Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 777
 
 
         Про Всеукраїнський огляд-конкурс
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   На виконання Законів України "Про професійно-технічну освіту"
(  103/98-ВР ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), з метою
комплексного  розв'язання  завдань  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності в  професійно-технічних  навчальних  закладах
Н А К А З У Ю:
 
   1. Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс
професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію
роботи з охорони праці, затвердженого наказом  МОН  України
21.11.2005 N 663 ( z1443-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.11.2005 за N 1443/11723, провести впродовж 2006
року Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних
закладів на кращу організацію роботи з охорони праці (далі -
огляд-конкурс).
 
   2. Затвердити форму довідки про стан умов навчання і праці з
охорони праці в професійно-технічному навчальному закладі, що
додається.
 
   3. Затвердити склад оргкомітету та журі огляду-конкурсу, що
додається.
 
   4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.),
Науково-методичному   центру   професійно-технічної   освіти
(Паржницький В.В.) довести цей наказ до  відома  керівників
регіональних  управлінь  освіти  і науки, науково-методичних,
навчально-методичних  центрів,  кабінетів  професійно-технічної
освіти.
 
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   30.12.2005 N 777
 
 
                   Форма
 
 
               ДОВІДКА
           про стан умов навчання
           та праці з охорони праці
        в ________________________________
          (назва професійно-технічного
            навчального закладу)
        ____________________________________
           (телефон, повна адреса)
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN з/п|  Показники діяльності за минулий   |Покажчик|Оцінка |
|   |       (звітний) рік       |    |в балах|
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 1  |          2          |  3  |  4  |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   |Загальні відомості про навчальний заклад|    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 1  |Середньосписочна кількість працівників -|    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 2  |Кількість учнів, слухачів -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 3  |Наявність акта прийому готовності    |    |    |
|   |навчального закладу до нового      |    |    |
|   |навчального року -           |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 4  |Загальна кількість: кабінетів -     |    |    |
|   |лабораторій -              |    |    |
|   |майстерень -              |    |    |
|   |спортзалів,спортмайданчиків, стадіонів- |    |    |
|   |інших навчальних приміщень -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 5  |Кількість навчальних приміщень, що   |    |    |
|   |відповідають умовам охорони праці:   |    |    |
|   |кабінетів -               |    |    |
|   |лабораторій -              |    |    |
|   |майстерень -              |    |    |
|   |інших навчальних приміщень -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 6  |Наявність служби охорони праці -    |    |    |
|   |інженера з охорони праці -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 7  |Наявність розділу з охорони праці в   |    |    |
|   |колективному договорі -         |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 8  |Наявність кабінету охорони праці,    |    |    |
|   |безпеки життєдіяльності -        |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 9  |Забезпеченість кабінету охорони праці, |    |    |
|   |безпеки життєдіяльності         |    |    |
|   |навчально-наочними та          |    |    |
|   |навчально-методичними матеріалами -   |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   | Організаційні заходи щодо забезпечення |    |    |
|   | проведення навчально-виховного процесу |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 10 |Наявність наказів про призначення осіб, |    |    |
|   |відповідальних за організацію охорони  |    |    |
|   |праці в навчальному закладі та його   |    |    |
|   |структурних підрозділах (кабінетах,   |    |    |
|   |лабораторіях, майстернях        |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   | Профілактична робота з попередження  |    |    |
|   |   травматизму та профзахворювань   |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 11 |Кількість нещасних випадків з      |    |    |
|   |працівниками, оформлених актами за   |    |    |
|   |формами Н-1, Н-5, НПВ -         |    |    |
|   |у тому числі групових -         |    |    |
|   |зі смертельним наслідком -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 12 |Кількість нещасних випадків з учнями,  |    |    |
|   |слухачами, оформлених актами за формою |    |    |
|   |Н-Н -                  |    |    |
|   |у тому числі групових -         |    |    |
|   |зі смертельним наслідком -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 13 |Кількість працівників, робота яких   |    |    |
|   |пов'язана з шкідливими умовами праці - |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 14 |Кількість працівників, що працюють в  |    |    |
|   |шкідливих умовах праці, які пройшли   |    |    |
|   |медогляд (щорічний) -          |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 15 |Кількість працівників, які отримують  |    |    |
|   |пільги за роботу в           |    |    |
|   |шкідливих умовах праці -        |    |    |
|   |- додаткові відпустки -         |    |    |
|   |- додаткова оплата -          |    |    |
|   |- профілактичне харчування (молоко,   |    |    |
|   |соки тощо) -              |    |    |
|   |- спецодяг, спецвзуття та інші засоби  |    |    |
|   |індивідуального захисту -        |    |    |
|   |- миючі засоби -            |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 16 |Кількість працівників, які повинні   |    |    |
|   |пройти навчання і перевірку знань з   |    |    |
|   |охорони праці, безпеки життєдіяльності -|    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|17  |Кількість працівників, які в поточному |    |    |
|   |році пройшли навчання і перевірку знань |    |    |
|   |з охорони праці та безпеки       |    |    |
|   |життєдіяльності             |    |    |
|   |Кількість працівників, що працюють в  |    |    |
|   |шкідливих і небезпечних умовах праці,  |    |    |
|   |які повинні у відповідні строки пройти |    |    |
|   |навчання та перевірку знань -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 18 |Кількість працівників за п.18, які в  |    |    |
|   |поточному році пройшли навчання і    |    |    |
|   |перевірку знань -            |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 19 |Кількість робочих місць, що потребують |    |    |
|   |атестації за умовами праці -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 20 |Кількість робочих місць, що пройшли   |    |    |
|   |атестацію за умовами праці -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 21 |Кількість робочих місць, які не пройшли |    |    |
|   |атестацію за умовами праці -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 22 |Наявність у відповідних приміщеннях   |    |    |
|   |куточків охорони праці -        |    |    |
|   |аптечок -                |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 23 |Забезпеченість засобами колективного та |    |    |
|   |індивідуального захисту учасників    |    |    |
|   |навчально-виробничого процесу      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   |Навчання і перевірка знань з питань   |    |    |
|   |охорони праці, безпеки життєдіяльності |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 25 |Наявність наказу про створення комісії з|    |    |
|   |проведення навчання і перевірки знань з |    |    |
|   |питань охорони праці, безпеки      |    |    |
|   |життєдіяльності працівників -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 26 |Наявність тематичного плану та програми |    |    |
|   |навчання з охорони праці, безпеки    |    |    |
|   |життєдіяльності працівників -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 27 |Наявність протоколів про проведення   |    |    |
|   |перевірки знань з питань охорони праці, |    |    |
|   |безпеки життєдіяльності працівників -  |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 28 |Наявність тематичного плану і програми |    |    |
|   |навчання з предмета "Охорона праці"   |    |    |
|   |учнів, слухачів -            |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 29 |Наявність програми, навчальних планів з |    |    |
|   |предмета "Безпека життєдіяльності" -  |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 30 |Наявність інструкцій з охорони праці в |    |    |
|   |кабінетах, лабораторіях, майстернях та |    |    |
|   |інших навчальних приміщеннях      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 31 |Проведення та облік інструктажів з   |    |    |
|   |охорони праці, безпеки життєдіяльності |    |    |
|   |з учнями, слухачами - працівниками -  |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 навчального закладу    ______________________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
 
              ПОЯСНЕННЯ
           щодо заповнення довідки
 
   1. Відомості зазначаються на початок календарного року.
 
   2. У довідці за рядками 1-31 заповнюються кількісні показники
цифрою, а виконання заходу словом "виконано", за відсутності
якого-небудь із них ставиться риска, у разі неповного виконання
або неможливості підрахунку показника ставиться відсоток.
 
   Наприклад, кількість працівників, робота яких пов'язана з
шкідливими умовами праці - 10; наявність тематичного плану та
програми  навчання  з охорони праці, безпеки життєдіяльності
працівників - виконано, кількість нещасних випадків з учнями,
слухачами,  оформлених  актами  за  формою  Н-Н  - (немає);
забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту
учасників навчально-виховного процесу - 70%.
 
   Виправлення помилок  підтверджується  підписом  керівника
навчального закладу.
 
   3. Заповнення стовпця 4 проводиться  регіональними  журі
огляду-конкурсу  після  отримання  довідок за критеріями, що
розроблюються регіональними оргкомітетами та журі.
 
   4. Критерії оцінювання регіонального журі огляду-конкурсу
надсилаються на адресу Всеукраїнського оргкомітету огляду-конкурсу
разом  з  листом-поданням  про  переможця  регіонального
огляду-конкурсу.
 
   Примітка. Разом  з  довідкою  на  адресу Всеукраїнського
оргкомітету огляду-конкурсу подається список працівників, які
заслуговують на відзнаку за особистий вклад у створення безпечних
умов праці та навчання з охорони праці (прізвище, ім'я, по
батькові, посада).
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   30.12.2005 N 777
 
 
               СКЛАД
      оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   1. Десятов Т.М. - директор департаменту професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки України (голова).
 
   2. Супрун  В.В. -  заступник  директора   департаменту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
(заступник голови).
 
   3. Паржницький В.В. - директор Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Степаненко  В.І.  -  начальник  сектору  безпеки
життєдіяльності Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Дуброва Н.Й. - завідувач сектору безпеки життєдіяльності
Науково-методичного   центру   професійно-технічної   освіти
Міністерства освіти і науки України.
 
   6. Винокурова Л.Е. - начальник науково-методичного кабінету
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпромгірнагляду МНС
України" (за згодою).
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   30.12.2005 N 777
 
 
               СКЛАД
        журі Всеукраїнського огляду-конкурсу
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   1. Савченко  В.М. -  заступник  директора  департаменту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
(голова).
 
   2. Васильчук  М.В. -  начальник  служби  охорони  праці
Міністерства освіти і науки України.
 
   3. Коваленко С.П. - головний спеціаліст сектору безпеки
життєдіяльності Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Дуброва Н.Й. - завідувач сектору безпеки життєдіяльності
Науково-методичного   центру   професійно-технічної   освіти
Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Медвідь М.К. - головний технічний інспектор праці ЦК
профспілки працівників освіти і науки України (за згодою).
 
   6. Кубієвич  М.В.  -  начальник  відділу  координації
профілактичної роботи Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (за
згодою).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка