Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України 6 листопада 2005 року в м. Мелітополі Запорізької області

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.11.2005 N 155
 
    Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського
     референдуму за народною ініціативою, утвореної
     на зборах громадян України 6 листопада 2005 року
        в м. Мелітополі Запорізької області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 14 листопада 2005  року
надійшло подання Мелітопольського міського голови Єфименка В.В.
від 9 листопада 2005 року N 3741/02-39-1  щодо  реєстрації
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою.
 
   Розглянувши вищезазначене подання  та  додані  до  нього
документи, Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Мелітополі Запорізької області 6 листопада 2005 року
за адресою вул. К. Маркса, 20, відбулися збори громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, на яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь 437 осіб. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію
про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
та затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською  Федерацією,  Республікою
Казахстан  та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 52 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою взяли участь особи, які не
мають права на участь у референдумі: Карпов Денис Сергійович
15 квітня 1988 року народження та Крочунова Ірина Сергіївна
18 лютого 1988 року народження.
 
   Крім того,  громадян  Ковальчук  В.П.,  Крочунову  І.С.,
Іллясову Л.А., Халупника А.І., Левченка К.С., Несторенка В.А.,
Жовну В.С.,  Ниненка  С.М.,  Федорова  О.М.,  Цвика В.О. та
Зінченка А.П. зазначено у списку учасників зборів двічі, а також
двічі враховано аркуш цього списку N 39, в якому вказано 10 осіб.
 
   Перевіркою поданих матеріалів також виявлено розбіжності в
написанні прізвищ окремих членів ініціативної групи. Так, у
протоколі зазначено прізвища, імена та по батькові шести її
членів - Чумаченко Свытлана Анатолыъвна,  Кліменко  Володимир
Володимирович,  Мозжухіна  Тетяна Іванівна, Халупник Анатолій
Іванович, Удоденко Валентина  Леонідівна  та  Грищук  Наталя
Володимирівна, а у наданих відомостях - відповідно Чумаченко
Світлана Анатоліївна, Клименко Володимир Володимирович, Мозжухина
Тетяна Іванівна, Халупнік Анатолій Іванович, Удовенко Валентіна
Леонідівна та Грищук  Людмила  Олександрівна,  що  обумовлює
неможливість їх реєстрації.
 
   Незважаючи на виявлені помилки, Центральна виборча комісія
зазначає, що загальні обставини не впливають на  законність
проведення зборів громадян України для створення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму  за  народною  ініціативою,
оскільки кількість учасників зборів та чисельність ініціативної
групи відповідають вимогам законодавства про референдуми.
 
   Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів, установлено їх відповідність іншим вимогам Закону
( 1286-12 ).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 414
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів зазначено їх
прізвища,  імена  та по батькові, дати народження та місце
проживання; учасниками зборів одноголосно  обрано  голову  і
секретаря цих зборів (головою зборів обрано Короткова Олександра
Сергійовича, секретарем - Федорова Володимира Володимировича); до
порядку  денного  зборів  включено  питання  про обговорення
доцільності проведення референдуму та про формулювання питань, які
пропонуються винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою проведення всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
 
   Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням у ньому дати та місця їх проведення, а
також результатів голосування з питань порядку денного.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   Точне формулювання питань, які пропонується  винести  на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 46 громадян України, які мають
право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином, Центральною  виборчою  комісією  встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються  на її основі і повинні відповідати Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни  мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з частиною другою  статті  72  Основного  Закону
( 254к/96-ВР  )  всеукраїнський  референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції  України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що:
"референдум проводиться з метою з'ясування позиції  громадян
України щодо актуальних питань".
 
   У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про  офіційне тлумачення положень частини першої статті 103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5,  156  та  за  конституційним зверненням Галайчука Вадима
Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни,  Кислої  Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005,
принцип народного суверенітету, закріплений у статті 5 Конституції
України, передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер
влади Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин  четвертої,  шостої  статті  17  Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені  у  клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема, за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
матеріали  щодо  утворення  та реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. У тому числі Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в місті Мелітополі Запорізької
області 6 листопада 2005 року за адресою вулиця К. Маркса, 20, не
належать до  питань,  які  згідно  з  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на всеукраїнський
референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та
керуючись частиною першою статті 11, частиною першою статті 12,
пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати   ініціативну   групу  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан  та  Республікою  Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену зборами
громадян України,  що  відбулися  6  листопада  2005 року в
м. Мелітополь Запорізької області, та присвоїти їй порядковий
номер 3.
 
   2. Відмовити  в  реєстрації  членів  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Чумаченко
Світлані  Анатоліївні,  Кліменку  Володимиру  Володимировичу,
Мозжухіній Тетяні Іванівні, Халупнику Анатолію Івановичу, Удовенко
Валентині Леонідівні та Грищук Наталі Володимирівні.
 
   3. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про  реєстрацію,  членам зареєстрованої ініціативної
групи - відповідні посвідчення.
 
   4. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   5. Копію цієї постанови надіслати Мелітопольській міській
раді та рекомендувати їй опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 29 листопада 2005 р. N 155
 
               СПИСОК
      членів ініціативної групи всеукраїнського
    референдуму за народною ініціативою N 3, утвореної
       на зборах громадян України, що відбулися
       6 листопада 2005 року в м. Мелітополі
            Запорізької області
 
 
   1. Кружиліна Валентина Миколаївна
 
   2. Пузанова Олена Станіславовна
 
   3. Шумакова Олена Миколаївна
 
   4. Тофанюк Алла Харитонівна
 
   5. Городецький Андрій Олегович
 
   6. Сиващенко Дмитро Вікторович
 
   7. Киричек Ніна Марківна
 
   8. Петренко Алла Федорівна
 
   9. Хатін Ігор Валентинович
 
   10. Шаповалова Ірина Павлівна
 
   11. Гусєва Ніна Вікторівна
 
   12. Пономаренко Алла Михайлівна
 
   13. Широкоград Лариса Володимирівна
 
   14. Ковальчук Вікторія Петрівна
 
   15. Огій Ганна Андріївна
 
   16. Тарасенко Олена Анатоліївна
 
   17. Лузіна Альбина Миколаївна
 
   18. Тюріна Галина Михайлівна
 
   19. Кошарна Лариса Вікторівна
 
   20. Кучеркова Ольга Миколаївна
 
   21. Плачкова Тетяна Володимирівна
 
   22. Мелай Неля Іванівна
 
   23. Костін Сергій Михайлович
 
   24. Євдокимова Олена Віталівна
 
   25. Афанас'єва Олена Анатоліївна
 
   26. Гурова Тетяна Юріївна
 
   27. Сантрієва Валентина Олександрівна
 
   28. Мельник Тамара Олексіївна
 
   29. Кнельзен Елла Емануїловна
 
   30. Петренко Наталія Володимирівна
 
   31. Захарова Міла Федорівна
 
   32. Бондаренко Галина Олександрівна
 
   33. Костенко Ольга Іванівна
 
   34. Онищенко Олена Михайлівна
 
   35. Бакланова Людмила Миколаївна
 
   36. Деревцова Тамара Анатоліївна
 
   37. Руденко Олена Леонтіївна
 
   38. Вар'ян Ірина Антонівна
 
   39. Короткова Світлана Василівна
 
   40. Рибка Надія Олександрівна
 
   41. Плачкова Тетяна Іванівна
 
   42. Татьков Володимир Ігоревич
 
   43. Корнієнко Олена Миколаївна
 
   44. Сіюшова Олена Миколаївна
 
   45. Дзюбан Алла Іванівна
 
   46. Костюченко Валентина Олексіївна
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка