Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 5 листопада 2005 року в м. Свердловську Луганської області

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            06.12.2005 N 174
 
        Про реєстрацію ініціативної групи
       всеукраїнського референдуму за народною
         ініціативою, утвореної на зборах
         громадян України, що відбулися
       5 листопада 2005 року в м. Свердловську
            Луганської області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 21 листопада 2005  року
надійшло подання Свердловського міського голови Луганської області
Шмальца О.І. від 15 листопада 2005 року N 156 щодо реєстрації
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою.
 
   Розглянувши вищезазначене подання  та  додані  до  нього
документи Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Свердловську Луганської області 5 листопада 2005 року
за адресою вулиця Енгельса, 45, відбулися збори громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, на яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь 219 осіб. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію
про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
та затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською  Федерацією,  Республікою
Казахстан  та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 23 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою взяла участь особа, яка не має
права на участь у референдумі, - Дем'яненко Владислав Анатолійович
30 січня 1989 року народження.
 
   Незважаючи на виявлену помилку, Центральна виборча комісія
зазначає, що загальні обставини в цілому вказують на законність
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи  всеукраїнського  референдуму  за народною ініціативою,
оскільки кількість учасників зборів та чисельність ініціативної
групи відповідають вимогам законодавства про референдуми.
 
   Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів установлено їх відповідність іншим вимогам Закону
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 )
(далі - Закон).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 218
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що вказано в
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів зазначено їх
прізвища,  імена  та по батькові, дати народження та місце
проживання; учасниками зборів одноголосно  обрано  голову  і
секретаря цих зборів (головою зборів обрано Доманського Володимира
Івановича, секретарем - Кондрашову Олену Анатоліївну); до порядку
денного  зборів включено питання про обговорення доцільності
проведення  референдуму  та  про  формулювання  питань,  які
пропонується винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою проведення всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження  формулювання кожного питання , що пропонується
винести на референдум; учасниками зборів  доручено  збирання
підписів  громадян  під  вимогою  проведення  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, що зазначено в протоколі
зборів.
 
   Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
 
   У протоколі зборів громадян вказано дата та місце проведення
зборів громадян України  для  утворення  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
учасників зборів та протокол зборів громадян України для утворення
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   Точне формулювання питань, які пропонується  винести  на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 20 громадян України, які мають
право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена цієї групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином,  Центральною  виборчою  комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати Конституції України
норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Статтею 38 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
громадяни мають право брати участь в управлінні  державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з  частиною  другою  статті  72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський  референдум  проголошується  за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності)  Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що
"референдум  проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
 
   У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6рп/2005 ( v006p710-05 ) у
справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень частини першої статті  103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5, 156 та за  конституційним  зверненням  Галайчука  Вадима
Сергійовича,  Подгорної  Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої,  четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005
Конституційний Суд  України  вказав,  що  принцип  народного
суверенітету,  закріплений  у  статті 5 Конституції України,
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин  четвертої,  шостої  статті  17  Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені  у  клопотанні Центральної виборчої комісії питання
містяться у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема, за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання  щодо  утворення  та  реєстрації  ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. У тому числі Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які  відбулися  в  місті  Свердловську
Луганської області 5 листопада 2005 року, не належать до питань,
які згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом
України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не
можуть бути винесені на всеукраїнський референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та
керуючись частиною першою статті 11, частиною першою статті 12,
пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 2 статті 20, пунктом 2 частини
другої статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати  ініціативну   групу   всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією,  Республікою  Казахстан  та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України, що відбулися  5  листопада  2005  року  в
м. Свердловську Луганської області, та присвоїти їй порядковий
номер 11.
 
   2. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво  про  реєстрацію,  членам цієї групи - відповідні
посвідчення.
 
   3. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   4. Копію цієї постанови надіслати Свердловській міській раді
та  рекомендувати  їй  опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 6 грудня 2005 року N 174
 
               СПИСОК
      членів ініціативної групи всеукраїнського
      референдуму за народною ініціативою N 11,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
       5 листопада 2005 року в м. Свердловську
            Луганської області
 
 
   1. Радько Іван Степанович
 
   2. Артамонова Надія Прокопівна
 
   3. Буткова Раїса Олександрівна
 
   4. Гончарова Надія Кузьмівна
 
   5. Порожнєтова Тетяна Олексіївна
 
   6. Петрищева Тетяна Михайлівна
 
   7. Щелкунова Людмила Михайлівна
 
   8. Сєнєшкіна Ольга Михайлівна
 
   9. Ковбаса Тетяна Петрівна
 
   10. Бутова Наталія Анатоліївна
 
   11. Ситник Галина Михайлівна
 
   12. Бутова Галина Григорівна
 
   13. Гетьман Раїса Єгорівна
 
   14. Голубова Людмила Олександрівна
 
   15. Кулагичева Ірина Вікторівна
 
   16. Сажнева Людмила Андріївна
 
   17. Бондарєв Георгій Миколайович
 
   18. Шикотько Юлія Василівна
 
   19. Шевченко Ріта Анатоліївна
 
   20. Зятікова Наталія Олександрівна
 
   21. Подмосковнов Володимир Петрович
 
   22. Корж Раїса Миколаївна
 
   23. Рудова Ірина Миколаївна
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка