Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 6 листопада 2005 року в м. Рівному

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            02.12.2005 N 168
 
    Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського
    референдуму за народною ініціативою, утвореної на
    зборах громадян України, що відбулися 6 листопада
           2005 року в м. Рівному
 
 
   До Центральної виборчої комісії 17 листопада 2005  року
надійшло подання Рівненського міського голови Чайки В.А. від
15 листопада 2005 року N 05-3103 щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши вищезазначене  подання  та  додані  до нього
документи, Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Рівному 6 листопада 2005 року за адресою майдан
Просвіти, 2, у сесійному залі Рівненської обласної ради відбулися
збори громадян  України  для  утворення  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в яких згідно
з протоколом цих зборів взяли участь 280 осіб. Учасниками зборів
одноголосно схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання
питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі  (ЄЕП)  разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди  про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Перевіркою відповідності поданих до Центральної  виборчої
комісії документів вимогам Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) встановлено, що
учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в складі 93
осіб.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою взяла участь особа, яка не має
права на участь у референдумі, - Колюжний Дмитро Михайлович,
22 листопада 1987 року народження, який на день проведення зборів
6 листопада 2005 року не досяг 18-річного віку. Отже, зазначена
особа не може вважатися учасником цих зборів.
 
   Перевіркою списку  учасників  вищевказаних  зборів  також
установлено, що на порушення частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ), згідно з якою реєстрація учасників зборів проводиться
перед початком зборів шляхом складання їх списку із зазначенням
прізвищ, імен та по батькові, місця проживання, стосовно деяких
учасників зборів не зазначено відомостей про місце проживання.
Так, не зазначено назви населеного пункту, де проживають учасники
зборів  Мислицька Є.С., Безсалов О.В., що дає підстави для
виключення їх із числа учасників цих зборів.
 
   У підписаному головою і секретарем зборів списку членів
ініціативної групи відомості щодо окремих членів цієї групи не
відповідають відомостям, що містяться у списку учасників зборів.
Зокрема,  у  Процюка  Володимира Євтіхійовича, Красько Ганни
Семенівни, Федорчука Анатолія Володимировича, Буркальця Петра
Віталійовича, Дарчука Олександра Андрійовича, Нугманової Наталії
Олексіївни виявлено невідповідність відомостей щодо адреси місця
проживання, що дає підставу для відмови у реєстрації цих осіб
членами ініціативної групи.
 
   Крім того, згідно з протоколом зборів до ініціативної групи
всеукраїнського референдуму обрані Юзепчук Олена Володимирівна,
Макєєва Зоя Феодосівна та Терентьев Григорій Федорович, які не
зазначені у списку членів ініціативної групи. Водночас у цьому
списку вказані Юзепчук  Оксана  Володимирівна,  Макеєва  Зоя
Феодосівна  та  Терентьев  Георгій  Федорович, які згідно з
відповідним протоколом не були обрані до ініціативної групи
зборами громадян, що є порушенням частин першої та п'ятої статті
16 Закону ( 1286-12 ) та дає підставу для відмови у реєстрації цих
осіб членами ініціативної групи.
 
   Центральна виборча  комісія  зазначає, що, незважаючи на
відмову в реєстрації членами ініціативної групи та виключення з
числа учасників зборів зазначених осіб, загальні обставини не
впливають на законність проведення зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, оскільки кількість учасників зборів та
чисельність ініціативної  групи  відповідають  вимогам  Закону
( 1286-12 ).
 
   Перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії матеріалів
установлено їх відповідність іншим вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 279
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів вказано їх
прізвища, імена та по батькові, дати народження, а стосовно 277
учасників зборів - місце проживання; учасниками зборів одноголосно
обрано голову і секретаря цих зборів (головою зборів обрано
Лінніка Володимира Петровича, секретарем - Кузьмінчук  Марію
Костянтинівну); до порядку денного зборів включено питання про
обговорення доцільності проведення референдуму та про формулювання
питань, які пропонується винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
 
   Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
 
   У протоколі зборів громадян вказано дату та місце проведення
зборів громадян України  для  утворення  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   Точне формулювання питань, які пропонується  винести  на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України,
які мають право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
ініціативної групи, які мають право брати участь у референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) 54
члени ініціативної групи, що підлягають реєстрації, підписали
зобов'язання про додержання ними законодавства  України  про
референдум.
 
   Таким чином,  Центральною  виборчою  комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати  Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні  державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Статтею 69 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з  частиною  другою  статті  72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський  референдум  проголошується  за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР )  (конституційності)  Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 також зазначив,
що "референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
 
   У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень частини першої статті  103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5, 156 та за  конституційним  зверненням  Галайчука  Вадима
Сергійовича,  Подгорної  Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої,  четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005
Конституційний Суд  України  вказав,  що  принцип  народного
суверенітету,  закріплений  у  статті 5 Конституції України,
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин  четвертої,  шостої  статті  17  Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені  у  клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання  щодо  утворення  та  реєстрації  ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ),  Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. У тому числі Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в місті Рівному 6 листопада
2005 року за адресою майдан Просвіти, 2, не належать до питань,
які згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не
можуть бути винесені на всеукраїнський референдум.
 
   Водночас до Центральної виборчої комісії надійшли звернення
щодо невідповідності проведення зазначених зборів вимогам Закону
( 1286-12 ), а саме в частині  порушення  строків  подання
повідомлення до міської ради про дату, час, місце проведення
зборів та кількості їх учасників.
 
   Відповідно до частини третьої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціатори проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму
повинні не пізніш як за десять днів до їх проведення письмово
повідомити про час, місце і мету зборів голову міської ради, на
території якої проводитимуться збори.
 
   Враховуючи цю вимогу Закону ( 1286-12 ) та звернення щодо
окремих порушень Закону, Рівненському міському голові Чайці В.А.
надіслано звернення від 1 грудня 2005 року N 21-38-3892 з
проханням терміново поінформувати Центральну виборчу комісію про
отримання ним зазначеного повідомлення, надавши його копію, та про
відповідність проведених 6 листопада 2005 року зборів громадян
України вимогам Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми".
 
   У відповідь на зазначене звернення Чайка В.А. підтвердив
відповідність документів стосовно зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, що відбулися 6 листопада 2005 року  в
м. Рівному, вимогам статей 16 та 17 Закону ( 1286-12 ), одночасно
зазначивши, що за інформацією посадових осіб органів місцевого
самоврядування, які були присутні на зборах, "візуально" зал, у
якому проводилися збори, вміщував більше ніж 200 осіб, а для осіб,
яким не вистачало місць, були доставлені стільці. Крім того,
Чайкою В.А. надане повідомлення Рівненської міської організації
СДПУ(о), яке надійшло до Рівненської міської ради 25 жовтня
2005 року, про проведення зборів громадян України  з  метою
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою 6 листопада 2005 року  у  Рівненському
обласному театрі ляльок, а також повідомлення Рівненської міської
організації СДПУ(о), яке надійшло 31 жовтня 2005  року  до
Рівненської  міської  ради  на  доповнення  до  попереднього
повідомлення, про зміну місця проведення зазначених зборів - на
сесійний зал Рівненської обласної ради.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17, 18 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та керуючись
частиною першою статті 11, частиною першою статті 12, пунктами 1,
3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію"  (  1932-15  ),  Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати  ініціативну   групу   всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?"; "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією,  Республікою  Казахстан  та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утвореної на
зборах громадян України, що відбулися 6 листопада 2005 року в
м. Рівному, та присвоїти їй порядковий номер 8.
 
   2. Відмовити Процюку Володимиру Євтіхійовичу, Красько Ганні
Семенівні, Федорчуку Володимиру Анатолійовичу, Буркальцю Петру
Віталійовичу, Дарчуку Олександру Андрійовичу, Нугмановій Наталії
Олексіївні, Юзепчук Оксані Володимирівні, Макеєвій Зої Феодосівні
та  Терентьєву  Георгію  Федоровичу у реєстрації їх членами
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою.
 
   3. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію, членам цієї  групи  -  відповідні
посвідчення.
 
   4. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   5. Копію цієї постанови надіслати Рівненській міській раді та
рекомендувати  їй  опублікувати  відомості  про  реєстрацію
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 2 грудня 2005 року N 168
 
               СПИСОК
   членів ініціативної групи всеукраїнського референдуму
     за народною ініціативою N 8, утвореної на зборах
      громадян України, що відбулися 6 листопада
           2005 року в м. Рівному
 
 
   1. Муляр Олександр Васильович
 
   2. Голюк Олександр Григорович
 
   3. Козусєв Михайло Миколайович
 
   4. Сучков Валерій Олексійович
 
   5. Зайцева Тетяна Іванівна
 
   6. Шапкова Ганна Миколаївна
 
   7. Сухий Володимир Ананійович
 
   8. Сухий Леонтій Йосипович
 
   9. Ільчук Олег Олександрович
 
   10. Суходольський Василь Іванович
 
   11. Поліщук Світлана Ярославівна
 
   12. Нагорнюк Василина Василівна
 
   13. Томашевська Ірина Іванівна
 
   14. Рудік Валентин Костянтинович
 
   15. Доценко Ольга Анатоліївна
 
   16. Ковальчук Тетяна Ігорівна
 
   17. Рудюк Валентина Валеріївна
 
   18. Сусла Людмила Іванівна
 
   19. Загуменнікова Раїса Леонідівна
 
   20. Парфенюк Григорій Анатолійович
 
   21. Коцюба Василь Іванович
 
   22. Тимощук Катерина Андріївна
 
   23. Кот Іван Васильович
 
   24. Гринюк Віталій Вікторович
 
   25. Попович Стефан Григорович
 
   26. Семенюк Алла Григорівна
 
   27. Малявчик Микола Андрійович
 
   28. Вороніна Олена Станіславівна
 
   29. Намчук Микола Антонович
 
   30. Кухаренко Олександр Олександрович
 
   31. Яніцька Юлія Володимирівна
 
   32. Терещук Володимир Гнатович
 
   33. Гончарук Юрій Михайлович
 
   34. Сось Юрій Георгійович
 
   35. Попенко Василь Павлович
 
   36. Годунко Світлана Григорівна
 
   37. Карпенюк Олена Іванівна
 
   38. Мацерук Оксана Василівна
 
   39. Скаковець Віктор Андрійович
 
   40. Чирук Неоніла Іванівна
 
   41. Гордійчук Руслан Миколайович
 
   42. Коваль Валерій Євгенович
 
   43. Ковальова Інна Миколаївна
 
   44. Любченко Тетяна Леонідівна
 
   45. Водько Людмила Зіновіївна
 
   46. Патійчук Лідія Федорівна
 
   47. Літвінчук Сергій Володимирович
 
   48. Шершень Юрій Васильович
 
   49. Рибачок Василь Степанович
 
   50. Пономаренко Анатолій Володимирович
 
   51. Булка Валентин Гаврилович
 
   52. Кондратюк Юрій Олександрович
 
   53. Поліщук Василь Андрійович
 
   54. Сандул Наталія Олексіївна
 
   55. Краснікова Алла Аполінаріївна
 
   56. Маркасова Анна Віталіївна
 
   57. Марчук Галина Семенівна
 
   58. Сокіл Зінаїда Іванівна
 
   59. Міхнов Олег Борисович
 
   60. Цицюра Віктор Харитонович
 
   61. Потапович Ольга Єрофіївна
 
   62. Горошко Петро Валентинович
 
   63. Палій Володимир Матвійович
 
   64. Гуріч Василь Іванович
 
   65. Фоміна Тетяна Сергіївна
 
   66. Талабірчук Артем Петрович
 
   67. Ігошина Валентина Василівна
 
   68. Альошко Наталія Анатоліївна
 
   69. Кожуховська Зоряна Віталіївна
 
   70. Вереніч Любов Михайлівна
 
   71. Шеремет Лариса Василівна
 
   72. Лазарєв Олександр Дмитрович
 
   73. Парфенюк Валерій Анатолійович
 
   74. Ліннік Володимир Петрович
 
   75. Левкович Анатолій Йосипович
 
   76. Данченко Ніна Михайлівна
 
   77. Володько Павло Олександрович
 
   78. Гончарук Михайло Андрійович
 
   79. Свідерська Лариса Іванівна
 
   80. Білоус Олена Володимирівна
 
   81. Кулінець Світлана Миколаївна
 
   82. Мельник Наталія Миколаївна
 
   83. Захарук Валентина Максимівна
 
   84. Мокрик Олександр Дмитрович
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка