Законы Украины

Новости Партнеров
 

Звернення Ради суддів України до Президента, Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра України

            РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
 
            З В Е Р Н Е Н Н Я
 
              02.12.2005
 
 
              ЗВЕРНЕННЯ
      Ради суддів України до Президента, Голови
       Верховної Ради, Прем'єр-міністра України
 
 
   Найважливішою передумовою верховенства права,  ефективного
захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб,
інтересів суспільства  і  держави є  функціонування  у  ній
незалежного і неупередженого суду. Це визнають усі держави, які
мають довготривалі  демократичні  традиції,  держави,   що
задекларували  свій  рух  до демократії, прогресивна частина
міжнародної спільноти.
 
   Відповідно до пунктів 1 і 2 Основних принципів незалежності
судових органів ( 995_201 ), схвалених резолюціями 40/32 та 40/146
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада і 13 грудня 1985 р.,
незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється
в Конституції або законах країни. Всі державні та інші установи
зобов'язані шанувати незалежність судових органів і дотримуватися
її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на
основі фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень,
неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи
непрямого втручання з будь-якого боку і хоч би з яких причин.
 
   Рекомендація N R (94) 12 Комітету міністрів Ради Європи від
1 жовтня 1994 р. щодо незалежності, ефективності і ролі суддів
містить положення про те, що виконавча і законодавча гілки влади
повинні гарантувати незалежність суддів і утримуватися від кроків,
які могли б поставити її під загрозу.
 
   Стаття 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини
1950 р. ( 995_004 ) задля підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя передбачає навіть можливість обмеження права на свободу
виявлення поглядів.
 
   Незалежність і  недоторканність   суддів   гарантовані
Конституцією  України  (  254к/96-ВР ) (статті 126 і 129).
Встановлено, що судді у здійсненні правосуддя  незалежні  і
підкоряються лише закону. Закон України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) визначив засоби, з допомогою яких забезпечуються
конституційні гарантії самостійності суддів і незалежності суддів.
 
   На необхідності зміцнювати судову владу і дбати про її
авторитет неодноразово наголошувалося у публічних виступах усіх
сучасних політичних діячів України.
 
   Однак практичні  кроки  окремих  посадовців  не  завжди
узгоджуються з цими деклараціями.
 
   Міністр юстиції С.Головатий,  який  представляв  інтереси
Президента України у конкретній справі і був учасником процесу,
вважаючи судове рішення незаконним, замість того щоб використати
передбачені чинним законодавством процедури його оскарження, в
листопаді  2005 р.  вдався  у засобах масової інформації до
безпрецедентних некоректних  і  образливих  висловлювань  і
звинувачень  на адресу суддів, які розглядали справу, всього
суддівського корпусу держави, керівництва Верховного Суду України.
 
   Міністр юстиції публічно звинувачував суддів, які приймали
рішення, у вчиненні злочину, закликав до порушення проти них
кримінальної справи. Він бездоказово звинувачував увесь судійський
корпус  у  суцільній корумпованості, у грубій формі висловлював
сумніви у спроможності апеляційного і касаційного суду належно
розглянути  справу  і  погрожував  на  їх  адресу, допускав
висловлювання на межі нормативної лексики та заяви, якими підривав
авторитет судової гілки влади. Його немотивовані висновки про те,
що "суддівська мафія нагорі з найвищим судовим  керівництвом"
"взяла державну владу у свої руки", "керує країною", що в Україні
керує не влада, а "суддівська сваволя", неодноразово звучали в
теле- і радіоефірі. При цьому міністр переконував українських
громадян у суцільній корумпованості судової системи, марності їх
сподівань на судовий захист, безвідповідальності суддів, закликав
до недовіри суддям, ставив  під сумнів доцільність  існування
інститутів правової захищеності суддів.
 
   Судді України з обуренням сприйняли ці неодноразові образливі
заяви з боку міністра юстиції України.
 
   Рада суддів України розцінює зазначені висловлювання, образи,
звинувачення міністра юстиції України не тільки як прояв неповаги
до суддів і бажання їх дискредитувати, а і як намагання вчинити
непроцесуальний тиск на  тих  суддів,  котрі  в  подальшому
розглядатимуть справу в апеляційному, а можливо - і в касаційному
порядку. Своїми діями, як вважає Рада суддів України, він завдає
шкоди не тільки авторитету судової гілки влади, а й авторитету
Президента України, інтереси якого представляв під час розгляду
зазначеної справи в суді, Міністерства юстиції, очолюваного ним,
міжнародному іміджу України.
 
   Міжнародні правозахисні організації, аналізуючи в минулі роки
стан виконання  Україною  статті  3  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) про утвердження і забезпечення прав і свобод людини
як головного обов'язку держави, зазначали зростання в Україні
рівня неповаги до судової влади. Вони відзначали  порушення
принципу верховенства права на догоду політичній доцільності,
нехтування незалежністю суду з боку виконавчої влади, вкрай погане
фінансування судової системи, намагання нав'язати суспільству
думку, що судова влада - одна з найкорумпованіших.
 
   Сьогодні ситуація  може  повторитися.  Знову  із  вуст
представників влади  звучать  бездоказові  твердження  про
найкорумпованішу судову систему та лунають заклики до посилення
непроцесуального контролю за суддями і скасування демократичної
конституційної засади незалежності суддів - безстроковості їх
обрання на посади; стають відомими факти тиску на суди з метою
вплинути на прийняття того чи іншого судового рішення; бюджетні
пропозиції Кабінету Міністрів України, всупереч навіть рішенням
Конституційно  Суду  України,  спрямовуються  на  обмеження
фінансування судів і платні суддям.
 
   Рада суддів  України  розцінює  ситуацію,  що  склалася,
загрозливою для засад демократичного устрою, забезпечення прав і
свобод людини і громадянина через можливе зниження рівня їх
захисту незалежним і неупередженим судом.
 
   У зв'язку з наведеним Рада суддів України закликає Президента
України, Голову Верховної Ради України і Прем'єр-Міністра України
вжити негайних заходів до виправлення становища та забезпечення
конституційних гарантій незалежності судової гілки влади, а також
до вирішення питання про відповідність С.Головатого  займаній
посаді.
 
 Рада суддів України.
 
 2 грудня 2005 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка