Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу "Кращий працівник психологічної служби системи освіти"

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2005 N 767
 
 
         Про затвердження умов проведення
      всеукраїнського конкурсу "Кращий працівник
        психологічної служби системи освіти"
 
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
12.05.2004 р. N 386 ( v0386290-04 ) "Про виконання рішення колегії
Міністерства освіти і науки України з питання "Про стан і
перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України"
та з метою  удосконалення  фахової  майстерності  практичних
психологів   та   соціальних   педагогів,   популяризації
психолого-педагогічних здобутків, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити умови проведення  всеукраїнського  конкурсу
"Кращий  працівник  психологічної  служби  системи  освіти"
(додається).
 
   2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  вжити
організаційних заходів для щорічного проведення першого і другого
туру всеукраїнського конкурсу "Кращий працівник психологічної
служби системи освіти".
 
   3. Директору  Українського  науково-методичного  центру
практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) щороку до
1 жовтня представляти на затвердження Міністерству освіти і науки
України склад центрального оргкомітету конкурсу та фахових журі.
 
   4. Перший  всеукраїнський  конкурс  "Кращий  працівник
психологічної  служби  системи  освіти" провести у 2006-2007
навчальному році.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   27.12.2005 N 767
 
 
               УМОВИ
        Проведення всеукраїнського конкурсу
         "Кращий працівник психологічної
           служби системи освіти"
 
 
   1. Всеукраїнський конкурс "Кращий працівник психологічної
служби системи освіти" є одним із заходів реалізації Державної
національної програми "Освіта" ("Україна  XXI  століття")  і
проводиться відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс
"Учитель року", затвердженого Постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11.08.1995 р. N 638 ( 638-95-п ) (із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМУ N 900 ( 900-2005-п ) від
14.09.2005 р.) з метою виявлення і підтримання творчої праці
практичних психологів та соціальних педагогів, підвищення їхньої
професійної  майстерності, популяризації психолого-педагогічних
здобутків.
   Конкурс проводиться за двома фахами: "практичний психолог
року" та "соціальний педагог року".
   Завданнями конкурсу є:
   піднесення ролі практичного психолога та соціального педагога
у навчальних закладах і підвищення престижності цих професій;
   привернення уваги громадськості, органів влади до проблем
освіти та психологічної служби зокрема;
   сприяння творчим    психолого-педагогічним    пошукам,
удосконаленню  фахової  майстерності працівників психологічної
служби;
   поширення передового психолого-педагогічного досвіду;
   забезпечення незалежної  експертної  оцінки  педагогічної
діяльності практичних психологів та соціальних педагогів.
 
   2. Всеукраїнський конкурс "Кращий працівник психологічної
служби системи освіти" проводить Міністерство освіти і науки
України разом з Академією педагогічних наук України, Українським
науково-методичним центром практичної психології і соціальної
роботи, Товариством психологів України.
   Міністерство освіти і науки України за поданням зазначених
організацій затверджує щороку до 1 жовтня склад центрального
оргкомітету конкурсу та фахові журі.
 
   3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фах, з якого
проводиться конкурс у поточному навчальному році, встановлює
критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок
проведення заключної частини конкурсу і не пізніше як за місяць до
початку першого туру  забезпечує  їх  доведення  до  відома
психолого-педагогічної громадськості.
 
   4. Всеукраїнський конкурс "Кращий працівник психологічної
служби системи освіти" проводиться щороку у три тури:
 
------------------------------------------------------------------
|перший -       |районний (міський)   |- грудень;    |
|---------------------+-----------------------+------------------|
|другий -       |республіканський в   |- лютий;     |
|           |Автономній Республіці |         |
|           |Крим, обласний,    |         |
|           |Київський та      |         |
|           |Севастопольський міські|         |
|---------------------+-----------------------+------------------|
|третій -       |заключний, проводиться |березень; квітень.|
|           |поетапно: відбірковий |         |
|           |фінальний       |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Кожен тур конкурсу складається з двох етапів:
   заочний - аналіз творчих робіт учасників, вивчення матеріалів
з досвіду роботи, аналіз супровідних документів та ін.;
   очний - проведення конкурсів, демонстрація прийомів роботи,
анкетування тощо.
 
   5. Для проведення першого і другого туру утворюються на
місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.
   Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу  і  журі
затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за
поданням районного (міського) центру практичної психології і
соціальної роботи або методиста, який відповідає за психологічну
службу, відповідного методичного кабінету та фахових асоціацій
практичних психологів та соціальних педагогів (за їх наявності).
   Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці
Крим, областях, м. Києві і Севастополі затверджується відповідним
органом управління освітою за поданням регіонального  центру
практичної психології і соціальної роботи та фахових асоціацій
працівників психологічної служби (за їх наявності).
 
   6. Всеукраїнський конкурс "Кращий працівник психологічної
служби системи освіти" проводиться на добровільних засадах. У
конкурсі беруть участь практичні психологи, соціальні педагоги
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних
навчальних закладів, а також  методисти  центрів  практичної
психології і соціальної роботи за основним місцем роботи, які
мають стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 
   7. Для участі в  конкурсі  претендент  подає  районному
(міському) оргкомітету такі матеріали:
   заяву про бажання брати участь у конкурсі "Кращий працівник
психологічної служби системи освіти";
   резюме з указанням освіти, закладу, який закінчив, стажу і
місць роботи, іншою доцільною інформацією;
   опис власного  досвіду,  що  розкриває  оригінальність
психолого-педагогічних  ідей,  методів,  технологій;  аналіз
результатів праці тощо.
   За бажанням  претендент  може подати оргкомітету й інші
матеріали (в тому числі відгуки наукових  установ,  фахових
асоціацій тощо), що глибше розкривають його творчі здобутки.
 
   8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці
попереднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає
матеріали, перелічені в пункті 7 цього Положення.
   Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився,
бажаючі  взяти  участь у третьому турі можуть надіслати до
центрального оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього
Положення.
 
   9. Центральний  оргкомітет  конкурсу  приймає  заяви  з
необхідними матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.
   За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються
запрошення для подальшої участі в конкурсі.
   Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій
половині квітня поточного року.
 
   10. На відбірковому етапі третього туру визначаються учасники
фінального етапу конкурсу (не більш, як 12 осіб з кожного фаху).
   На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та
лауреати конкурсу з кожного фаху.
 
   10.1 На  підставі  Висновків  фахових  журі  центральний
оргкомітет в установленому порядку вносить  пропозиції  щодо
нагородження переможців конкурсу нагрудними знаками Міністерства
освіти і науки України (наказ від 11.07.2005 р. N 402 ( z0820-05 )
"Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства освіти і науки України").
 
   10.2 Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями
кожний у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та
третє місця з кожного фаху, - по 3 і 2 тис. гривень відповідно.
 
   10.3 Переможці, лауреати та учасники третього туру конкурсу
нагороджуються  дипломами,  цінними  подарунками  центрального
оргкомітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути
представлені  до державних нагород і відомчих заохочувальних
відзнак.
 
   11. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і
другого  туру  всеукраїнського  конкурсу  "Кращий  працівник
психологічної служби системи освіти" провадяться за  рахунок
місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення
нагородження його переможців - за рахунок асигнувань Державного
бюджету.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка