Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо роз'яснення законодавства стосовно належності недержавних пенсійних фондів до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та щодо необхідності дотримання суб'єктами, що уклали договори з пенсійним фондом, вимог законодавства в сфері запобігання...

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           14.01.2005 N 20-31-241
 
 
   У Міністерстві юстиції України розглянуто лист Державного
департаменту фінансового моніторингу від 13 грудня 2004 року
N 5397/30310-4 щодо роз'яснення законодавства стосовно належності
недержавних пенсійних фондів до суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та щодо необхідності дотримання суб'єктами, що уклали
договори  з  пенсійним  фондом, вимог законодавства в сфері
запобігання та  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних  злочинним  шляхом,  і,  в  межах  компетенції,
повідомляється.
 
   Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про
запобігання та  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) суб'єктами первинного
фінансового  моніторингу  є,  зокрема,  фінансові  установи,
підприємства,   організації,   які  здійснюють  управління
інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами, та інші
юридичні  особи,  які відповідно до законодавства здійснюють
фінансові операції.
 
   Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 26664-14 ) фінансова установа - юридична особа, яка
відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та
яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому
законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки,
ломбарди,  лізингові  компанії,  довірчі товариства, страхові
компанії, установи накопичувального  пенсійного  забезпечення,
інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним
видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
 
   Слід також зазначити, що в пункті 9 частини першої статті 4
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) встановлено, що послуги у
сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення
вважаються фінансовими.
 
   Згідно із статтею 2 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення"  (  1057-15  ) система недержавного пенсійного
забезпечення є складовою  частиною  системи  накопичувального
пенсійного забезпечення, яка грунтується на засадах добровільної
участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених
законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання
учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних
виплат.
 
   Крім того, в абзаці п'ятнадцятому частини першої статті 1
Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1054-15 )
визначено, що недержавний пенсійний фонд - юридична  особа,
створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової
організації  (непідприємницького  товариства),  функціонує  та
провадить  діяльність виключно з метою накопичення пенсійних
внесків на користь учасників пенсійного фонду  з  подальшим
управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати
учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку.
 
   З огляду на це, хотілося б відмітити, що відповідно до
статті 3 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ) законодавство про недержавне пенсійне забезпечення
складається з цього Закону, законодавства про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, Законів України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та  інших
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
 
   Виходячи з  вищенаведеного,  вважаємо,  що на недержавні
пенсійні фонди та підприємства, організації, які  здійснюють
управління недержавними пенсійними фондами, поширюються норми
частини другої статті 4 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ).
 
 Заступник Міністра                  Л.В.Єфіменко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка