Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25.11.2005 (підпункт 6.2 протоколу N 12)

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            02.12.2005 N 1099
 
 
      Про погодження рішення Ради Оптового ринку
      електричної енергії України від 25.11.2005
         (підпункт 6.2 протоколу N 12)
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 )   "Питання   Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України", згідно з положеннями Договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 )
Національна комісія  регулювання  електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної
енергії України від 25.11.2005 (підпункт 6.2 протоколу N 12) про
затвердження змін до Додатку 2 до Договору між Членами Оптового
ринку електричної енергії України ( n0001227-96 ) (Правил Оптового
ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ
від 12.09.2003 N 921 ( v0921227-03 ) в частині внесення змін до
пунктів 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 7.3.2, підпункту "б" пункту 5.9.2 та
підпункту "б" пункту 7.4.1, що додаються.
 
   2. Ця постанова набуває чинності з 05.12.2005.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   02.12.2005 N 1099
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол Ради Оптового ринку
                   електричної енергії України
                   25.11.2005 N 12
 
 
               ЗМІНИ
     до Додатку 2 до Договору між Членами Оптового
      ринку електричної енергії України (Правил
      Оптового ринку електричної енергії України,
      затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003
     N 921) в частині внесення змін до пунктів 5.7.1,
     5.7.3, 5.12.1, 7.3.2, підпункту "б" пункту 5.9.2
         та підпункту "б" пункту 7.4.1
             ( v0921227-03 )
 
                       пит
   1. У пункті 5.7.1 формулу визначення С  викласти в новій
редакції:                  б
 
                   СГ
                 р=Т
                   б  ххр
                  S  Ц
        пит  миз     р=1  бр
       "С  = Ц  + -------------------- х 100".
        б   бр   р=END  max  о
                S   Э  х Р
               р=START бр   б
 
   де S - знак суми.
 
   2. Пункт 5.7.3 викласти в новій редакції:
   "5.7.3. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити
вибір складу обладнання на розрахунковий період мінімального
покриття зі складу, визначеного згідно з пунктами 5.7.1, 5.7.2, з
відключенням блоків, що мають ознаку маневреності М  = 1, у
                             бр
порядку від найдорожчого до найдешевшого за їх питомою економією
витрат між вартістю роботи на заявленому мінімальному навантаженні
в період End-Start та вартістю пуску блока за такими правилами:
   1) для моноблоків:
 
        р=Star  хх  з(из)  pmin   п
         S  (Ц  + Ц   х Р  ) - Ц
      е  р=END  б   бх    бр    б
     С = ------------------------------------ ;
      б          рmin
               Р
                бр
   де S - знак суми.
 
   2) для  двокорпусних  блоків,  що  заявлені в роботу в
двокорпусному режимі, у разі можливості зупинки блока за ознакою
пуску/зупинки:
 
        р=Star  хх2  з(из)  pmin   п1  п2
         S  (Ц  + Ц   х Р  ) - (Ц  + Ц )
      е  р=END  б   бх    бр    б   б
     С = --------------------------------------------- ;
      б             рmin
                  Р
                   бр
   де S - знак суми.
 
   3) для  двокорпусних  блоків,  що  заявлені в роботу в
однокорпусному режимі, у разі можливості зупинки блока за ознакою
пуску/зупинки:
 
        р=Star  хх1   з(из)  pmin   п1
         S  (Ц  + Ц   х Р  ) - Ц
      е  р=END  б    бх    бр    б
     С = -------------------------------------- ;
      б          рmin
               Р
                бр
   де S - знак суми.
 
   4) для двокорпусних блоків, що  заявлені  в  роботу  в
двокорпусному режимі, у разі можливості зупинки корпусу котла за
ознакою пуску/зупинки:
 
        р=Star  хх2   з(из)  pmin   п2
         S  (Ц  + Ц   х Р  ) - Ц
      е  р=END  б    бх    бр    б
     С = -------------------------------------- ;
      б          рmin
               Р
                бр
 
     з(из)
   де Ц   - прирощена  заявлена (або інтерпольована) ціна
     бх                        рmin
блока  для  заявленого  мінімального  навантаження  Р    в
                             бр
розрахунковий період мінімального покриття, грн/МВт.год".
   S - знак суми.
                                пт
   3. У підпункті "б" пункту 5.9.2 формулу визначення З
викласти в новій редакції:                   бр
 
              СГ
             р=Т
              б   ххр
             S   Ц
          пт  р=1   бр
         "З  = ---------------- х 100".
          бр  р=END  г   о
              S  Э  х Р
            р=START бр  б
 
   де S - знак суми.
 
   4. Пункт 5.12.1 викласти в новій редакції:
   "5.12.1. Ціна робочої потужності розраховується Розпорядником
системи розрахунків окремо по групах робочої потужності. Групи
робочої потужності формуються після вибору складу обладнання до
графіка навантаження, визначеного відповідно до підрозділу 5.7, за
наступними правилами:
   а) блоки, які включені до графіка навантаження на наступну
    СГ
   p=Т  Г    нmin                  Г
добу max (Р ) >= P  , формують першу групу з ознакою N   для
   p=1  бр   б                   бр
                     рmax
всіх розрахункових періодів доби, в яких Р   > 0;
                     бр
                         СГ
                       p=Т  Г   нmin
   б) блоки, для яких виконується умова 0 < max (Э ) < Р   ,
                       p=1  бр   б
 
                Г
формують першу групу з ознакою N  = 1 для розрахункових періодів
                бр
        рmax
доби, в яких Р   > 0;
        бр
   в) блоки, які знаходяться у резерві на  наступну  добу
  СГ
р=Т  Г
 S  Р  = 0, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин від
р=1  бр
надання команди диспетчера до набору максимального навантаження та
сумарна  потужність  яких  не перевищує величини необхідного
                        Г
оперативного резерву, формують другу групу N  = 2 для  всіх
                        бр
                       рmax
розрахункових  періодів  доби,  в  яких Р   > 0.  Величина
                       бр
необхідного оперативного резерву затверджується НКРЕ за поданням
Диспетчерського центру;
   г) блоки з числа заявлених, які не ввійшли до складу першої і
                              Г
другої групи та мають ознаку ОТ = 0, формують третю групу N  = 3
                б              бр
                       рmax
для всіх розрахункових періодів доби, в яких Р   > 0;
                       бр
   д) блоки, які не ввійшли до складу першої, другої і третьої
                             Г
групи та мають ознаку ОТ = 1, формують четверту групу N  = 4
              б               бр
                       рmax
для всіх розрахункових періодів доби, в яких Р   > 0.
                       бр
                           рmax
   В усіх інших годинах розрахункової доби, в яких Р   = 0,
                           бр
                         Г
група робочої потужності блоку не встановлюється N  = 0".
                         бр
 
   5. Пункт 7.3.2 викласти в новій редакції:
   "7.3.2. Фактична група робочої потужності кожного блока для
платежів визначається за фактичним режимом роботи блока відповідно
до правил:
   а) блокам, які фактично включені в роботу за  командою
 
                       СГ
                     p=Т  д    нmin
Диспетчерського центру та  для яких  max (Э ) >= Р     і
                     p=1  бр   б
  СГ
p=Т  ф    нmin                    ф
max (Э ) > = Р   , встановлюється ознака першої групи N  для
p=1  бр    б                      бр
 
всіх  розрахункових  періодів  доби, в яких (остання одержана
 рmax
Р  ) > 0;
 бр
   б) блокам,  які фактично включені в роботу за командою
                      СГ
                    p=Т  д   нmin
Диспетчерського центру та для яких 0 < max (Э ) < P  ,    і
                    р=1  бр   б
 
    СГ
  p=Т  ф   нmin                 ф
0 < max (Э ) < P  , формують першу групу з ознакою N  = 1 для
  р=1  бр   б                   бр
                   ф     рmax
розрахункових періодів доби, в яких Э  > 0 і Р   > 0;
                   бр    бр
                              Г
   в) блокам, які знаходились у резерві та у яких N  = 2,
                              бр
                  ф
встановлюється ознака другої групи N  = 2 для всіх розрахункових
                  бр
                     рmax
періодах доби, в яких (остання одержана Р  ) > 0;
                     бр
   г) блокам, які не ввійшли до складу першої і другої фактичної
групи робочої потужності, в тому числі блокам, включеним до
                  СГ
                p=Т  Г   нmin
заданого графіка навантаження max (Р ) > Р  , встановлюється
                р=1  бр   б
           ф
ознака третьої групи N  = 3 для всіх розрахункових періодів доби,
           бр
             рmax
в яких (остання одержана Р  ) > 0 та ОТ = 0;
             бр       б
   д) блокам, які знаходились поза резервом за відсутністю
             Г
палива ОТ = 1 та у яких N  = 4, встановлюється ознака четвертої
     б        бр
    ф
групи N  = 4 для всіх розрахункових періодів доби, в  яких
    бр
          рmax
(остання одержана Р  ) > 0.
          бр
   В усіх інших розрахункових періодах доби, в яких (остання
      рmax
одержана Р  ) = 0, група робочої потужності не встановлюється
      бр
 ф
N  = 0".
 бр
                                фпт
   6. У підпункті "б" пункту 7.4.1 формулу визначення З
                                бр
викласти в новій редакції:
 
                 ФСГ
               р=Т
                 б  ххр
                S  Ц
           фпт    р=1  бр
          "З  = ------------------- х 100".
           бр   р=END   ф   о
               S   Э  х Р
              p= START бр  б
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка