Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 7 листопада 2005 року в м. Чернігові

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            02.12.2005 N 170
 
    Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського
     референдуму за народною ініціативою, утвореної
       на зборах громадян України, що відбулися
        7 листопада 2005 року в м. Чернігові
 
 
   До Центральної виборчої комісії 21 листопада 2005  року
надійшло подання Чернігівського міського голови Соколова О.В. від
17 листопада 2005 року N 3-20/21-8681 щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши вищезазначене  подання  та  додані  до нього
документи, Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Чернігові 7 листопада 2005 року за адресою проспект
Перемоги, 139, відбулися збори громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, на яких згідно з протоколом цих зборів взяли участь
220 осіб. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та
затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі  (ЄЕП)  разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди  про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 54 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   Перевіркою поданих  до  Центральної  виборчої  комісії
матеріалів, установлено їх відповідність вимогам Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі -
Закон).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 220
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів зазначено їх
прізвища,  імена  та по батькові, дати народження та місце
проживання; учасниками зборів одноголосно  обрано  голову  і
секретаря  цих зборів (головою зборів обрано Слєсаря Бориса
Володимировича, секретарем - Чижевську Любов Миколаївну); до
порядку  денного  зборів  включено  питання  про обговорення
доцільності проведення референдуму та про формулювання питань, які
пропонуються винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою проведення всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі цих зборів.
 
   Згідно з частиною сьомою статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням у ньому дати та місця їх проведення, а
також результатів голосування з питань порядку денного.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   Точне формулювання питань, які пропонується  винести  на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 54 громадян України, які мають
право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена цієї групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином,  Центральною  виборчою  комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати  Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні  державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з  частиною  другою  статті  72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський  референдум  проголошується  за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР )  (конституційності)  Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що:
"референдум  проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
 
   За Рішенням Конституційного Суду України від  5  жовтня
2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) у справі за конституційним
поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення
положень частини  першої  статті  103  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей 5, 156 та за
конституційним зверненням Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної
Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне
тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5
Конституції України N 1-5/2005 принцип народного суверенітету,
закріплений у статті 5 Конституції України, передбачає первинний,
єдиний і невідчужуваний характер влади Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин четвертої, шостої  статті  17  Закону  України  "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої  комісії  питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати  перевірку щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
матеріали щодо утворення та  реєстрації  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" (  1286-12  ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. Разом з тим, Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в місті Чернігові 7 листопада
2005, не належать до питань, які згідно з Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на всеукраїнський
референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський  та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та
керуючись частиною першою статті 11, частиною першою статті 12,
пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна  виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати   ініціативну   групу  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан  та  Республікою  Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України,  що  відбулися  7  листопада  2005 року в
м. Чернігові, та присвоїти їй порядковий номер 9.
 
   2. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво  про  реєстрацію,  членам цієї групи - відповідні
посвідчення.
 
   3. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   4. Копію цієї постанови надіслати Чернігівській міській раді
та  рекомендувати  їй  опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 2 грудня 2005 року N 170
 
               СПИСОК
      членів ініціативної групи з всеукраїнського
    референдуму за народною ініціативою N 9, утвореної
       на зборах громадян України, що відбулися
        7 листопада 2005 року в м. Чернігові
 
 
   1. Акінцов Віктор Вікторович
 
   2. Архарова Марія Никифорівна
 
   3. Букреєв Олександр Юрійович
 
   4. Вітязь Тетяна Миколаївна
 
   5. Гвоздь Вікторія Вікторівна
 
   6. Городецький Альбин Петрович
 
   7. Гужовська Маргарита Геннадіївна
 
   8. Демченко Юлія Сергіївна
 
   9. Дорошенко Микола Миколайович
 
   10. Дяченко Світлана Анатоліївна
 
   11. Жалдак Олег Владиславович
 
   12. Загуменний Анатолій Васильович
 
   13. Заровний Віталій Леонідович
 
   14. Захарченко Володимир Миколайович
 
   15. Іванов Дмитро Валерійович
 
   16. Коленіченко Катерина Іванівна
 
   17. Клопот Андрій Віталійович
 
   18. Коваленко Сергій В'ячеславович
 
   19. Козар Іван Андрійович
 
   20. Колмаков Юрій Олексійович
 
   21. Копитько Людмила Анатоліївна
 
   22. Куценко Денис Васильович
 
   23. Кучкіна Марина Валеріївна
 
   24. Левченко Володимир Миколайович
 
   25. Ліщук Олександра Іванівна
 
   26. Ліщук Сергій Володимирович
 
   27. Лобода Олександр Валерійович
 
   28. Малець Володимир Михайлович
 
   29. Михайлов Анатолій Петрович
 
   30. Михалькевич Василь Семенович
 
   31. Московка Наталія Анатоліївна
 
   32. Невжинський Володимир Михайлович
 
   33. Овчар Катерина Леонідівна
 
   34. Павлов Валентин Олексійович
 
   35. Пенський Михайло Миколайович
 
   36. Портянко Віктор Миколайович
 
   37. Рисак Володимир Андрійович
 
   38. Савенко Олександр Андрійович
 
   39. Савченко Олександр Миколайович
 
   40. Савостійко Михайло Олексійович
 
   41. Садовський Олександр Володимирович
 
   42. Салата Григорій Михайлович
 
   43. Семенець Валерій Григорович
 
   44. Сигачов Олександр Анатолійович
 
   45. Слоницька Любов Олексіївна
 
   46. Сущенко Ірина Петрівна
 
   47. Товстоліс Олександр Леонідович
 
   48. Томілко Наталія Михайлівна
 
   49. Харлан Лариса Василівна
 
   50. Черевко Ольга Григорівна
 
   51. Чижевська Любов Миколаївна
 
   52. Шилова Людмила Миколаївна
 
   53. Ширяй Ганна Іванівна
 
   54. Шкильов Дмитро Дмитрович
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка