Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 6 листопада 2005 року в м. Севастополі

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            06.12.2005 N 179
 
    Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського
    референдуму за народною ініціативою, утвореної на
    зборах громадян України, що відбулися 6 листопада
          2005 року в м. Севастополі
 
 
   До Центральної виборчої комісії 21 листопада 2005  року
надійшло подання   голови  Севастопольської  міської  ради
Борисова В.М. від 18 листопада 2005 року N 03-15/3422 щодо
реєстрації  ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Севастополі 6 листопада 2005 року за адресою вулиця
Леніна, 35, відбулися збори громадян України для  утворення
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою, в яких згідно з протоколом цих зборів взяли участь
360 осіб. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та
затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською  Федерацією,  Республікою
Казахстан  та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 42 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою на порушення вимоги частини
першої статті 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) взяли участь особи, які не
мають права на участь у референдумі, - Вовк Тетяна Вікторівна,
21 листопада 1987 року народження, Авер'янов Дмитро Анатолійович,
6  листопада  2005  року  народження,  Романенко  Володимир
Анатолійович, 10 червня 1988 року народження, та Гевченко Ренат
Валентинович, 12 березня 1988 року народження.
 
   Крім того, громадянин Кажанов Сергій Петрович, зареєстрований
учасником зборів (лист 10 списку учасників зборів), але перед його
прізвищем не зазначено порядкового номеру.
 
   Також під  час  перевірки  поданих  матеріалів  виявлено
розбіжності між протоколом зборів громадян та списком членів
ініціативної групи, обраної на цих зборах, зокрема, згідно з
протоколом зборів громадян, до складу ініціативної групи було
запропоновано  та  обрано  громадянина  Шевцова  Олександра
Анатолійовича, а до списку членів ініціативної групи включено
зовсім іншу фізичну особу - Рязанову-Вісконті Людмилу Іванівну,
тобто особу, за яку учасники зборів не  голосували.  Отже,
Рязанова-Вісконті  Л.В.  не  може  бути зареєстрована членом
ініціативної групи.
 
   Незважаючи на виявлені помилки, Центральна виборча комісія
зазначає,  що загальні обставини не впливають на законність
проведення зборів громадян України для створення ініціативної
групи  всеукраїнського  референдуму  за народною ініціативою,
оскільки кількість учасників зборів відповідає вимогам частини
першої, а кількість обраних членів ініціативної групи - частини
шостої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   Частина четверта статті 17 Закону ( 1286-12 ) передбачає, що
голова відповідної місцевої ради у 10-денний строк подає документи
щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної
виборчої комісії.
 
   До Севастопольської міської ради документи щодо ініціативної
групи всеукраїнського референдуму, утвореної на зборах громадян,
що відбулися  6  листопада 2005 року, надійшли 11 листопада
2005 року, а 18 листопада 2005 року були надіслані головою
Севастопольської  міської ради Борисовим В.М. до Центральної
виборчої комісії. Отже, з гідно з частиною четвертою статті 17
Закону ( 1286-12 ) до Центральної виборчої комісії подання
надіслано належним суб'єктом та в установлений Законом 10-денний
строк.
 
   Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів установлено їх відповідність іншим вимогам  Закону
( 1286-12 ).
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 357
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів зазначено їх
прізвища, імена та по батькові, дати народження  та  місце
проживання;  учасниками  зборів  одноголосно обрано голову і
секретаря цих зборів (головою зборів  обрано  Зайця  Сергія
Павловича, секретарем - Пономарьову Людмилу Павлівну); до порядку
денного зборів включено питання про обговорення  доцільності
проведення  референдуму  та  про  формулювання  питань,  які
пропонуються винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі  зборів  громадян  окремо  зазначено відомості про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою  проведення  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі цих зборів.
 
   Згідно з частиною сьомою статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням у ньому дати та місця їх проведення, а
також результатів голосування з питань порядку денного.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   Точне формулювання  питань,  які пропонується винести на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 41 громадянина України, який має
право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена цієї групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином, Центральною  виборчою  комісією  встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються  на її основі і повинні відповідати Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни  мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з частиною другою  статті  72  Основного  Закону
( 254к/96-ВР  )  всеукраїнський  референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України  (  254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що:
"референдум проводиться з метою з'ясування позиції  громадян
України щодо актуальних питань".
 
   За Рішенням  Конституційного  Суду України від 5 жовтня
2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) у справі за конституційним
поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення
положень частини  першої  статті  103  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей 5, 156 та за
конституційним зверненням Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної
Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне
тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5
Конституції України N 1-5/2005 принцип народного суверенітету,
закріплений у статті 5 Конституції України, передбачає первинний,
єдиний і невідчужуваний характер влади Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин  четвертої,  шостої  статті  17  Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені  у  клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
матеріали  щодо  утворення  та реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. Разом з тим, Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, що відбулися в місті Севастополі 6 листопада
2005 року, не належать до питань, які згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на
всеукраїнський референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 )  та
керуючись частиною першою статті 11, частиною першою статті 12,
пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 2 статті 20, пунктом 2 частини
другої статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати  ініціативну   групу   всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією,  Республікою  Казахстан  та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України, що відбулися  6  листопада  2005  року  в
м. Севастополі, та присвоїти їй порядковий номер 13.
 
   2. Відмовити в реєстрації Рязанової-Вісконті Людмили Іванівни
членом ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   3. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію, членам цієї  групи  -  відповідні
посвідчення.
 
   4. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   5. Копію цієї постанови надіслати Севастопольській міській
раді та рекомендувати їй опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 6 грудня 2005 року N 179
 
               СПИСОК
      членів ініціативної групи всеукраїнського
      референдуму за народною ініціативою N 13,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
       6 листопада 2005 року в м. Севастополі
 
 
   1. Андрєєв Ігор Віталійович
 
   2. Архіпова Світлана Вікторівна
 
   3. Бачкала Юрій Миколайович
 
   4. Владимиров Олександр Володимирович
 
   5. Заулочний Євген Михайлович
 
   6. Ільїн Дмитро Сергійович
 
   7. Пархоменко Олександра Григорівна
 
   8. Телевяк Вадим Михайлович
 
   9. Токаренко Олександр Леонідович
 
   10. Уємлянін Віктор Германович
 
   11. Шпілєвой Дмитро Олександрович
 
   12. Гуліна Любов Миколаївна
 
   13. Орлова Надія Свиридівна
 
   14. Ковтун Олег Вікторович
 
   15. Приймачук Антон Юрійович
 
   16. Березовський Олександр Рафаельович
 
   17. Корнієнко Світлана Іванівна
 
   18. Макова Олена Федорівна
 
   19. Калачова Людміла Михайлівна
 
   20. Братусь Вадим Вікторович
 
   21. Сафонова Ірина Петрівна
 
   22. Лемягов Олександр Сергійович
 
   23. Серебряков Денис Виталійович
 
   24. Грицан Наталія Григорівна
 
   25. Мережа Наталя Олександрівна
 
   26. Маврина Олена Францівна
 
   27. Кириллова Світлана Олександрівна
 
   28. Трущалова Вікторія Борисівна
 
   29. Лук'янова Тетяна Григорівна
 
   30. Берожна Тетяна Ігорівна
 
   31. Піхотін Олег Олегович
 
   32. Махоніна Лідія Михайлівна
 
   33. Григор'єва Наталя Анатоліївна
 
   34. Осіпова Любов Михайлівна
 
   35. Мислевський Віталій Вікторович
 
   36. Гончаров Георгій Васильович
 
   37. Салова Наталя Миколаївна
 
   38. Наседкіна Світлана Іванівна
 
   39. Кияшко Марина Михайлівна
 
   40. Мартинова Ганна Іванівна
 
   41. Ревякіна Світлана Миколаївна
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка