Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
        Про внесення змін до деяких законів
          України щодо уповноваженої
         особи господарського товариства
           в процедурах банкрутства
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682;
1998 р., N 18, ст. 89; 2002 р., N 32, ст. 222):
 
   1) у статті 41:
 
   частину п'яту доповнити пунктом "й" такого змісту:
 
   "й) прийняття рішення про  обрання  уповноваженої  особи
акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках,
передбачених законом";
 
   у частині шостій слово і букви "пунктами "б", "д", "е", "ї"
замінити словом і буквами "пунктами "б", "д", "е", "ї", "й";
 
   2) у частині першій статті 59 слова і букви "у пунктах "а",
"б", "г-ж", "й-ї" замінити словами і буквами "у пунктах "а", "б",
"г-ж", "и-й".
 
   2. У  Законі  України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"  ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38):
 
   1) текст Закону після слів "представник працівників боржника"
в усіх відмінках доповнити словами "уповноважена особа акціонерів
або  учасників  товариств  з  обмеженою  чи  додатковою
відповідальністю" у відповідному відмінку;
 
   2) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "уповноважена особа  акціонерів,  учасників  товариства з
обмеженою чи додатковою відповідальністю - особа, уповноважена
загальними зборами акціонерів або учасників товариства з обмеженою
чи додатковою відповідальністю, що володіють більш як половиною
статутного капіталу товариства, представляти їх інтереси під час
проведення процедур банкрутства цього  товариства  з  правом
дорадчого голосу";
 
   3) частину третю статті 7 після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "рішення загальних зборів акціонерного товариства, учасників
товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, яке визначає
уповноважену особу акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи
додатковою відповідальністю, якщо це питання було вирішене ними".
 
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
 
   4) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
 
   "1. Протягом десяти  днів  після  винесення  ухвали  за
результатами  попереднього  засідання  господарського  суду
розпорядник майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог
кредиторів  та  уповноважену  особу акціонерів або учасників
товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю про місце і
час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
 
   Учасниками зборів кредиторів з правом вирішального голосу є
кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. У
зборах можуть брати участь представник працівників боржника,
уповноважена особа акціонерів або учасників товариства з обмеженою
чи додатковою відповідальністю, арбітражний керуючий з правом
дорадчого голосу";
 
   5) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
 
   "3. До складу ліквідаційної комісії включаються представники
кредиторів, уповноважена особа акціонерів або учасників товариства
з обмеженою чи додатковою відповідальністю, фінансових органів, а
в разі необхідності - також представники державного органу у
справах нагляду  за  страховою  діяльністю,  Антимонопольного
комітету України, державного органу з питань банкрутства, якщо
банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів
місцевого самоврядування".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей  Закон  набирає  чинності через рік з дня його
опублікування.
 
   2. Положення цього Закону не застосовуються до акціонерних
товариств, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом
порушено провадження у справі про банкрутство.
 
   Уповноважені особи акціонерів або учасників товариств  з
обмеженою чи додатковою відповідальністю, щодо яких на дату
набрання чинності цим Законом провадження у справі про банкрутство
вже порушено, не набувають прав відповідно до цього Закону.
 
   3. Кабінету  Міністрів  України у місячний термін після
набрання чинності цим Законом:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 листопада 2005 року
     N 3107-IV
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка