Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 5 листопада 2005 року в м. Маріуполь Донецької області

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.11.2005 N 154
 
        Про реєстрацію ініціативної групи
       всеукраїнського референдуму за народною
      ініціативою, утвореної на зборах громадян
     України, що відбулися 5 листопада 2005 року в
         м. Маріуполь Донецької області
 
 
   До Центральної  виборчої комісії 14 листопада 2005 року
надійшло подання Маріупольського міського голови Хотлубея Ю.Ю. від
9 листопада 2005 року N 11-7663-41 щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши вищезазначене подання  та  додані  до  нього
документи  щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, Центральна виборча комісія
встановила.
 
   У місті Маріуполь Донецької області 5 листопада 2005 року за
адресою просп. Леніна, 107, відбулися збори громадян України, в
яких згідно з протоколом зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою взяли участь 306 осіб. Учасниками зборів одноголосно
схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою та затверджено формулювання питань, які
пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною
ініціативою:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі  (ЄЕП)  разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди  про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 40 осіб,
якій  доручено  збирання  підписів громадян під вимогою про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою взяли участь особи, які не
мають права  на участь у референдумі: Лагунов Юрій Петрович
23 квітня 1997 року народження, Марєєва Тетяна Федорівна 5 квітня
1989 року народження.
 
   У списку  учасників  зборів не зазначено відомостей про
документи,  що  посвідчують  особу  громадянки  Галах  Олени
Олександрівни.
 
   Громадянку Сушко  Діану  Миколаївну  включено  до списку
учасників зборів двічі.
 
   У зв'язку із цим Центральна виборча комісія зазначає, що
участь у зборах вказаних осіб, які не мають права на участь у
референдумі, не впливає на вирішення питання про законність
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму  за  народною  ініціативою,
оскільки без їх урахування кількість учасників зборів, які мають
право на участь у референдумі, становить 302 особи і, таким чином,
відповідає вимогам частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   Разом з тим, Центральною виборчою комісією встановлено, що
прізвище громадянки  України,  включеної  до  списку  членів
ініціативної групи, "Мирошниченко" не збігається за написанням із
прізвищем громадянки, якою підписано зобов'язання  як  члена
ініціативної групи про додержання нею законодавства України про
референдум, - "Мірошниченко", що обумовлює  неможливість  її
реєстрації членом ініціативної групи.
 
   Громадянином Сороколітом Артемом Петровичем, включеним до
списку членів ініціативної групи, не підписано зобов'язання про
додержання ним як членом ініціативної групи законодавства України
про референдум, що обумовлює неможливість його реєстрації членом
ініціативної групи.
 
   При цьому зобов'язання про додержання законодавства України
про референдум підписано, крім осіб, включених до списку членів
ініціативної групи, громадянином Бережних В.П.
 
   Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів установлено відповідність цих документів іншим вимогам
Закону ( 1286-12 ).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону до Центральної
виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом та  в
установлений Законом ( 1286-12 ) 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 302
громадянина України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів проведено реєстрацію учасників
зборів, про що зазначено у протоколі зборів громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за
народною ініціативою; в списку учасників цих зборів зазначено
прізвища, імена та по батькові, дати народження  та  місце
проживання учасників зборів; учасниками зборів обрано голову і
секретаря зборів громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського  референдуму за народною ініціативою (головою
зборів обрано Гнатієнка Ігоря Володимировича, секретарем - Гнибіду
Володимира Олександровича); до порядку денного цих зборів включено
питання про обговорення доцільності проведення референдуму та про
формулювання питань, які пропонуються винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою проведення всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
 
   Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
 
   У протоколі зборів громадян вказано дата та місце проведення
зборів громадян України  для  утворення  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   Точне формулювання питань, які пропонується  винести  на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 38 громадян України, які мають
право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
ініціативної групи, які всі мають  право  брати  участь  у
референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином,  Центральною  виборчою  комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати  Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні  державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з  частиною  другою  статті  72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський  референдум  проголошується  за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності)  Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000, також зазначив,
що: "референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
 
   У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень частини першої статті  103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5, 156 та за  конституційним  зверненням  Галайчука  Вадима
Сергійовича,  Подгорної  Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005,
Конституційний Суд  України  вказав,  що  принцип  народного
суверенітету,  закріплений  у  статті 5 Конституції України,
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин  четвертої,  шостої  статті  17  Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені  у  клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема, за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання  щодо  утворення  та  реєстрації  ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень, ухвали
Конституційного Суду України. У тому числі Центральною виборчою
комісією встановлено, що питання, які пропонуються для винесення
на всеукраїнський референдум зборами  громадян  України  для
створення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в місті Маріуполь Донецької
області 5 листопада 2005 року за адресою просп. Леніна, 107, не
належать до  питань,  які  згідно  з  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на всеукраїнський
референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17, 18 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та керуючись
частиною першою статті 11, частиною першою статті 12, пунктами 1,
3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ),  Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати   ініціативну   групу  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?"; "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан  та  Республікою  Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену зборами
громадян України, що  відбулися 5 листопада 2005 року в м.
Маріуполь Донецької області, та присвоїти їй порядковий номер 2.
 
   2. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію ініціативної групи, членам зареєстрованої
ініціативної групи - відповідні посвідчення.
 
   3. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   4. Копію цієї постанови надіслати Маріупольській міській раді
та  рекомендувати  їй  опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи з всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
               від 29 листопада 2005 року N 154
 
               СПИСОК
      членів ініціативної групи всеукраїнського
       референдуму за народною ініціативою N 2,
       утвореної на зборах громадян України,
        що відбулися 5 листопада 2005 року в
         м. Маріуполь Донецької області
 
 
   1 Гнибіда Володимир Олександрович
 
   2 Прохоров Валерій Васильович
 
   3 Прохоров Павло Валерійович
 
   4 Беленсон Олександр Лазаревіч
 
   5 Громова Ярослава Андріївна
 
   6 Кравченко Олена Василівна
 
   7 Яцеленко Володимир Семенович
 
   8 Марєєва Тетяна Федорівна
 
   9 Гнатієнко Ігор Володимирович
 
   10 Жигайлова Ніна Антонівна
 
   11 Зикун Володимир Федорович
 
   12 Кулік Вікторія Вікторівна
 
   13 Вивдюк Нона Константиновна
 
   14 Тихонова Віра Спиридонівна
 
   15 Спіцина Наталія Георгіївна
 
   16 Третьяков Віталій Самуілович
 
   17 Омельченко Віктор Григорович
 
   18 Меркушев Валерій Вікторович
 
   19 Іванченко Тетяна Миколаївна
 
   20 Спіцин Дмитро Анатолійович
 
   21 Проценко Володимир Андрійович
 
   22 Рогозинська Людмила Анатоліївна
 
   23 Стасюк Сергій Іванович
 
   24 Казанцев Сергій Сергійович
 
   25 Тараш Любов Олексіївна
 
   26 Міхатаріянс Алла Миколаївна
 
   27 Горюненко Олександра Андріївна
 
   28 Картечева Валентина Михайлівна
 
   29 Кіщенко Ольга Анатоліївна
 
   30 Дегтяренко Любов Василівна
 
   31 Голубков Сергій Петрович
 
   32 Девтерова Олена Борисівна
 
   33 Плеханова Наталія Олександрівна
 
   34 Бесараб Петро Володимирович
 
   35 Дащенко Ганна Іванівна
 
   36 Мещаненко Степан Станіславович
 
   37 Чемова Тетяна Костянтинівна
 
   38 Горошко Єлеонора Анатоліївна
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка