |ЕЦП файлу               | B |  64  | 61-124
 6 |Ідентифікатор ключа ЕЦП, яким     | C |  6  | 125-130
  |накладені підписи на файл та на   |  |    |
  |рядок заголовку файлу         |  |    |
 7 |Найменування файла, що квитується   | С |  12  | 131-142
 8 |Дата та час створення файла, що   | D |  10  | 143-152
  |квитується              |  |    |
 9 |Кількість інформаційних рядків у   | N |  6  | 153-158
  |файлі, що квитується         |  |    |
10 |Резерв                | C |  32  | 159-190
11 |ЕЦП файлу, що квитується       | B |  64  | 191-254
12 |Ідентифікатор ключа ЕЦП файлу, що   | C |  6  | 255-260
  |квитується              |  |    |
13 |Код помилки за файлом, що       | С |  4  | 261-264
  |квитується              |  |    |
14 |ЕЦП рядку заголовку файлу       | B |  64  | 265-328
15 |CRLF                 | B |  2  | 329-330
------------------------------------------------------------------
   Найменування файлів M, D повинні бути унікальними. У разі
отримання ДПА файла з іменем, яке вже було у файлі, що ДПА раніше
отримала, такий файл не приймається. У такому випадку формується
файл-квитанція з кодом помилки 2102.
   Якщо файл, що квитується, має структурні помилки в рядку
заголовка чи в інформаційних рядках, то інформація з цього файлу
не приймається, файл бракується в цілому з кодом помилки 2103 -
"Порушена загальна структура файла".
   Якщо файл, що квитується, має помилки в окремих інформаційних
рядках, то вся інформація з цього файла також не приймається у
ДПА, файл бракується в цілому з загальним кодом помилки 2101 -
"При перевірці файла виявлені помилки змісту в інформаційних
рядках". У випадку, коли існують помилки змісту в  окремих
інформаційних рядках, у файлі-квитанції присутні інформаційні
рядки з відповідним кодом помилки для кожного інформаційного
рядка, що відбраковується.
   Структура інформаційного рядка файла-квитанції "I" наведена у
такій таблиці.
       Структура інформаційного рядка файлів I
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування реквізиту        |Тип| Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+---+--------+----------
 1 |Порядковий номер інформаційного    | N |  6  |  1-6
  |рядка у файлі, що квитується     |  |    |
 2 |Код помилки за інформаційним     | С |  4  |  7-10
  |рядком у файлі, що квитується     |  |    |
 3 |CRLF                 | B |  2  | 11-12
------------------------------------------------------------------
   Файл-квитанція підтверджує успішне прийняття файла в ДПА
тільки у тому разі, якщо:
   - інформаційні рядки у файлі I відсутні;
   - код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.
   5.6. Правила  заповнення  реквізитів файлів M, D, U та
квитанцій I та формати реквізитів відповідають документу "Опис
інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою
електронних платежів (СЕП) НБУ".
   5.7. Таблиця для визначення літери O - обласної податкової
адміністрації одержувача файла та адреси  електронної  пошти
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, мм.Києві та Севастополі:
------------------------------------------------------------------
     Регіон     |Електронна адреса    |  Літера О
             |податкової адміністрації|
-------------------------+------------------------+---------------
Вінницька обл.      |  DPABNK@UAP0     |    A
Волинська обл.      |  DPABNK@UBP0     |    B
Дніпропетровська обл.  |  DPABNK@UCP0     |    C
Донецька обл.      |  DPABNK@UDP0     |    D
Житомирська обл.     |  DPABNK@UEP0     |    E
Закарпатська обл.    |  DPABNK@UFP0     |    F
Запорізька обл.     |  DPABNK@UGP0     |    G
Івано-Франківська обл.  |  DPABNK@UHP0     |    H
м.Київ          |  DPABNK@UIP0     |    I
Київська обл.      |  DPABNK@UJP0     |    J
Кіровоградська обл.   |  DPABNK@UKP0     |    K
Крим           |  DPABNK@ULP0     |    L
Луганська обл.      |  DPABNK@UMP0     |    M
Львівська обл.      |  DPABNK@UNP0     |    N
Миколаївська обл.    |  DPABNK@UOP0     |    O
Одеська обл.       |  DPABNK@UPP0     |    P
Полтавська обл.     |  DPABNK@UQP0     |    Q
Рівненська обл.     |  DPABNK@URP0     |    R
Сумська обл.       |  DPABNK@USP0     |    S
Тернопільська обл.    |  DPABNK@UTP0     |    T
Харківська обл.     |  DPABNK@UUP0     |    U
Херсонська обл.     |  DPABNK@UVP0     |    V
Хмельницька обл.     |  DPABNK@UWP0     |    W
Черкаська обл.      |  DPABNK@UXP0     |    X
Чернігівська обл.    |  DPABNK@UYP0     |    Y
Чернівецька обл.     |  DPABNK@UZP0     |    Z
м.Севастополь      |  DPABNK@U9P0     |    9
------------------------------------------------------------------
   5.8. Механізм накладання та перевірки електронного цифрового
підпису (ЕЦП) для усіх файлів буде вводитись у дію поступово
окремими спільними рішеннями ДПА та НБУ. До впровадження цього
механізму всі реквізити типу "ЕЦП" та "Ідентифікатор ключа ЕЦП"
повинні заповнюватися пропусками.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка